Last ned

aperitif.no
  • No tags were found...

Last ned

Nyheter

Nr. 3 2004

MAI–JUNI Bokmål Salgstart 8. mai

23 Rødviner | 29 Hvitviner | 2 Roséviner | 5 Musserende viner

1 Aromatisert svakvin | 6 Brenneviner | 1 Sterkøl

Se sidene 14–41


ØSTERRIKE

I mai og juni er

tørre hvitviner

fra Østerrike vårt

fokusområde

Vi er fornøyd med å kunne

presentere et knippe viner

av topp kvalitet, fra noen av

Østerrikes aller beste produsenter.

Vinene representerer

landets aller beste områder

– Wachau, Kamptal og Kremstal.

2


Beslutningen om å satse på tørr hvitvin fra

Østerrike, skyldes hovedsakelig at Vinmonopolets

tilbud har vært for lite. Først og fremst

utvider vi i de høyere prisklassene, men du vil

også fi nne vin under 100 kroner.

De seneste årene har det foregått en nærmest

revolusjonerende kvalitetsheving i den østerrikske

vinindustrien. Aktørenes entusiasme,

investeringer og eksperimenter har gjort Østerrike

til et av Europas mest interessante vinland.

Vinene er stilmessig både spennende

og enestående!

Hva mener vi med

«fokusområde»

Et fokusområde er et knippe produkter fra

et land, et område eller en stilretning som

vi legger spesiell vekt på i et nyhetsslipp.

I tillegg til fokusområdet har vi det vi kaller

”vanlige nyheter”. Dette er nyheter som ikke

inngår i fokusområdene, men som representerer

en generell fornyelse av sortimentet.

Fokusområdene blir utformet med bakgrunn i

analyser av salg og trender i Norge og i utlandet.

For deg som kunde betyr dette at du får

mange ulike og spennende produkter å

velge mellom fra et aktuelt område.

3


Østerrikes vinområder

Østerrikes vinområder ligger i den østlige delen

av landet, mot grensen til Tsjekkia, Slovakia,

Ungarn og Slovenia.

Det er fire regioner og 18 vindistrikter.

Niederösterreich

Wachau, Kamptal og Kremstal representerer

Østerrikes ypperste kvalitet. Se egen omtale av

disse områdene på side 6-7.

Weinviertel er landets største vindistrikt. Området

er stort sett ganske fl att, tørt og fruktbart, og det

produseres mest lette, tørre hvitviner her. Den

viktigste druetypen er Grüner Veltliner. Området er

det første i Østerrike som tildeles klassifi seringen

DAC – se side 9.

Traisental er et lite område, på begge sider av

elven Traisen. Vinene fra vestre bredd holder en

kvalitet som på det beste kan minne om vinene

fra det mer berømte Wachau.

Donauland er et område langs Donau, vest for

Wien, som lager både røde og hvite viner. Kjent

vinskole i Klosterneuburg.

Carnuntum er navnet på området langs Donau, øst

for Wien. Her lages fyldige røde og hvite viner.

Thermenregion er best kjent for særpregede,

krydrede hvitviner av lokale druetyper.

Wien

Wien kan skryte av å være eneste hovedstad

med seriøs vinproduksjon innenfor bygrensene.

Det lages mest enkle viner for raskt konsum, men

også noe av høyere kvalitet.

Burgenland

Neusiedlersee er området nord og øst for den

store, grunne innsjøen med samme navn. Det

spesielle mikroklimaet er ideelt for produksjon

av søte dessertviner med såkalt edelråte.

Neusiedlersee-Hügelland ligger på vestsiden av

Neusiedlersee. Her lages både tørre og søte hvitviner,

og det er en økende produksjon av rødvin

fra druetyper med fransk opprinnelse.

Mittelburgenland er fremfor alt kjent for relativt

mørke og fyldige rødviner. Druene Blaufränkisch

og Zweigelt er mye brukt sammen med franske

typer.

Südburgenland mot grensen til Ungarn lager litt

”gammeldags” vin. Sammen med Blaufränkisch

og Welschriesling finner vi amerikanske hybriddruer

som gir såkalt ”uhudler”.

Steiermark

Süd-Oststeiermark er et stort område, der vin av

Traminerdruer fra vulkansk jord nyter en spesiell

anseelse.

Südsteiermark har vinmarker i bratte skrå ninger.

Her lages tørre, aromatiske hvitviner som kan

minne om vinene fra Alsace. Også druene

Sauvignon Blanc og Chardonnay brukes her.

Weststeiermark er spesielt kjent for sin Schilcher

rosé av druetypen Blauer Wildbacher.

4


Wachau

Sju av vinene vi lanserer kommer fra vinområdet

Wachau (uttales med trykk på siste stavelse).

Vinene herfra regnes blant Østerrikes beste, og

hører dermed også til verdens aller beste hvitviner!

De kombinere kraft og eleganse, en flott

konsentrasjon og et stort lagringspotensial. Vinene

har ofte et såkalt «terroir-preg», mineralske toner

som forteller om jorda druene har vokst i.

Det lages nesten bare tørre hvitviner i Wachau, og

de viktigste druene er Grüner Veltliner og Riesling.

De beste vinmarkene i det lille vinområdet ligger

i stupbratte, terrasserte skråninger opp fra elven

Donau. De fleste vinmarkene ligger på nordsiden

av Donau, men det finnes noen viktige unntak.

Jorda preges av grunnfjell med gneis, granitt og

krystallinsk skifer. I de lavereliggende markene

er det mer leire og sand.

Klimaet i Wachau er tørt og ganske kjølig, men

elven gir en jevnere temperatur, og refl ekterer

solskinn til plantene. Dette gir god modning av

druene.

Det kreves en enorm arbeidsinnsats i de bratte

vinmarkene, og avkastningen er svært lav.

Vinea Wachau

Nobilis Districtus

Navnet forkortes til Vinea Wachau,

og har røtter tilbake til 1285.

I dag betegner det en organisasjon

av vinprodusenter i

Wachau. Den ble etablert i

1984, og har som mål å verne

om kvaliteten på distriktets

viner. Vinea Wachau har nærmere

200 medlemmer, og representerer

over 85% av vinmarksarealet

i distriktet.

Det fi nnes egne kvalitetsklasser (prädikater)

for vinene fra Wachau. Systemet er basert på

alkoholinnhold og mostvekt (se gule felter på

denne siden).

Steinfeder er klassen for de enkleste

og letteste vinene, viner som smaker

best når de er unge og ferske. Navnet

”Steinfeder” er hentet fra en plante

som vokser i vinmarkene.

Federspiel er den midterste av de tre

kvalitetskategoriene. Den har navn

etter en innretning som skulle lokke

jaktfalken tilbake til hansken. Vinene

med denne betegnelsen er noe fyldigere

enn Steinfeder, men lettere og

mindre alkoholsterke enn den høyeste

kvalitetsklassen, Smaragd.

Smaragd er den høyeste kvalitetsklassen,

og tilsvarer det som ellers i

Østerrike ville kalles Auslese. Vinene

lages av spesielt modne druer, og

blir fyldige og smaksrike med høyt

alkoholinnhold. Smaragd er også en

liten smaragdgrønn øgle som trives

i solsteiken mellom radene av vinplanter.

6


Wachau

Kamptal

Vi lanserer fi re viner fra vinområdet Kamptal,

nordøst for Wachau langs elven Kamp. Denne

sideelven til Donau har også gitt området navn.

Både distriktet og vinene herfra minner mye

om det man fi nner i Wachau. Generelt ligger

vinmarkene i Kamptal i litt slakere skråninger, og

området får noe mer nedbør enn Wachau.

Også her er jorda preget av grunnfjell med gneis

og krystallinsk skifer dekket med marine sedimenter.

Det er mer sand og leire i de lavereliggende

områdene ned mot elven.

Dette området har vært bebodd i lang tid, arkeologer

har funnet rester av menneskelig bosetning

tilbake til tidlig steinalder i noen av Kamptals

vinmarker.

Også her er druene Riesling og Grüner Veltliner

sentrale.

Kremstal

Kremstal ligger langs Donau, øst for Wachau og

sør for Kamptal. Herfra lanserer vi én vin denne

gangen. Vinområdet har navn etter byen Krems.

Også dette området har en lang vinhistorie. I middelalderen

levde tre fjerdedeler av befolkningen her

av vindyrking. Det har vært en skole for vitikultur

(dyrking av vinplanter) i Krems siden 1975.

Jordsmonnet i Kremstal likner det en fi nner i

Kamptal, med leire og løss, sand og grus i de

lavereliggende markene. Spesielt for dette området

er terrasser med krittholdig løss. De beste

Foto: © Weingut Alzinger

vinmarkene ligger i stupbratte terrasser mot

elven, der druene får perfekt eksponering mot

sola. Nedbørmengden er høyere i de øverste

markene, mens den er lav nederst mot elven.

