Former av föräldrastöd

grkom.se

Former av föräldrastöd

Samspel och framtida hälsa

– Beteendeproblem

– Depression och ångest

Samspel mellan förälder

och barn påverkar en rad

hälsofaktorer

– Alkoholbruk

– Tobaksbruk

– Bruk av illegala droger

– Fetma och matvanor

– Hjärt- och kärlsjukdomar

Källa: Stewart-Brown 2008

– Dödlighet i hög ålder

2008-03-13 Sid 7

More magazines by this user
Similar magazines