Anvendelse af højdedata til O-kort - GeoForum Danmark

geoforum.dk

Anvendelse af højdedata til O-kort - GeoForum Danmark

Dansk Orienterings-Forbund

Orienteringskortet

Dansk Orienterings-Forbund

ORIENTERINGSKORTET

-og den digitale højdemodel

Højdemodelseminar

onsdag den 11 marts 2009

Flemming Nørgaard

1

Flemming Nørgaard

4

Dansk Orienterings-Forbund

Orienteringskortet

Dansk Orienterings-Forbund

Orientering

Naturen er idrætspladsen

KORTET er omdrejningspunktet

Flemming Nørgaard

2

Flemming Nørgaard

5

Orienteringskortet

Dansk Orienterings-Forbund

Orienteringskortet

Dansk Orienterings-Forbund

Flemming Nørgaard

3

Flemming Nørgaard

6

1


Orienteringskortet

Dansk Orienterings-Forbund

De første ”orienteringskort

Dansk Orienterings-Forbund

Et detaljeret, nøjagtigt og let læseligt kort er

en forudsætning for en fair konkurrence.

Især løberens evne til at fortolke og forenkle

kortbilledet er afgørende

Geodætisk Institut’s kort

Atlasblade - 1:40.000

Målebordsblade - 1:20.000

4cm kort - 1:25.000

Flemming Nørgaard

7

Flemming Nørgaard

10

Orienteringskortet

Dansk Orienterings-Forbund

De første specialfremstillede o-kort

Dansk Orienterings-Forbund

Det moderne orienteringskort

Er et detaljeret, nøjagtig

Topografisk kort.

Kortet indeholder alle de detaljer som er

nødvendige for en løber under konkurrencen.

1965 - 1969

De første spesialfremstillede kort

Gennemløbelighed og overskuelighed vises i

grønt og gult.

Formen af terrænet er en af de vigtigste

informationer på orienteringskortet.

Tydeligt i skoven -

tydeligt på kortet

Orienteringskort

1:10.000 eller 1:15.000

Flemming Nørgaard

8

Flemming Nørgaard

11

Orienteringskortet

Dansk Orienterings-Forbund

Specifikationer for orienteringskort

Dansk Orienterings-Forbund

Sprint orienteringskort

1:5.000 eller 1:4.000

MTB orienteringskort

1:10.000 eller 1:15.000

1966

Den første danske kortnorm

Flemming Nørgaard

9

Flemming Nørgaard

12

2


kortmanuskript

Dansk Orienterings-Forbund

Kortmanuskript - tekniske kort og KMS kort

Dansk Orienterings-Forbund

Orienteringskortet

Fremstilles på grundlag af et kortmanuskript, som

korttegneren arbejder på i marken.

Teknisk kort

Vilhemsborg, Århus Kommune

Kvaliteten på kortmanuskriptet har stor indflydelse

på det endelige korts kvalitet og den tid arbejdet i

skoven tager

Nye detaljer indlægges ved hjælp af retning og

afstand i forhold til eksisterende detaljer.

Kortene fremstilles i Danmark udelukkende af

klubmedlemmer og arbejdet er ulønnet

Kortegnerne er ofte løbere som har en

professionel uddannelse inden for kortfremstilling

eller gode orienteringsløbere med talent for

korttegning.

Flemming Nørgaard

13

Flemming Nørgaard

16

Kortmanuskript - skovkort, KMS kort

Dansk Orienterings-Forbund

Rekognoscering

Dansk Orienterings-Forbund

KMS 1:20.000

Skovkort

Rekognoscering

Grundrekognoscering - Ca 40 timer/km 2

Rentegning - Ca 10 timer/km 2

Flemming Nørgaard

14

Flemming Nørgaard

17

Kortmanuskript - fotogrammetrisk udtegning

Dansk Orienterings-Forbund

Rentegning O-CAD

Dansk Orienterings-Forbund

Fotogrammetri

Fotoflyvning

Fotogrammetrisk udtegning

Efterrekognoscering- Ca 10 timer/km 2 18

Analog fotogrammetri

Digital fotogrammetri

Flemming Nørgaard

15

Flemming Nørgaard

3


Dansk Orienterings-Forbund

Evaluering af LIDAR-data og orthofoto

Dansk Orienterings-Forbund

DEN DIGITALE HØJDEMODEL

Fra fodkurver til laserkurver

- efter over 100 år

Fra økort til gridkort

-UTM, wgs84

Konklusion

Laser scannede kurver

Orthofoto

Fordele ved Det Digitale Grundkort

Set i forhold til traditionel fotogrammetri

• Hurtig levering af grundkort

• Data over hele landet

• Billigere end fotogrammetri

• Tidsbesparende i terræner med meget kurvearbejde

• Kurvebilledet har generelt meget bedre kvalitet

Metoden har kun problemer i meget tæt stedsegrøn

vegetation

• Data ligger i et koordinatsystem - UTM zone 32, wgs 84

• GPS kan anvendes i opmålingen

• Kan let suppleres med andre geometrisk korrekte kort

Svagheder ved Det Digitale Grundkort

• Lineære detaljer mangler i billedetmaterialet

- og dermed grundkortet.

Deterisærtilfældeti terrænermed megetløvskov.

