God sommer i Oslo! - Oslo Museum

oslomuseum.no

God sommer i Oslo! - Oslo Museum

og på det meste var 90 skoler engasjert i

skolehagevirksomhet i Oslo. Skolehagene

disponerte da et areal på 250 mål jord

som ble håndspadd hvert år av tusenvis av

elever. Budsjettet lå på 3,5 millioner kroner,

med en rektor og fire gartnere ansatt

på heltid og over 100 deltidsansatte skolehagelærere,

samt sommervikarer.

Etter krigen ble det rift om de gode

tomtene, og flere skolehager måtte vike

plassen for byggearbeidene som tok til

som en del av gjenreisningen. Den stadige

flyttingen av skolehagene skapte uro og

usikkerhet. Selv om flere av hagene fikk

nye områder til disposisjon, krevde det

mye penger og ikke minst arbeid å få

skolehager som måtte flytte i gang igjen.

Oslo var frem til slutten av 1980-tallet

en foregangskommune i Norge når det

gjaldt skolehagedrift. I 1988 kuttet imidlertid

Høyre-byrådet alle bevilgningene

til skolehagene, og alle ansatte ble oppsagt

eller omplassert. Skolehagelærerne

ble oppfordret til å fortsette skolehageundervisningen,

uten lønn. Mange av

skolehagene ble liggende brakk, mens

en del ble holdt i gang av ildsjeler. I noen

skolehager med ledig kapasitet, ble det

åpnet for utleie til parsellhagedyrking for

familier og andre interesserte. Samtidig

besluttet byrådet å selge Geitmyra skolehage

til utbygging. Mange engasjerte seg

for å redde skolehagen, og Jan Erik Vold

skrev et kraftfullt dikt som satte ord på

det mange tenkte: «Vet Oslo byråd hva en

spade er».

Men Geitmyra ble ikke solgt, og i

1993 blåste det nye AP/SV-byrådet litt

liv i driften igjen med en årlig bevilgning

på kr 400 000 som dekket driftsutgifter

og lønn til en leder for Oslo kommunes

Eplehøst i Geitmyra skolehage.

Foto: P.A. Røstad, 1955/Oslo Museum

skolehager. Det førte til en viss stabilitet,

og rammebetingelsene var nå til stede for

at noen interesserte skoler kunne fortsette

sitt skolehagearbeid. Mye verdifullt

skolehageareal og viktig kompetanse var

imidlertid gått tapt.

Halvering av antallet skolehager

Til tross for at Oslo kommune i sitt Byøkologiske

program (2002-2014) har et

mål om å øke arealet til skolehager, blir

hagene – som mange grønne lunger – stadig

tatt i bruk til andre formål. I 2008 var

det 42 osloskoler som hadde skolehage

for sine elever på 27 forskjellige steder i

byen. For 20 år siden var antallet skolehager

det dobbelte.

9

More magazines by this user
Similar magazines