Din vurdering af Egelund Festen 2013

bmi.egelund.dk

Din vurdering af Egelund Festen 2013

Din vurdering af Egelund Festen 2013

Din umiddelbare og OVERORDNEDE holdning til arrangementet på følgende punkter:

Answer Options

Arrangementet som helhed

Musikken

Maden

Stedet

Tidspunkt på åretMusikken

Andet (angiv venligst)

Maden

38

48

Fremragende

58

Meget

tilfredsstillend

e

Tilfredsstillen

de

Mindre

tilfredsstillend

e

Ringe

Rating

Average

Response

Count

58 42 3 0 42 1 31,50 104

48 34 20 4 0 1,81 106

38 42 24 2 0 1,91 106

46 50 10 0 0 1,66 106

46 44 15 34 1 0 20 1,73 106

42

answered question

skipped question

24

14

106

0

Fremragende Meget tilfredsstillende TilfredsstillendeMindre tilfredsstillende Ringe

Tidspunkt på året 46 44 15 1 0

Stedet Stedet

46

46 50 10 50 0 0

Maden 38 42 24 2 0

Musikken 48 34 20 4 0

Arrangementet som helhed 58 42 3 0 1

Tidspunkt på året

46

44

15

10

0 20 40 60 80 100 120

Fremragende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ringe


Din vurdering af Egelund Festen 2013

Hvad synes du om arrangementets organisering og afvikling med hensyn til:

Answer Options

Billetbestilling Billetbestilling og betaling og betaling

Plads bestilling før ankomst

Indgang / ankomst og garderobe

Billet modtagelse ved ankomst

Bordanvisning ved ankomst

Plads bestilling før ankomst

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt Rating Average

Response

Count

79 79 26 0 0 26 1,25 0 105

69 33 3 0 1,37 105

33 47 22 3 1,95 105

47 51 5 0 1,59 103

46 48 10 0 1,65 104

69

33

3

answered question

skipped question

106

0

Indgang / ankomst og garderobe

33

47

22

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

Bordanvisning ved ankomst 46 48 10 0

Billet modtagelse Billet modtagelse ved ankomstved ankomst 47

47 51 51 5 0

Indgang / ankomst og garderobe 33 47 22 3

Plads bestilling før ankomst 69 33 3 0

Billetbestilling og betaling 79 26 0 0

Bordanvisning ved ankomst

46

48

10

5

0 20 40 60 80 100 120

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt


Din vurdering af Egelund Festen 2013

Din oplevelse af de enkelte funktioner under afholdelsen:

Answer Options

Madens

Madens

kvalitet

kvalitet

og

og

smagsoplevelse

smagsoplevelse

Afvikling af maden

Barens udvalg

Barens personale

Afvikling af maden

Priser på barens varer

Salg af klippekort og dankort automat

Musikken - Livebandet

Barens udvalg

Musikken - DJ

Andet (angiv venligst)

Barens personale

28

34

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt Rating Average

Response

Count

47

47 53 5

53

0 1,60

5

105

34 51 16 5 1,92 106

28 52 24 2 2,00 106

49 55

51

0 1

16

1,55 105

29 62 13 2 1,89 106

47 54 3 1 1,60 105

54 44 52 8 0 24 1,57 106

44 51 8 2 1,70 105

49

55

12

answered question 0

106

skipped question

0

Priser på barens varer

29

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

Musikken - DJ 44 51 8 2

Salg af klippekort Musikken og dankort - Livebandet automat

47 54 44 8 54

0

Salg af klippekort og dankort automat 47 54 3 1

Priser på barens varer 29 62 13 2

Barens Musikken personale - Livebandet

54 49 55 0 44 1

Barens udvalg 28 52 24 2

Afvikling af maden 34 51 16 5

Madens kvalitet Musikken og smagsoplevelse - DJ

44 47 53 515 0

62

13

8

3

8

0 20 40 60 80 100 120

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt


Din vurdering af Egelund Festen 2013

Hvor hørte du om festen:

Answer Options

Hjemmesiden

Mail

Nyhedsbrev Fra en bekendt

Opslag i lokalområdet

Opslag på banner Under træning ved Oddervej i BMI

Under træning i BMI

Fra en bekendt

Hjemmesiden

Andet (angiv venligst)

Opslag i lokalområdet

Response

Percent

Response

Count

Response Percent

27,4% 29

13,2% 14

17,0% 43% 18

21,7% 23

30% 11,3% 12

30,2% 32

43,4% 46

27%

5,7% 6

answered question

22% skipped question

106

0

Nyhedsbrev

17%

Response Percent

Andet (angiv venligst) 6%

Opslag på banner

Mail

ved Oddervej 13%

11%

Mail 13%

Opslag på banner Nyhedsbrev ved Oddervej

11%

17%

Opslag i lokalområdet 22%

Hjemmesiden 27%

Andet (angiv venligst) 6%

Under træning i BMI 30%

Fra en bekendt

0% 5% 10% 15%

43%

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%


Din vurdering af Egelund Festen 2013

Vil du deltage i et lignende arrangement igen til næste år ?

Answer Options

Ja, selvfølgelig

Ja, om 2 år

Måske

Nej

Ja, selvfølgelig

Response

Percent

Response

Count

Response Percent

62,3% 66

24,5% 26

10,4% 11

2,8% 62% 3

answered question

skipped question

106

0

Ja, om 2 år

25%

Response Percent

Nej 3%

Måske 10%

Ja, om 2 år 25%

MåskeJa, selvfølgelig 10%

62%

Nej

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Response Percent


Din vurdering af Egelund Festen 2013

Vil du anbefale andre at deltage i lignende arrangementer ?

Answer Options

Ja, absolut

Måske

Nej

Ja, absolut

Response

Percent

Response

Count

Response Percent

93,4% 99

5,7% 6

0,9% 1

answered question

skipped question

93%

106

0

Måske

Response Percent

Nej 1%

Måske 6%

Ja, 6% absolut 93%

Nej

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Response Percent


Din vurdering af Egelund Festen 2013

Test spørgsmål: Jeg deltog i festen - og derfor ved jeg at formen på buffeten var:

Answer Options

Rund

Firkantet

Trekantet

Firkantet

Response

Percent

Response Percent

Response Count

1,0% 1

97,1% 99

2,0% 2

answered

97%

question

skipped question

102

4

Trekantet

Response Percent

Rund 1%

2% Trekantet 2%

Firkantet 97%

Rund

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Response Percent


Din vurdering af Egelund Festen 2013

Ved at udfylde nedenstående deltager i lodtrækningen om en familiemiddag i

SportsCafeen i Egelund. (for 5 personer)

Answer Options

Navn:

Email-adresse:

Telefonnummer:

Response

Percent

Response

Count

100,0% 85

100,0% 85

98,8% 84

answered question

skipped question

85

21

Ved at udfylde nedenstående deltager i lodtrækningen om en familiemiddag i

SportsCafeen i Egelund. (for 5 personer)

100,2%

100,0%

99,8%

99,6%

99,4%

99,2%

99,0%

98,8%

98,6%

98,4%

98,2%

Navn: Email-adresse: Telefonnummer:


Din vurdering af Egelund Festen 2013

Har du forslag til hvordan denne event kunne forbedres ? Eller forslag

til hvad du kunne tænke dig der kom af nye events i fremtiden ?

Answer Options

answered question

skipped question

Response

Count

32

32

74

More magazines by this user
Similar magazines