Last ned PDF (3,11 Mb) - Brødrene Dahl

dahl.no

Last ned PDF (3,11 Mb) - Brødrene Dahl

Vegsikring

Autovern – Endeavslutninger – Støtputer

www.dahl.no


Innhold

1. Innledning............................................................ 4

2. Vegvesenets håndbøker...................................... 4

3. Standard autovern............................................... 5

3.1. Standard autovernskinne med tilbehør..................... 5

3.2. Stolper..................................................................... 6

3.3. Festemateriell........................................................... 6

4. Standard brurekkverk.......................................... 7

5. Sikring av rekkverksavslutninger........................ 8

5.1. Endeterminaler......................................................... 8

5.2. Støtputer.................................................................. 9

Det tas forbehold om produktendringer.

2


Autovern

Fra

www.dahl.no

3


Rekkverk

og vegens sideområder

NORMALER

Håndbok 231

2011

Standard vegrekkverk

VEILEDNING

Håndbok 267

Brurekkverk

VEILEDNING

Håndbok 268

April 2009

1. Innledning

Alle rekkverk som settes opp i Norge skal være godkjent av Statens Vegvesen. I denne

brosjyren vil det henvises til de aktuelle håndbøkene som gjelder for rekkverk, dvs.

231, 267 og 268.

Autovern, støtputer o.l. er regulert i:

Håndbok 231 behandler hvor og hvordan

rekkverk, endeavslutninger skal brukes,

mens 267 og 268 fungerer som veiledning

til 231 og konkretiserer tekniske krav etc. til

det utstyres som beskrives.

231

267

268

Denne brosjyren inneholder beskrivelser av

produktene Brødrene Dahl leverer innen

dette fagområdet.

2. Vegvesenets håndbøker

Statens vegvesen utgir håndbøker på to nivåer:

• Nivå 1: forskrifter, normaler og retningslinjer

• Nivå 2: veiledninger

Normaler og retningslinjer er kravdokumenter og de viktigste

håndbøkene i Statens vegvesens håndbokhierarki. Normaler

er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate eller Statens

vegvesen og andre myndigheter. Retningslinjer gjelder

kun for riksveg og for Statens vegvesen, og er hjemlet i lovverk

eller i instruks fra Vegdirektøren. Retningslinjene gjelder

også for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for

Statens vegvesen. Fravik fra normaler skal fraviksbehandles.

Mer om dette finner du under Vegnormaler.

Arbeid på og ved veg

Arbeid på og ved veg

Arbeid på og ved veg

Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Krav og retningslinjer til varsling og sikring

NORMAL

NORMAL

Arbeid på og ved veg

Krav og retningslinjer til varsling og sikring

NORMAL

Krav og retningslinjer til varsling og sikring

NORMAL

Håndbok 051

Vegdirektoratet

Veg- og transportavdelingen 2012

Håndbok 051

Vegdirektoratet

Veg- og transportavdelingen 2012

Vegdirektoratet

Veg- og transportavdelingen 2012

Håndbok 051

Vegdirektoratet

Veg- og transportavdelingen 2012

Håndbok 051

Veiledninger er hjelpedokumenter som understøtter normalene og retningslinjene. De inneholder utdypende fagmateriell

utover det som står i normalene/retningslinjene og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan gjøres/bygges/utformes.

Det stilles ikke krav til fraviksbehandling av veiledninger.

Håndbøkene revideres på ulike tidspunkt. Noen tema kan være overlappende mellom håndbøkene, noe det kontinuerlig

jobbes med å luke bort. Dersom det er divergens i innhold mellom normal og veiledning, er det alltid normalen som gjelder.

Dersom det er divergens mellom to normaler ber vi om at Vegnormalsekretariatet kontaktes slik at det kan avklares hva som

er gjeldende krav.

Kilde og mer informasjon: vegvesen.no

4


3. Standard autovern

Vårt autovern er godkjent etter Statens vegvesen krav til standard autovernskinner.

Detaljerte beskrivelser av systemet kan finnes i håndbok 267.

