del 1 - Sabima

sabima.no
  • No tags were found...

del 1 - Sabima

TVEDESTRAND KOMMUNE

Kunnskapsbasert planlegging og

forvaltning av kystsonen i

Tvedestrand

Kristiansand 2. mars 2013

Asbjørn Aanonsen


Slik ser Tvedestrand ut på kartet

Ca 6000 innbyggere

Ca 2000 fritidsboliger

217 km2, derav 63 km2 sjøareal

162 små og store øyer

214 km strandlinje

15 km grunnlinje


UTFORDRINGER KNYTTET TIL

AREALFORVALTNING I KYSTSONEN


Tvedestrand år 2000


Behov for kunnskap

Hvilke

Hvor finner

vi det

verdi har

det

Hvor sårbart er det

Hva har vi


Hva har vi gjort i Tvedestrand for å 4legne

oss kunnskap om naturverdier

• Kartlegging av marine naturverdier i sjø 2001 – 2003

• Kartlegging av naturtyper på land (kystsonen) 2002 – 2003

• Suppleringskartlegging av marine naturtyper og

verdiklassifisering 2008

• Kartlegging av naturtyper på land 2011

• Ak4v forvaltning av marine verdier i kystsonen 2009 -­‐ 2013


Tvedestrands gjeldende kommuneplan

er fra høsten 2007

Også den har hovedvekt på kystsonen


Et eksempel:


Hustangbukta

Ålegras

Tyttebærholmen

Engholmkilen

Engholmen

Teinevika

Engholmen

Sanden

Østre Løktene


Hustangbukta

Sukkertare

Tyttebærholmen

Engholmkilen

Engholmen

Teinevika

Engholmen

Sanden

Østre Løktene


Hustangbukta

Oppvekstområde sjøørret

Tyttebærholmen

Engholmkilen

Engholmen

Teinevika

Engholmen

Sanden

Østre Løktene


Hustangbukta

Bløtbunn

Tyttebærholmen

Engholmkilen

Engholmen

Teinevika

Engholmen

Sanden

Østre Løktene


Hustangbukta

Strandeng og strandsump

Tyttebærholmen

Engholmkilen

Engholmen

Teinevika

Engholmen

Sanden

Østre Løktene


Hustangbukta

100 m beltet

Tyttebærholmen

Engholmkilen

Engholmen

Teinevika

Engholmen

Sanden

Østre Løktene

More magazines by this user
Similar magazines