konferanse - Norsk kulturskoleråd

kulturskoleradet.no

konferanse - Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd i

samarbeid med

Nasjonalt senter for

kunst og kultur,

Rikskonsertene og

Dronning Mauds

Minne Høgskole for

barnehagelærerutdanning

arrangerer

Nasjonal

erfaringsspredningskonferanse

på Rica

Hell hotell 10. - 11.

april 2013.

Allerede fra 9. april er det samling for de som har deltatt i prosjektet KOM! Barnehage tidligere.

Det er mulig også for andre å delta på denne samlingen som går rett over i konferansen KOM! FREM.

Ansatte i kulturskole

og barnehage

inviteres herved til to

hele dager med

“Kultur for de yngste”.

Denne konferansen

vil også være viktig

for de fra

kulturskolene som

skal jobbe med

KULTURSKOLETIMEN i

SFO.


Tirsdag 09. april

For KOM! Barnehage:

12: 00 Ankomst – og kaffe/te

13:00: Åpning

Kunstnerisk

Innblikk

Morten Sæther

14:00 Kor e vi?

Praktisk aktivitet

Ragnhild Skille

15:00 KOM presentasjon av juvelen

Prosjektgruppene i

KOM Barnehage

16:30 Kaffe / te

17:00 Barn, kunst og kultur

Marit Bakken /

Sidsel Bjerke Hommersand

18:00 Kommunesamarbeid og videre

planlegging av morgendagens

torg og erfaringsdeling.

Beregnet avslutning 18:30

19:30 Middag

Onsdag 10. april

For KOM! Barnehage

08:30 God morgen - Bli til en ulv!

Grethe Bekkevold

09:00 Rigg og klargjøring av stands

til ettermiddagens

erfaringsdelingsøkt

Onsdag 10. april

Konferansen KOM! FREM

09:00 Ankomst – og kaffe/te

10.00 Åpning: Turid Birkeland (via digitale medier)

Kunstnerisk /Barnehagekonserten:

HUSENE PÅ BRONSELURBERGET

Ann Kristin Anderson/Ane Bergh Vighals

Åpningsforedrag: DANSER MED D(R)AGER

Widar Aspeli

11:15 Kulturskoletimen: KEM, KA og KOR

Elin Angelo

12:00 VERKSTED / SMAKEBIT - del 1:

A) Musikkmanesjen - Nora Kulset

B) Fortellerens hemmelighet - Heidi Dahlsveen

C) Om produsentrollen - Kristin Løseth Waade

D) Å få d(r)agen til å danse – Widar Aspeli

E) Spis erter – tenk på prinsesser - Grethe Bekkevold

F) Dialogmøte kulturskoletimen KEM, KA og KOR

- Elin Angelo / Morten Sæther

13:00 Lunsj

14:00 VERKSTED / SMAKEBIT - del 2:

Deltakerne velger nå mellom alle verkstedene fra A til E

15:00 TORG for erfaringsdeling

(visninger/opptredener/samtaler)

Innleder: Johild Bredin ,

Fagsjef kulturformidling Møre og Romsdal

Kunstnerisk avslutning: Rasmus Rohde

Beregnet avslutning 17.30

19.00 Før middag: Snakk førte meg hit! Heidi Dahlsveen

20:00 Festmiddag

Torsdag 11. april

09:00 Foredrag: BARNAS VERDENSDAGER

Bente Aster

Kunstnerisk verksted:

Barnas verdensdager

Raymond Sereba

10:00 Foredrag: KUNST I BARNEHAGEN

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

10:45 Utsjekk / kaffe og te

11:15 Se hva som skjer!

Kunstsprang - Vibeke Steinsholm

Moldes mange modeller

- Molde kulturskole

Bodøpiloten & Barnehageprisen -

- Maja Rienåmo Olsson

12:00 Avslutningsforedrag:

SOKRATES OG PAPPA

Einar Øverenget

13:00 Lunsj og avreise


Omtaler :

www.widaraspeli.no

WIDAR ASPELI er utdannet

førskolelærer . Han er også

forfatter og har skrevet en

rekke barne og

ungdomsbøker. Han har

også skrevet tekster til

Barnetimen for de

minste og barne-tv-seriene

Lillys butikk og Huset med

det rare i. Widar Aspeli

har også samarbeidet med

kulturskoler om utvikling

av et litteraturtilbud og

samarbeidet om

utviklingen av større

forestillinger.

ÅPNINGSFOREDRAGET:

DANSER MED D(R)AGER

Barn skal leve mellom linjene i de voksnes

planer. De skal utforske og oppdage, erfare og

erkjenne, føle og forstå. Barnehagen er både

kulturprodusent, kulturformidler og

kulturbruker; Tre ting på en gang!

Hva må til for å gi kunst og kultur rom i

hverdagen? Hvordan gi opplevelser som gjør

fantasien verneverdig? En erfaringsreise eller en

oppd(r)agelse av hverd(r)agen!