3.1. Standard autovernskinne med tilbehør

Standard W-skinne

NRF nr. Beskrivelse

9723501 Autovern standard W-skinne L=4 m

9723502 Autovern standard W-skinne L=2 m

Standard W-skinne, bøyd (konvex)

NRF nr. Beskrivelse

9723503 Autovern standard skinne bøyd R=90° L=4 m

9723504 Autovern standard skinne bøyd R=45° L=4 m

9723505 Autovern standard skinne bøyd R=30° L=4 m

9723506 Autovern standard skinne bøyd R=15° L=4 m

Montering på trestolpe Montering på plaststolpe Montering på sigmastolpe

www.dahl.no

5


Boksehanske

Overgang 8 m

Diverse materiell

NRF nr. Beskrivelse

9723721 Autovern nedføringstykke 4 Meter

9723722 Autovern 0,7M-45gr venstre 60101

9723723 Autovern 0,7M-45gr høyre 60100

9723724 Autovern Boksehanske enkel Venstre

9723725 Autovern Boksehanske enkel Høyre

9723726 Autovern Boksehanske Dobbel

9723727 Autovern overgang til betong/fjell Høyre

9723728 Autovern overgang til betong/fjell Venstre

9723729 Autovern overgang vei til tunnel H/V

9723731 Autovern overgang til betong/fjell H/V

9723732 Autovern Bakskinne 4 meter SVV2

9723733 Autovern Wire med feste til sigmastolpe

3.2. Stolper

Sigmastolpe

NRF nr. Beskrivelse

9723516 Autovern sigmastolpe H=1,95 m

Trestolpe

NRF nr. Beskrivelse

9723517 Autovern trestolpe H=2 m spisset

Plaststolpe

NRF nr. Beskrivelse

9723518 Autovern plaststolpe H=2 m

3.3. Festemateriell

Festemateriell for skjøting av skinner

NRF nr. Beskrivelse Ant./pk.

9723531 Autovern skrue M16 x 25 for skjøting av stålskinner 100

9723533 Autovern flensemutter M16 VG 100

Festemateriell for trestolper

NRF nr. Beskrivelse Ant./pk.

9723533 Autovern flensemutter M16 VG 100

9723534 Autovern skrue M16 x 180 for montering på tre- og plaststolper 50

9723535 Autovern skive firkant 115 x 40x5 for montering på trestolper 100

9723536 Autovern skive firkant 60x60x3 for montering på tre- og plaststolper 100

6


Festemateriell for plaststolper

NRF nr. Beskrivelse Ant./pk.

9723538 Autovern skrue M16x60 for montering på sigmastolpe 25

9723541 Autovern skive firkant 115x40x5 for montering på sigmastolpe 100

9723537 Autovern mutter M16 for montering på plaststolper 100

Festemateriell for sigmastolper

NRF nr. Beskrivelse Ant./pk.

9723539 Autovern skrue M10x45 for montering på sigmastolpe 100

9723541 Autovern skive firkant 115x40x5 for montering på sigmastolpe 100

9723542 Autovern skive firkant 30x30x3 for montering på sigmastolpe 100

9723543 Autovern mutter M10 for montering på sigmastolpe 200

4. Standard brurekkverk

Vi leverer brurekkverk godkjent etter Statens vegvesens krav til standard brurekkverk. Detaljerte beskrivelser av systemet finnes

i håndbok 268.

Bildene viser noen eksempler på brurekkverk med forskjellige utførelse. Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud.

Standard åpen panel

Brøytetett

Sprosserekkverk – høy

Sprosserekkverk – lav

www.dahl.no

7


5. Sikring av rekkverksavslutninger

5.1. Endeterminaler

X-Tension endeavslutninger

X-Tension er en endeavslutning fra Snoline velegnet for alle

veityper; motorveier, landeveier, bygater og lignende

Systemet er godkjent i henhold til ENV1317 og NCHRP 350

opp til 110 km/t og er såkalt spenningsbasert, noe som gir

en pålitelig og funksjonell adferd under påkjøring.

Systemet leveres også tosidig for montering mellom to

kjørefelt.

Utdrag fra Statens Vegvesens godkjenning:

Produkt Sikkerhetsklasse Utbøyningsklasse Bevegelsesklasse Skadeklasse Fartsgrense

X-Tension Ensidig P4 D 1.1 Z2 B Alle

X-Tension Dobbelsidig P4 D 1.2 Z2 B Alle

X-Tension, ensidig system

X-Tension, tosidig system

8


5.2. Støtputer

TAU støtputer

TAU er en modulbasert støtpute fra Snoline som plasseres

foran hindringer for å beskytte bilførere og passasjerer mot

skader ved kollisjoner.

Støtputene virker på den måten at de tar opp energien som

utløses ved en kollisjon i systemet sånn at belastningen på de

som befinner seg i kjøretøyet reduseres.

Energien tas opp i luftfylte plastsekker/

-bager som er plassert inne i en stål konstruksjon. En kraftig

stålvaier sørger for at systemet ikke presses til side under

påkjøring.

