Nr 3-2012, Hygiene og vedlikehold

ndd.no

Nr 3-2012, Hygiene og vedlikehold

TEMA Hygiene og vedlikehold

3•2012

Endringer i

ledelsen i Opus

side 3

Desinfeksjon

‐ rengjøring

- sterilisering

side 12

Velkommen til

Nordental

side 29

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot

NDD - en del av Plandent


Planmeca Compact i

- brukervennlighet satt i system

Planmeca Compact i Touch har en integrert berørings-

skjerm med klare symboler og tekst på den store

skjermen, noe som oppleves svært brukervennlig og

gir god arbeidsflyt.

Både tannlegen og tannhelsesekretæren har god

tilgang til panelet med alle dets fordeler fra alle

mulige vinkler. Løsninger for rengjøringssykluser og

smittevernskontroll oppleves enkle å bruke takket være

det intuitive brukergrensesnittet. Det gjør det lett å

gjennomføre et godt hygieneregime.

Valget er ditt:


Innhold #3-2012

Index, Nytt fra NDD 3

Leder 4

Tema – HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Hygieneveilederen er klar 6

Planlegging av sterilen, forklaring av prinsipper 7

Hygieneguide for din unit 8-9

Hvordan står det til med rengjørings- og vedlikeholdsrutinene på din PC11

Desinfeksjon - rengjøring - sterilisering 12-13

Engangsprodukter 15

Nyttig å vite om det lille stikket 16-17

Hygiene på laboratoriet 19

En driftssikker praksis, vedlikehold av unit 20

En driftssikker praksis vedlikehold røntgen 21

Munnbind i ny drakt 23

Tema

Tannlege Benedikte Kolbeinshavn realiserte sin drøm 24

Dansk kvalitet til studentene i Bergen 25

Gode innkjøpsrutiner og lagerstyring, Netthandel og PlanOrder 27

Kurs og konferanser: Nordental, Sendolinekurs,

Kursreise til alpene og Bologna, Bevegelse i Oslo 29-31

Nytt fra NDD

Endringer i ledelsen i Opus Systemer

Bengt Mathisen (33) er ansatt som administrerende direktør i Opus Systemer AS. Han får ansvaret for

det norske markedet og Opus sitt kontor i Asker. Gründer og deleier i Opus, Lasse Moe (53), blir ny

konserndirektør med ansvar for nordisk koordinering og oppfølging av kjeder og universiteter. -OPUS

er et selskap i internasjonal vekst og med denne endringen vil jeg kunne fokusere sterkere på strategi

og samhandling på tvers av landegrensene., sier en fornøyd Lasse.

Bengt Mathisen kommer fra stillingen som IT-sjef i Norsk Dental Depot og kjenner derfor dentalbransjen

godt. –Jeg ser frem til å bli kjent med både private og offentlige kunder i Norge, Opus sin organisasjon

og samarbeidspartnere, sier Bengt. –Det sitter mye kompetanse i Opus og selskapet har en spennende

markedsposisjon som det er viktig å forvalte på en god måte. Det handler om å tilby verktøy som bidrar til

god pasientbehandling og klinikkdrift, for OPUS betyr det bl.a. kjennskap til hverdagen på klinikken, gode

utviklingsprosesser, opplæring og kundeservice. Det er viktig å lykkes på disse områdene for at kundene

skal være tilfreds og det vil derfor være noe av det jeg skal ha fokus på, fortsetter Bengt som allerede har

hatt sine første dager hos Opus. –At jeg har bakgrunn fra mange år i Norsk Dental Depot, gjør at jeg kjenner

en del til både privat og offentlig tannhelsetjeneste og det er en stor fordel, sier Bengt. –Jeg er og

bevisst på at Opus har en selvstendig posisjon i markedet og skal betjene mange kunder jeg ikke har hatt

et forhold til så langt, men også det ser jeg frem til, avslutter en smilende Bengt før han går tilbake til sine

nye oppgaver i Opus.

OD #3 - 2012 - 3


• leder

NDD kurs gir tellende timer

Den norske tannlegeforening har de besluttende organene bestemt at man skal innføre krav om obligatorisk

etter- og videreutdanning hos tannlegene. Kravet er satt til et timeantall på 150 over 5 år. Kursene kan

leveres av tannlegeforeningen sentralt, lokalforeninger eller andre og det er derfor opprettet en godkjennelsesordning

for at kurs skal kunne registreres som tellende.

Mange av leverandørene har lange tradisjoner i å arrangere kurs og seminarer for tannhelseteamet. NDD har

deltatt aktivt i å tilføre blant annet tannleger, tannpleiere og tannteknikere, ny viten i flere generasjoner. Vi

har lært opp mange i bruk av digitalrøntgen, nye instrumenter og behandlingsteknikker, god klinikkdrift osv.

Fra den norske tannlegeforening hører vi at man også i fremtiden vil ønske våre kurs velkommen og det setter

vi pris på. At våre kurs og seminarer også teller med i den obligatoriske etter- og videreutdanningen, tror

vi er riktig. Det vil gi et bredere utvalg for alle som ønsker å gå på kurs og det vil gi en kapasitet utover det

som tannlegeforeningen kan arrangere selv. Med vår kontakt til leverandører, forskningsmiljøer og tett kontakt

med private og offentlige klinikker over hele landet, har vi gode muligheter for å finne ut hvilke kurs det

er etterspørsel etter. Tannlegeforeningen har i mange år lagt vekt på at det er en profesjonell avstand mellom

leverandørene og kursvirksomheten. Det skal aldri være tvil om at rådene fra kursholder ikke er kjøpt og

betalt av andre. Det er derfor et kriterium for godkjennelsen at kursene er produktnøytrale og ikke selgende

i sin form. Dette kriteriet stiller vi oss bak og tar alvorlig i alle kurs som NDD gjennomfører. At kursene som

NDD og andre arrangerer, teller 30 % mindre enn om det samme kurset arrangeres av tannlegeforeningen,

stiller vi oss imidlertid undrende til og vi ber tannlegeforeningen

vurdere likebehandling av kursarrangørene.

Nå er det ikke lenge igjen til årets Landsmøte på Lillestrøm og vi ser

frem til å treffe deg i messeområdet på Nordental. Som vanlig vil

du kunne få se og ta på en del nyheter og du vil kunne treffe store

deler av NDDs kunnskapsrike stab. Nordental er også tiden for den

gode handelen. Ta gjerne med deg handlelisten på forbruksvarer

eller planene for et nytt behandlingsrom, så kan vi gi deg årets

beste tilbud på dette og mer til.

Dette nummeret av Oppriktig dentalt tar for seg temaet hygiene.

Det er aktuelt fordi det er sentralt i all tannbehandling og fordi det

fremdeles hersker en del usikkerhet om hva som er god praksis.

Jeg håper at du har nytte av artiklene i denne utgaven og redaksjonen

hører gjerne fra deg om du har synspunkter og innspill vedrørende

denne eller andre utgaver av NDDs kundemagasin.

Med vennlig hilsen,

Ragnar Pettersson

administrerende direktør

Norsk Dental Depot

Østensjøveien 40

Postboks 6082 Etterstad

0601 Oslo

T: 22 07 27 27 F: 22 07 27 97

www.ndd.no

Ansvarlig redaktør:

Ragnar Pettersson - ragnar.pettersson@ndd.no

Redaksjon:

Aina Eliassen - aina.eliassen@ndd.no

Forslag til innhold og forbedringer mottas med takk!

Design og produksjon:

Strong Design, www.strongdesign.no Trykkes og distribueres i 3.500 eks.

Oppriktig dentalt er et kundemagasin

for kunder av Norsk Dental Depot.

Magasinets formål er å formidle

kompetanse om produkter, tjenester

og løsninger som kan være til nytte for

tannhelsesektoren i Norge. Oppriktig

dentalt kommer ut 4 ganger per år.

NDD - en del av Plandent

4 - OD #3 - 2012


Antibac Desisoft – vannbasert og alkoholfri desinfeksjon

750 ml spray for

overflater og inventar

100 våtservietter for

overflater og inventar

Vi er hele tiden opptatt av at desinfeksjon

skal være enkelt og effektivt. Samtidig ønsker

vi at det som skal desinfiseres får en så

skånsom behandling som mulig. I tannhelsetjenesten

desinfiseres deler av inventar og

utstyr mange ganger daglig – mye og

mellom hver pasient. Inventaret og utstyret

som f. eks. trekket på stolen og herdelampen

består av materialer som skinn, sky og plast

som ikke tåler hyppig desinfeksjon med sprit.

Derfor har vi utviklet Antibac Desisoft som

et vannbasert og alkoholfritt alternativ til vår

originale spritdesinfeksjon. Siden produktet er

vannbasert er det ikke brannfarlig og kan trygt

oppbevares der alkoholbaserte produkter

er en sikkerhetsrisiko. Vår vannbaserte

formula inneholder den aktive substansen

PHMG (Polyhexamethylene guanidine),

som gir en langtidsvirkende og utmerket

effekt på bakterier, virus, sopp og sporer.

Antibac Desisoft er lukt- og fargeløst

og kan naturligvis brukes på alle overflater

som tåler vann.

DENTAL

www.antibac.no


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Hygieneveilederen er klar

Bente T. Wikstrøm har ledet et internt prosjekt i Norsk Dental Depot for å sette

sammen en intern veileder for NDDs ansatte innen hygiene på tannklinikken. NDDs

veileder har resultert i et foredrag som allerede har fått god mottakelse. Hvorfor er

hygiene et tema som engasjerer så mange

Bente T. Wikstrøm

Hygieneveileder Bente

Utdanning:

1-årig handelsskole

Aut. Tannhelsesekretær 1992

Arbeidsrett og personaljus BI

Gjøvik,

Markedsføring BI Handelshøyskolen

Oslo

Praksis:

Arbeidet i privat praksis fra

1972 (kjeveortoped) og offentlig

tannhelse fra 1977, klinisk og

administrativt.

Førstekonsulent hos fylkeslegen

i Hedmark 2002-2003

Klinikkleder på Hamar

tannklinikk 2005-2007.

Kundeansvarlig i NDD fra 2007.

-NDD har over lang tid mottatt en

del spørsmål fra våre kunder om

hygienerutiner på tannklinikken

og prinsipper rundt dette. Fra

myndighetshold i Norge foreligger

det svært lite regelverk eller

konkrete retningslinjer innen

hygiene på tannklinikken, og

det gjør at tannhelsepersonell

kan føle seg usikre på dette, sier

Bente Wikstrøm. -Alle ønsker jo

å gjøre en så god og riktig jobb

som mulig, men mange føler

litt frustrasjon fordi de ikke har

noe konkret å forholde seg til. I

Norge foreligger kun «Nasjonal

veileder for håndhygiene» som

en helt konkret veileder.