• Vanskeligt at identificere lineære detaljer præcist

på grund af trækroner og skygger

• Det detaljerede kurvebillede kunne let lede til en

mangelfuld generalisering (udjævning af kurver og

udeladelse af detaljer) og dermed læsbarhed

Flemming Nørgaard

19

Flemming Nørgaard

22

Dansk Orienterings-Forbund

Det Digitale Grundkort

Orthofoto

Dansk Orienterings-Forbund

ERFARINGER MED DET DIGITALE GRUNDKORT

Evaluering og leveringsaftale

Levering af materiale - orthofoto

Sammensætning af kortmanuskript

Levering af materiale - kurver

Laserkurver og tæt skov

Arbejdet i skoven - brug af GPS

Misvisning

Udfordringen

Flemming Nørgaard

20

Flemming Nørgaard

23

Evaluering af LIDAR-data og orthofoto

Dansk Orienterings-Forbund

Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Data fra COWI og Scankort

Sammensætning af grundkortet

Eksisterende o-kort

GPS track & waypoints

Skovkort

ORTOFOTO

LASERKURVER

GPS on line

Fotogrammetri

KMS grundkort

(top 10 DK)

Forårsbilleder

Tekniske kort

Samarbejdsaftale mellem DOF og COWI om

anvendelse af COWI’s LIDAR-data og

orthofoto for fremstilling af orienteringskort

KORTMANUSKRIPT

Flemming Nørgaard

21

Flemming Nørgaard

24

4


Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Fordele

Terrænmodel

- bygninger kan anvendes direkte

- det som er vist kan man stole på

- ofte gratis ved kommunerne

Ulemper

- kan være mangelfuldt i skov

Flemming Nørgaard

25

Flemming Nørgaard

28

Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Laserkurver og eksisterende orienteringskort

Generalisering af kurvebilledet

Rå kurvebillede (blå,rød) / generaliseret kurvebillede

(gul)

Flemming Nørgaard

26

Flemming Nørgaard

29

Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Laserkurver, orthofoto og eksisterende o-kort

- normalt fint i skove som er baseret på fotogrammetri

Generalisering af kurvebilledet

Rå kurvebillede (blå,rød) / generaliseret kurvebillede

(gul)

Flemming Nørgaard

27

Flemming Nørgaard

30

5


Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

LIDAR data

Dansk Orienterings-Forbund

Impulser i skovområder

Først modtagne impuls

Sidste modtagne impuls

Flemming Nørgaard

31

Flemming Nørgaard

34

Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Eksempeler på laserkurver i helt tæt stedsegrøn skov

Flemming Nørgaard

32

Flemming Nørgaard

35

Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Eksempler på laserkurver i helt tæt stedsegrøn skov

Ækvidistance 62,5 cm

Flemming Nørgaard

33

Flemming Nørgaard

36

6


Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

GPS - Global Positioning System

Dansk Orienterings-Forbund

Eksempler på laserkurver i helt tæt stedsegrøn skov

Nøjagtighed i praksis

Garmin opgiver nøjagtigheden til ±19 fod

Data “modtages” i længde/bredde

(grader/minutter)

GPS’en omregner længde/bredde

til det datum og koordinatsystem

GPS’en er instillet til.

Flemming Nørgaard

37

Flemming Nørgaard

40

Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

GPS - Global Positioning System

Dansk Orienterings-Forbund

Eksempler på laserkurver i granskov

Nøjagtighed i praksis

Flemming Nørgaard

38

Flemming Nørgaard

41

Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Eksempler på laserkurver i granskov

UTM, wgs 84

UTM nette anvendes til ved hjælp

af GPS at stedfæste sig i

terrænet.

Flemming Nørgaard

39

Flemming Nørgaard

42

7


Erfaring med Det Digitale Grundkort

Dansk Orienterings-Forbund

Generalisering

Dansk Orienterings-Forbund

Udeladelse af uvæsentlige detaljer

- helt små detaljer og slugter udelades

Tydeliggørelse af prominente detaljer

- Tydelighed i terræn skal afspejle tydeligheden på kortet

Udjævning af “rystede” kurver

- helt små udsving og krøller udjævnes - også selv om de ses i terrænet

Flemming Nørgaard

43

Flemming Nørgaard

46

Grundmateriale, tekniske kort

Dansk Orienterings-Forbund

Generalisering

Dansk Orienterings-Forbund

GPS

on

line

Flemming Nørgaard

44

Flemming Nørgaard

47

Misvisning

Dansk Orienterings-Forbund

Grundkortet

Dansk Orienterings-Forbund

År 2000


0º 2º 4º

Aftager ca 1º / 10 år

Flemming Nørgaard

45

Flemming Nørgaard

48

8


Hvadkræves af kortet i fremtiden

Dansk Orienterings-Forbund

Flemming Nørgaard

49

Grundmateriale laser scanning & orthofoto

Dansk Orienterings-Forbund

Ibrugtagelsen af orthofoto og

laserkurver er en revolution for

fremstillingen af orienteringskort

Der er til dato leveret materiale for

163 skove fordelt på 43 klubber

landet over.

Tak for jeres opmærksomhed

Flemming Nørgaard

Kortdage 2008

50

9

More magazines by this user
Similar magazines