Hvordan argumenterer vi for biomangfold? - Sabima

sabima.no

Hvordan argumenterer vi for biomangfold? - Sabima

Hvordan argumenterer vi for

biomangfold

- forenklet utgave av foredrag i Kristiansand 02.03.2013


Bakgrunn: Masseutryddelser

Tusen slekter

Alle slekter

«Veldefinerte» slekter

Trendlinje

De fem store masseutryddelsene

Andre masseutryddelser

Perm/triasutryddelsen

Dinosaurene

Millioner år siden


Hvorfor ta vare på

biomangfoldet

• Estetikk

• Etikk

• Økologi

• Økonomi


Estetikk Etikk

• Avstressende

• Opplevelser

• Folkehelse: blir

økonomi!

• Egenverdi

• Hensyn til fremtidig

evolusjon

• Hensyn til

fremtidens

mennesker


Økologi Økonomi

• Jo flere arter, jo

bedre rustet er

økosystemet mot

endringer

• Alle arter har

samspill i

næringskjeder og

næringsnett

• Kortsiktig

• Langsiktig

• Vi kjenner ikke den

økonomiske verdien

av arter vi mister!


Utfordringer

• Økt fokus på økosystemtjenester,

mindre på enkeltarter

• Økonomisk verdsetting av natur


Diskusjon!

More magazines by this user
Similar magazines