Utfordringer for Human- Etisk Forbund i Oslo

human.no

Utfordringer for Human- Etisk Forbund i Oslo

1.2 Arbeidsmåter

Utvalget har ønsket at arbeidet skal være

åpent og informerende. På fylkeslagets

nettsider har det vært lagt ut informasjon

og invitasjon til innspill. Det har imidlertid

kommet få slike.

Utvalget begynte sitt arbeid 26. mai 2011

og har hatt 14 møter.

Utvalget har videre hatt samtaler med Tom

Hedalen og Robert Rustad fra Hovedstyret,

Hege Winje, Yngvild Kvaale og Bente

Sandvig fra administrasjonen, Trond S.

Skarpeteig fra administrasjonen i Akershus

fylkeslag, Roar Johnsen fra IHEU og

Rowena B. Teodocio fra Oslo kommunes

Enhet for mangfold og integrering (EMI).

Utvalget har i sine møter gått inn i

mandatets spørsmål og analysert dagens

situasjon, dens utfordringer og mulige svar

på disse utfordringene. Vi har i denne

innstillingen likevel ikke gjengitt disse

analysene, utredningene og alle

begrunnelsene for de tiltak og forslag som

framlegges. Det ville gitt en svært

omfattende utredning. Utvalget har villet

presentere et dokument som det er

overkommelig å lese og som derfor kan

brukes i Oslo fylkeslags arbeid på en

konkret måte. Denne innstillingen er derfor

konsentrert om selve forslagene. Vi mener

likevel at en del av begrunnelsen for de

ulike tiltakene vil være lett å forstå.

* * *

Uvalget legger med dette fram sin

innstilling.

Oslo, 1. mars 2013

Lars-Petter Helgestad

utvalgsleder

Utfordringer for Human-Etisk Forbund i Oslo – Innstilling fra strategiutvalget

7

More magazines by this user
Similar magazines