Prosess - Energi Norge

energinorge.no
  • No tags were found...

Prosess - Energi Norge

2006 - Konkurranseutsetting

Sikre best mulig avkastning på investering i

infrastruktur

Stimulere kreativ og radikal tenkning i alle

prosesser

Utvikle logistikkløsninger og

arbeidsprosesser på innkjøpte drifts- og

vedlikeholdstjenester.

Sikre at verdien av eiendommer og tekniske

installasjoner ikke forringes med hensyn

på person- og leveringssikkerhet og

produktkvalitet som følge av manglende

vedlikehold

Det hevdes at Agdermodellen var den

”industrielle revolusjon” i nettbransjen

More magazines by this user
Similar magazines