Til tross for at dette er sentrale

tema i utdannelsen av tannleger,

tannpleiere og tannhelsesekretærer

er det mye usikkerhet.

På noen områder er det

i markedet også ulike oppfatninger

om hva som er god praksis,

forteller Bente.

-Hvorfor har NDD valgt å lage en

intern veileder for sine ansatte,

spør Oppriktig dentalt -Vi vil

gi gode svar til våre kunder og

jeg ble derfor bedt om å sette

meg inn i det som finnes av forskrifter,

regelverk og ulike hygieneveiledere.

Dermed kunne

NDD gi enda bedre svar til alle

med spørsmål. Informasjonen er

satt opp som et oppslagsverk for

å kvalitetssikre at alle ansatte gir

samme svar til kundene.

-Hva la dere vekt på når

veilederen skulle lages

-Da prosjektgruppen startet arbeidet,

bestemte vi oss raskt

for å inngå et samarbeid med et

sterkt fagmiljø som stoffet vårt

kunne forankres i. Vi var derfor

svært fornøyd med å kunne samarbeide

med Rikshospitalet i

Oslo ved avd.lege og spes. i med.

microbiologi Egil Lingaas og hygienesykepleier

Linda Ashurst.

Rikshospitalet har gjennom

flere år vært det nasjonale kompetansesenter

innen smittevern,

men først i år ble det offisielt

åpnet. De har tidligere måttet

finansiere dette selv, men fra

nå av får de tilskudd fra staten

til å drive dette viktige arbeidet

videre. De heter nå «Nasjonalt

kompetansesenter for dekontaminering,

Avd Smittevern»,

med Linda Ashurst som leder.

Egil og Linda har vært til uvurderlig

hjelp og støtte. De har gitt

konkrete råd og gode forslag,

som altså har resultert i NDDs

egen interne Hygieneveileder og

et kurs (foredrag) som bygger på

veilederen. I tillegg har UiO ved

hygienesykepleier Kari L. Baadstø

vært til svært god hjelp med

sin interne hygieneveileder.

-Hvordan er veilederen bygget

opp

-Vi har sett på ulike elementer

som er viktige for gode hygienerutiner

på klinikken:

Hygienerutiner for personalet,

overflater og utstyr, unit, håndinstrumenter,

roterende, engangsutstyr

etc. Når vi nå holder

kurs og gir våre anbefalinger, er

alt stoffet godt forankret i sterke

fagmiljø.

-Har denne jobben vært

arbeidskrevende

-Jeg har brukt lang tid på dette

arbeidet, sier Bente. Det har

vært mye stoff å lese og sette

seg inn i, sortere, sette sammen

og kvalitetssikre. Når man

i tillegg samarbeider med travle

personer, har det ikke alltid vært

like lett å få den framdriften man

ønsker. -Men det er givende å

se fruktene og besøke klinikker

over hele landet og presentere

det vi er kommet frem til. For

de fleste er dette selvsagt mye

kjent stoff, og det skal det være.

Likevel tror jeg mange synes det

er nyttig med en samlet gjennomgang

og få bekreftet at det

de gjør faktisk er godt nok.

-Hva synes du om begreper som

«høggradig rent» og at ikke alle

instrumenter behøver å autoklaveres,

spør Oppriktig dentalt.

-Det viktigste er kanskje ikke

hva jeg mener, svarer Bente.

-Vi har bla støttet vår interne

veileder på følgende uttalelse

fra Lingaas: ” Det aller meste av

tannlegeutstyret er i henhold

til konvensjonell klassifisering

av medisinsk utstyr, såkalt

semikritisk utstyr, og anbefalinger

er at dette primært skal

steriliseres. Det aller meste av

tannlegeutstyret tåler varmesterilisering

og skal derfor etter

vår oppfatning steriliseres. Dersom

sterilisering ikke er mulig,

må det desinfiseres med en

kvalitetssikret metode.” •••

6 - OD #3 - 2012


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Planlegging av sterilen

– med hygiene i fokus

Av prosjekttegner Bjørn Waage og salgssjef Hilde Weiby

På en tannklinikk er det viktig å etablere gode rutiner og prosedyrer for hygiene. Utformingen av sterilen

er sentral i denne sammenhengen. God planlegging for å innrede en effektiv og hygienesikker steril er helt

avgjørende. Her har du et forslag til hvordan en steril bør bygges opp i forhold til gode hygienerutiner

og rekkefølgen i arbeidsprosessen:

Ved å ha tydelige soner for uren,

ren og steril sone, så reduserer

man faren for overføring av

smitte. Dette skaper et trygt

arbeidsmiljø for de ansatte og

sikkerhet for pasientene. Mange

velger å merke sonene med en

fysisk markering som tape ell.

Sonene og funksjonen må komme

i første rekke og tekniske løsningen

må legges opp deretter.

Dette kan kreve at man kanskje

må gjøre endringer i forhold til

vann, avløp og strøm. Autoklaven

bør ha eget opplegg for

vann og avløp.

Tegning og prosjektering

av steril og

klinikk

Skal du åpne tannklinikk eller

tannteknisk laboratorium, endre,

utvide eller pusse opp NDD

har lang erfaring med tegning

og planlegging av klinikker. Vi

hjelper deg med å utarbeide

planleggings- og innredningsforslag

samt arbeidstegninger,

instrukser for tilrettelegging og

utførelse av tekniske installasjoner

(rør- og elektrikerarbeid).

= urent

= rent / desinfisert

= steril

Uren sone:

• Benk til å sette fra seg instrumenter og brett. Avfallssortering (også spesialavfall) i umiddelbar nærhet

• Vask til rengjøring av instrumenter som å fjerne rester av blod, sementer og kompositter

• Ultrasonisk rensebad for rengjøring av bor og andre instrumenter

• Rensebad med kjemiske rensevæsker

Ren/desinfisert sone:

• Termisk desinfektor for dental bruk.

• Benk til å sette fra seg de rene instrumenter

• Smøreapparat for smøring av roterende instrumenter

• Foliesveiseapparat til pakking av brett og instrumenter

Steril sone:

• DAC til smøring og sterilisering av hule, roterende instrumenter

• Klasse B autoklav for sterilisering av instrumenter

• Instrumentene/brettene plasseres deretter i skuffer eller skap (eventuelt gjennomgående)

i den sterile sonen eller andre steder på klinikken

Ta kontakt med våre

prosjekteringsansvarlige:

Lena Reppe

tlf 22 07 27 83

e-post: lena.reppe@ndd.no

Bjørn Waage

tlf 22 07 27 56

e-post: bjørn.waage@ndd.no

NDD leverer steril- og klinikkinnredninger

fra danske Inform

og norske Medequip i tillegg til

det du trenger av utstyr til din

klinikk.

Inform er totalleverandør av

løsninger for behandlingsrom,

steril, laboratorium, pauserom/

kjøkken og resepsjon. Inform

har fokus på godt design,

funksjonalitet og ergonomiske

egenskaper og sikrer dermed

rammene for et godt arbeidsmiljø.

Medequip leverer kvalitetsinnredninger

for tannklinikker

til en gunstig pris takket være

kostnadsbevisst design og

rasjonell produksjon. Medequip

tilpasser dine behov for

arbeidsflater og oppbevaring.

Innredningen er funksjonell,

hygienisk, ergonomisk riktig og

fleksibel. •••

OD #3 - 2012 - 7


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Hygieneguide for din unit

Fosforplater og Sensorer

Dürr fosforplater beskyttes med fosforplatetrekk

før de settes inn i pasientens munn.

Platen med trekk kan desinfiseres med FD322.

Dersom det kommer flekker, merker el på fosforplaten

kan dette tørkes forsiktig bort med

Vistascan spesialrengjøringsmiddel og en myk klut.

Planmeca ProSensor beskyttes med platetrekk

før de settes inn i pasientens munn.

Ved behov kan også sensoren desinfiseres ved at

den legges i FD322 (ev 75 % flatedesinfeksjon).

Unitens sugesystem

Orotol Plus for rengjøring og desinfeksjon av

dentale sugeanlegg, fonteneskåler og amalgamavskillere.

Benyttes om kvelden samt ved behov.

Ikke ettersug med vann.

1 times virketid.

2,5 liters kanne med konsentrat som blandes med

vann, gir 125 liter bruksløsning, art nr: 252301.

MD 555 spesialrengjøringsmiddel til rengjøring av

dentale sugeanlegg ved behov.

Virketid 1-2 timer.

2,5 liters kanner med konsentrat som blandes med

vann til 5-10% bruksløsning, art nr: 234710.

FD 312 rengjøringsmiddel

med desinfiserende virkning.

For benker, gulv etc ved

arbeidsdagens slutt.

1 times virketid.

2,5 liters kanne med

konsentrat som blandes med

vann, gir 250 liter bruksløsning,

art nr: 252271.

Orocup lukket system for dosering, blanding og

oppsug av Orotol Plus, MD 555 og lignende.

Rommer opp til 2 liter bruksløsning. Ulike

adaptere følger med.

Art nr: 238600.

Dürr gule filtre for automatisk separasjonstank og

slangesett, skiftes 1 gang per uke. 12 stk pr pakke,

art nr. 734284.

Unitens vannsystem

På uniter som er utstyrt med Planmeca Waterline-system benyttes Planosil for rengjøring

og fjerning av biofilm en gang pr uke. 1 kg ferdig bruksløsning, art nr: 2658858.

Tips!

Vedlikehold av sugesystemet

Daglig, desinfeksjon og rengjøring:

1. Skyll først med kaldt vann

2. Skylll med ett glass kaldt vann gjennom sugeslangene etter hver pasient.

3. Etter siste pasient skylles sugesystemet med 1 liter vann, benytt Orocup.

4. Desinfiser sugesystemet med 1 liter 2 % Orotol Plus i en Orocup. Benytt kaldt vann.

5. Er det gjennomført kirurgi på formiddagen, desinfiser sugesystemet også før lunsj.

6. Når Orocupen er tom settes sugeslangene raskt tilbake i slangeholderen.

7. Sug ikke bare luft.

8. Desinfiser også spyttfontenen med 1 liter 2 % Orotol Plus.

9. Deler som skal byttes, filter eller amalgamoppsamler skiftes neste morgen.

Ukentlig, forebyggende rengjøring:

1. Skyll gjennom sugesystemet med 1 liter kaldt vann, bruk Orocup.

2. 1 liter 5 % MD555 blandet med kaldt vann i Orocup, suges gjennom Orocup og la virke i lunsjpausen.

3. Skyll med kaldt vann.

4. Sugesystemet kan nå brukes som normalt.

Etter siste pasient desinfiseres sugesystemet som vanlig.

