Former av föräldrastöd

grkom.se

Former av föräldrastöd

Samhällets möjligheter att

påverka barns hälsa och välfärd

• Familjelagstiftning

• Barnets rätt

• Transfereringar

• Tjänster

• Föräldraförsäkring

• Övriga transfereringar - barnbidrag etc.

• Förskola

• Skola och fritidsverksamhet

2008-03-13 Sid 2

More magazines by this user
Similar magazines