Omtrent to tredjedeler av områdets vinmarker

ligger på nordsiden av Donau.

Druene Riesling og Grüner Veltliner dominerer

vinproduksjonen også i Kremstal.

Foto: © Nigel Blythe / Cephas

Krems, Kremstal

7


Østerrikes

vinlover

Østerrikes lovverk tilhører verdens

strengeste. Hovedtrekkene kan vi

kjenne igjen fra det tyske klassifikasjonssystemet,

som også baseres på

sukkerinnholdet i druene ved plukking.

Der tyskerne måler sukkeret i Oechslegrader,

bruker østerrikerne enheten

Klosterneuburger Mostwaage (KMW).

Dagens vinlov er fra 1985, og ble

revidert i 1995 da landet gikk inn i EU.

TAFELWEIN – Bordvin, enkleste kvalitet.

LANDWEIN – Landvin med opprinnelse i et definert

område og laget av godkjente druetyper.

QUALITÄTSWEIN – Høyere krav til mostvekt

og alkohol. Kan chaptaliseres (tilsettes sukker

for høyere alkoholstyrke).

Kabinett – En undergruppe av Qualitätswein.

Reglene er som for denne kategorien, men vinen

kan ikke chaptaliseres.

PRÄDIKATSWEIN – Kvalitetsvin med opprinnelse

i definerte områder, kan ikke chaptaliseres.

Kun flaskeeksport tillatt.

Spätlese – Vin av modne druer. Tillatt salg først

1. mars året etter høsten.

Auslese – Utvalg av sunne, spesielt modne druer.

Beerenauslese – Søt vin av overmodne druer,

ofte med edelråte som gir en spesiell karakter.

Ausbruch – Vintype med opprinnelse i byen

Rust. Lages i dag i hele Neusiedlersee-området

av overmodne druer angrepet av edelråte.

Trockenbeerenauslese – Søt dessertvin av overmodne,

innskrumpede druer med edelråte.

Eiswein – Vin av druer som plukkes etter en frostnatt og

presses i frossen tilstand. Konsentrert sødme og syre.

Strohwein – Søt, fyldig vin av overmodne druer som

tørkes (opprinnelig på stråmatter) i minst tre måneder.

Bergwein – Vin fra skråninger eller terrasser med minst

26% helning.

Wachau har egne kvalitetsklasser, se side 6

8


Districtus Austria

Controllatus (DAC)

DAC er et helt nytt klassifi kasjonssystem for

østerriksk vin. Det startet i 2002, som et supplement

til det tyskinspirerte systemet der et

høyt sukkernivå på sett og vis likestilles med

kvalitet. Det nye systemet fokuserer derimot

på opprinnelsesområde, etter modell av den

franske vinloven.

Målet med innføringen av det nye systemet er

å gjøre det enklere for forbrukerne. DAC vil tilsvare

europeiske begreper som vinkonsumentene

allerede er kjent med – som AOC i Frankrike, DOC

i Italia og DO i Spania. Ved å gå over til dette,

håper østerrikerne å skape “merker” på linje med

for eksempel Chablis, Chianti eller Rioja.

DAC-vinene skal vise en tydelig profi l som er

typisk for regionen og druetypen, og kundene

skal dermed lettere kunne vite hva de kan forvente

når de kjøper en fl aske vin.

Weinviertel var første område ut, og her har mange

produsenter begynt å bruke den nye klassifikasjonen.

Vinen klassifi seres som «Weinviertel DAC»,

og lages av druetypen Grüner Veltliner.

Mittelburgenland ser ut til å bli det neste området

som deklarerer DAC, fra årgangen 2003. Appellasjonen

vil gjelde områdets røde viner av druen

Blaufränkisch.

Det nye systemet virker lovende, selv om mange

nok setter spørsmålstegn ved de første områdene

som tilkjennes DAC-status. Mer naturlige førstevalg

ville nok vært kvalitetsområder som Wachau,

Kamptal og Kremstal.

Foto: © Mick Rock / Cephas

Weissenkirchen, Wachau

9


Druevarianter

i Østerrike

10


Foto: Herbert Lehmann / Cephas

Grüner Weltliner

Riesling

Foto: Mick Rock / Cephas

Grüner Veltliner

Navnet uttales «gryner veltliner» (med «v», ikke

med «f»). Druen er Østerrikes spesialitet, og den

klart mest plantede druesorten. Den dyrkes på

over en tredjedel av landets vinmarksareal.

Grüner Veltliner har egentlig ikke noen lang historie

i Østerrike. Beplantningen skjøt fart først etter

den annen verdenskrig, da det var behov for å

fi nne en hvitvinsdrue som ga et sikkert utbytte

til rimelige viner.

I dag dyrkes druen i alle Østerrikes vinproduserende

områder. De fl otteste vinene gir den i de

beste vinmarkene i Wachau og Kamptal, og til en

viss grad også i Kremstal.

En vin laget av Grüner Veltliner er gjerne tørr

og frisk, med middels til god fylde og et fruktig

preg av fersken og grapefrukt. Typisk er også en

krydret aroma av grønne urter og hvit pepper,

og ofte finner man mineralske toner som kan

minne om flint.

Mesteparten av vinen som lages av denne druen

i Østerrike i dag, er på sitt beste mens den ennå

er ung og frisk. De beste vinene kan imidlertid

godt lagres i lang tid.

Når det gjelder selve vinstokken, er den ganske

hardfør og tåler godt frost. Dette er viktige egenskaper

i de kjølige vinmarkene i Østerrike. Avkastningen

er høy, og må holdes nede for å oppnå

topp kvalitet.

Riesling

Riesling dekker ikke mer enn rundt 2,5 % av vinmarksarealet

i Østerrike, men som kvalitetsdrue

er den likevel viktig. Druen stammer opprinnelig

fra Tyskland, og gir i dag spennende viner fra

mange ulike deler av verden.

Felles for alle viner av denne druen er god friskhet.

I en ung vin er det gjerne aromaer av sitrus,

grønne epler, blomster og fersken som dominerer.

Smaker du på en lagret Riesling, kan vinen ha

en egenartet og spennende duft som mange

assosierer med petroleum. Riesling tar nemlig

lett karakter av voksestedet. Hvis vinplanten har

vokst i mineralrik jord som f.eks. skifer, ja, da vil

du ofte kunne lukte det.

Riesling viser seg fra sin beste side i Wachaus

terrasserte vinmarker. Både det kjølige klimaet

og den gode dreneringen i jorda passer druen

perfekt. I Wachau utgjør Riesling 10 % av alle

vinplanter, og den vokser gjerne i de beste vinmarkene.

Også naboområdet Kremstal er kjent

for gode Rieslingmarker.

Vinene av Riesling fra disse områdene er konsentrerte

og fokuserte, og utmerker seg ved et

tiltalende mineralpreg og godt lagringspotensial.

11


Den «velsigned

vinskandalen

i 1985

Mange vil huske hvor stor oppstandelsen ble

da det i 1985 ble avslørt at noen produsenter i

Burgenland hadde søtet sine viner kunstig med

dietylenglykol, et stoff som brukes i frostvæske.

Stoffet er forbudt i vin, men er vel å merke ikke

farlig for mennesker. Og når vi kan tillate oss å

kalle episoden «velsignet», betyr det også at ingen

mennesker kom til skade som følge av jukset.

Og for Østerrikes vinindustri ga denne skandalen

et kraftig puff i riktig retning. Den førte til en

grundig opprydning i gamle forhold, og dermed

en dramatisk forbedring av vinenes kvalitet.

I tiden etter den annen verdenskrig hadde kvaliteten

på landets viner nemlig blitt riktig ussel. De fleste

østerrikske vinbønder la vekt på kvantitet framfor

på kvalitet. Sødmen i vinene skulle kamuflere at

de egentlig var ganske tynne og syrlige, og uten

særlig aroma.

Etter 1985 har det derimot kommet fram en helt

ny generasjon av vindyrkere og vinprodusenter i

landet. Nye ideer og investeringer, og en helt ny

vinlov, har gitt vinindustrien fornyet selvtillit og

pågangsmot.

Og i dag framstår altså Østerrike som én av

Europas mest lovende og spennende leverandører

av kvalitetsvin!

Litt om navn

på østerrikske

vinetiketter

Det er vanlig at østerrikske kvalitetsviner

lages av druer fra én enkelt

vinmark. Ofte nevner etiketten den

landsbyen som ligger nærmest vinmarken,

etterfulgt av vinmarkens

navn. Et eksempel på dette er

«Jochinger Berg» som altså kommer

fra vinmarken Berg nær Joching.

Eventuelt kan vinmarksnavnet stå

etter «Ried» som betyr vinmark, for

eksempel Ried Klaus.