8 - OD #3 - 2012


Hygiene for uniten – flatedesinfeksjon

FD 322 for rengjøring og desinfeksjon av flater og utstyr.

1 minutts virketid.

2, 5 liters kanner, art nr: 252859.

Antibac dental 75 % overflatedesinfeksjon for desinfeksjon av flater

og utstyr. Fjern organisk materiale fra flaten før den desinfiseres.

1 minutts virketid.

Leveres i 3 ulike utgaver:

1 liters flasker, art nr: 270296.

Boks med 150 våtservietter, art nr: 270300.

Pakke med 12 stk store kluter, art nr: 290092.

FD 360 for rengjøring av

stoltrekk i kunstlær. Har ingen

desinfiserende virkning.

Sprayflaske med 500 ml og

10 svamper, art nr: 281972.

Antibac Desisoft overflatedesinfeksjon for desinfeksjon av

flater og utstyr.

Vannbasert, langtidsvirkende desinfeksjonsmiddel uten alkohol.

Kan trygt brukes både på gummi, plast, aluminium og kunstlær

uten at flaten skades.

1 minutts virketid.

Sprayflaske med 750 ml, art nr: 101467.

Boks med 100 våtservietter, art nr: 101466.

Antibac gulvkluter

for desinfeksjon av gulv

og store flater.

Virketid 3 minutter.

Pakke med 20 store kluter,

Hygienetips!

• Overflatedesinfeksjon leveres nå også som ferdig fuktede servietter og som kluter til større flater.

Enkelt og raskt å bruke, og et godt alternativ til desinfeksjon i flytende form.

• Plastbelagte servietter og plasttrekk kan spare deg for en del av desinfeksjonsjobben.

• Autoklaver lampehåndtakene, Planmecas operasjonslamper har autoklaverbare

silikonhåndtak. Ha noen ekstra håndtak som du autoklaverer sammen med instrumentene og du

slipper arbeid med, og utgifter til plastfolie.

• Ultratrekket til Planmecas sessler og stoler tåler sprit. Et raskt og hygienisk alternativ.

• O-ringer på motor og kobling skal smøres ukentlig.

• Motorens ytterhylse tas av og tørkes godt ukentlig.

• Chucken på roterende instrumenter sprayes ukentlig med olje.

• Husk å blåse gjennom luftpolereren med luft etter bruk, for å unngå et den tetter seg.

art nr: 284220. OD #3 - 2012 - 9

• Engangsspisser til 3-veissprøyten er enkelt og hygienisk.


TRYKLUFT | SUG | BILDEGJENGIVELSE | TANNVEDLIKEHOLD | HYGIENE

DET BESTE

er perfekt tilpasset hygiene

System hygiene fra Dürr Dental

En perfekt systemløsning basert på mer enn 40 års erfaring

• Maksimal sikkerhet med bredt virkningsspekter • Skånsom

mot hud, instrumenter og flater • Enkel og rask i bruk ved

hjelp av logisk fargekoding

Mer informasjon på www.duerr.de


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Hvordan står det til

med rengjørings- og

vedlikeholdsrutinene

på din PC

Av Ellen Gulliksen,

produktsjef digital produkter

Hva kan vi gjøre selv

Fjern støv i den stasjonære

PC’en. Over tid vil det samle

seg støv inne i harddisken grunnet

viftene som trekker luft inn

i kabinettet. Dette støvet setter

seg i vifter og luftehull og gjør

at datamaskinen blir varm, viftene

går oftere enn de bør og vi

opplever mer støy. I tillegg til at

dette kan gi en redusert ytelse

og skade viktige komponenter

kan det være direkte brannfarlig.

Med stor forsiktighet og uten å

fjerne dekselet støvsuges viftene

i PC’en varsomt. Unngå for

stor sugekraft, da kan viftene

rotere for raskt og skades, og

man har gjort vondt verre.

Tastaturet kan på en enkel måte

rengjøres for løse partikler ved å

snu det opp - ned og å gi det en

liten dunk eller du kan benytte

luft på boks som blåses forsiktig

ned mellom tastene. Her er det

viktig at bruksanvisning til boks

følges.

Datamusen kan vaskes og

rengjøres på lik linje som tastaturet,

med klut og vann.

Men musen vil også trekke til

seg støv. På eldre mus med rullekule

vil du kunne oppleve

ujevn gange etter hvert. Da kan

kulen fjernes slik at du lettere

kan rengjøre rullepinnene, for

eksempel kan du plukke ut lo

mm med en pinsett.

Optiske mus vil også kunne gli

dårligere på underlaget etter tid.

Her kan man fjerne smuss ved

hjelp av en klut. Hvis det er oppstått

riper, vil det også forringe

ytelsen. Det greit å vite at det

kan kjøpes selvklebende strips

med teflonbelegg. Disse klippes

til og festes under musen for å få

den til å gli lettere på underlaget

du jobber mot.

En godt vedlikeholdt datamaskin har lengere levetid, gir økt ytelse og

større brukertilfredshet. Allikevel er det dette vi alle kanskje slurver mest

med i hverdagen. Vi vasker og rydder på pulten, i skuffer og i skap,

men hva med PC’en

Skjermen trenger også en

rengjøring. Støv kan børstes

forsiktig av, mens flekker i de

fleste tilfeller krever litt mer.

Her kan det være en god idé å

spandere et rensesett tilpasset

type skjerm. Dvs om overflaten

på skjermen er i glass eller plast.

Vedlikehold av PC

Når det gjelder vedlikehold av

PC så er det en del småting som

det lønner seg å gjøre med jevne

mellomrom for å sørge for at den

yter maksimalt.

• Diskoppryddning, rydd i

midlertidige filer. Under bruk

av Windows opprettes det

en del midlertidige filer og

sikkerhetskopier av

dokumenter og bilder du

redigerer. Ved å slette disse

frigjøres plass.

• Fjern programmer som ikke

er i bruk.

• Begrens automatisk oppstart

av programmer. Sett opp

hvilke programmer du ønsker

å starte opp når Windows

starter.

• Oppdater virusprogrammene

dine.

• Tøm papirkurven.

Sist men ikke minst - gode rutiner

på backup.

Dette kan gjøres manuelt ved for

eksempel å benytte en ekstern

harddisk.

Automatisk backup av dine filer

kan også gjøres via Online Backup.

Backup er da noe du ikke

lenger trenger å tenke på. Da vil

det hver eneste natt, automatisk

bli tatt en bakcup av dine filer.

•••

Ta kontakt med NDD Dental IT for å vite mer om

hvordan vi kan hjelpe deg med å løse dine backup

rutiner i samarbeid med OCB Online Backup.

OD #3 - 2012 - 11


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Desinfeksjon - rengjøring

- sterilisering Av Amarilda Lopes, produktsjef utstyr

Gangen i behandling av instrumenter.

Fra uren til ren sone:

Håndtering av instrumentene må gå fra uren til ren sone. De ulike stegene

må følge hverandre i oppsatt rekkefølge, for å unngå at rene instrumenter

blir rekontaminert av urene instrumenter. For å oppnå dette må

utformingen og planleggingen av klinikken og plasseringen av maskinene

i sterilen følge bestemte retningslinjer. Se artikkelen side 7.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er nødvendig. Steriliseringsparametre som temperatur,

trykk og tid bør registreres for hver steriliseringssyklus, enten ved bruk

av printer, digitalt medium eller som med moderne Melag autoklaver,

via datanettverk. En Helix test gir tilleggsinformasjon for å overvåke autoklavens

funksjon.

Velg det rette utstyret, hvorfor er en klasse B autoklav nødvendig.

EN 13060 fra 2004 klassifiserer autoklaver som følger:

Klasse B, sterilisering av innpakkede og uinnpakkede kompakte, hule og

porøse instrumenter som beskrevet i standarden. En klasse B autoklav

arbeider med et fraksjonert vakuum som gir en pålitelig sterilisering

av alle instrumenter uansett innpakning. En Helix-test som beskrevet i

standarden brukes kun til denne type autoklav. Eksempel på en klasse B

maskin er Melag 40B+.

Klasse S, sterilisering av instrumenter etter produsentens instrukser,

inkludert uinnpakkede kompakte instrumenter og minst en av følgende

typer: porøse instrumenter, porøse smådeler, hule deler, instrumenter

med enkel innpakning.

Eksempel på en klasse S maskin er DAC Universal.

Klasse N, kun til sterilisering av uinnpakkede kompakte instrumenter.

Eksempel på en klasse N maskin er Kavoklave 2100 Classic.

Tips og råd

En sterilisator rengjør ikke, den steriliserer. Det er derfor svært viktig

at alt som skal steriliseres er nøye rengjort først, helst i en desinfektor.

Etterpå kan instrumentene rengjøres i et ultralydbad eller liknende.

Dette er viktig både for at utstyret visuelt skal se pent ut og for å fjerne

blod, spytt osv og redusere mengden mikroorganismer, slik at det er

mulig å oppnå sterile instrumenter under steriliseringsprosessen.

Desinfeksjon betegner behandling for å eliminere risiko for overføring

av smitte. Dette innebærer ikke at alle mikroorganismer fjernes eller

drepes, men at mengden av potensielt patogene mikroorganismer

reduseres så mye at smitterisiko elimineres. Desinfeksjon er det

første leddet i kjeden: Desinfeksjon - rengjøring - sterilisering.

For best og sikker resultat brukes en desinfeksjonsmaskin- også kalt en

desinfektor. En desinfektor pumper inn nytt vann mellom hver syklus,

skyller(første gang i kaldt vann for å fjerne proteiner), vasker og

desinfiserer ved en bestemt temperatur over en bestemt tid.

12 - OD #3 - 2012


Omfanget av behandlingsformer som foretas i private tannlegepraksiser har økt betraktelig i de siste årene,

så som implantologi og avansert kirurgi. Kravet til hygiene har økt tilsvarende, sammen med nye reguleringer

og retningslinjer for behandling av medisinske produkter. For noen år tilbake begynte myndighetene

i enkelte europeiske land å lage regler for inspeksjon av tannlegepraksiser som jobbet med mye kirurgi.

I denne forbindelse er følgende basisprosedyrene viktige:

Mange instrumenter korroderer lett. Det er derfor viktig å tilstrebe kortest

mulig oppbevaring i fuktig miljø. For å begrense korrosjon anbefaler

vi at døren på desinfektor og autoklav åpnes så snart programmet er

ferdig. Det er viktig å ikke sette på maskinen for så å gå hjem for dagen.

Ved instrumenter pakket inn i autoklavfolie er det viktig at vanndampen

kan komme inn og ut av folien. Autoklaven bør derfor ikke overfylles. Blir

maskinen overfylt går det utover steriliseringen og man kan få feilkoder.

Kontroller mengden maskinen kan håndtere.

