God sommer i Oslo! - Oslo Museum

oslomuseum.no

God sommer i Oslo! - Oslo Museum

Skolehagen –

en truet 100-års jubilant

Tore Faller og Siri Haavie

I hundre år har barn i hovedstaden sådd, plantet og høstet frukt, grønnsaker

og blomster i byens skolehager. 25. mai 2009 ble jubileet feiret på Geitmyra

– landets største skolehageanlegg og sentrum for skolehagedriften i resten

av Oslo. Da var det hundre år siden det første spadetaket ble satt i jorda på

denne 50 mål store tomten, som i 1909 for det meste bestod av myrsumper,

der det stod vann vår og høst.

Gjetemyrsveien skolehave var en av

mange skolehager som ble opprettet på

begynnelsen av 1900-tallet. Områdets

utvikling og utfordringer det siste

århundret er i stor grad symptomatisk

for skolehagenes historie i Oslo: nedgangstider

og oppgangstider, perioder

med satsing på skolehagen etterfulgt av

nedskjæringer, og i løpet av de siste tyve

årene gjentatte trusler om å bli tatt i bruk

til utbyggingsformål: som gravlund, som

tomt for boligblokker, og nå sist – og

fortsatt uavklart – planer om delvis å

benyttes til barnehageformål.

Levende læring

Skolehagen er en unik erfarings- og opplevelsesarena

der elevene lærer om sam-

spillet i naturen på en praktisk og jordnær

måte. Vi har i dag fått så stor avstand til

naturen at naturfagsundervisningen som

skal støtte opp om og forklare prosesser i

naturen, lett blir abstrakt teori og dermed

uinteressant. Takket være naturprogrammer

på TV kjenner elevene ofte bedre til

kokospalmer og kenguruer enn hodekål

og høner.

Den muligheten skolehagen gir for

læring gjennom praktisk arbeid kan

bidra til variasjon i undervisningen ved

å gå fra det kjente og nære til det mer

teoretiske. Med økt fokus på miljøvern,

samspillet i naturen, riktig kosthold og

fysisk aktivitet, vil skolehagene kunne

spille en nøkkelrolle i undervisningen i

årene fremover.

2

More magazines by this user
Similar magazines