Høstmøte i Ekkokardiografi - Kongress & Kultur

kongress.no

Høstmøte i Ekkokardiografi - Kongress & Kultur

Foto front: Tønsberg Turistkontor • BODONI

NCS

Arbeidsgruppen i Ekkokardiografi

Høstmøte i Ekkokardiografi

2010

Rica Klubben Hotell

Tønsberg 15. og 16. oktober 2010


Høstmøte i Ekkokardiografi

Fredag 15. oktober

13.00 – 14.00 Lunsjsymposium: GE Vingmed

14.00 – 14.30 Registrering og utstilling

14.30 – 16.00 Sesjon I:

Møteleder: Helge Skulstad, Oslo

Trikuspidalklaffen – den glemte klaffen Kai Andersen, Oslo

Korrigert Fallot – men fortsatt ikke frisk

Gunnar Norgård, Bergen/Oslo

Kateterbasert behandling av pulmonalklaffelidelser

- hvordan og til hvem Gaute Døhlen, Oslo

16.00 – 16.30 Kaffe og utstilling

16.30 – 17.45 Sesjon II:

Møteleder: Svend Aakhus, Oslo

Stressekko og Spect – konkurrerende eller komplementære

metoder Asbjørn Støylen, Trondheim

Medikamentell stressekko – praktisk gjennomføring og bruk

av vevsDoppler og strain. Tone Nerdrum, Oslo

Kan ekkokardiografi brukes til å velge ut NSTEMI

- pasienter til akutt PCI Christian Eek, Oslo

17.45 – 18.15 Kaffe og ustilling

18.15 – 19.15 Sesjon III: Nytt fra forskningen

Møteleder: Thor Edvardsen

Longitudinell strain hos pasienter med koronar hjertesykdom

og normal EF. Assami Røsner, Tromsø.

Vurdering av global VV-funksjon etter infarkt - resultater fra

NORDISTEMI. Nisha Mistry, Oslo.

Tredimensjonal kvantitering av klaffelekkasjer.

Thomas Skaug, Trondheim.

Active force generation (AFG) skiller elektrisk fra mekanisk

dyssynkroni. Kristoffer Russel, Oslo

Mentometeravstemning over beste bidrag fra forskningen

20.00 – Middag med prisutdeling

Lørdag 16. oktober

07.30 – 08.30 Frokostsymposium

08.30 – 10.00 Sesjon IV: Kasuistikker

Møteledere: Håvard Dalen, Levanger og

Lisbeth Sommervoll, Tønsberg

Interaktivt med mentometeravstemning over beste kasuistikk

10.00 – 10.30 Kaffe og utstilling

10.30 – 11.30 Sesjon V:

Møteleder: Trygve Husebye, Oslo

Venstre ventrikkelhypertrofi – utredning med ekkokardiografi.

Reidar Bjørnerheim, Oslo

Hypertrofisk kardiomyopati – gentesting vs ekkokardiografi

i oppfølgingen av pasienter og deres familier

Vibeke Almås, Oslo

11.30 – 11.45 Orientering om ekkoteknikerutdannelsen i Trondheim.

11.30 – 11.45 Årsrapport fra arbeidsgruppen i ekkokardiografi og valg

Svend Aakhus, Oslo

Prisutdeling for beste kasuistikk.

12.15 – 13.15 Lunsjsymposium: Siemens

Organisasjonskomite:

Helge Skulstad

Overlege dr.med., Oslo

Lisbeth Sommervoll

Overlege, Tønsberg

Håvard Dalen

Overlege, Levanger

Trygve Husebye

Overlege, Oslo

Kongressbyrå:

Kongress & Kultur AS

P.O.Box 947 Sentrum

5808 Bergen

T: 55 55 36 55

F: 55 55 36 56

Epost: mail@kongress.no

Deltakeravgift: NOK 2 050 ved påmelding innen 15. september.

Etter 15. september er avgiften NOK 2 500.

Inkludert er: Faglige møter, lunsjer, kaffepauser og 3-retters middag,

Overnatting fra fredag til lørdag på Rica Klubben Hotel.

Online registrering er til gjengelig på www.kongress.no

Bestillingen er bindende.

Ingen tilbakebetaling ved avbestilling.

More magazines by this user
Similar magazines