Systemet er frittstående og har en såkalt familiegodkjenning

etter EN1317-3. Dette innebærer at det fins mange

forskjellige modeller tilgjengelig, til passet til ulike fartsgrenser

og størrelser alt etter hvor og hvordan støtputene

skal plasseres.

Bomstasjon, E18 Vestfold

Tau 100 Xlarge

TAU P-100

Utdrag fra Statens Vegvesens godkjenning:

Produkt Sikkerhetsklasse Utbøyningsklasse Bevegelsesklasse Skadeklasse Fartsgrense

TAU Støtputer 50, 80, 100, 110 D1 Z2 B Alle

Se neste side for sortimentsoversikt på støtputer.

www.dahl.no

9


Walt støtputer

WALT-systemet er en lett og enkel støtpute ment for sikring av rekkverksender i arbeidssoner. Den er plassbesparende og installeres

direkte mot f.eks «New Jersey»-barrierer eller lignende.

Vi kan også tilby løsninger der WALT kan installeres sammen med Pro-Tec, ta kontakt for mer informasjon.

WALT er godkjent etter EN1317-3 (type ikke avledende, sikkerhetsklasse S80/1, utbøyningsklasse D3, beveg.klasse Z1 og skadeklasse

B) i områder med fartsgrense opp til 80 km/t.

Utdrag fra Statens Vegvesens godkjenning:

Produkt Sikkerhetsklasse Utbøyningsklasse Bevegelsesklasse Skadeklasse Fartsgrense

WALT Støtpute 80/1* D3 Z1 B Opp til 80

*må plasseres der produktet ikke kan utsettes for sidepåkjørsel

Støtputer og endeavslutninger med tilbehør

NRF nr. Beskrivelse

9723201 Støtpute TAU P100 Snoline

9723202 Støtpute TAU L100 Snoline

9723203 Støtpute TAU XL100 Snoline

9723204 Plastnese f/støtpute TAU L100

9723205 Plastnese f/støtpute TAU XL100

9723206 Plastnese f/støtpute TAUP110

9723211 Støtpute flyttbar Walt NJ

9723231 Betongfund. f/TAU P100-486

9723232 Betongfund. f/TAU L100-485

9723233 Betongfund. f/TAU XL100-458

9723234 Støtpute TAU plastfront gul

9723235 Støtpute TAU ventil f/airbag

9723236 Støtpute TAU rustfri strips

9723237 Støtpute TAU airbag komplett

9723238 Støtpute Walt airbag

9723239 Støtpute Walt permanent

9723241 Støtpute Walt midlertidig

9723242 Støtpute TAU P 80 Snoline

9723243 Støtpute TAU L 80 Snoline

9723244 Støtpute TAU XL 80 Snoline

9723245 Betongfundament f/støtpute TAU

9723246 Betongfundament f/støtpute TAU

9723247 Betongfundament f/støtpute TAU

9723248 Støtpute TAU P 110 Snoline

www.dahl.no

11


Mer enn 50 utsalgssteder

Avdeling Besøksadresse Telefon Faks Faks

Alta Alta Maskinsvingen 3, 3, 9511 9511 Alta Alta 78 78 45 45 69 69 80 80 78 78 43 43 75 75 32 32

Arendal

Arendal

Moland

Moland

Park,

Park,

4846

4846

Arendal

Arendal

37

37

05

05

86

86

40

40

37

37

02

02

37

37

70

70

Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad 66 77 62 40 66 85 94 00

Asker Bergen, Godvik Nye Leirvikåsen Vakåsvei 51, 8, 1395 5179 Hvalstad Godvik 6655 7750 6265 4000 6655 8593 9413 0090

Bergen, Bergen, Godvik Kanalveien Leirvikåsen Kanalveien 51, 46, 5179 5068 Godvik Bergen 55 55050 65 65 00 00 55 55 9329 1306 9070

Bergen, Bergen, Kanalveien Nyborg Kanalveien Langarinden 46, 8, 5068 5132 Bergen Nyborg 55 55 5060 6581 00 00 55 55 2918 0627005

Bergen,

Bodø

Nyborg Langarinden

Haakon VIIs

8,

gt.

