God sommer i Oslo! - Oslo Museum

oslomuseum.no

God sommer i Oslo! - Oslo Museum

i flere av disse, bl.a. er museet en aktiv

deltaker i ABMus nettverk om Hot Spot.

Dette innebærer at vi forplikter oss til å

lage en Hot Spot hvert år.

En Hot Spot er en forbigående eller

midlertidig utstilling der budskapet og

vinklingen er spisset i forhold til aktuelle

debatter eller samfunnsproblem. Formålet

er at de aktuelle hendingene blir satt

på dagsordenen og at nye stemmer slipper

til.

I 2007 gjennomførte Oslo Museum en

bred foto-dokumentasjon av Blitz-huset.

Dette ble videreført med innsamling av

karakteristiske symbolobjekter fra Blitzhusets

interiør og eksteriør året etter.

Resultatet av dokumentasjonen av

Blitz-huset var derfor et naturlig valg da

Oslo Museum ønsket å markere Kulturminneåret

2009 gjennom en Hot Spot (se

forrige nummer av Byminner om Kulturminneåret

2009).

Oslo Museum løftet frem det kjente

Blitz-symbolet «knus nazismen», og hang

dette opp på Frogner Hovedgårds fasadevegg,

fordi vi ønsket at publikum skulle

få anledning til å reflektere over hva et

kulturminne er, hva museene tar vare på

og hvorfor. Hvilke historier forteller de to

kulturminnene, Frogner Hovedgård og

Blitz’ symbol «knus nazismen» Og er de

like verdifulle – kulturhistorisk sett

Kristin Margrethe Gaukstad er museolog

og avdelingsleder for avdeling for dokumentasjon

og bevaring ved Oslo Museum.

59

More magazines by this user
Similar magazines