Former av föräldrastöd

grkom.se

Former av föräldrastöd

Psykisk hälsa

Antal vårdtillfällen per 100

000 invånare, 0-19år,

med depressiv period

vårdtillfällen/100 000 inv

70

60

50

40

30

20

10

Män

Kvinnor

Båda könen

0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Årtal

Antal patienter per 100 000

invånare, 0-19år, med

depressiv period

Antal patienter/100 000 inv

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Män

Kvinnor

Båda könen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Årtal

Källa: Socialstyrelsen

2008-03-13 Sid 6

More magazines by this user
Similar magazines