De fl este østerrikske kvalitets vinene

har også druenavnet med, som

Riesling eller Grüner Veltliner.

I navnet på vinene fra Wachau kan

du i tillegg finne én av de tre spesielle

kvalitetsklassene – Steinfeder,

Federspiel eller Smaragd. Mer om

disse finner du på side 6.

12


Hva betyr…

Alte Reben – Gamle druestokker. Med alderen

går avkastningen på drueplantene ned, mens

konsentrasjonen i druene blir bedre.

Erzeugerabfüllung/Gutsabfüllung – Tappet

av produsenten, på vingården.

Halbtrocken – Halvtørr, restsukker maks. 12 g/l.

Heurige – Ung vin fra siste høst.

Heurigen – Vinstuer som serverer lokale viner

og matretter, spesielt i Wien (andre steder i

landet kan man fi nne tilsvarende under navnet

Buschenschank).

KMW – Forkortelse for «Klosterneuburger

Mostwaage», østerriksk enhet for måling av

sukkernivå i druemost (mostvekt).

Lieblich – Søtlig, restsukker maks. 45 g/l.

Løss – Jordtype som består av avleiringer av

vindtransportert støv. Forekommer ofte i vinmarkene

i Wachau, Kremstal og Kamptal, og gir

spesielt gode kår for Grüner Veltliner.

Ried – Enkelt vinmark.

Süss – Søt, restsukker over 45 g/l.

Tal – Dal, dalføre. For eksempel Kamptal og

Kremstal.

Trocken – Tørr, restsukker maks. 9 g/l.

Urgestein – «Grunnfjell». Bergarter som granitt,

gneis og krystallinsk skifer dominerer de bratte,

høyest liggende, vinmarkene i Wachau, og gir

vin med en distinkt mineralsk karakter.

Weingut – Vinhus.

Foto: Herbert Lehmann / Cephas

ÅRGANG 2001

2001 er et svært vellykket år for

tørre hvite viner. Årgangen krevde

en god del hardt arbeid for bøndene,

men innsatsen resulterte til slutt

i balanserte og fokuserte viner.

Svært mange konkluderer med at

årgangen er topp for Riesling og

Grüner Veltliner fra de beste områdene

- som Wachau, Kamptal og

Kremstal.

ÅRGANG 2002

2002 regnes som et flott vinår. Det

kom riktignok store mengder med

regn på høsten, noe som fikk flere

terrasserte vinmarker til å kollapse.

Donau gikk over sine bredder og

oversvømte lavtliggende vinmarker

og vinkjellere.

Det at produsentene måtte gjøre

et svært nøye utvalg når de plukket

druene, gjorde at resultatet ble

veldig bra i hele Østerrike. Av noen

blir årgangen til og med beskrevet

som noe av det beste man har sett

siden toppåret 1993.

Spesielt i Kamptal har mangelen

på Botrytis (edelråte) gitt vin med

rene og fine aromaer.

13


Varer fra

fokusområdet

12 østerrikske hvitviner s 15–20

Hva betyr d

PARTIVARE

7 Se Informasjon bak i listen for tegnforklaring


FOKUSOMRÅDE

13387 75 cl 118,30 88,70 BCLY

Strasser Hasel Alte Reben Grüner Veltliner 2001

Weingut Allram

Østerrike, Kamptal

K7N8O1

Siden 1992 drives Weingut Allram av

Michaela Haas og mannen Erich.

Vinhusets gamle kjellere i landsbyen

Strass er modernisert, og de fleste av vinmarkene

blir nyplantet. Totalt har Allram

14 hektar. Hovedvekten ligger på Grüner

Veltliner, men det dyrkes også Riesling og

flere andre druetyper. Vinmarken Hasel

regnes blant de bedre i Kamptal. Den ligger

på østbredden av elven Kamp, ikke

langt fra Strass. Jorda er en blanding av

løss og skifer. Vinen lages av druer fra

gamle vinstokker - «Alte Reben». Med

årene blir avkastningen lavere, mens konsentrasjonen

i druene øker. Vinen gjæres i

temperaturkontrollerte ståltanker.

Karakteristikk: Middels dyp strågul. Duft

preget av tropefrukt, epler og mineraler,

hint av nøtter og smør.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13 volumprosent

2 gram/liter

100% Grüner Veltliner

20448 75 cl 120,80 90,60 BCLY

Domäne Wachau Terrassen Riesling Federspiel 2002

Freie Weingärtner Wachau

Østerrike, Wachau (Federspiel)

K6N9O1

Federspiel er den mellomste av de tre kvalitetskategoriene

i Wachau. Freie

Weingärtner Wachau (FWW) har blitt kalt

«verdens beste kooperativ». Det er områdets

største produsent, og leverer mer

enn halvparten av all vin fra Wachau.

Kooperativet har over 750 medlemmer og

650 hektar vinmarker. Domäne Wachau

er en ny serie viner, først tappet i 2001-

årgangen. Den representerer produsentens

beste viner. «Terrassen» kommer fra

en blanding av små vinmarker i bratte

skråninger. Kooperativet har for øvrig fått

en ny vinmaker fra 2003-årgangen.

Karakteristikk: Lys strågul. Ren aroma av

sitrus og epler, toner av blomster og mineraler.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12 volumprosent

2 gram/liter

100% Riesling

Varenummer Volum Pris/liter Pris

15


FOKUSOMRÅDE

46682 75 cl 153,90 115,40 ABCY

Gobelsburger Riesling 2002

Weingut Schloss Gobelsburg

Østerrike, Kamptal

K6N9O1

Schloss Gobelsburg ble grunnlagt av cisterciensermunker

i 1740, men stedets historie

går tilbake til 1074. Vinhuset har

vært drevet av Michael Moosbrugger og

Willi Bründlmayer (fra Weingut

Bründlmayer) siden 1996. Schloss

Gobelsburg regnes blant Østerrikes beste

vinhus, og fokuserer på det typiske ved

områdets viner og terroir. Huset har 35

hektar vinmarker, der de beste markene

dyrkes etter biodynamiske prinsipper.

Jorda er dominert av gneis og bergarten

amfibolitt. Druene til denne vinen kommer

fra 20 år gamle vinstokker som gir en

avkastning på 50 hektoliter per hektar.

Gjæringen foregår i ståltanker.

Karakteristikk: Lys strågul. Duft med preg

av eple og sitron, hint av mineraler. Frisk.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12 volumprosent

3 gram/liter

100% Riesling

20412 75 cl 153,90 115,40 BCRY

Stein am Rain Grüner Veltliner Federspiel 2002

Weingut Josef Jamek

Østerrike, Wachau (Federspiel)

K8N9O1

Vinhuset Josef Jamek var anerkjent for

viner av høy kvalitet allerede etter 2. verdenskrig.

I dag drives det av Josef Jameks

datter og svigersønn, Jutta og Hans

Altmann. De har 25 hektar vinmarker i de

beste områdene av Wachau. Vinmarkene

ligger i bratte, terrasserte skråninger, og

har steinete jord med skifer og kalkstein

over granitt. Vinmarken Stein am Rain ligger

på nordsiden av Donau, ikke så langt

fra byen Weissenkirchen. Druene vokser i

terrasserte vinmarker, og gir relativt fyldige

viner.

Karakteristikk: Lys strågul. Tiltalende

aroma av fersken og hvit pepper, mineralpreget

ettersmak.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

12 volumprosent

1,2 gram/liter

100% Grüner Veltliner

3 md. lagring i fat. I Østerrike

brukes gjerne gamle fat som

ikke tilfører vinen eikepreg.

Varenummer Volum Pris/liter Pris

16


FOKUSOMRÅDE

20413 75 cl 183,90 137,90 BCDY

Summerer Riesling Urgestein 2002

Weingut Summerer

Østerrike, Kamptal

K8N9O1

Weingut Summerer har vært i familien

Summerers eie siden 1679, og har hovedsete

i landsbyen Langenlois. I dag drives

det av Rupert og Elisabeth Summerer. I

løpet av de seneste årene har vinhuset

gjennomgått modernisering og nyinvesteringer,

og vinmarksarealet er utvidet til 20

hektar. Det kjøpes også inn druer.

Vinmarkene har steinete jord. Hovedfokus

ligger på Grüner Veltliner, i tillegg dyrkes

Riesling og den røde Zweigelt. Druene til

Riesling Urgestein blir ikke presset, det

brukes bare såkalt «free run juice» – saft

som av seg selv renner fra druene. Denne

mosten regnes som den aller beste. Vinen

gjæres i ståltanker.