Er autoklaven koblet til vann skal vannet skrus av når man går hjem for

dagen. Dette for å hindre vannlekkasjer.

Vann

Vi fraråder bruk av sterilt vann til autoklaver, da dette inneholder salter

og lignende, som vil gi avleiringer i boiler og kammer. Følg produsentens

veiledninger med tanke på valg av destillert eller avionisert vann. Kjøper

du autoklav fra NDD vil du få med riktig vannrensesystem så du selv kan

fremstille vann tilpasset din nye autoklav.

Vedlikehold:

Følg instruksene i brukermanualen for riktig vedlikehold og service.

Kammeret kan vaskes med Jif skurekrem eller lignende for at det ikke

skal bli sorte misfarginger i kammeret. Har du maskin med vanntank er

dette veldig viktig. Benyttes vannet flere ganger bør det byttes ut ofte

og ikke bare etterfylles. Slikt vann blir fort skittent. Vann skal ikke ligge i

kammeret når autoklaven ikke er i bruk.

Ren og pen autoklav betyr mindre feil og lengre levetid. •••

OD #3 - 2012 - 13


Få känslan

med G-ænial från GC

Det universala fyllningsmaterialet för estetiska och osynliga en-färgs eller

flerfärgsskiktade fyllningar.

Nu presenterar vi systemet för åldersspecifikt färgval.

Med G-ænial kan du förstärka dina

estetiska färdigheter och förmåga

att matcha varje fyllning med den

naturliga tanden. Allt tack vare det

enkla färgsystemet. Val av emaljfärg görs i

enlighet med patientens ålder.

• JE - Junior Emalj för unga patienter

• AE - Adult Emalj för vuxna patienter

• SE - Senior Emalj för dina äldre patienter

Att välja rätt färg har aldrig varit enklare!

GC NORDIC AB

Tel. +46 31 939553

info@nordic.gceurope.com

http://nordic.gceurope.com


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Kjenner du dette symbolet

Av Madeleine X. Ho, Sonja Lindberg og Heidi Normann Svensson, produktsjefer

Om et produkt kan brukes mer enn én gang er et spørsmål vi ofte får fra

våre kunder. For enkelte produkter som f.eks servietter og drikkebegre

er svaret innlysende, og noe nærmere merking eller informasjon fra produsenten

er ikke nødvendig.

Andre produkter er også opplagt til engangsbruk. Likevel har produsentene

valgt å merke forpakningene med symbolet over for å fortelle at

produktet ikke skal brukes 2 ganger, dvs. at dette er et engangsprodukt.

Eksempler er engangshansker, munnbind, etc.

Spesielt bør det nevnes en kategori med produkter som kundene fra

«gammelt av» er vant med å bruke flere ganger, men ikke bør brukes

mer enn én gang. Dette gjelder blant annet pussekopper. Av hygieniske

årsaker skal ikke pussekopper brukes mer enn en gang fordi det ikke er

mulig å få rengjort og sterilisert de godt nok. Overflaten på pussekoppene

består av veldig små porer som åpner seg under bruk. Porene lukker

seg igjen når presset mot pussekoppens overflate avtar. Slik fylles

disse små porene med pasientens saliva og mikroorganismer. Under

rengjøring og autoklavering åpner ikke disse porene seg, men når koppen

igjen blir utsatt for trykk, ved neste gangs bruk, overføres bakterier

fra forrige pasient til den neste.

Gjenbruk av pussekopper med skruinnfatning kan også skape unødvendig

slitasje på pussevinkelstykket. Når pussekopper gjennomgår

rengjørings- og autoklaveringsprosesser vil dette slite på skruinnfatningen.

Når en slitt skruinnfatning skrus inn i et vinkelstykke skaper dette

mer vibrasjon i hodet på vinkelstykket med slitasje som resultat. I lengden

medfører dette en større kostnad; enten må deler i hodet byttes

eller i verste fall hele pussevinkelstykket. Denne slitasjen dekkes ikke av

produsentenes garantiordning.

Enkelte bor kan også være merket med symbol for engangsbruk, som

naturhårsbørster, men ofte kan bor brukes fler ganger. Under finner du

en slik oversikt for bor fra Komet:

Bor laget av ikke-beskyttet stål

Rustfrie stålbor

Bor med intern kjøling

Hardmetallbor

Diamantbor

Polerere

Andre leverandører anbefaler både nylon- og

naturhårsbørster som engangs

Opptil 4x

Opptil 4x

Opptil 4x

Opptil 15x

Opptil 25x

Opptil 10x

Kun 1x

Verdiene er kun retningsgivende og varigheten på boret varierer

avhengig av en rekke forutsetninger, se under. Oppfylles disse får man

utnyttet borets egenskaper optimalt, får en effektiv avvirkning, god

komfort for pasient og behandler og lengst mulig levetid for Komet

borene.

• Godt vedlikeholdte roterende instrumenter, slitte lagre vil føre til

vibrasjoner som igjen kan føre til fraktur av boret.

• Optimal hastighet - for høy hastighet vil fort føre til slitasje av

borets skjær. Da sliper skjærene kun overflaten uten å avvirke

tannsubstans. For høy varme kan også føre til fraktur og skader på

tannen.

• Riktig rengjøring/desinfeksjon - noen rengjøringsmidler er ikke

egnet for rengjøring og desinfeksjon av bor i stål og hardmetall.

Rengjøringsmidlene er for aggressive og ødelegger strukturen i

materialet. F.eks vil hardmetallborene miste partiklene som holder

strukturen på bladene sammen, den arbeidende delen av boret

vil endre farge (sort) etter sterilisering. Neste gang boret brukes kan

skjæret/bladet knekke av.

• Tilstrekkelig vannkjøling - vannsprayen skal ikke bare kjøle

operasjonsfeltet, den spyler også vekk debris. Ved utilstrekkelig

vannspray vil debris tette borets arbeidsdel og resultere i et sløvt

bor med redusert, effektivitet og holdbarhet.

• Borets vinkel - spesialinstrumenter som kronekuttere krever en

spesiell arbeidsvinkel for å oppnå optimalt resultat. Kronekuttere

skal arbeides med i en 45 o vinkel i forhold til kronen.

• Pasienten - for benfresere eller andre kirurgiske instrumenter har

det stor innflytelse for holdbarheten om det arbeides i ben på en

75 eller 17 år gammel pasient. Benstrukturen i kjevebenet

til pasienten på 75 er mer sprø og porøs enn hos tenåringen. •••

OD #3 - 2012 - 15


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Nyttig å vite

om det lille stikket . . .

Denamed har levert lokalanestesimidler til det norske markedet i

snart 12 år. I løpet av denne perioden har vi støttet norske kunder

med informasjon om Septodont anestesimidler. Ofte er

informasjon omkring legemidler farmakologisk rettet. Men hva

med håndtering av legemiddelet i praksis Her får du noen

tips basert på noen av de spørsmål tannleger ofte stiller til oss.

Tannlege Torkild Stjernesund, medisinsk ansvarlig i Denamed AS

Riktig oppbevaring av anestetika

Septodont lokalanestetika skal lagres ved temperaturer lavere enn 25°C.

Du kan godt oppbevare sylindrettene i kjøleskap, men pass på at ikke

legemiddelet utsettes for frost. Sylindretter som har vært utsatt for frost

må kastes.

Lokalanestesimidlerer med adrenalin (Septocaine/Septocaine Forte)

skal beskyttes mot lys da dette fører til raskere nedbryting av adrenalinet.

Sylindrettene bør oppbevares mørkt og ved kontrollert temperatur. Et

godt tips er å legge et max/min termometer sammen med sylindrettene.

Da vet du forholdene produktet har vært utsatt for. Legg ut forbruk for

en dag eller to av gangen og bruk opp alt før du legger ut mer. Ikke legg

anestesimiddelet i skap med varmekilder (for eksempel med belysning

under) Tenk også på hva som ligger i skuffen når du reiser fra kontoret i

varme perioder.

Før bruk

Kanyle og sprøyte monteres sammen kort tid før bruk. Monteres kanylen

lenge før bruk, vil den i den ene enden ligge ubeskyttet og ikke bevare

sin sterilitet.

Sylindrette og kanyle må ikke settes sammen lenge før bruk. Alle lokalanestesimidler

reagerer med metallet i kanylen og det frigis metallioner

til væsken. Over kortere tid har dette ingen betydning. Men ved lengre

tids lagring og spesielt under varmere forhold, kan konsentrasjonen av

frigitte metallioner bli så høy at alvorlig lokal irritasjon/nekrose kan oppstå

hvis de injiseres. Kanyle og sylindrette bør derfor settes sammen

kort tid før bruk og ikke lagres ferdig montert.

Ved evt. behov for desinfeksjon av sylindrettene anbefales 75 % sprit.

Pass på at overflaten holdes fuktig i minst 1 minutt.

Kontroller at anestesivæsken er klar (uten utfellinger).

Ved mistanke om misfarget væske bør du ta av klistrelappen og lime

den på et hvitt ark. Legg sylinderen ved siden av slik at du sikkert kan

bedømme hvor fargen kommer fra. (Klistremerket på glasset kan gulne

av desinfeksjon eller av søl fra for eksempel en annen knust sylinder i

pakningen.)

Kontroller holdbarhetsdato.

Lateksallergi – hva velger jeg

Enkelte pasienter kan ha lateksallergi og det må man ta hensyn til ved

valg av anestesimiddel. Septocaine, Septocaine Forte og Scandonest er

alle garantert lateksfrie fra produsenten Septodont. Citanest Octaopressin

er også garantert lateksfrie iflg. Dentsply. Xylocain Adrenalin og Carbocain

Dental er ikke garantert lateksfrie iflg. RELIS.

Betydningen av latekskomponenter i sylindretter er ikke ferdig utredet,

men RELIS anbefaler et føre var prinsipp dvs. å benytte garantert lateksfrie

produkter til personer med kjent overfølsomhet mot lateks 1 .

Selve injeksjonen

Lokalanestesimidler er blant de aller sikreste og mest brukte/gjennomprøvde

legemidler vi har. Riktig teknikk kan i tillegg sikre at ønsket effekt

oppnås raskt og at uønskede effekter unngås.

Plasser nålen varsomt og rolig. Injiser et lite volum etter innstikk. Injiser

langsomt underveis og plasser hovedvolum med langsom injeksjon på

korrekt sted. Monitorer pasientens reaksjoner og ta dem alvorlig. Ved

oppfattelse av mer intenst ubehag, bør nålen trekkes rolig tilbake og reposisjoneres.

Legg vekt på god teknikk. Å reinjisere i samme område er

alltid mer risikabelt da vi ikke får tegn fra pasienten om vi nærmer oss

sårbare strukturer.

