God sommer i Oslo! - Oslo Museum

oslomuseum.no

God sommer i Oslo! - Oslo Museum

styrke (db), som i praksis er så lav at den

knapt høres. De fleste muslimske menigheter

har etter forbudet gjennomført bønneinnkallelsen

i bønnerommet, og lar det

være opp til den enkelte å huske bønnen

(Bettum 2007).

Hvorfor skaper lyden av bønnerop så

sterke reaksjoner Argumentene dreide

seg både om religionsfrihet, religionens

plass i et sekularisert samfunn og støyforurensing.

Men den viktigste årsaken

var nok at mange opplevde dette som en

lyd som ikke hører hjemme i det norske

lydlandskapet. Lyder som signaliserer

en annerledeshet blir et hørbart symbol

på samfunnsendringer som kommer i

kjølvannet av innvandring. For å opprettholde

en følelse av orden oppstår det et

behov for å stenge ute det som ikke hører

hjemme. Lyder vi ikke er fortrolig med og

som ikke hører hjemme i lydterrenget, er

”sound out of place”. Noe som forstyrrer

og skaper uorden.

og visuelle medier, er det derfor å ta vare

på de akustiske minnene.

Hans Philip Einarsen (1965) er leder for

avdeling Kultur og samfunn ved Oslo

Museum. Han har tidligere vært nestleder

og leder for Interkulturelt Museum

(IKM), som i dag er en konsolidert del av

Oslo Museum. Einarsen er utdannet cand.

polit i sosiologi fra Universitetet i Oslo

(1998) og har publisert flere artikler om

blant annet musikksosiologiske temaer.

Lyd – en immateriell kulturarv

Lyd er et komplekst og sammensatt tema.

På den ene siden er våre lydomgivelser en

felles referanseramme vi alle må forholde

oss til, som signallyder som varsler fare,

lydmerker som identifiserer et lokalt sted

eller grunntoner vi knapt hører. På den

andre siden har vi sett at lyd kan oppleves

meget ulikt. Lydene fungerer som et tegnsystem

som konstruerer og bekrefter vår

opplevelse av virkeligheten.

Museer og arkiver har med dette en

mulighet til å gripe tak i lydene og øke

kunnskap om dens betydning for mennesker

og samfunn. Lyd og klang er bærere

av historier, erfaringer og minner. Like

viktig som det er å ta vare på gjenstander

42

More magazines by this user
Similar magazines