Karakteristikk: Lys strågul. Tiltalende

aroma preget av fersken, sitrus og litt

mineraler. Ren frisk stil.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12,5 volumprosent

6,7 gram/liter

100% Riesling

13386 75 cl 194,80 146,10 BCDY

Jochinger Berg Riesling Federspiel 2002

Weingut Josef Jamek

Østerrike, Wachau (Federspiel)

K6NAO1

Federspiel er den mellomste av kvalitetsklassene

i Wachau. Weingut Josef Jamek

var anerkjent for viner av høy kvalitet allerede

etter 2. verdenskrig. Vinhuset har 25

hektar vinmarker i bratte terrasser i de

beste områdene av Wachau. Wachau er

Østerrikes tørreste vinområde, med store

lokale forskjeller i temperatur og luftstrømmer.

Vinmarken Berg ligger nær

Joching der Jamek har sitt hovedsete.

Jordsmonnet i denne marken er preget av

sand og forvitret grunnfjell. Vinen blir gjæret

i ståltanker.

Karakteristikk: Lys strågul. Tiltalende duft

preget av aprikos, eple og sitron. Frisk

mineralpreget ettersmak.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12 volumprosent

1,7 gram/liter

100% Riesling. Vinen blir

gjæret i ståltanker, og er ikke

fatlagret

Varenummer Volum Pris/liter Pris

17


FOKUSOMRÅDE

34360 75 cl 280,90 210,70 CDQY

Senftenberger Ehrenfels Riesling vom Urgenstein 2002

Weingut Proidl

Østerrike, Kremstal

K9NAO1

Familiefirmaet Weingut Proidl har laget vin

i ni generasjoner. Proidl er den eneste produsenten

i vinmarken Ehrenfels. Den ligger

spektakulært til i sørvendte skråninger

nedenfor Senftenberg slottsruin, nordvest

for Krems. Ehrenfels var beplantet med

vin allerede i middelalderen, men forfalt i

løpet av 2. verdenskrig. Da Franz Proidl

overtok familiefirmaet på 1980-tallet, opparbeidet

og nyplantet han de gamle terrassene

igjen. Jordsmonnet her er mineralrikt,

hovedsakelig granitt med innslag av

skifer og løss, og mikroklimaet i terrassene

er spesielt gunstig for vin. Vinen gjæres

i ståltanker.

Karakteristikk: Middels dyp gyllen. Frisk

aroma preget av eple og sitron, innslag av

honning og mineraler. Lang ettersmak.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13,5 volumprosent

8,2 gram/liter

100% Riesling

33802 75 cl 300,90 225,70 BCDY

Loibner Ried Kreutles Grüner Veltliner Smaragd 2001

Weingut Knoll

Østerrike, Wachau (Smaragd)

K9N8O1

Weingut Knoll har vært kjent for topp kvalitet

tilbake til 1970-tallet, og regnes blant

de aller beste produsentene i Wachau.

Vinhuset drives i dag av far og sønn.

Arbeidet foregår tradisjonelt, blant annet

brukes store, gamle trefat. Huset har 13,5

hektar vinmarker, hvorav en tredjedel ligger

i steinterrasser. Dette gjelder blant

annet for vinmarken Kreutles, nær

Dürnstein. Jorda her er grunnfjell med silisium

og sandholdig brun jord. Terrassene

gjør at vinmarkene holder på varmen

gjennom natta. Vinen gjæres og modnes i

store trefat, uten at dette gir vinen fatpreg.

Karakteristikk: Middels dyp strågul.

Fokusert og ung fruktighet preget av fersken,

pære og hvit pepper, innslag av

mineraler og fennikel. Lang ettersmak.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13 volumprosent

2,4 gram/liter

100% Grüner Veltliner

Varenummer Volum Pris/liter Pris

18


FOKUSOMRÅDE

20439 75 cl 321,60 241,20 BCDY

Bründlmayer Alte Reben Grüner Veltliner 2001

Weingut Bründlmayer

Østerrike, Kamptal

KAN9O1

Det meget anerkjente Weingut

Bründlmayer ledes av Willi Bründlmayer

siden 1980. Vinhuset har 125 hektar vinmarker,

i åssider langs elven Kamp. Alte

Reben betyr «gamle vinstokker», og druene

til denne vinen kommer fra planter

som er i snitt 50 år gamle. Grüner

Veltliner er den viktigste druen for

Bründlmayer, og Alte Reben betraktes

som et «flaggskip». Vindyrkingen følger

økologiske prinsipper, uten bruk av ugressmidler.

De fleste av vinmarkene ligger i

terrasser. Vinen gjæres i brukte fat (300

liter), og modnes i store fat. Dette gjøres

vel å merke ikke for å tilføre fatpreg til

vinene. Vinene filtreres ikke. Det brukes

gjær fra vinmarken.

Karakteristikk: Lys gyllen. Konsentrert

fruktighet preget av aprikos, pære og hvit

pepper, hint av mineraler og mynte. Lang

ettersmak.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

13 volumprosent

4,5 gram/liter

100% Grüner Veltliner

18 md. i 2-3 år gamle fat

(2500 liter)

41206 75 cl 367,60 275,70 BCLY

Ried Klaus Riesling Smaragd 2001

Weingut Josef Jamek

Østerrike, Wachau (Smaragd)

K8N8O1

Smaragd er den høyeste av de tre kvalitetsklassene

i Wachau, og lages av de

beste og aller mest modne druene.

Weingut Josef Jamek var anerkjent for

viner av høy kvalitet allerede etter 2. verdenskrig.

Josef Jamek var med på å

grunnlegge organisasjonen «Vinea

Wachau». Vinene fra dette vinhuset regnes

blant de aller beste i Wachau. Riesling fra

vinmarken Klaus, nær landsbyen

Weissenkirchen, er husets toppvin. Totalt

lages det bare 8000 flasker av denne

vinen. Vinplantene vokser i stupbratte terrasser

av stein. Jorda her er preget av

grunnfjell med gneis og skifer.

Karakteristikk: Lys strågul. Konsentrert

aroma av eple, sitrus og honning. Lang,

frisk og mineralpreget ettersmak.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13 volumprosent

1,9 gram/liter

100% Riesling

Varenummer Volum Pris/liter Pris

19


FOKUSOMRÅDE

13388 75 cl 368,90 276,70 BCQY

Weissenkirchen Klaus Riesling Smaragd 2002

Weingut Prager

Østerrike, Wachau (Smaragd)

K8N9O1

Weingut Prager i Weissenkirchen tilhører

kremen av Wachaus produsenter. Franz

Prager var en av områdets vinpionerer, og

var med på å etablere «Vinea Wachau» i

1983. Han ledet også organisasjonen fram

til 1988. Vinhuset ble overtatt av datteren

Ilse og svigersønnen Toni Bodenstein på

begynnelsen av 1990-tallet. De driver etter

tradisjonelle metoder. Vinhuset har 13

hektar vinmarker. Ried Klaus blir regnet til

Wachaus fremste enkeltmarker. Den ligger

i stupbratte steinterrasser ovenfor Donau,

og har jord med gneis og skifer. Mikroklimaet

er svært gunstig for vindyrking.

Karakteristikk: Middels dyp gul. Aroma

preget av pære og fersken, hint av lime,

honning og mineraler. Lang ettersmak.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13,5 volumprosent

2,9 gram/liter

100% Riesling

Innkjøpt: 120 flasker

PARTIVARE

41506 75 cl 404,70 303,50 BCDY

Loibner Steinertal Riesling Smaragd 2001

Weingut Alzinger

Østerrike, Wachau (Smaragd)

K9N9O1

Smaragd er den høyeste av de tre kvalitetsklassene

i Wachau. Vinene lages av de

beste og aller mest modne druene. Det

meget anerkjente Weingut Alzinger drives

av far og sønn. Vinhuset har 8,3 hektar

vinmarker. Steinertal regnes til de beste

markene. Det er en liten, skjermet vinmark

som ligger i skråninger ovenfor

Donau, mellom Dürnstein og Krems.

Jordsmonnet er preget av gneis, granitt og

krystallinsk skifer. Klimaet i Wachau er

tørt og varmt med kjøligere netter.

Avkastningen på vinplantene i de arbeidskrevende

terrassene er meget lav.

Karakteristikk: Middels dyp gyllen. Ung

mineralpreget fruktighet med innslag av

epler, sitrus og urter. Lang, frisk ettersmak

med steinaktig mineralkarakter.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

13 volumprosent

2,9 gram/liter

100% Riesling

Modning i store trefat, vel å

merke ikke for å tilføre

eikepreg.

