Introduksjon av lovverket

stamiweber.no

Introduksjon av lovverket

Regelperspektiv

Arbeidsmiljøloven utløser både rettigheter,

plikter og krav hos partene


Arbeidsmiljøloven beskytter

arbeidstaker mot

• Uheldige psykiske og fysiske belastninger

• Krenking av integritet og verdighet

• Utilbørlig opptreden

• Trakassering

”Den juridiske godteposen” H.Pedersen 2007

Kirsti Jacobsen


I et juridisk perspektiv må en også spørre

• Er det en uheldig psykisk belastning

eller

• Er det en påregnelig psykisk belastning

Kirsti Jacobsen


Hvis uheldig psykisk belastning

• Arbeidsgiver har plikt til å handle

• Arbeidstaker har plikt til å si i fra

Kirsti Jacobsen

More magazines by this user
Similar magazines