Aspirer nøye, men ikke stol 100 % på negativ aspirasjon! Selv ved

negativ aspirasjon, vil absorbsjonen fra injeksjonsstedet noen ganger

være like rask som om man injiserer intravenøst. Dette skyldes den

rike vaskulariseringen vi finner i kjeveområdet.

Å injisere langsomt er det aller viktigste. Det vil redusere faren for at

høye konsentrasjoner (bolus) av legemiddelet sendes ut i blodbanen.

Videre vil langsom injeksjon gi bedre og hyppigere anslag. Rask injeksjon

vil føre til at væsken ”dissekerer seg veg” i vevet - ofte vekk fra de

strukturer du forsøker å treffe. Langsom injeksjon gir vevet tid til å

strekkes seg/ absorbere anestesivæsken, man får bedre kontroll på plassering

og større mulighet til å treffe den nervestrukturen man ønsker.

16 - OD #3 - 2012


Intraligamentær injeksjon

Ved bruk av intraligamentær injeksjon anbefales det å bruke anestesimiddel

med lav mengde adrenalin (Septocaine) eller anestesimiddel

uten vasokonstrikor (Scandonest). Husk at disse manuelle systemer for

intraligamentinjeksjoner genererer høyt trykk. Se på vevet under injeksjonen.

Ikke skap ekstrem, trykkindusert blodtomhet. Dette kan gi sårdannelse

og nekrose uavhengig av type lokalanestesimiddel du bruker.

Bruk en liten (30G), kort kanyle. Denne er smal og stiv nok til å kunne

føres ned langs tannroten. Setter du kanylen ned med bevel vendt ut fra

tannoverflaten, så er det lettere å komme litt ned.

Lekkasjer

Lekkasje fra kanlylespiss Våre sylindretter har silikoniserte stempler.

Dette gjør at de glir lettere slik at man kan utføre en mer jevn/behagelig

injeksjon. For de som er vant til ”tregere” stempler vil dette være uvant

og føre til at det lett drypper fra kanylen. Husk at du kan bytte til mindre

kanyle. Slik får du mer motstand under injeksjonen. En kanyle med mindre

dimensjon vil samtidig gi bedret komfort for pasienten.

Lekkasje fra aluminiumskapsel Ved montering av sylinder og kanyle

er det viktig å påse at kanylen perforerer membranen mest mulig vinkelrett.

Ved undersøkelse av innsendte sylindre, der tannlegen opplever at

det lekker fra aluminiumshetten, registreres det som oftest en flenge i

membranen. Husk at kanylen har en bevel. Den fungerer nærmest som

en skitupp når den treffer en overflaten og kan entre sylinderen i en skrå

vinkel.

Når en sylinder legges i sprøyten anbefales det at man fører den ned

over kanylen med fingrene. Ikke press sylinderen på plass ved hjelp avstempelstangen.

Eventuelt kan man vurdere å montere kanylen etter at

sylinderen er på plass.

Lekkasje fra stempelet Ved eventuelle lekkasjer rundt stempelet oppstår

dette som regel ved bruk av feil sprøyte eller at sprøyten er utslitt

og ikke lenger treffer stempelet sentralt.

Etter bruk. Etter bruk skal avfall kastes i beholder for risikoavfall. Sylindrettene

inneholder ikke konserveringsmidler og MÅ IKKE BRUKES PÅ

MER ENN ÉN PASIENT.

Over 75 % av alle stikkskader på kontoret rammer hjelpepersonalet. Det

er ditt ansvar å passe på at kanylen er sikret etter bruk slik at det kan

ryddes etter deg på en trygg måte. Sett på kapsel med kapselholder eller

benytt engangs sikkerhetssprøyte som Ultra Safety +. •••

1

RELIS database 2007; spm.nr. 4499, RELIS Vest

www.relis.no/database

Representant, Denamed AS. Septodont. Pers.medd. (28.08.2007).

Senior product manager pharmaceutical. Dentsply (Sverige). Pers.

medd. (30.08.2007).

Seniorrådgiver. Statens legemiddelverk. Pers.medd. (03.09.2007).

RELIS database 2005; spm.nr. 961, RELIS Øst. (www.relis.no)

Primeau MN et.al. Natural rubber pharmaceutical vial closures

release latex allergens that produce skin reactions. J Allergy

Clin Immunol 2001; 107: 958-62.

OD #3 - 2012 - 17


Septocaine/Septocaine Forte

Lokalanestetikum med karkontraherende middel.

ATC-nr.: N01B B58

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 5 μg/

ml: Septocaine: 1 ml inneh.: Articain. hydrochlorid.

40 mg, adrenalin. 5 μg, natr. metabisulfis (E 223)

0,5 mg, natr. edet. 0,25 mg, natr. chlorid. 1,6 mg,

natr. hydroxid., aqua ad iniect. ad 1 ml.

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 10

μg/ml: Septocaine Forte: 1 ml inneh.: Articain. hydrochlorid.

40 mg, adrenalin. 10 μg, natr. metabisulfis

(E 223) 0,5 mg, natr. edet. 0,25 mg, natr. chlorid.

1,6 mg, natr. hydroxid., aqua ad iniect. ad 1 ml.

Indikasjoner: Septocaine: Lokalanestesi ved kortvarige,

ukompliserte behandlinger i dental praksis.

Pga. den lavere mengden vasokonstriktor, bør 5

μg/ml vasokonstriktor være standard ved ordinær

behandling. Septocaine Forte: Lokalanestesi ved

større, kompliserte behandlinger i dental praksis eller

der iskemi er ønskelig.

Dosering: 1 sylindrett Septocaine 40 mg/ml + 5 μg/

ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 8,5 μg

adrenalin. 1 sylindrett Septocaine Forte 40 mg/ml +

10 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid +

17 μg adrenalin.

Voksne: 1 sylindrett er tilstrekkelig ved normale

inngrep/prosedyrer. Injiseringen skal gjøres langsomt

- ca. 1 ml/minutt. Overskrid ikke maks. dose 7

mg artikainhydroklorid pr. kg. kroppsvekt, dvs. ca. 7

sylindretter for en person på 70 kg.

Barn: Skal ikke gis til barn under 4 år pga. manglende

erfaring. Maks. dose for barn er 7 mg/kg. Enkle

inngrep: 0,04 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20

kg tilsvarer dette en ½ sylindrett og med kroppsvekt

40 kg 1 sylindrett. Kompliserte inngrep: 0,07 ml/kg.

For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ¾

sylindrett og med kroppsvekt 40 kg 1,5 sylindretter.

For å unngå mekanisk forårsaket nerveskade og

mulighet for parestesi, skal sprøytespissen settes

forsiktig inn og pasientens reaksjoner overvåkes.

Ved plutselig prikkende, brennende eller elektrisk

følelse, skal nålen tas ut og settes på et annet sted

før injisering. Intranevral injeksjon eller skade i det

perinevrale vaskulære system kan forårsake lokal

nerveskade. Unngå intravasal injeksjon ved alltid å

aspirere nøye. Injiser sakte. Dentale injeksjonssystemer

kan generere høyt trykk hvis de ikke brukes

forsiktig. Dette kan føre til nerveskade eller lokal

vevsnekrose.

Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for lokalanestetika

av amidtypen, hjelpestoffer og/eller

adrenalin. Adrenalin anses kontraindisert ved

tyreotoksikose, ved alvorlig hjertesykdom (spesielt

takykardi), hos pasienter som bruker MAO-hemmere

eller trisykliske antidepressiver og til pasienter med

bronkospastisk allergisk reaksjon på sulfitter.

Forsiktighetsregler: Unngå intravasal injeksjon ved

å aspirere nøye. Brukes med forsiktighet på diabetikere.

Bør ikke injiseres direkte i inflammert eller

infisert vev. Inneholder natriummetabisulfitt som

stabilisator for adrenalinet. Natriummetabisulfitt

kan forårsake eller forverre anafylaktiske reaksjoner

og bør derfor ikke gis ved overfølsomhet for sulfitter.

Gis med forsiktighet til pasienter med kardiovaskulær

sykdom.

Interaksjoner: Følgende kombinasjoner kan kreve

dosereduksjon: Cimetidin, betablokkere, inhalasjonanestetika

(inkl. kloroform), maprotilin og ikkeselektive

MAO-hemmere.

Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bør ikke

brukes under graviditet da klinisk erfaring fra gravide

er begrenset. Overgang i morsmelk: Går over,

men det vurderes som lite sannsynlig at barn som

ammes blir påvirket.

Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Hud: Ansiktsødem.

Sirkulatoriske: Bradykardi, takykardi. Blodtrykksfall.

Nevrologiske: Hodepine. Mindre hyppige: Gastrointestinale:

Kvalme, oppkast, diaré. Hud: Pruritus.

Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi. Sirkulatoriske:

Blodtrykksstigning. Sjeldne (


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Hygiene på laboratoriet –

ikke bare vern mot smitte

Fokus på de hygieniske forholdene på arbeidsplassen

gir helsegevinst. Det gjelder generelt i arbeidslivet,

og tanntekniske laboratorier er intet unntak.

Utfordringene på laboratoriet er blant annet fare for

overføring av smittsomme sykdommer samt bruk av

helseskadelige materialer i hverdagen.

Av Inger Opheim produktsjef

Tidligere var tannteknikerens rolle mer en produsent som mottok avtrykk

fra tannlegen og fremstilte en tannerstatning basert på en ordreseddel.

I dag arbeider tannteknikeren både som rådgiver, med tilpasninger

av arbeider og fargeuttak tett på pasienten, i samarbeid med

tannlegen. Da det ikke er mulig å identifisere smittefarlige pasienter og

rette hygienetiltakene kun mot disse, må alle pasienter behandles som

eventuelle smittebærere. At pasienten kommer inn på laboratoriet til

konsultasjon krever derfor noen enkle hygienetiltak Engangshansker og

munnbind, med god filtreringsevne, må benyttes og skiftes mellom hver

pasient. I tillegg desinfiseres arbeidet, flater, instrumenter og utstyr.

Avtrykk

Avtrykk som leveres til laboratoriet kan teoretisk inneholde rester av

blod og saliva. Er avtrykkene ikke desinfisert, har de et helsefarlig potensiale.

Innhold av microorganismer som penetrerer hud eller slimhinner

kan gi infeksjon. Tuberkulose er i fremgang på verdensbasis, og det rapporteres

om multiresistente bakterier. Er man BCG-vaksinert er smittefaren

minimal, men denne vaksinen inngår nå i Norge, kun i et vaksineringsprogram

for barn med foreldre fra områder med høy forekomst.

Klare avtaler om i hvilke tilstand avtrykk og arbeider er i, desinfisert eller

ikke, skal kommuniseres mellom tannlege og tanntekniker. Det finnes i

dag en rekke gode produkter, som brukt etter leverandørens anvisninger,

sikrer at mikroorganismer elimineres.