5132

108,

Nyborg

8008 Bodø

55

75

60

50

81

61

00

10

55

75

18

52

27

01

05

77

Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud 67 17 19 10 67 13 29 00

Bodø Dale (Vannkraft) Haakon c/o Elis VIIs AS, gt. 6963 108, Dale 8008 i Sunnfjord Bodø 7557 5001 6199 1050

75 52 01 77

Bærum Drammen Olav Nedre Ingstads Eiker vei 61, 3, 1351 3048 Rud Drammen 6732 1726 1952 1000 6732 1383 2964 00 00

Dale Fredrikstad (Vannkraft) c/o Tomteveien Elis AS, 6963 31 A, Dale 1618 i Sunnfjord Fredrikstad 5769 0136 9930 5000 69 94 51 00

Drammen

Førde

Nedre

Flovegen

Eiker

3,

vei

6800

61, 3048

Førde

Drammen 32

57

26

82

52

99

00

40

32

57

83

82

64

12

00

68

Gjøvik Kallerudlia 10 - 12, 2800 Gjøvik 61 13 17 70 61 18 59 00

Fredrikstad Gol Tomteveien Elveveien 6, 313550 A, 1618 Gol Fredrikstad 6932 3607 3036 0010 6932 9407 5171 0010

Førde Hamar Flovegen Vangsvegen 3, 6800 201, Førde 2321 Hamar 5762 8254 9934000 5762 8252 1234 6825

Gjøvik Hammerfest Kallerudlia Havneveien 105, - 12, 9610 2800 Hammerfest Gjøvik 6178 1342 17 17 7030 6178 1842 5961 00 00

Gol

Harstad

Elveveien

Margrethe

6, 3550

Jørgensens

Gol

vei 1E, 9406 Harstad

32

77

07

00

36

14

10

60

32

77

07

07

71

08

10

00

Haugesund Kvalamarka 23, 5514 Haugesund 52 70 87 20 52 71 29 00

Hamar Jessheim Vangsvegen Industriveien 201, 12, 2321 2050 Hamar Jessheim 6263 5498 3438 0080 6263 5297 3412 2504

Hammerfest Kongsvinger Havneveien Lerkeveien 5, 40, 9610 2209 Hammerfest Kongsvinger 7862 4282 1736 3040 7862 4281 6158 0089

Harstad Kristiansand Margrethe Stemmane Jørgensens 12 A, 4636 vei Kristiansand 1E, 9406 Harstad 7738 0014 1491 6000 7738 0709 0866 0064

Haugesund

Kristiansund

Kvalamarka

Industriveien

23,

4,

5514

6517

Haugesund

Kristiansund

52

71

70

57

87

27

20

80

52

71

71

68

29

59

00

30

Langhus Regnbuen Næringsområde, Snipetjernvn. 8, 1405 Langhus 23 19 45 81 64 86 73 86

Jessheim Larvik, Ringdalskogen Industriveien Ringdalveien 12, 20, 2050 3270 Jessheim Larvik 6333 9813 3831 8000 6333 9719 1237 0460

Kongsvinger Lillehammer Lerkeveien Oskar Skoglys 40, 2209 vei 2, Kongsvinger 2619 Lillehammer 6261 8224 3666 4030 6261 8126 5835 8972

Kristiansand Lyngdal Stemmane Nye Monoddveien 12 A, 4636 5, 4580 Kristiansand Lyngdal 38 38 1432 9144 00 00 38 38 0932 6620 6479

Kristiansund

Mo i Rana

Industriveien

Mellomvika

4,

53,

6517

8622

Kristiansund

Mo i Rana

71

75

57

12

27

63

80

00

71

75

68

16

59

93

30

45

Molde Birger Hatlebakksveg 28, 6415 Molde 71 20 22 50 71 21 31 73

Langhus Mosjøen Regnbuen Havnegt. Næringsområde, 35, 8663 Mosjøen Snipetjernvn. 8, 1405 Langhus 2375 1917 4567 8100 6475 8617 7322 8616

Larvik, Moss Ringdalskogen Ringdalveien Årvollskogen 20, 32, 3270 1529 Larvik Moss 3369 1336 3130000 3369 1923744 6050

Lillehammer Namsos Oskar Hestmarka, Skoglys 7800 vei 2, Namsos 2619 Lillehammer 6174 2422 6667 3067 6174 2627 3541 7255

Lyngdal

Narvik

Nye

Skarvenesveien

Monoddveien

12,

5,

8514

4580

Narvik

Lyngdal 38

75

32

80

44

19

00

50

38

76

32

95

20

43

79

23

Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid 57 86 28 25 57 86 28 30

Mo Oslo, i Rana Bryn Mellomvika Brynsengveien 53, 8622 5, 0667 Mo Oslo i Rana 7522 1272 6355 00 00 7522 1665 9378 4560

Molde Oslo, Bjørndal Birger Bjørnerudveien Hatlebakksveg 13, 1266 28, 6415 OsloMolde 7121 2002224 50 50 7122162 3156 7358

