download præsentation - IAA

iaa.dk

download præsentation - IAA

Gå-hjem-møde:

Karriereudvikling

Arrangeret af

IAA Denmark Chapter


Velkommen

Hans Kargaard

Kristelig Fagbevægelse

2


Program

Marketingdirektøren – Gert Rasmussen, Jo-El

HR-chefen – Lis Petersen, IBC

Kort pause

Headhunteren – Preben Toft, Management United

Uddannelseslederen - Donald Nekman, rektor for IAA uddannelserne

Spørgsmål og dialog

3


Uddannelsen

Donald Nekman

Rektor

IAA Uddannelserne


Din personlige branding

• Ønsket position

• Konkurrencekraft

• Kerneværdier

• Dokumentation

• Kommunikation

• Leverance

5


Livslang læring

• Kompetencer

• Adfærd

• Erfaring

• Dokumentation

• Udvikling

• Synlighed

• Netværk

6


Din personlige briefing

• Din personlige SWOT-analyse

• Dit brand

• Din målgruppe

• Din varedeklaration

7


Livslang læring

• Din stærke brandposition bygger på en vekselvirkning mellem

– Arbejde og erfaring

– Læring og inspiration

• Du har behov for

– At være på forkant i den seneste udvikling

– At øge dine kompetencer på relevant højt niveau

– At uddanne dig med mulighed for bevis og videre studier

IAA Master Class

8


Din personlige udviklingsplan

• Vurder dit personlige uddannelsesbehov

• Vælg en uddannelse, der

– giver dig dyberegående viden på de rette områder

– er brugbar og kvalificerende på dit CV

– har eksamen og giver dig merit

– har en international vinkel

– Hvor du deltager sammen med ligesindede på tilsvarende niveauer

9


Målsætning for IAA uddannelserne

• Tilbyde professionelle, videregående uddannelser på højt niveau

• Med internationalt perspektiv

• Med certificeret eksamen

– Giver mulighed for at uddybe viden og erfaring

– Sætter fokus på strategiske og ledelsesmæssige aspekter

IAA Master Class

10


Fra practice til teori, metoder og erfaring

IAA uddannelserne tager afsæt i den virkelige verden

• Programmerne dækker aktuelle og relevante problemstillinger og

situationer

• Relevante teorier, metoder og værktøjer fremhæves

• Best practice og opnåede resultater (eller fiaskoer) inddrages

• Du får en bredere baggrund og erfaringsbase

IAA Master Class

11


Engagerende og involverende form

• Læsestof forud

• Hjemmeopgave

• Dialog

• Gruppearbejde

• Workshops

• Eksamen

12


IAA’s uddannelser

Master Class

Marketing Management

Diplomuddannelsen

Oprindelig

grundudddannelse

Praktisk erfaring


IAA Diplomuddannelsen


Diplomuddannelsens mål

• Fra specialiseret taktiker

• til bredere funderet generalist og strateg

• Styrkelse og opdatering af faglig ballast

• og viden til videre personlig udvikling

• Internationalt akkrediteret eksamen

15


IAA Marketing Management


Marketing Management uddannelsens mål

• Fra det fagspecifik specialist

• til den generel ledelsesmæssige styrke

• Viden og forståelse for effektive ledelsesmetoder

• med klart afsæt i marketing- og kommunikationsdisciplinerne

• Eksamen med ECTS point

17


IAA Master Class


IAA Master Class mål

• Opdatering på teori og metode

• med ny inspiration fra international best practice

IAA Master Class bygger udelukkende på højt kvalificerede udenlandske

undervisere

• Eksamen på MBA niveau med 30 ECTS point, der kan meritoverføres

• Når vi ikke selv har tid, mulighed for at komme til bjerget,

• må vi bringe bjerget hertil

19


Målrettede relevante uddannelser

• Know how

• Know who

• Opdateret viden og erfaring

• Nyeste teori

• Best practice

• Metoder og modeller

• Netværk

• Referencer

• Synlighed

• Erfaringsbase

20


Personlig gennemslagskraft

Jesper Klit

Specialtilbud

Bestil på

iaa.dk/jesperklit

21

More magazines by this user
Similar magazines