Håndhygiene

Et punkt som er lett å overse i det daglige smittevernet, er betydningen

av rene hender. Hyppig vask med såpe og vann anbefales. I tillegg er en

viktig forutsetning for god håndhygiene hender uten ringer og klokker.

Mange sykehus jobber ikke uten grunn mot et mål om nulltoleranse for

smykker i arbeidstiden. Med såpe og vann som utgangspunkt, komplet-

teres en optimal håndhygiene med kjemisk hånddesinfeksjon og pleie

med hudlotion ved behov.

Støv og gass

Det er ikke bare beskyttelse mot smitte som bør gis oppmerksomhet

når arbeidsdagen tilbringes på et tannteknisk laboratorium. Mange av

arbeidsprosessene i laboratoriet generer støv eller også i enkelte tilfeller

gass. I disse tilfellene er det innånding som er av skadelig karakter.

En katalysator eller en avtrekkshette løser i de fleste tilfellene uttaket

av gass. For støv finnes det mange hjelpemidler på markedet. Sugemunnstykker

med beskyttelsesglass eller lukkede slipebokser koplet

til et godt fungerende avsug, sørger for at skadelig slipestøv evakueres.

Skiftes mansjettene på sandblåseren ved begynnende slitasje, unngås

også aluminiumsoksid på ville veier. Et produkt som imidlertid vies lite

oppmerksomhet er investment. Støvet fra pulveret inneholder kvarts

som er svært skadelig for lungene. På sikt kan innånding av dette støvet

bidra til å utvikle lungesykdommen silikose. Posene bør derfor åpnes

med største forsiktighet, helst i et kammer med avsug.

Hygiene i et utvidet begrep er viktig i driften av et tannteknisk laboratorium.

Med gode rutiner for smittevern, korrekt oppbevaring av helseskadelige

materialer og med et mål om minimal eksponering for disse,

kan unødvendige helseskader unngås. •••

Har du spørsmål angående hygieneplan for laboratoriet

- ta kontakt med tannteknisk avdeling

OD #3 - 2012 - 19


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

En driftssikker praksis

vedlikehold av unit

Av Morten Langvandsbråten, produktspesialist unit

Vedlikehold av uniten er et tema de fleste ikke tenker

på til det daglige.

De som har årlig vedlikehold opplever sjelden

driftsstopp som ikke er planlagt, og har derfor små

bekymringer i så måte. En årlig serviceavtale utført

av NDD inneholder service av unit og motorrom.

Slitedeler blir byttet og utstyr blir gjennomgått. Dette reduserer risikoen

for ikke-planlagt og kostnadskrevende driftsstans og øker utstyrets levetid.

Eventuelle mangler ved det elektriske anlegget, jording f.eks., vil

bli påpekt. Klinikkansvarlig vil i slike tilfeller bli bedt om å kontakte godkjente

fagfolk. Med i denne serviceavtalen følger også papirer som kan

legges fram for el-kontrollen hvis de melder sin adkomst. Dette blir et

bevis på klinikkens gode rutiner angående service og vedlikehold.

Klinikken vil da også overholde “Forskrift om bruk og vedlikehold av

elektromedisinsk utstyr § 13, 15 og 16, som omhandler opplæring, vedlikehold

og registrering av vedlikeholdsaktiviteter”. Formålet med forskriften

er å sikre at elektromedisinsk utstyr til enhver tid tilfredsstiller

gjeldende sikkerhetskrav ved at det vedlikeholdes og brukes forsvarlig i

samsvar med sitt formål.

Det er de enkelte virksomhetene som omfattes av forskriften sitt ansvar

å innføre og utøve internkontroll for å oppfylle forskriftens krav.

Vedlikehold av utstyret forgår ikke bare en gang i året, men i den daglige

drift på klinikken. Det er mange små ting personellet bør huske på.

Her kan vi også hjelpe dere.

Se for øvrig hygieneguiden på side 8 – 9 når det gjelder tiltak klinikken

selv kan utføre.

Vedlikeholdskurs

Vi i NDD gjennomfører vedlikeholdskurs rettet mot din praksis, liten

eller stor. Kurs utført på en klinikk har sine fordeler. HMS, unit, motorrom

og sterilen er områder vi tar opp. Målet for kurset er at brukere skal være

seg bevisst på daglig rutiner. Tips vedrørende drift av utstyr og små reparasjoner

som kan utføres av brukere på klinikken, vil også bli gitt. Vi vil

i forkant foreta en kartlegging av utstyret og brukers ønsker. Ut fra disse

opplysningene kan vi skreddersy et vedlikeholdskurs til deres klinikk.

Vi holder ogvedlikeholdskurs i større fora. Kursene blir mer generelle,

men målet vil fortsatt være det samme som ved kurs lagt til en klinikk. Vi

tilstreber toveis - kommunikasjon, og kurset vil bli meget informativt, da

mange problemstillinger blir tatt opp.

Alle kursdeltagere vil få utlevert kursbevis etter endt kurs. •••

20 - OD #3 - 2012


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

En driftssikker praksis,

vedlikehold av røntgen

Av Arnfinn Brummet, produktspesialist røntgen

Ta vare på utstyret ditt. NDD oppfordrer alle til å lese bruksanvisningene for mer

informasjon om preventivt vedlikehold. Dette gir brukeren bedre kvalitet og øker

levetiden på produktene fra NDD. En regel er å bruke anbefalte desinfeksjonsmidler

fra NDD. Bruk fuktig klut når apparatet skal desinfiseres, men ikke klut som

er så våt at det drypper væske inn på for eksempel elektronikken som kan bli

skadet. Her gir vi deg noen gode råd.

Planmeca Intra røntgenapparat

Til desinfisering benyttes et overflate-desinfeksjonsmiddel f.eks Antibac

75 %, Desisoft eller Dürr FD 322.

Planmeca panorama røntgenapparat

Betjeningstastatur (GUI = Graphic User Interface) rengjøres med en klut,

lett fuktet med mildt rengjøringsmiddel. Det er praktisk å bruke selvklebende

plastfolie for å hindre kontaminering f.eks ”Cover-All”.

Hygienebeskyttelse av røntgenutløser

og unit-tastatur

Bruk selvklebende plastfolie for å hindre kontaminering.

Dürr fosforplater

Dürr fosforplater beskyttes med plasttrekk før de plasseres i pasientens

munn. Hvis det likevel kommer smuss på platene er det viktig å ikke

brukes vann eller desinfeksjonsmidler. Det kan over tid trenge inn i kantene

og de ulike lagene platene består av vil etter hvert gå fra hverandre.

Dersom du får merker på fosforplaten skal disse tørkes forsiktig av med

en myk klut fuktet med Dürr Vistascan specialrengjøring, varenummer

284513.

Håndtering av skannere

FLYTT ALDRI EN SKANNER NÅR LASERMOTOREN GÅR RUNDT! Motoren

med pentaprisme er presisjonsavbalansert i produksjonen og dette kan

komme i ubalanse når den flyttes med motoren i gang. •••

FAKTA

Riktig varenummer gjør bestillingen enklere.

Selvklebende plastfolie Cover All:

287458 Selvklebende plastfolie 10,5 x 15,2 cm 1200 stk

287466 Selvklebende plastfolie 6,4 x 15,2 cm 600 stk

Overflatene rengjøres med en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel.

Hodestøtter og håndtak overflatedesinfiseres f.eks med Antibac 75 %,

Desisoft eller Dürr FD 322. Ikke bruk rengjøring eller desinfeksjon i

sprayform rett på overflatene. Dette kan trenge inn mellom luftehullene

og ødelegge elektronikk m.m.

Bitepinner og hakestøtter kan autoklaveres. OBS! De hvite bitepinnene

til de eldre Proline panoramaapparat kan ikke autoklaveres. Disse må

overflatedesinfiseres.

OD #3 - 2012 - 21


NYHET!

Det mykere

alternativet!

Venus ® Pearl

Heraeus lanserer nå en ny modelleringsvennlig og myk nanokompositt

- Venus Pearl - et materiale som gir holdbare og naturlige restaureringer.

Venus Pearl har en bekvem ”soft” konsistens, som gjør den lett å modellere og polere.

Venus Pearl har suverene fysiske egenskaper takket være den unike polyurethanmonomeren,

som gir lavt krympningstress og høy bruddstyrke.

Venus Pearl har en fremragende fargetilpasning og et enkelt sjiktkonsept.

Tilbud!

Kjøp 3 refills – Få 1 ekstra refill med i kjøpet!

SATISFIED CUSTOMER

Gjelder t o m 30/6 2012

G UA R A NT EE

+

Kontakt Heraeus Kulzer eller ditt dentaldepot for info og prøver.

Heraeus Kulzer Nordic AB • Ruth-L. Dalbo, +47 94 87 73 94 • ruth.dalbo@heraeus.com


• TEMA HYGIENE OG VEDLIKEHOLD

Populære munnbind

i nye esker

Av Sonja Lindberg, produktsjef

Onemed Sverige (tidligere

SelefaTrade AB) har de siste

månedene introdusert undersøkelseshansker

i vinyl, latex og

nitril i forpakninger med nytt,

friskt utseende og nytt navn.

Innholdet i eskene er de samme

hanskene som tidligere, det er

kun eskene og navnet som er forandret

(se oversikt i OD 2/2012)

Nå er det munnbindene som

står for tur. I tabellen finner du

en oversikt over gammel og ny

betegnelse med bilder, artikkelnummeret

som står på eskene

samt NDDs artikkelnummer.

Også her er innholdet i eskene

det samme som før, det er kun

eskene og navnet som er forandret.

Munnbindene selges i esker

med 50 stk. En transportkartong

inneholder 6 esker.

Overgangen til nye forpakninger

skjer i takt med at de gamle forpakningene

tar slutt. •••

Multifix munnbind m strikk

Ny betegnelse:

OneMed Evercare surgical mask Multifix med strikk

Andre opplysninger på esken:

• Operasjonsmunnbind

• Colour green

• EN 14683 Type II

• Natural latex free

Nr på ny pakke: ref 2856

Starline munnbind m strikk

Art nr NDD:197904

Art nr NDD:225959

Ny betegnelse:

OneMed Evercare surgical mask Multifix Starline med strikk

Andre opplysninger på esken:

• Operasjonsmunnbind

• Colour blue

• EN 14683 Type II

• Natural latex free

Nr på ny pakke: ref 2855

Guardline munnbind m strikk

Art nr NDD:257559

Ny betegnelse:

OneMed Evercare surgical mask Multifix Guardline med strikk

Andre opplysninger på esken:

• Operasjonsmunnbind

• Colour green

• EN 14683 Type II

• Natural latex free

Nr på ny pakke: ref 2858 Bilde: OD3 munnbind 2858

Bonaguard munnbind m knyting

Art nr NDD:225940

Ny betegnelse:

OneMed Evercare surgical mask Multiguard med knyting

Andre opplysninger på esken:

• Operasjonsmunnbind

• Colour blue

• EN 14683 Type II

• Natural latex free

Nr på ny pakke: ref 2850 Bilde: OD3 munnbind 2850

OD #3 - 2012 - 23


• NDD gratulerer Ågotnes Tannhelseteam

Tannlege

Benedikte Kolbeinshavn

realiserte sin drøm i 2012!