Innkjøpt: 120 flasker

PARTIVARE

Varenummer Volum Pris/liter Pris

20


Øvrige nyheter

23 Rødviner s. 23–30

17 Hvitviner s. 30–36

2 Roséviner s. 36

5 Musserende viner s. 37–38

1 Aromatisert svakvin s. 38

6 Brenneviner s. 39–40

1 Sterkøl s. 41

Hva betyr d

PARTIVARE

7 Se Informasjon bak i listen for tegnforklaring


Bulgaria, Chile, Frankrike

RØDVIN

14817 75 cl 110,70 83,00 DLQX

Charm Cabernet Sauvignon

Vinzavod Assenovgrad

Bulgaria

K5L5M5

Karakteristikk: Dyp rød farge. Kokt solbæraktig

aroma med innslag av mineralolje

og karamell.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

12,5 volumprosent

3,5 gram/liter

100% Cabernet Sauvignon

6 md. fatlagring

14825 75 cl 119,30 89,50 EFQY

Santa Inés Carménère 2002

Viña Santa Inés

Chile, Maipo

K8L7M8

Karakteristikk: Mørk rødfiolett farge. Ung

og markant solbæraktig frukt med innslag

av nesle, pepper og lakrisrot.

Info: Gjæret ved hjelp av druenes egen

soppkultur.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

14 volumprosent


RØDVIN

Frankrike

14865 300 cl 93,00 279,00 CDQX

Les Caves du Pré Grenache

Les Caves du Pré

Frankrike, Languedoc-Roussillon (VdP d’Oc)

K5L5M5

Karakteristikk: Dyp rødfiolett farge. Duft

av bringbær og urter.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12,5 volumprosent


Frankrike

RØDVIN

40795 75 cl 115,90 86,90 DEFY

Arabesque Syrah 2002

Jeanjean

Frankrike, Languedoc-Roussillon (VdP d’Oc)

K7L7M7

Karakteristikk: Mørk rødfiolett farge. Ung

skogsbærpreget fruktighet med innslag av

lakris og urter.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12,5 volumprosent

0,5 gram/liter

100% Syrah

32025 100 cl 119,00 DFX

Medinet

Langguth Erben

Frankrike (VdT)

K4L4M5

Karakteristikk: Middels dyp rød farge.

Jordbæraktig frukt med innslag av karamell.

Litt sødme.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

11,5 volumprosent

14 gram/liter

50% Grenache, 30% Syrah,

20% Carignan

14869 75 cl 132,80 99,60 EFHX

Domaine de Bisconte 2001

Domaine de Bisconte

Frankrike, Languedoc-Roussillon (AOC Côtes du Roussillon)

K6L6M6

Karakteristikk: Dyp rød farge. Eikepreget

aroma med innslag av røde bær og nellikspiker.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

13 volumprosent

1,8 gram/liter

40% Syrah, 30% Grenache,

30% Carignan

12 md. fatlagring

Varenummer Volum Pris/liter Pris

25


RØDVIN

Frankrike

14875 75 cl 135,70 101,80 LQRX

Rosière Syrah 2002

A. Racke

Frankrike, Languedoc-Roussillon (VdP d’Oc)

K4L5M5

Karakteristikk: Middels dyp rød farge.

Aroma av syltede jordbær, urter og karamell.

Halvtørr.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12 volumprosent

14 gram/liter

100% Syrah

14868 75 cl 146,70 110,00 FHLY

Ch. la Condamine 2002

Ch. la Condamine

Frankrike, Languedoc-Roussillon (AOC Corbières)

K7L6M6

Karakteristikk: Dyp rød farge. Aroma av

mørke bær og moreller med innslag av

barnåler.

Info: Mourvèdre-andelen har gjennomgått

karbonmaserasjon, de andre druetypene

ble gjæret tradisjonelt.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

13,5 volumprosent

1,8 gram/liter

35% Carignan, 30% Grenache,

25% Syrah, 10% Mourvèdre

12 md. fatlagring

14873 75 cl 146,70 110,00 EFQX

Ch. La Freynelle 2002

Ch. La Freynelle

Frankrike, Bordeaux (AOC Bordeaux)

K7L7M6

Karakteristikk: Dyp rødfiolett farge.

Tyttebæraktig aroma med innslag av

banan og barnål.

Info: Eiendommen La Freynelle ligger i

området Entre-deux-Mers.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12 volumprosent


Frankrike, Italia

RØDVIN

14863 75 cl 229,30 172,00 CDRX

Le Reposoir Fleurie 2002

Georges Mingret

Frankrike, Burgund (AOC Fleurie)

K4L4M6

Karakteristikk: Middels dyp rødfiolett

farge. Fruktighet med toner av jordbær,

bringebær og høy.

Info: Fleurie er en av de 10 cru’ene i den

nordlige delen av Beaujolais.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12,5 volumprosent

1 gram/liter

100% Gamay

14806 75 cl 233,30 175,00 EGHY

Les Talus de Chancevigneys Gigondas 2001

C.V.G. Gigondas

Frankrike, Rhône (AOC Gigondas)

K7L7M6

Karakteristikk: Dyp rødfiolett farge.

Aroma av sursøte bær med innslag av tørkede

urter og tre.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

13,5 volumprosent

1,9 gram/liter

80% Grenache,

20% Syrah/Mourvèdre

12 md. lagring i gamle eikefat

20389 75 cl 129,10 96,80 DFQY

Tacchino Barbera del Monferrato 2001

Luigi Tacchino

Italia, Piemonte (DOC Barbera del Monferrato)

K6L5M7

Karakteristikk: Dyp rødfiolett. Sval fruktighet

preget av moreller og lakris, hint av

eik. Frisk.

Info: Barberavinene fra Monferrato er

generelt litt lettere enn de som kommer

fra DOC-områdene Asti og Alba.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

13 volumprosent


RØDVIN

Italia, Portugal

14867 75 cl 136,00 102,00 CDFY

Due Palme Salice Salentino 2001

Cantine Due Palme

Italia, Puglia (DOC Salice Salentino)

K6L5M7

Karakteristikk: Dyp rødfiolett farge.

Sødmefull bringebær- og morellaktig frukt

med et fint urtekrydret innslag. Bløt.

Info: Temperaturkontrollert gjæring i roterende

ståltanker.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

12,5 volumprosent

1,1 gram/liter

80% Negroamaro,

20% Malvasia Nera

6 md. lagring i franske eikefat

14882 75 cl 101,30 76,00 CDQX

Dom Mamede 2002

Adega Cooperativa de São Mamede da Ventosa

Portugal, Estremadura (VR Estremadura)

K5L5M6

Karakteristikk: Dyp rødfiolett farge.

Kirsebæraktig fruktighet med innslag av

vanilje og gummi. Sursøt ettersmak.

Info: Gjæret temperaturkontrollert med

skallkontakt. Vinmaker er Jose Neiva.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

11,5 volumprosent

9,1 gram/liter

50% Castelão, 30% Tinta

Miúda, 20% Camerate

41945 75 cl 104,10 78,10 FGHY

Vidigal Reserva 2000

Caves Vidigal

Portugal, Estremadura (VR Estremadura)

K6L7M6

Karakteristikk: Dyp rød. Fruktig, krydret

aroma preget av røde bær, eik og vanilje.

Saftig og myk.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

12 volumprosent

8 gram/liter

70% Tinta Roriz, 15% Tinta

Miuda, 15% Camarate

30% av vinen er eikelagret i

6 md.

Varenummer Volum Pris/liter Pris

28


Spania

RØDVIN

20392 75 cl 79,90 59,90 CDLY

Mañana

Bodegas Navarro López

Spania (VdM)

K4L5M6

Karakteristikk: Dyp rød. Svakt krydret

fruktighet med innslag av kirsebær. Bløt

stil

Info: Druene er høstet i området omkring

byen Valdepeñas.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

11,5 volumprosent

2,9 gram/liter

100% Tempranillo

7041 75 cl 159,30 119,50 DEFY

Marqués de Vitoria Crianza 1999

Bodegas Marqués de Vitoria

Spania, Rioja (DOCa Rioja)

K7L6M7

Karakteristikk: Dyp rød farge. Aroma av

røde bær med hint av lys sjokolade og eik.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

13 volumprosent


RØDVIN

HVITVIN

Sør-Afrika, Uruguay

Australia

45567 300 cl 108,60 325,90 DFGY

Kumala Cabernet Sauvignon/Shiraz 2001

Western Wines

Sør-Afrika, Western Cape

K6L6M6

Karakteristikk: Dyp rød farge. Aroma preget

av eukalyptus, røyk og mørke bær.

Info: Druene blir håndplukket.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

13,5 volumprosent

2,3 gram/liter

60% Cabernet Sauvignon,

40% Shiraz

Cabernet Sauvignondelen lagres

på franske eikefat i 3 md.,

Syrah modnes i ståltank

14805 75 cl 186,70 140,00 EGHY

Pisano RPF Tannat 2003

César Pisano e Hijos

Uruguay, Progreso

K8L8M8

Karakteristikk: Mørk rødfiolett farge.

Eikepreget aroma med fruktighet som

minner om moreller og solbær.

Info: Bokstavene RPF står for «Reserva

Personal de la Familia».

