Prosess - Energi Norge

energinorge.no
  • No tags were found...

Prosess - Energi Norge

Kundebehandling – God forretning

Samfunnsutvikling

1. Lavinteresse produkt

2. Mer krevende kunder

3. Økt nettariff aksept

Kundens opplevelse

I. Trygghet og ”kunne varsle”

II.

Informasjon og kunnskap

Kanaler

a. Trykte media og kundesenter

b. Web og SMS

c. Sosiale medier (Facebook,

Twitter)

More magazines by this user
Similar magazines