Kunnskapsgrunnlag (PDF) - Vestfold fylkeskommune

vfk.no

Kunnskapsgrunnlag (PDF) - Vestfold fylkeskommune

Om verdiskaping

Hva er verdiskaping

Med verdiskaping menes i denne sammenheng den økonomiske merverdi som skapes gjennom produksjons- og

tjenesteaktivitet. Verdiskapingen kommer bedriftene til gode som driftsresultat og arbeidstakerne til gode som lønn.

Brutto nasjonalprodukt (BNP) er det

vanlige målet på verdiskaping:

BNP = Produksjon (produsentverdi)

– produktinnsats (kjøperverdi)

+ importskatter, MVA og toll

Sammenlignet med et

bedriftsregnskap er BNP

driftsresultatet før både

avskrivninger og lønnskostnader.

-

Varer, råvarer

og andre

innkjøp

BNP omfatter også offentlig

forvaltning. Det er først og fremst

verdiskapingen i privat sektor som

er tema i Regional plan for

verdiskaping og innovasjon.

Bedriftenes

omsetning

=

Bedriftenes

verdiskaping

Lønn

Driftsresultat

(før avskrivninger)

4

More magazines by this user
Similar magazines