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

14 volumprosent

2 gram/liter

100% Tannat

4 md. fatlagring

20393 300 cl 99,30 297,90 BCLY

Chill Out Chardonnay 2003

Austwine

Australia, South Eastern Australia

K6N7O1

Karakteristikk: Lys gyllen. Aroma av tropisk

frukt og litt sitrus, innslag av brent tre

i ettersmaken.

Info: Druene kommer fra områdene

Riverland og Sunraysia. De høstes om natten

for lavest mulig temperatur. Gjæres i

små ståltanker, ikke malolaktisk gjæring.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

13,5 volumprosent

2,6 gram/liter

100% Chardonnay

Deler av vinen lagres på franske

eikefat i 2 md.

Varenummer Volum Pris/liter Pris

30


Chile, Frankrike

HVITVIN

20394 75 cl 126,40 94,80 BCDY

Santa Isabel Estate Chardonnay 2003

Viña Casablanca

Chile, Casablanca

K7N8O1

Karakteristikk: Lys gyllen. Fruktighet preget

eple og sitrus, hint av melon. Frisk

ettersmak.

Info: Druene kommer fra Casablancadalen,

regnet blant Chiles beste områder

for hvitvin. Mager jord med sand og stein.

Hele drueklaser presses før temperaturkontrollert

gjæring i ståltanker.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13,5 volumprosent

3,5 gram/liter

100% Chardonnay

14877 75 cl 103,70 77,80 BCX

Pierre Bonnet Chardonnay 2003

Pierre Bonnet

Frankrike, Languedoc-Roussillon (VdP d’Oc)

K6N7O1

Karakteristikk: Lys grønngul farge.

Fruktighet med toner av eple, melon og

gress.

Info: Gjæret i ståltanker med eike-chips.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

11,5 volumprosent

1,4 gram/liter

100% Chardonnay

14870 75 cl 119,90 89,90 BCLY

Montarels Sauvignon 2003

Cave Alignan du Vent

Frankrike, Languedoc-Roussillon (VdP Côtes de Thongue)

K6N9O1

Karakteristikk: Lys grønngul farge.

Fruktighet preget av pære, sitron og stikkelsbær.

Info: Druene høstes om natten, og gjæres

ved lav temperatur. Lang maserasjonstid.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12,5 volumprosent

1,5 gram/liter

100% Sauvignon Blanc

Varenummer Volum Pris/liter Pris

31


HVITVIN

Frankrike

14871 75 cl 148,00 111,00 ABCX

Ch. Grand Bireau 2003

Ch. Grand Bireau

Frankrike, Bordeaux (AOC Entre-deux-Mers)

K6N7O1

Karakteristikk: Lys grønngul farge.

Fruktighet preget av eple med innslag av

fersken og gress.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12 volumprosent

2,8 gram/liter

60% Sauvignon Blanc,

30% Sémillon, 10% Muscadelle

14872 75 cl 148,00 111,00 BCDX

Ch. Moulin de Poncet 2003

Ch. Moulin de Poncet

Frankrike, Bordeaux (AOC Bordeaux)

K8N8O1

Karakteristikk: Lys grønngul farge.

Fruktighet med preg av gult eple, lime og

høy.

Info: Vinen gjæres ved lav temperatur.

Eiendommen ligger i Entre-deux-Mers.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12 volumprosent


Frankrike

HVITVIN

20436 75 cl 152,70 114,50 BCLY

Pigneret Bourgogne Aligoté 2002

Earl Dom Pigneret Fils

Frankrike, Burgund (AOC Bourgogne Aligoté)

K6N9O1

Karakteristikk: Middels dyp gyllen.

Sitruspreget fruktighet med innslag av

stikkelsbær og melon.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12,5 volumprosent

2,3 gram/liter

100% Aligoté

14843 75 cl 212,10 159,10 ABCY

Vocoret Chablis 1.er Cru Vaillon 2002

Domaine Vocoret & Fils

Frankrike, Burgund (AOC Chablis 1.er Cru)

K8N8O1

Karakteristikk: Lys strågul. Ung fruktighet

preget av lime og gule epler, streif av

mineraler og fersken. Frisk.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12,5 volumprosent

2 gram/liter

100% Chardonnay

14862 75 cl 266,70 200,00 BCDY

La Chardonneraie Pouilly Fuissé 2002

J. J. Dominique

Frankrike, Burgund (AOC Pouilly Fuissé)

K7N7O1

Karakteristikk: Middels dyp grønngul

farge. Aroma preget av melne epler og

smør med hint av tre og mineraler.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13 volumprosent

1,1 gram/liter

100% Chardonnay

Varenummer Volum Pris/liter Pris

33


HVITVIN

Italia, Portugal

20396 75 cl 94,10 70,60 BCX

Soledoro Trebbiano di Romagna 2002

Barone Montalto

Italia, Emilia-Romagna (DOC Trebbiano di Romagna)

K4N6O1

Karakteristikk: Lys strågul. Ren fruktighet

med preg av eple og sitrus.

Info: Druene kommer fra 15-25 år gammel

vinmarker, der avkastningen er lav.

Kalkholdig jordsmonn med grus og stein.

Temperaturkontrollert gjæring i ståltanker.

Battonage (omrøring) for å gi ekstra rikhet

til vinen.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12,5 volumprosent

1 gram/liter

100% Trebbiano

20432 75 cl 186,50 139,90 BCLY

Monte Alto Soave Classico Superiore 2001

Ca’ Rugate

Italia, Veneto (DOC Soave Classico )

K7N6O1

Karakteristikk: Middels dyp strågul.

Aroma preget av epler og tre, innslag av

mandler og mineraler.

Info: Vulkansk jord med kalk.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

12,5 volumprosent

4,5 gram/liter

100% Garganega

6 md. lagring i barriques (små

eikefat) av fransk eik

20398 75 cl 132,40 99,30 BCDY

Singularis Antão Vaz Arinto 2002

Eborae Vitis e Vinum

Portugal, Alentejo (VR Alentejano)

K6N9O1

Karakteristikk: Lys grønngul. Aroma preget

av eple og sitrus, hint av urter. Frisk.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13,5 volumprosent

4,8 gram/liter

60% Arinto, 40% Antao Vaz

Varenummer Volum Pris/liter Pris

34


Sør-Afrika, Tyskland

HVITVIN

20399 75 cl 120,40 90,30 BCLY

Catuna Chenin Sauvignon Blanc 2003

Trawal Co-operative Winery

Sør-Afrika, Western Cape

K6N8O1

Karakteristikk: Lys gyllen. Ung fruktighet

preget av stikkelsbær og sitrus, antydning

til tropefrukt.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13,5 volumprosent

1,7 gram/liter

65% Chenin Blanc,

35% Sauvignon Blanc

42207 300 cl 86,60 259,70 BCDX

Dr. L Riesling 2003

Loosen

Tyskland, Mosel-Saar-Ruwer (QbA)

K4N8O6

Karakteristikk: Lys gulgrønn farge. Duft

av modne pærer og epler med et streif av

sitrus og urter.

Info: Druene vokser i bratte vinmarker

med jord av skifer og leire. De håndplukkes

og gjæres i temperaturkontrollerte

ståltanker.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

8 volumprosent

42 gram/liter

100% Riesling

Modnet i store, gamle trefat

som ikke gir eikekarakter til

vinen

20411 75 cl 116,90 87,70 BCDY

Domdechant Werner Hochheim Riesling Classic 2002

Domdechant Werner’ches Weingut

Tyskland, Rheingau (QbA)

K5N9O3

Karakteristikk: Lys strågul. Aroma preget

av eple og lime, hint av mineraler og tropisk

frukt.

Info: Vinmarkene klassifiseres som

«Erstes Gewächs», og har jord med kalk og

mineraler.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

12 volumprosent

13 gram/liter

100% Riesling

Varenummer Volum Pris/liter Pris

35


HVITVIN

ROSÉVIN

Tyskland

Frankrike

14853 75 cl 119,10 89,30 BCX

Dr. Zenzen Riesling 2002

Weingut Einig - Zenzen

Tyskland, Rhin (QbA)

K5N8O4

Karakteristikk: Lys grønngul farge. Aroma

preget av eple og gress.

Alkohol: 12 volumprosent

Sukker: 18,1 gram/liter

Råstoffr: 100% Riesling

14878 75 cl 99,50 74,60 BCDX

Les Roitelles 2003

Pierre Brevin

Frankrike, Loire (AOC Rosé d’Anjou)

K4M5O4

Karakteristikk: Middels dyp rosa farge.

Aroma preget av jordbær og nyper med

hint av gress.

