God sommer i Oslo! - Oslo Museum

oslomuseum.no

God sommer i Oslo! - Oslo Museum

Yrende liv i ”Spikersuppa” en vårdag på 1980-tallet.

Foto: Henrik Ørsted/Oslo Museum

På tilsvarende vis som vi definerer fenomener

som faller utenfor gitte kategorier

for urent, vil vi definere lyder som forstyrrer

og skaper uorden for støy. Dette

behøver ikke nødvendigvis bare gjelde

skingrende lyder eller høyt volum, men

også lyder som faller utenfor hva som er

forventet å høre blir ofte definert som

støy.

Adhan, eller innkallelse til bønn, er

en omstridt lyd. Fem ganger om dagen

blir det ropt ut fra store høyttalere for

å hjelpe folk til å huske bønnen og bønnetidene.

Selv knytter jeg denne lyden til

reise, opplevelser og nysgjerrigheten på

”de andre”. For Ahmed derimot, er dette

et viktig lydmerke i livet:

Da jeg var barn likte jeg også å høre

på høyttalerne fra minaretene. Det er

en lyd jeg savner. Jeg pleier å reise til

muslimske land for å høre den lyden om

morgenen kl. fire eller halv fem. (…) Når

jeg hører den lyden, så kommer bilder av

mitt hjemland, huset mitt, faren min og

moren min i mitt hode. (Ahmed)

Ahmed kan ikke høre moskeen i Norge.

Bare se den. Da World Islamic Missions

fikk tillatelse til å bygge moské i Åkerbergveien

i Oslo, ble det utløst en stor debatt

om utrop fra moskeer skulle tillates eller

ikke. Resultatet var at de fikk lov til å ha

bønnerop en gang i uken, til fredagsbønnen.

Moskeen ble imidlertid pålagt å

sørge for at sangen ikke overskred en viss

41

More magazines by this user
Similar magazines