Kolbeinshavn var ferdig tannlege i -95, og har siden

det jobbet offentlig både i Rogaland og Hordaland.

Fra 2007 har hun vært assistenttannlege i privat praksis.

Men drømmen om egen praksis lå der, og i januar

2012 begynte «snøballen» å rulle!

Tannlege Benedicte Kolbeinshavn

og Leif Systaddal fra NDD gleder seg

over den nye klinikken.

Ågotnes ble blinket ut som en attraktiv beliggenhet. Det er et tettsted

i Fjell kommune, en halv times kjøring fra Bergen sentrum. Det er mye

oljerelatert virksomhet i dette området og det er en typisk vekstkommune.

Kolbeinshavn fant egnede lokaler i et næringsbygg, som allerede er et

etablert bygg for helsetjenester, med blant annet lege og helsestasjon i

samme etasje. I slutten av februar ga banken «grønt lys» for finansiering,

og allerede i mars var håndverkerne i full gang. Innvendig var det

bare et råbygg, så muligheten for å skape en klinikk etter eget ønske var

så absolutt tilstede!

Kolbeinshavn skryter over samarbeidet med håndverkerne. Hun har selv

hatt ideene rundt det interiørmessige, men sier at det håndverksmessige

har blitt gjort både pent og til avtalt tid! Tannlegen hadde et overordnet

ønske da hun skulle skape sin egen klinikk; det var å tone ned det kliniske

uttrykket, og heller skape en lunhet og ro, med en uformell og god

atmosfære for pasientene.

-Nærhet og åpenhet i forhold til pasienten er viktig, sier Kolbeinshavn.

Samarbeidet med NDD startet opp i mars. Etter flere møter med Leif,

Hugo og Ragnhild i Bergensfilialen, ble Planmeca unit, Planmeca ProOne

panoramarøntgen, forbruksvarer mm bestilt og montert!

Moira E.Lindal er

tannhelsesekretær og

er en viktig bidragsyter

til at både pasienter og

tannlege trives i den

nye praksisen!

4. juni var første dag med pasienter og det store målet var nådd! Fra

første uke har gamle og nye pasienter tatt kontakt. Det har blitt en så

bra oppstartsperiode at tanker om å innrede enda et kontor er allerede

kommet…..

Vi spør Benedikte om klinikken og utstyret fungerer tilfredsstillende

-Ja, jeg er veldig fornøyd med den romløsningen som jeg har valgt, det

er blitt god plass og det vil ikke være noe problem om vi blir flere ansatte

her! Uniten er ergonomisk og den er rett og slett lekker, med gode

flater som er enkle å holde rene. Til slutt vil jeg gjerne gi uttrykk for at

jeg er fornøyd med NDD som har vært med i denne prosessen fra mars

og frem til nå.

Vi i NDD vil takke for tilliten og ønsker Benedicte Kolbeinshavn lykke vil

videre med driften i en strålende flott praksis! •••

Klinikken er også utstyrt

med panoramarøntgen

fra Planmeca.

24 - OD #3 - 2012


• Nytt odontologisk fakultet åpnet i Bergen

Dansk kvalitet til

studentene i Bergen

Den 15. august ble det nye odontologiske fakultetet

i Bergen åpnet. Det markerer avslutningen på mange

måneder med hardt arbeid fra NDD og danske Inform,

som har levert om lag 20 containere med dental

innredning til praktbygget.

Inform har levert kvalitetsinnredninger

til mange klinikker i

Norge og Norsk Dental Depot

har et nært og godt samarbeid

med danskene. Nå kan også studentene

i Bergen glede seg over

å arbeide i lyse og trivelige lokaler

med dansk kvalitetsinnredning.

NDD har også levert det

sentrale gipssugeanlegget i det

nye odontologibygget. I tillegg

vil studentene ved Universitetet

i Bergen være blant de første

brukerne av LM-ServoMax kassettene,

et innovativt og svært

fleksibelt system for oppbevaring

av instrumenter. •••

1

3

1. Lena Reppe har vært sentral

i detaljplanleggingen av den

dentale innredningen.

2. Arbeidsplasser på rad og rekke.

3. NDDs Roy-Arne Ukkestad og

Hugo Irgens i anleggstiden.

4. Lange rader med rene,

hygieniske flater .

5. NDD har levert et avansert

gipssugeanlegg fra Zubler i

Tyskland.

4

2

5

OD #3 - 2012 - 25


En trygghet for pasienten

DAC Universal

Kontakt NDD for pristilbud!

12 MINUTTER - 6 INSTRUMENTER

6 vaskede, smurte og steriliserte instrumenter

på 12 minutter! DAC Universal forenkler

håndteringen av turbiner og vinkelstykker.

Det er en veldig effektiv og rask maskin som

sparer både tid og penger! DAC bruker bare

avionisert vann og olje. Dette gjør den veldig

økonomisk i bruk.

Den beste hygienen med den raske

og smidige DAC Universal!

TA-97 CLED

WA-56 LT

WA-99 LT

NB! Passer alle fabrikat av

roterende instrumenter.

Kontakt AS Norsk Dental Depot eller W&H Nordic AB for bestilling

eller informasjon. NDD tlf. 22072727, utstyrsavdelingen@ndd.no

W&H Nordic AB tlf. 32853380, office@whnordic.no wh.com


• LOGISTIKK

Gode innkjøpsrutiner

og lagerstyring

Innkjøpsrutiner kan være suksessfaktoren for en

effektiv hverdag på klinikken eller laboratoriet.

Hverdagen er ofte travel, og å gå tom for viktige varer

er ingen god følelse når pasientene sitter i stolen

eller når tannlegen venter på et tannteknisk arbeid.

Hvordan kan man sikre at man har nødvendige varer

tilgjengelig til enhver tid NDD har ulke elektroniske

løsninger til hjelp; NDDs netthandel og PlanOrder.

Gjør bestillingene raskt og enkelt med

NDD Netthandel

Vi tilbyr alle våre kunder å bestille sine varer elektronisk. NDD Netthandel

er et viktig supplement til den faglige kompetanse og veiledning

fra våre ordrebehandlere, kundeansvarlige og produktsjefer innen

alle produktgrupper.

Som bruker vil du kunne utnytte fordelene med NDD Netthandel:

• Åpent hele døgnet, slik at bestillinger kan foretas når det passer

best for klinikken

• Enkel tilgang til produktinformasjon, bilder og sikkerhetsdatablad

mens man bestiller

• Tilgang til historikk på tidligere kjøp

• Tilgang til de 100 mest vanlige produktene hos brukeren.

Er du ikke bruker i dag, gå inn på vår nettside www.ndd.no og registrer

deg.

PlanOrder - rasjonaliserer innkjøp og

lagerhold av klinikkens forbruksvarer

Brukes mye av klinikkens tid til bestilling av forbruksvarer Oppdager

du at det er tomt for helt nødvendige produkter i det pasienten sitter i

stolen og f.eks en krone skal sementeres Er det vanskelig å ha oversikt

over alle varene på lageret, og må det stadig gjøre hurtigbestillinger

Finner du stadig varer som er utgått på dato

PlanOrder er en enkel og effektiv løsning for innkjøp og lagerhåndtering

på klinikken og laboratoriet. PlanOrder består av en skanner og et

system med lagerbokser i ulike størrelser. Systemet er godt egnet for

klinikker, med tre behandlingsrom eller mer, og kan installeres i nesten

alle rom.

Hvilke fordeler gir PlanOrder

• Mer tid til pasientbehandling.

• Reduserer antall ordre, og også feilbestillinger og retur.

• Sjansen for feilbestilling/misforståelser unngås. Du får et rasjonelt

og lite plasskrevende lager.

• Du får et lager med produkter som forbrukes raskere, derfor

”ferskere” produkter.

• Transportkostnadene minsker, økonomisk og miljømessig gevinst.

I tillegg har vi følgende tips, uansett metode

• Innkjøpsansvarlig; én person har ansvar for bestillingene, lagerbe

holdningen og varemottak. Ha gjerne en backup-person ved ferie

og sykdom (ved større klinikker).

• Sett av tid til å lage et system som passer driften av din klinikk eller

laboratorium.

• Kartlegg de vanligste og kritiske produktene og lag liste med

varenummer og produktnavn. Netthandel kan også brukes til å lage

en topp 100 liste. Hvor mye det går av ulike varer pr. periode er det

også greit å vite, om mulig.

• Samle bestillingene, bestill med faste intervaller f.eks.: en gang i

uken, to ganger i måneden. Ha gjerne en fast bestillingsdag som

alle er kjent med.

• Alle på klinikken må ta ansvar for å melde ifra til innkjøper når det

snart er tomt for en vare. Det er for sent når det allerede er tomt.

• Samle kjøpene hos én leverandør. Enklere med færre aktører å

forholde seg til og man får bedre priser og service året rundt og

tilgang til gode kampanjer.

NDD kan hjelpe deg i gang med netthandel eller innføring av PlanOrder.

Vi har en god kundeavtale som gir deg kvalitetsprodukter til gode

priser når du samler innkjøpene dine hos oss. Vi kan også hjelpe deg

med statistikker over kjøp slik at det blir lettere for deg å planlegge

fremtidig bestillinger og innkjøp. Ta kontakt med din lokale kundeansvarlig

for mer informasjon.

Et godt innkjøpssystem, manuelt eller elektronisk, gir forutsigbarhet,

effektivitet og bedre økonomi. Færre bestillinger og leveranser i året er

også positivt i et miljø perspektiv og gir en grønnere hverdag. •••

OD #3 - 2012 - 27


®

Tetric

Bulk-kompositten

EvoCeram BulkFill

®

& Bluephase Style

Herdelampe

For enda mer effektive

posteriore restaurasjoner

• Fyll opp intill 4 mm – takket være den patenterne initiatoren Ivocerin

• Modellere med enkelhet – konsistensen er smidig

• Polymerisere i ti sekunder – med Bluephase Styles 10 mm lysleder

• Din estetiske restaurasjon er ferdig

Se Tetric EvoCeram Bulk Fill & Bluephase Style animation på:

www.ivoclarvivadent.com/bulkfill_en

www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent AB

Sales Representative Norge: Flemming Nielsen, Tlf.: 95 16 39 00


• Kurs og konferanser

Vi ønsker velkommen

til Nordental 2012

Vi kan bla. by på:

4 Sett sammen din Planmeca Compact i Touch slik du vil ha den,

du får 25 % rabatt på uniten og alt tilbehøret. Tegner du

serviceavtale på din nye unit samtidig får du 3 års garanti og

1. service (eks deler) gratis.

