Kjemi side 08.01.0101

kcl.no

Kjemi side 08.01.0101

08.01 AEROSOLER

Dekk-Fornyer

Gir ny glans til dekksider. Renser, beskytter og pleier dekkene.

Spray på, og la tørke inn. Dekkene bør rengjøres før påføring.

Alfa/Best.nr. Varenavn Enhet Ant. i kart.

KCL 5644333 Dekkfornyer, 400 ml Stk. 12

• Gir en blank overflate som letter senere renhold.

• Hindrer bleking, sprekking og uttørring av dekket.

• Benyttes også som plast- og gummifornyer.

Elektronikk-Rens

Renser og fordamper 100%. Rengjør og avfetter

elektrisk og elektronisk utstyr.

Brukes der hvor man ønsker rene og tørre kontaktflater.

Dekk-Fornyer

400 ml

Alfa/Best.nr. Varenavn Enhet Ant. i kart.

KCL 2365411 Elektronikkrens, 400 ml Stk. 12

• Fordamper hurtig, og etterlater ingen rester.

• Skader IKKE plast, gummi eller andre typer isolasjonsmaterialer.

• Meget velegnet til rengjøring før liming.

NB. Elektronikkrens må være 100% fordampet før utstyret settes i drift!

Elektronikk-Rens

400 ml

Fryse-Spray

Feilsøking etter periodiske feil på elektronisk utstyr. Transistorer,

halvledere, motstand m.m. Likeså til “krymping” av metall ved

lagermontering/demontering og for fjerning av tyggegummi.

Alfa/Best.nr. Varenavn Enhet Ant. i kart.

KCL 4853266 Frysespray, 300 ml Stk. 12

• Fryser ned til ÷55 °C

• Etterlater ingen rester

• Ikke brannfarlig

Fryse-Spray

300 ml

Glass-Rens

Renser frontruter, glassbord, speil, reproutstyr, data og TV-skjermer.

Alfa/Best.nr. Varenavn Enhet Ant. i kart.

KCL 9845555 Glassrens 400 ml Stk. 12

• Fjerner effektivt trafikkfilm og er lett å tørke vekk.

• Henger godt og gir blanke, skinnende overflater.

• Må tørkes av straks etter påføring.

Glass-Rens

400 ml

Kobber-Spray

Tåler høye temperaturer og forhindrer gjengerivning.

Til skruer, bolter og deler som blir utsatt for høyt trykk

og temparaturer mellom ÷30°C og 1100°C

Kobber-Spray

400 ml

Alfa/Best.nr. Varenavn Enhet Ant. i kart.

KCL 2369455 Kobberspray, 400 ml Stk. 12

• Hindrer at bolter og muttere setter seg fast.

• Reduserer friksjon og hindrer «riving» av gjenger.

• Hindrer korrosjon.

• Vaskes ikke bort av vann.

08.01.0102

Se kapittel 05 Smøre- og oljeutstyr for oversikt over rekvisita og hjelpemidler til bruk av kjemikalier.

More magazines by this user
Similar magazines