Fokus p å overvekt og fedme: - Sykehuset Telemark

sykehuset.telemark.no

Fokus p å overvekt og fedme: - Sykehuset Telemark

Fokus p å overvekt og fedme:

Hva er god tiln ærming til enkeltpersoner

og familier med overvekt og fedme

Hva kan vi som fagfolk gj øre som

monner

Praktiske erfaringer med

kostholdsregulering i boliger

Sykehuset Telemark 04.10.12

HAVO KR 2012

1


HAVO har det siste året fått flere og

flere henvisninger hvor

overvektproblematikk er hovedårsak

til henvisningen eller at det en av flere

henvisningsårsaker.

HAVO KR 2012 2


For tiden jobber jeg med 8-10

pasienter hvor fedme er

hovedårsak eller som en del av

henvisningen.

HAVO KR 2012 3


Jeg vil komme inn på noen case

hvor dette er aktuell

problematikk.

HAVO har ingen

spesialkompetanse på området.

Fått veldig god bistand fra HABU

ved Hanne.

HAVO KR 2012 4


Kvinne i 30 årene

En av henvisningsårsakene var vektproblemer

Veide 135,7 kg

ca 160 høy

BMI over 50

Lettere psykisk utviklingshemmet

Psykiske problemer – angst

Fysiske problemer – leddsmerter og utslett

Redusert allmentilstand

Bor i omsorgsbolig

Bistand 24 timer i uka

Støttekontakt 3 timer pr. uke

HAVO KR 2012 5


Drakk 2-3 cola hver dag på jobb

Drakk alkohol i helgene

Mye sjokolade – ”gotteri”

Uregelmessige måltider

Lite fysisk aktivitet

HAVO KR 2012 6


Hva har skjedd

Gikk ned 20 kg det første året.

Økt fysisk aktivitet

Kuttet ut brus

Minsket alkoholforbruket – helt slutt

Endret kostvanene

Gikk fortsatt ned i vekt 6 -7 kg til.

HAVO KR 2012 7


Stoppet så opp

Kjæresteproblematikk

Økt angst

Ønsket(trengte) mer bistand – vanskelig å

få til.

Ønsket å flytte nærmere personalbasen –

ikke mulig

Økene angst – økt vekt

HAVO KR 2012 8


Kvinne 30 år

Down syndrom

Vekt 90 kg

Høyde 152 cm

BMI 39

Fedmegrad 2

Bor i omsorgbolig

Nedsatt balanse/koordinasjon

HAVO KR 2012 9


Tilnærmet normal vekt når hun flyttet i

egen bolig

Startet med Vineland

Funksjonsnivå mellom 4 til 12 år

Best på husstell og sosiale ferdigheter

”Ryddet opp” i noen av dagliglivets

situasjoner

Engasjerte en ernæringsfysiolog

HAVO KR 2012 10


Samlet alt personale i bolig og dagsenter,

familie, andre nærpersoner og

støttekontakter

Gjennomgang av funksjonsnivået

Hvilke utfordringer/farer vekten medfører

- risiko for hjerteinfarkt

-hjerneslag

- kreft

- diabetes 2

-muskel og leddplager

HAVO KR 2012 11


Alle ble presentert for noen

grunnprinsipper:

Vi skal gjøre livet lettere ikke mer

vanskelig. Forandringer skal

forhåpentligvis være enkle. Målet er best

mulig virkning med minst mulig forandring

i hennes etablerte rutine

HAVO KR 2012 12


Det er lettere om alle i hennes miljø følger

samme kosthold. Det er lettere å

gjennomføre om alle har det samme

grunnprinsipp, rutine og kosthold.

Vi spiser det som er foran oss. Da er det

viktig at alt som er foran oss er sunt . Noe

som gjør det lettere å velge sunt. Tid å ta

en gjennomgang av skapene og kjøleskap.

Husk å sette inn mange friskende sunne

valg.

HAVO KR 2012 13


Husk at alt som er sunt ikke nødvendigvis

er kalorifri. Vi må vite hvor mye vi faktisk

spiser og hvor mange kalori det innholder.

Lørdagsgodt og snop skal kjøpes inn

samme dag og bare i små mengder for en

kosestund, ellers bør kafé/hjemme besøk

inkludere grove bagetter, frukt og grønt.

Økt bevegelse er nøkkelen til sunnere vekt

og helse.

Minst 8 timers søvn om dagen

HAVO KR 2012 14


Legen sjekket:

Blodtrykk- for å utlukke at

hjertekarsykdommen ikke allerede er i

gang

Kolesterol- for å utlukke at

hjertekarsykdommen ikke allerede er i

gang

Blodsukker- for å utlukke at diabetes ikke

allerede er i gang

Hormoner

HAVO KR 2012 15


En del ”motstand” – usikkerhet i gruppa til

å begynne med.

Det ble satt et mål om vektreduksjon på 12

kg i løpet av ett år.

Registerte inntaket av mat og drikke 14

dager.

Opplæring av personalet i forhold til

kosthold – ”Kaptein Sabeltann Brød”.

Mindre glass – mindre tallerken

Registrerte ”kos”.

Mye diskusjon om ”kos” i forkant av

registreringen

HAVO KR 2012 16


”Kos” registreringen viste over 6000

kalorier pr. uke.

Behovet lå rundt1400 pr. dag.

Brukte tid på alternativer til ”kos”.

Fysisk aktivitet – skritteller - registrering

HAVO KR 2012 17


Gikk ned 12 kg det første året.

Personalet var fornøyd med resultatet.

Satt mål om 12 nye kg for det neste året.

Diskusjon om dette

Status:

Gått ned 17-18

Går saktere nå med vektreduksjonen

Bedret kondisjon

Ny garderobe

Mye mindre fare for somatiske sykdommer

HAVO KR 2012 18


Oppsummering:

Kognitiv status

Legesjekk

Nettverket må engasjeres

Kunnskap om ernæring

Bruke konkreter

Synliggjøre framgang både i forhold til vekt

og fysisk aktivitet

Vil aldri(sjelden) greie dette sjøl

Være kreative og oppfinnsomme

Ramme betingelser

HAVO KR 2012 19


Prosjekt:

Frambu har startet et prosjekt hvor

søkelyset er satt på:

Helse, ernæring og bomiljø ved Downs

syndrom, Prader-Willis syndrom og

Williams syndrom

Aldersgruppen 16 – 40 år.

HAVO KR 2012 20


Deltakerne vil bli invitert til Frambu

Målt blodtrykk, vekt, høyde og omkrets

rundt mage og hofter.

Blodprøver

Seks minutters gangtest

Skritteller i sju dager hjemme

HAVO KR 2012 21


Setter fokus på blant annet:

Ernæring

Fysisk aktivitet

Hvor mye praktisk hjelp den enkelte får

Ferdig mat

HAVO KR 2012 22


Ledige plasser

Til nå påmeldt 78 – skal ha 105

To plasser ledig i uke 47

Flere plasser ledige i uke 4 - 2013

Kontakperson:

Marianne Nordstøm tlf. 64856047

e-post: mal@frambu.no

HAVO KR 2012 23

More magazines by this user
Similar magazines