Mosjøen Oslo, Mølla Havnegt. Waldemar 35, Thranesgt. 8663 Mosjøen 86, 0175 Oslo 7523 1723 6747 0020 7522 1771 2296 1600

Moss

Oslo, Skøyen

Årvollskogen

Drammensveien

32, 1529

130, 0277

Moss

Oslo

69

22

36

13

30

28

00

60

69

22

23

73

44

24

50

00

Sandnessjøen Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen 75 04 66 80 75 04 67 80

Namsos Ski Hestmarka, Haugenveien 7800 5, 1400 Namsos Ski 7464 2287 6780 6751 7464 2787 4130 5588

Narvik Skien Skarvenesveien Nybergflata 5, 12, 3737 8514 Skien Narvik 7535 8050 1944 50 50 7635 9554363 2358

Nordfjordeid Sogndal Kaiveien Kloppavegen 11, 6770 5, 6854 Nordfjordeid Kaupanger 57 57 8667 2890 2580 57 57 8667 2821 3011

Oslo,

Stavanger

Bryn Brynsengveien

Årsvollveien 18,

5, 0667

4312

Oslo

Sandnes

22

51

72

82

55

23

00

00

22

51

65

62

78

43

60

10

Stavanger, Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger 51 20 14 30 51 58 58 67

Oslo, Steinkjer Bjørndal Bjørnerudveien Bomvegen 4, 7725 13, 1266 Steinkjer Oslo 2174 0213 2440 5088 2274 6216 5612 5888

Oslo, Stjørdal Skøyen Drammensveien Ligaardvegen 4, 130, 7500277 Stjørdal Oslo 2274 1390 2815 6000 2274 7382449 0055

Oslo, Stord Torshov Chr. Svartadalen Michelsensgt. 31, 5412 65, 0474 StordOslo 2353 2300 4716 2050 2253 7141 9672 0042

Sandnessjøen

Strømmen

Øyvind

Stasjonsveien

Lambes

1,

vei

2010

23, 8800

Strømmen

Sandnessjøen 75

64

04

84

66

51

80

40

75

63

04

81

67

79

80

70

Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø 77 66 49 00 77 65 45 03

SkiTrondheim, Heimdal Haugenveien Heggstadmoen 5, 1400 47, 7080 Ski Heimdal 6472 8759 8032 5100 6472 8759 3000 8832

Skien Trondheim, Lade Nybergflata Stiklestadveien 5, 3737 1, 7041 SkienTrondheim 3573 5099 4443 50 50 3573 5453 6338 5800

Sogndal Tønsberg Kloppavegen Fjordgt. 5, 3125 5, 6854 Tønsberg Kaupanger 5733 6730 9012 8050 5733 6731 2105 1163

Stavanger

Verdal

Årsvollveien

Akerveien 1,

18,

7650

4312

Verdal

Sandnes 51

74

82

60

23

28

00

00

51

74

62

07

43

24

10

87

Ålesund Breivika Industriveg 33, 6018 Ålesund 70 17 52 50 70 14 77 53

Stavanger, Ålesund, Hillevåg Voldsdalen Hillevågsveien Sjømannsveien 99, 14, 4016 6008 Stavanger Ålesund 5170 2010 1442 3080 5170 5812 5873 6744

Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer 74 13 40 88 74 16 12 88

Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal 74 90 15 00 74 82 49 55

Stord Hovedkontor og sentrallager Svartadalen 31, 5412 Stord 53 00 16 50 53 41 72 42

Strømmen Hovedkontor Stasjonsveien Brynsengveien 1, 5, 2010 0667 Strømmen Oslo 6422 8472 5155 4000 63 8122 7965 7087 65

Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø 77 66 49 00 77 65 45 03

Sentrallager Regnbuen Næringsområde, Snipetjernveien 8,1405 Langhus 23 19 45 81 64 86 73 86

Trondheim, Heimdal Heggstadmoen 47, 7080 Heimdal 72 59 32 00 72 59 00 32

Trondheim, Lade Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim 73 99 43 50 73 53 38 00

Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg 33 30 12 50 33 31 05 63

Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal 7433 6006 2866 00 00 74 07 24 87

BD Samferdsel (Botneskilt)

Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

33 05 34 80

Ålesund, Fremmerholen Rødsetvegen 25, Fremmerholen, 6011 Ålesund 70 eller 17 52 941 50SKILT

70 14 77 53

Ålesund, Color Line Stadion Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund 70 10 42 80 70 12 73 44

Vegsikring, Utgave 1 – NRF nr. 9999906

Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner

www.dahl.no

Tlf. 22 72 55 00

E-post: post@dahl.no

More magazines by this user
Similar magazines