Prosess - Energi Norge

energinorge.no
  • No tags were found...

Prosess - Energi Norge

Fakta om Agder Energi Nett AS

Norges fjerde største nettselskap

• Areal: 16.481 km 2

• Kunder: 167.000

• El-nett: 18.800 km

• Transformatorstasjoner: 58

• Nettstasjoner: 7.500

• 130 medarbeidere

• Årlige investeringer ~ +365 mill.

More magazines by this user
Similar magazines