Bardu kommune

tromsfylke.no

Bardu kommune

Statistikk for Bardu kommune

1990 - 2010

Statistikken er utarbeidet i Panda-systemet med

utgangspunkt i tall fra Statistisk Sentralbyrå


Statistikkområder

• Befolkningsutvikling

• Befolkningsvekst

• Nettoflytting

• Inn- og utflytting

• Fødte og døde

• Fødselsoverskudd

• Arbeidsledige

• Sysselsatte

• Boligbygging


Antall

Befolkning - Bardu kommune

4500

4000

3500

3000

2500

2000

Befolkning

1500

1000

500

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Vekst

4,00 %

Befolkningsvekst i Bardu kommune

3,00 %

2,00 %

1,00 %

0,00 %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Befolkningsvekst

-1,00 %

-2,00 %

-3,00 %

-4,00 %

År


Vekst

Befolkningsvekst etter type - Bardu kommune

4,00 %

3,00 %

2,00 %

1,00 %

0,00 %

-1,00 %

Nettoflytting

Fødselsoverskudd

Befolkningsvekst

-2,00 %

-3,00 %

-4,00 %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

100

Nettoflytting i Bardu kommune

50

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nettoflytting

-50

-100

-150

År


Antall

Inn og utflytting i Bardu kommune

450

400

350

300

250

200

Innflytting

Utflytting

150

100

50

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Mobilitet i befolkningen

Inn- og utflyttingsmobilitet i Bardu kommune

12,00 %

10,00 %

8,00 %

6,00 %

Innflyttingsmobilitet

Utflyttingsmobilitet

4,00 %

2,00 %

0,00 %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Fødte og døde i Bardu kommune

80

70

60

50

40

Døde

Fødte

30

20

10

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Fødselsoverskudd i Bardu kommune

60

50

40

30

Fødselsoverskudd

20

10

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Arbeidsledige i Bardu kommune

100

90

80

70

60

50

Arbeidsledige

40

30

20

10

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Sysselsatte i Bardu kommune

2500

2000

1500

Sysselsatte

1000

500

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Boligbygging i Bardu kommune

35

30

25

20

15

Boligbygging

10

5

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Boligbygging

Boligbygging og nettoflytting - Bardu kommune

35

30

2001

2008

1991

25

2006

1997

1996

20

1995

15

1998

1999

2009

2000

1992

1993

2010

10

1994

5

2003

2002

2007

2005

2004 0

-150 -100 -50 0 50 100

Nettoflytting

More magazines by this user
Similar magazines