SNO - Aust-Agder fylkeskommune

austagderfk.no

SNO - Aust-Agder fylkeskommune

SNO – Kven, kva og korleis

vil me følgja opp heiplanen

Peter Hermansen

SNO Bykle


Kven

Reidar Sandal, SNO Suldal

Jon Erling Skåtan, SNO Hægebostad

Peter Hermansen, SNO Bykle

Leonhard Michalsen, SNO Hjelmeland

– Ingen strenge faglege eller geografiske

grenser


Reidar:

Hovudansvar for

villrein


Jon Erling:

Særleg ansvar

for

rovviltarbeidet


Peter:

Motorferdseloppgåver

samt hovudkontakt

SVR


Korleis Lov om statlig naturoppsyn

seier:

• ”Skal-oppgåver”

– Kontroll

– Veiledning og informasjon

• ”Kan-oppgåver”

– Skjøtsel

– Registrering og dokumentasjon

– Kan påleggjast andre oppgåver! (men ikkje

forvaltning…)


Delmål 3 i Heiplanen: Kunnskapstilfang, villrein. SNO som

”faktaleverandør”


Forskningsprosjekter


Informasjon


Arrangement og organiserte aktivitetar


Kontroll etter Hovden Tour 2012

(Veldig bra!!)


Plan- og

bygningslova


Rutiner for varsling når villrein nærmer seg områder med oppkjørte skiløyper


Oppsummering

SNO vil ha same oppgåver som før, og

får hovudprioriteringane sine frå DN/MD

• Heiplanen syner lokale forventningar

SNO-L vil arbeide for fortsatt godt

samarbeid med kommunane og fylka i

regionen

SNO vil marknadsføre villreinen som lokal

verdiskapar!

More magazines by this user
Similar magazines