Info: Gjæret i ståltanker, gjennomgått fullstendig

malolaktisk gjæring.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

11 volumprosent

10,1 gram/liter

Cabernet Franc, Grolot

20415 300 cl 99,70 299,00 BCX

Les Sirianes 2003

Du Peloux

Frankrike, Costières de Nîmes (AOC Costières de Nîmes)

K4M7O1

Karakteristikk: Lys rød. Ung saftig fruktighet

preget av bringebær. Ren og frisk stil.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

13 volumprosent


Frankrike

MUSSERENDE VIN

14855 75 cl 163,30 122,50 ABCY

Antech Blanquette de Limoux 2001 Brut

Georges et Roger Antech

Frankrike, Limoux (AOC Blanquette de Limoux)

K6N7O1

Karakteristikk: Lys grønngul farge. Duft

av epler og urter med hint av smør.

Info: Vinen produseres etter tradisjonell

metode, bl.a. med annengangsgjæring i

flaske. Mauzac kalles også Blanquette, og

brukes mye i produksjon av musserende

viner.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

12 volumprosent

12 gram/liter

90% Mauzac, 5% Chardonnay,

5% Chenin Blanc

Ikke fatlagret, flaskemodnet

12 md. hos produsenten

14861 75 cl 298,80 224,10 ABCY

Monmarthe Ludes Premier Cru Brut

Monmarthe

Frankrike, Champagne (AOC Champagne)

K7N9O2

Karakteristikk: Lys strågul farge. Duft av

modne epler og høy.

Info: Produseres etter tradisjonell metode,

bl.a. med annengangsgjæring i flaske.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

12 volumprosent

11 gram/liter

40% Pinot Noir, 40% Pinot

Meunier, 20% Chardonnay

6 md. fatlagring, 24 md. flaskemodning

hos produsenten

30689 75 cl 337,20 252,90 ABCY

Charlemagne Blanc de Blancs Réserve, Brut

Guy Charlemagne

Frankrike, Champagne (AOC Champagne)

K7N9O1

Karakteristikk: Lys gyllen farge med

grønnskjær. Fin duft preget av eple og

brød med hint av mynte og sitrus.

Mineralpreg i ettersmaken.

Info: Druene kommer fra Grand Cru-vinmarker

med kalkholdig jord. Tradisjonell

metode, bl.a. med annengangsgjæring på

flaske. Malolaktisk gjæring.

Alkohol: 12,5 volumprosent

Sukker: 10,7 gram/liter

Råstoff: 100% Chardonnay.

Lagring: Ikke fatlagret, flaskemodnet 30

md. hos produsenten

Varenummer Volum Pris/liter Pris

37


MUSSERENDE VIN

AROMATISERT SVAKVIN

Frankrike, Italia

Italia

40366 75 cl 346,50 259,90 BCDY

Larmandier-Bernier Terre de Vertus Blanc de Blancs Brut Nature

Larmandier-Bernier

Frankrike, Champagne (AOC Champagne)

K7N9O1

Karakteristikk: Lys gul farge med grønnskjær.

Tiltalende duft av modne epler,

sitron og smørkjeks. Mineralpreget ettersmak.

Info: Druene kommer fra Premier Cru-vinmarker

med kalkholdig jord. Tradisjonell

metode, bl.a. med annengangsgjæring på

flaske. Malolaktisk gjæring. Ikke dosert.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

12 volumprosent

1,5 gram/liter

100% Chardonnay.

Ingen fatlagring, flaskemodnet i

30 md. hos produsenten

33611 75 cl 142,50 106,90 ACDX

La Pieve Luna Nuova, Extra Dry

La Pieve

Italia

K4N7O2

Karakteristikk: Meget lys farge med gulskjær.

Ferskenaktig fruktighet med hint av

gress.

Info: Annengangsgjæring i lukket tank.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

11 volumprosent

16,5 gram/liter

100% Prosecco

14826 75 cl 118,70 89,00 NX

Fragolino Vivo

Pisani

Italia

K6O6

Karakteristikk: Middels dyp rød farge.

Duft av jordbærsyltetøy og basilikum.

Halvsøt med litt bitterhet.

Info: Vinen kommer fra Veneto, nord i

Italia. Jordbæraroma tilsettes ferdig gjæret

vin før annengangsgjæring i tank.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

9,5 volumprosent

65 gram/liter

Druer, jordbæraroma

Varenummer Volum Pris/liter Pris

38


Cognac, Druebrennevin

BRENNEVIN

14859 70 cl 481,30 336,90

Chainier Petite Champagne V.S.O.P.

Dominique Chainier

Frankrike, Cognac

Karakteristikk: Middels dyp gyllen farge.

Fruktig aroma preget av fersken, sitrus og

lys sjokolade. God fylde. Tørr.

Info: Tradisjonell dobbeltdestillasjon i

alambic, råstoffet kommer fra en vingård i

distriktet Petite Champagne.

Alkohol:

Råstoff:

Lagring:

40 volumprosent

100% Ugni Blanc

8-9 års fatlagring

34624 70 cl 1 892,90 1 325,00

Davidoff Extra

Davidoff

Frankrike, Cognac

Karakteristikk: Dyp gulbrun farge.

Eikepreget aroma med innslag av karamell,

rosin og treolje. God fylde.

Info: Blandet av nesten 100 forskjellige

destillater med ulik alder, de yngste er lagret

mer enn 40 år. Etter blanding blir druebrennevinet

etterlagret i ca. 18 md.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

Lagring:

43 volumprosent

14,5 gram/liter

100% Ugni Blanc

Minst 40 års fatlagring

14819 70 cl 500,00 350,00

Sandi Grappa Moscato

Villa Sandi

Italia

Karakteristikk: Vannklar. Duft av sevje,

gjærdeig og blomster. Bløt.

Info: Grappa lages av restene etter siste

pressing av druer som skal bli til vin.

Destillasjonen forgår i enkle destillasjonsapparater,

alambic.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

40 volumprosent

1,1 gram/liter

100% Moscato

Varenummer Volum Pris/liter Pris

39


BRENNEVIN

Whisky, Likør, Bitter

7254 70 cl 425,70 298,00

Power’s Gold Label

John Powers & Son

Irland

Karakteristikk: Middels dyp gyllen farge.

Aroma preget av korn og blyant med hint

av plast og karamell. Middels fylde.

Info: Trippeldestillert i pot stills.

Alkohol:

Råstoff:

Lagring:

40 volumprosent

Bygg

5-6 års fatlagring i brukte bourbonfat

14864 70 cl 414,30 290,00

Eau de Noix Serres

Benoit Serre

Frankrike

Karakteristikk: Tett brun farge med gul

rand. Aroma preget av tørket frukt, karamell

og litt urter. Søt.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

30 volumprosent

250 gram/liter

Alkohol, cognac, armagnac,

uttrekk fra planter og valnøtter,

sukker

32986 70 cl 360,00 252,00

Averna Amaro Siciliano

F.lli Averna

Italia, Sicilia

Karakteristikk: Tett brun farge med gyllen

rand. Aromatisk. Preg av sitron, urter,

lakris, kvae og brent sukker. Søt med fin

biterhet.

Info: Laget etter en 200 år gammel resept

fra sicilianske munker. Smaken kommer

fra en blanding av urter, røtter og frukt.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

32 volumprosent

230 gram/liter

Alkohol, sukker, naturlig aroma

Varenummer Volum Pris/liter Pris

40


USA

STERKØL

20416 35,5 cl 104,50 37,10

Goose Island India Pale Ale

The Goose Island Brewery

USA

Karakteristikk: Dyp rødbrun. Sammensatt

aroma av eple, tørket frukt og mørk malt, innslag

av humle. God fylde. Fint avstemt bitterhet.

Info: India Pale Ale har røtter tilbake til slutten

av 1800-tallet. Opprinnelig brygget for å tåle

transport til koloniene, og er derfor ganske

sterk og kraftig humlet.

Alkohol:

Sukker:

Råstoff:

5,9 volumprosent

4,6 gram/liter

Malt, gjær, humle, vann

Varenummer Volum Pris/liter Pris

41


Nye årganger

VNR NAVN

20 Graham's Late Bottled Vintage 1997

5768 Santa Digna Cabernet Sauvignon 2002

6904 Dioni 2001

11093 Smith Woodhouse Late Bottled Vintage 1994

13119 Tarapacá Cabernet Sauvignon 2002

13172 Beringer California Merlot 2000

13575 Rosemount Cabernet Sauvignon 2001

13895 Berg & Brook Merlot 2003

14148 Marques de Arienzo Crianza 1999

14341 Laroche 3 Grapes 2002

14342 Tarapaca Cabernet Sauvignon Merlot Reserva 2001

14480 Chiaro Merlot 2001

14489 Emina Crianza 1999

14544 Machiavelli Chianti Classico 2000

20023 La Boca Tempranillo 2002

20024 Trivento Malbec 2003

30303 Bach Merlot 2001

30533 Tommasi Valpolicella Classico Superiore 2002

31165 Santana Tempranillo 2000

32316 Guigal Côte Rôtie Brune et Blonde 2001

34998 Domèni Veneti Amarone della Valpolicella Classico 1999


Informasjon

Nyheter gis ut seks ganger per

år av AS Vinmonopolet.