4 Alle som kjøper en Planmeca unit får en weekendtur til Helsinki

med besøk på Planmecas imponerende fabrikk.

4 Nyheten Planmeca roterende instrumenter til gunstige priser

som ikke går på bekostning av kvaliteten.

4 Se vår digitale arbeidsflyt fra intraoral skanning til produksjon

av ferdig produkt.

4 Inngå avtale med OBC, online backup av data og bli med i

trekningen av en iPad.

4 Sjeldent godt tilbud på alle våre kompositter, 40 % rabatt ved

kjøp av 4 pakker.

4 30 % rabatt ved kjøp av 3 pakker avtrykksmateriale for

blandemaskin.

4 Septodontstand med knalltilbud, demonstrasjon av lokalanestesi

med ulike sprøyter/kanyler, Biodentine mm.

4 Utvidet sortiment av Orbis produkter, se hvordan du kan

“sette farge” på klinikken.

4 Bredt utvalg av LM-instrumenter, LM ProPower og det populære

LM-ServoMax kassettsystemet. Representant fra LM vil være

tilstede. Ta med gamle instrumenter, kassetter osv og bestill

tilsvarende antall nye med 30 % rabatt.

4 Få blomstrende kopper fra Marimekko ved kjøp av forbruksvarer.

4 Trenger du laboratorieutstyr Kontakt vår tanntekniske representant

på standen for gode tilbud.

Som en hyggelig avslutning

på en lang dag byr vi på

fruktige forfriskninger på vår stand

torsdag kl 16 og fredag kl 17.

Vi inviterer til Landsmøtepub i Oslo sentrum,

nærmere bestemt på toppen av Steen & Strøm.

Der ligger det populære utestedet Emil & Samuel som

er det sosiale samlingspunktet for årets Landsmøte.

Partybandet SVEIN Å DI sørger for topp stemning hele

kvelden.

Det blir satt opp gratis buss fra Lillestrøm etter

messens stengetid. Torsdag åpner puben kl. 18.00, og

fredag kl. 19.00. Billetter hentes på vår stand under

messen.

Foto : Freddy Bukkøy

OD #3 - 2012 - 29


• KURS & KONFERANSE

Bevegelse på Telenor Arena,

Fornebu 7. mars 2013

For 5. år på rad inviterer vi alle tannleger, tannhelsesekretærer,

tannpleiere og tannteknikere i hele landet til en dag fylt med kurs

og sosiale aktiviteter.

Utstilling med demonstrasjoner og gode tilbud, auksjon, kollegialt

samvær samt god mat og drikke hører også med.

Vi byr på 1 heldagskurs og flere halvdagskurs med tema for hele

tannhelseteamet. Vi vil søke NTF om godkjenning for alle kursene.

Alle detaljer er ikke på plass ennå, men foreløpig kan vi presentere:

Kompositt i store posteriore kaviteter: når,

hvorfor og hvordan

Heldagskurs med Torgils Lægreid, tannlege i privatpraksis/instruktørtannlege/PhD

Kurset vil ta for seg restaurering av store kuspeinvolverende kaviteter,

og ha et særlig fokus på kompositt. Hvilke restaureringsalternativer kan

vi tilby pasienten i den post-amalgamske tidsalder og hva kan forventes

av de ulike alternativene

Hva gjør kjeven til kroppens mest

komplekse ledd

Halvdagskurs med Martin Hernblad-Due

og Mats Klemsdal kiropraktorer:

Kjeveleddsdysfunksjon er ofte glemt som årsak til pasientens

symptomer, og kan gi både tannsmerter, hodepine og øresus.

Hvordan kan du som tannlege, tanntekniker eller tannpleier hjelpe

denne pasientgruppen

Stress, søvnproblemer, biomekanisk ubalanse og bittfeil er noen av

årsakene til kjeveleddsplager. Kiropraktorene forteller hvordan de

veileder denne pasientgruppen til å få mest mulig kontroll over egen

helse. Her får du tips om motivasjon, øvelser, stressmestring og

forbedring av søvn.

Å lære å leve på jobben

– å lære å jobbe med livet

Halvdagskurs med Magnar Kleiven lege, bedriftsøkoniom,

forfatter og musiker

Kursdeltakerne vil få en bedre forståelse av hva som skal til for å

glede seg til å gå på jobb. Fokus på helse, ikke sykdom, hvordan skape

tillit og selvtillit og hvordan bruke humor som medisin gir deltakerne

kunnskap om hvordan sykefraværet kan reduseres. Videre er stikkord

bla. ledelse før og nå, kommunikasjon, mål og visjoner samt respekt for

annerledeshet. Alvor og morsomheter serveres i skjønn forening, med

stor treffsikkerhet . Kort sagt et kurs som gir alle et nytt syn på jobben

og livet.

Pasientinformasjon – informerer du godt nok

Halvdagskurs med Torgeir Vee tannlege og programutvikler i

Ferrule Media

I en ny undersøkelse svarte 30 % at de får for dårlig informasjon hos

tannlegen. Forbrukerrådet har også avdekket gjentatte brudd på tannlegens

informasjonsplikt. Hvilke lovkrav gjelder og hvordan går man frem

for å informere pasienten på en best mulig måte Kurset er tilpasset

hele tannhelseteamet og tar blant annet opp følgende:

Hvordan tilegner pasienten seg informasjon, og hvor mye blir egentlig

forstått

Tannbehandling i medias søkelys – hvordan blir vi fremstilt, klagesaker

og pasientinformasjon – er det noen sammenheng Gjennomgang av

moderne hjelpemidler.

Materiallære for nåtidens tannteknikere

Halvdagskurs med Per Vult von Steyern

Et matnyttig kurs for allmenntannleger

Halvdagskurs, kursgiver og tema ikke avklart

Sett av dagen og følg med:

mer informasjon kommer!

30 - OD #3 - 2012


• KURS & KONFERANSE

NDD inviterer til hands-on

kurs i maskinell endo

Sammen med W&H og Sendoline

arrangeres et teoretisk og

praktisk kurs i maskinell rensing

med crown-down teknikken.

Praktiske øvelser i plastblokk og

i extraherte tenner. Vi går og

gjennom nyheter innen skylling

og rotfylling. Etter dette kurset

har deltagerne gode ferdigheter

til selv å utføre maskinell endo.

Obs! Vennligst ta med

cavumpreparerte tenner!

Kursholder er tannlege Fredrik Erhardt, spesialist i Endodonti.

Tid og sted:

• 21. november i Kristiansand, hotell Norge kl 17.30-21.30.

• 22. november i Skien, hotell Clarion Bryggeparken kl 17.30-21.30.

• 28. november i Drammen, hotell Clarion Tollboden kl 17.30-21.30.

• 29. november på Biri, Honne konferansesenter kl 17.30-21.30.

Vi starter med en enkel servering fra kl 17.00.

Kurset er godkjent med 3 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Se www.ndd.no for ytterligere informasjon, eller ta kontakt med

Gry Vebenstad Rybråten på tlf. 22072727.

Tradisjonen tro,

vi reiser til Lech igjen i januar

For 6. gang på rad, nærmere bestemt 16. – 20. januar

2013, setter vi atter kursen for Alpene.

Torsdagen benyttes til kurs i Coltenes fabrikk i Sveits. Først vil NDD

holde et lite vedlikeholdskurs med nyttig info om hva som skal til for

en driftssikker praksis. I tillegg vil Coltenes forskere fortelle om siste

nytt innen dentale materialer.

Etter endt kurs reiser til Lech i Østerrike. Der sjekker vi inn på det flotte

hotell Montana, som eies og drives av tidligere olympisk mester

Patrick Ortlieb og hans familie. Hotellet ligger i 1700-meters høyde i

Arlberg-fjellene, så her er det bare å ta på seg skiene i “inngangsdøren”.

Det er alltid med kunder som

reiser igjen år etter år. Det,

sammen med mange hyggelige

tilbakemeldinger forteller at

dette er en tur, som gir valuta

for pengene. Hva mer kan man

ønske seg enn hyggelig

reisefølge, et svært godt hotell

med særdeles god mat og

drikke og mulighetene til å

være ute i frisk luft og utnytte

alle de fine bakkene i og rundt

Lech. Så har du lyst, men lurer

på om du skal ta steget,

så er det bare å kaste seg ut i

det. Dette er en tur vi trygt kan

anbefale.

Vil du vite mer Ta kontakt med Aina Eliassen aina.eliassen@ndd.no

Møt våren i Bologna med

NDD og Ivoclar Vivadent

Vi arrangerer vi en kursreise til vakre Bologna som ligger Nord i Italia

ved foten av Apenninene. Kurset Hvordan møte du som tannlege pasientenes

økede ktrav til estetikk vil være på Ivoclar Vivadents fabrikk i

Bologna. Kursgiver er Hans-Christian Weinhold. Han har jobbet på flere

klinikker i Norge, som nyutdannet tannlege, så han snakker godt norsk.

Programmet er som følger:

Torsdag 25. april avreise fra Gardermoen, ankomst Bologna om

kvelden, innkvartering på Hotell Una, et moderne 4-stjernes hotell midt

i det historiske sentrum av byen.

Fredag 26. april kurs og omvisning på fabrikken felles middag i

Bologna om kvelden.

Lørdag 27. Formiddagen på egenhånd.

Om ettermiddagen får vi en

interessant rundtur i områdene rundt

Bologna med bla. Ferrara, som står på

Unescos verdensarvliste over cities of

art. Vi ender denne rundturen med en

tradisjonell middag på landet utenfor

Ferrara.

Søndag 28. får vi med oss en flott

sightseeing til fots i hjertet av Bologna

og avslutter med en tidlig, lunsj før

hjemturen starter.

Til en hyggelig pakkepris kan vi tilby en fin kombinasjon av fag, kultur og fornøyelser. Vil du vite mer

Ta kontakt med Aina Eliassen snarest for ytterligere informasjon: aina.eliassen@ndd.no, eller 22072727.

OD #3 - 2012 - 31


Mottaker:

Returadresse:

AS Norsk Dental Depot

Postboks 6082 Etterstad

0601 Oslo

Eftersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes

tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressaten.

The new generation of NiTi Files

Like a Phoenix from the ashes…

…the regenerative NiTi File!

134 ° C

> No shape memory + Extreme flexibility = Superior canal tracking

> Regains shape after heat treatment = Multi-use

> Up to 300 % more resistance to separation

001164

www.hyflex.info

More magazines by this user
Similar magazines