God sommer i Oslo! - Oslo Museum

oslomuseum.no

God sommer i Oslo! - Oslo Museum

Lyden av Oslo1

Hans Philip Einarsen

I dagens samfunn er det stort fokus på det visuelle. Fotografiet, fjernsyn

og film har en sentral plass i menneskers liv, og brukes til å dokumentere

virkeligheten og historiens gang. Men på lik linje med det synlige, bærer

også lyd med seg sine historier som kan fortelle oss noe om fortiden og

samtiden.

Hverdagen vår er kontinuerlig ledsaget

av lyder, noen sterke, andre svake, noen

irriterende og andre behagelige. Noen

ganger er lydene ønsket, som når vi går

på konsert, lytter til en CD eller ser på

film. Andre ganger oppfattes lydene som

støy, noe som forstyrrer stillheten. Som

oftest reflekterer vi lite over lydinntrykkene

vi møter i hverdagen, enten det er

bakgrunnsmusikk i kjøpesenteret, lydsignal

ved en fotgjengerovergang eller en

traktor på jordet. Likevel er det liten tvil

om at de daglige lydangrepene er med på

å forme vår opplevelse av virkeligheten.

Trolig kan lyd også gi innblikk i ukjente

dimensjoner ved samtiden og belyse

andre historier enn de vi er blitt kjent

med gjennom mer tradisjonelle innfallsvinkler.

Hvem har vel ikke latt seg undre

over mobiltelefonens inntogsmarsj med

alle varslingstoner og personlige ringelyder

Eller den økende bruken av mp3-

spillere med nedlastningsmuligheter og

rettighetsproblematikk De fleste av oss

har nok også opplevd hvordan lyder kan

bringe frem minner og skape fellesskap,

men også avstand. Folkevandringer og ny

kommunikasjonsteknologi har ført til at

nye klangidealer skapes gjennom at mennesker

møtes. Lyd og musikk beretter om

kulturelle og sosiale samfunnsendringer,

moderniserings- og globaliseringsprosesser.

Oslo Museum har som en av sine oppgaver

å vekke interesse for og formidle

kunnskap om Oslo bys historie og utvikling.

Gjennom kunnskapsproduksjon

ønsker museet å bidra til refleksjon og

debatt, og bli en viktig aktør i samfunnsutviklingen.

Endringer i de akustiske

30

More magazines by this user
Similar magazines