Opplag: 23 000 eks.

Grafisk produksjon: Commando

Group AS og Aktietrykkeriet a.s

Trykk: Aktietrykkeriet a.s, Fetsund

Produktfoto: Frits Solvang.

Brosjyren har svanemerket, miljøvennlig

produksjon.

Vinmonopolet tar forbehold om

eventuelle trykkfeil.


INFORMASJON

Vinmonopolet har gjort det enklere for kundene

å finne ut hvilke varer som er å få kjøpt i de forskjellige

butikkene. For å oppnå dette er butikkene

delt inn i tre kategorier: Grunnsortiment,

Hovedsortiment og Fullsortiment. Hver butikkkategori

har et definert utvalg av produkter med

en tilhørende prisliste.

Alle nyheter blir lansert i Fullsortiments-butikkene.

I butikker med Grunn- og Hovedsortiment

vil du også finne noen av de nye merkene, de

øvrige kan bestilles.

Oversikt over Fullsortimentsbutikker:

Arendal

Asker:

• Holmensenteret

• Trekanten

Bergen:

• Bergen Storsenter

• Nesttun

• Valkendorfsgaten

• Vestkanten

• Åsane

Bodø

Bærum:

• Bekkestua

Drammen:

• Bragernes

Fredrikstad:

• Torvbyen

Gjøvik

Hamar

Haugesund

Kristiansand:

• Kongensgate

Lillestrøm

Lillehammer

Lørenskog, Triaden

Molde

Moss

Oslo:

• Briskeby

• CC Vest

• Frogner

• Helsfyr

• Majorstuen

• Manglerud

• Møllergata

• Oslo City

• Sandaker

• Steen & Strøm

• Storo

• Stovner

• Thereses gate

• Vika

Porsgrunn

Sandefjord

Sandnes:

• Kvadrat

• Sentrum

Ski

Skien

Stavanger:

• Hillevåg

• Straen Senter

Strømmen

Tromsø:

• Langnes

• Sentrum

Trondheim:

• Byhaven

• City Syd

• Munkegata

• Nedre Elvehavn

• Valentinlyst

Tønsberg

Ålesund:

• Moa, Spjelkavik

• Ålesund sentrum

Netthandel: www.vinmonopolet.no

Kundesenter: telefon 04560

45


INFORMASJON

PARTIVARE

Partivarer – Produkter som er innkjøpt i et

begrenset antall.

Piktogrammene

Piktogrammene symboliserer ulike typer råstoff.

Til hver vin foreslås 1–3 råstoffer som vurderes

som mest velegnet. Måten maten er tilberedt

på, og hvorvidt retten er varm eller kald,

innvirker på hvilken vin som vil passe til. Saus,

garnityr og krydder gir retten karakter og smak,

og har også innflytelse på vinvalget. Spør våre

ekspeditører om råd!

a Aperitiff – en appetittvekker før maten. En

frisk og tørr musserende vin, en tørr hvitvin,

eller en tørr sherry passer best.

b Skalldyr – reker, kamskjell, kreps, blåskjell,

hummer og krabbe, alle med forskjellig smaksfylde.

Reker og kamskjell er milde i smaken,

kreps og hummer smaker mer, mens blåskjell

og krabbe er kraftigst. Tørr eller halvtørr hvitvin

og musserende er mest velegnet.

cFisk – hvitt fiskekjøtt er vanligvis lettest i

smak, mens fisk med rødt eller mørkt fiskekjøtt

smaker kraftigere. Tørr eller halvtørr hvitvin passer

vanligvis godt, mens lette fruktige rødviner

er mest velegnet til stekt fisk eller kokt torsk.

d Lyst kjøtt – kylling, kalkun og kalvekjøtt er

lett i smak. Lett, fruktig rødvin eller hvitvin med

litt eikepreg er mest velegnet. Tørr eller halvtørr

rosévin går også utmerket.

f Lam og sau – har aromatisk og fyldig

smak. Benytt fyldige, svakt eikepregete røde

viner. Har kjøttretten mye krydder, kan vinen

gjerne være fruktig.

q Svin – svinekjøtt med fett smaker litt kraftigere

enn stykker uten fett. Benytt fyldig rødvin,

gjerne litt eikepreget til de kraftigste rettene, lett

og fruktig rødvin til de magrere.

g Småvilt og fugl – hare og rype har kraftig

viltsmak. Det anbefales fyldig, rik og eikepreget

rødvin.

h Storvilt – rensdyr, elg, hjort, og rådyr varierer

i smaksfylde. Reinsdyr og hjort smaker kraftigst.

Benytt kraftig, eikepreget rødvin.

r Grønnsaker – asparges kombineres med

tørr hvitvin, mens salater passer best sammen

med lett hvitvin eller lett rødvin

l Ost – det er betydelige variasjoner i smaksrikdom,

struktur og fettinnhold. Til faste oster er

rødvin en god kombinasjon, til blåmuggost passer

søt hvitvin eller portvin. Til camembert og

brie passer en ikke for kraftig rødvin. Halvtørr

hvitvin eller fruktig rødvin passer best når bare

én vin serveres til mange forskjellige oster.

n Dessert, kaker og søt frukt – søt hvitvin,

eller halvtørre eller søte sterkviner.

e Storfe – okse og ku, kalles gjerne rødt kjøtt,

og preges av kraftig smak. Dette gjelder især

partiene med isprengt fett. Benytt kraftig rødvin,

gjerne eikepreget.

46


INFORMASJON

Lagringspiktogrammene for vin

x Stående flaske: Drikkeklar, bør ikke lagres.

Vinen bør ikke oppbevares lenger enn et halvt år

før den drikkes.

y Skråstilt flaske: Drikkeklar nå, men kan

også lagres. Vinen vil tåle oppbevaring i minst to

år.

z Liggende flaske: Bør lagres. Vinen kan

være god å drikke nå, men den har kvaliteter

som vil utvikles ved lagring.

Vin lagres mørkt og kjølig. Jevn temperatur

mellom 8°C og 14°C er fint.

Klassifikasjoner - hva forkortelsene

står for

AOC Appellation d'Origine Contrôlée

DO Denominación de Origen

DOC Denominazione di Origine Controllata

DOCa Denominación de Origen Calificada

QbA Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete

VdM Vino de Mesa

VdP Vin de Pays

VdT Vin de Table

VR Vinho Regional

Definisjoner – hva klokkediagrammene

står for:

Fylde: Inntrykket vinen gir av vekt og rikhet i

munnen. Mengden av alkohol, garvestoff og

fruktkonsentrasjon bidrar til følelsen av fylde i

vinen. Hvor fyldig vinen er, forteller derimot

ingenting om hvor godt den smaker.

Garvestoffer: Garvestoff er vinens naturlige

vern mot oksidasjon, med opprinnelse i druenes

skall og kjerner. Garvestoff gir vinen et fast og

tørrende inntrykk i munnen. Lagring på eikefat

kan gi mer eller mindre tørr og snerpende vin.

Noe garvestoff blir brutt ned, samtidig som treverket

kan tilføre vinen nytt garvestoff. Lagring

på flaske gjør garvestoff mindre snerpende.

Fruktighet: Forteller hvor konsentrert preg av

frukter og bær vinen har. I unge, moderne viner

dominerer det fruktige preget. Men i konsentrerte

viner beregnet på mange års lagring,

utvikles gjerne fruktigheten fra gjerrig og enkel i

den unge vinen, til å bli sjenerøs og nyansert. I

rimelige, enklere viner vil fruktigheten bare avta

ved lagring.

Friskhet: Den forfriskende virkningen som

syreinnholdet gir. Vinens syrer er hovedsakelig

vinsyre sammen med enten eplesyre eller melkesyre.

Sødme: Inntrykket av søt smak i vinen. Både

rester av druesukker og alkoholinnholdet bidrar

til sødme. I viner med mye sødme, kreves samtidig

høy friskhet for å unngå at vinen virker tung

eller klissen.

47


AS Vinmonopolet

Postboks 1944 Vika, 0125 Oslo

Tlf: 04560

Faks 22 01 50 09

www.vinmonopolet.no

MILJØMERKET

241 393

Trykksak

Denne trykksaken er tildelt det felles nordiske miljømerket – Svanemerket –

som er Norges offisielle miljømerke. For å få bruke merket, har produsenten

måttet bevise at fremstillingen av papiret som er brukt og produksjonsprosessen

av trykksaken er miljøvennlige, samt at papiret er lett gjenvinnelig.

7045340559910

More magazines by this user
Similar magazines