Last ned 3/2012 - Kirurgen.no

kirurgen.no

Last ned 3/2012 - Kirurgen.no

TEMA

Brystkreft

I dette nummer av Kirurgen er temaet brystkreft. Dette er et fagområde med stor forskningsaktivitet, og

nye publikasjoner innen biologi, diagnostikk og behandling kommer fortløpende. Vi har her valgt ut noe av

det som nå opptar norske brystkirurger mest i deres hverdag.

Turid Aas og Ellen Schlichting

1. Avd. for Bryst- og endokrinkirurgi,

Haukeland Universitetssykehus

2. Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi,

OUS-Ullevål

Rekonstruksjoner ved brystkreftkirurgi

har de siste årene vært framme i media ved

en rekke anledninger. Lange ventelister og

ventetider (opptil 8 år) har medført et sterkt

pasientengasjement. Helsedirektoratet

nedsatte en arbeidsgruppe med mandat

å komme med forslag til løsning på dette.

Gruppen var sammensatt av plastikkirurger,

onkologer og bryst- og endokrinkirurger

og den leverte rapporten i våres. Rapporten

anbefalte bl.a. utvidet bruk av primær

rekonstruksjon med protese som en del av

moderne brystkreftbehandling. I tillegg vil

det bidra til at færre kvinner blir stående i

ventelistekø, til dels for mer omfattende

og ressurskrevende kirurgi (sekundær

rekonstruksjon). Regjeringen bevilget i revidert

statsbudsjett 50 millioner kroner for

å redusere ventetidene på rekonstruksjon.

Det trengs imidlertid større ressurser for

å kunne tilby alle kvinner som ønsker det,

primær rekonstruksjon. Onkoplastisk kirurgi

har gitt nye utfordringer til norske brystkreftkirurger

og medio september i år ble

det første nordiske kurset arrangert i Oslo

med stor oppslutning.

Axillekirurgien ved brystkreft har vært i

endring de siste årtier. Fra at et tradisjonelt

axilletoalett var standardbehandling for alle

brystkreftpasienter, enten det var spredning

til axillen eller ikke, kan nå de aller fleste

Turid Aas er leder av NFBEK og avdelingsleder på

Haukeland.

pasienter klare seg med fjerning av kun en

eller to lymfeknuter, såkalt vaktpostlymfeknutebiopsi.

Hos en del postmenopausale

kvinner som er operert med brystbevarende

operasjon, har det også vist seg

trygt å la være å gjøre axilletoalett selv om

det er spredning til armhulen. Færre enn

en fjerdel av alle brystkreftpasienter vil nå

trenge axilletoalett. Komplikasjonene og

plagene etter axilletoalett er velkjente, så

dette er et stort framskritt som gir mange

kvinner et betydelig bedre funksjonsnivå i

etterkant av brystkreftkirurgien. Samtidig

er det ressursbesparende for sykehus og

samfunn for øvrig ved at operasjonstidene

og rehabiliteringstiden blir kortere.

Biologiske markører som grunnlag for

skreddersydd brystkreftbehandling er også

et tema som opptar norske brystkreftkirurger.

Kan vi klare oss med de tradisjonelle

histopatologiske markørene eller trenger vi

mer avansert genteknologi for å gi pasientene

den beste behandling og redusere risikoen

for residiv? Samtidig som kirurgien blir

mindre omfattende og mer skånsom, har

Ellen Schlichting er seksjonsleder for Bryst- og endokrinkirurgi

ved OUS.

tilleggsbehandlingen, i form av medikamentell

behandling og strålebehandling økt; det

samlede resultatet er at færre får tilbakefall

og flere overlever brystkreftsykdommen.

Fem-års overlevelse ved brystkreft er nå

90% og dette bringer Norge opp i verdenstoppen

innen dette kreftområdet.

Men vi vet at også tilleggsbehandlingen

har sin pris i form av bivirkninger og

komplikasjoner.

Så gode markører for å sikre tilstrekkelig

behandling, men samtidig hindre overbehandling

er noe man stadig jakter på.

Artikkelen om etnisitet og brystkreftoverlevelse

er tankevekkende og gir oss

fakta om noe man kanskje ikke trodde var

aktuelt i vårt land med et offentlig helsevesen.

Likeverdig helsetilbud til alle, uansett

bosted, kjønn, etnisitet og alder er en av

hjørnestenene i norsk helsevesen og det er

viktig at dette ivaretas �

HAR DU PASIENTER MED OPIOIDINDUSERT

OBSTIPASJON?

SE ANNONSE SIDE 175

Kirurgen nr. 3, 2012

155

Tema

More magazines by this user
Similar magazines