VERKSTED / SMAKEBIT: Å FÅ D(R)AGEN TIL Å DANSE

Etter et sveip gjennom utviklingen av forestillingen

"Dragedans" vil vi starte jakten på senskader

gjennom å løfte fram og diskutere et eksempel noen

vil dele.

Målet er den magiske hverdagen.

ANN KRISTIN ANDERSON,

ANE BERGH VIGHALS -

FORESTILLINGEN: HUSENE

PÅ BRONSELURBERGET

Historien om Husene på Bronselurberget

handler om identitet og det å kjenne sin

egen historie.

De to sopranene Ane og Ann Kristin er begge

klassisk utdannet med bred erfaring fra flere

genre . Begge har lang erfaring fra teater og

konsertscenen, og de setter stor pris på, og

er spesielt glad i å spille for de aller minste.

MARIT BAKKEN / SIDSEL

BJERKE HOMMERSAND:

BARN KUNST OG KULTUR

(NB! FOREDRAGET

HOLDES TIRSDAG 9. 04)

Kan kunst og kultur for barn i hovedsak handle om

å oppleve, og utvide horisonten?

Redaktørene for den nye boka ”Barn, kunst og

kultur” kommer og forteller om innholdet i boka,

som er relevant for alle som jobber med kunst av,

for og med barn. Sidsel, som kommer fra

barneombudet, vil også i sitt innlegg fokusere på

kunst og kultur som en rettighet for alle barn.

ELIN ANGELO:

Kulturskoletimen/dialogmøte

KEM , KA og KOR

- om muligheter og

utfordringer .

NORA KULSET:

Nora Kulset reiser rundt i

hele Norge og inspirerer

mennesker til å drive mer

aktivt med musikk.

En kursdag med Nora Kulset,

vil alltid fortone seg

forskjellig fra gang til gang.

Hun tar utgangspunkt i den

gruppa hun kommer til og

jobber ut fra de menneskene

hun har foran seg.

Utgangspunktet hennes er alltid at musikk gjør oss til mer

lykkelige mennesker, og at musikk ikke handler om å

måtte kunne en hel masse.

Den ligger i deg!

VERKSTED / SMAKEBIT: MUSIKKMANESJEN

Nora lærer bort sanger og regler og viser mange

ulike måter man kan være kreativ med musikken

på – både i planlagte og spontane situasjoner. Hun

snakker også om hvorfor musikk er viktig for oss

mennesker og om hvor bra det er for all type

innlæring.

Elin Angelo avslutter sitt

doktorgradsarbeid ved

Program for lærerutdanning,

NTNU, høsten 2012, med

avhandlingen: “Profesjonsforståelser i

instrumentalpedagogiske praksiser”. I tillegg

til instrumentalundervisning er Angelo også

opptatt av musikkpedagogikk i

barnehagelærerutdanningen.


HEIDI DAHLSVEEN er

norsk forfatter, forteller

og høgskolelektor i

fortellerkunst ved

Høgskolen i Oslo.

Hun har arbeidet som

forteller siden 1996 og

har påvirket

fortellerbevegelsen i

Norge gjennom kurs og

artikler. Hun har også

skrvet bok om faget

fortellerkunst

VERKSTED / SMAKEBIT:

FORTELLERENS HEMMELIGHET

Dette er et praktisk kurs hvor deltagerne selv er

aktive i gjennomføring av kurset.

Gjennom øvelser, opplegg og fortellinger får

deltagerne innblikk i hva en muntlig fortelling er og

hvordan formidle en historie. Flere av øvelsene og

fortellingene kan brukes direkte i samspill med

barn. Kurset vektlegger fortellerglede og viser

hvordan man enkelt kan finne fortellinger i en

hektisk hverdag.

Fortellinger på kvelden:

SNAKK FØRTE MEG HIT!

Heidi Dahlsveen forteller fortellinger med krutt,

humor og en underfundig visdom.

GRETHE BEKKEVOLD

KRISTIN LØSETH WAADE

- er produsent i Musikk

i Nord Trøndelag -

MiNT

VERKSTED / SMAKEBIT – OM PRODUSENTROLLEN:

- om produsentens rolle i forhold til

musikkproduksjoner for barn under skolepliktig

alder

- jobber som kunst - og filmformidler på KINOKINO

Senter for kunst og film i Sandnes.

Hun er kunstpedagog og har jobbet i ulike

kunstinstitusjoner i mange år, bla. Stavanger

Kunstmuseum og Tou Scene.

I prosjektene undersøker hun forholdet mellom

performance, lek og teater, for å prøve å skape en

ny uttrykksform, som hun kaller performancelek.

VERKSTED/ SMAKEBIT:

SPIS ERTER _ OG TENK PÅ PRINSESSER

PERFORMANCE? LEK? TEATER?

VIRKELIGHET?

Vi skal undersøke hva som skjer i rommene mellom

disse uttrykksformene.

Vi kan kalle det for iscenesettelser i rom – en form

for dramaturgi eller en ny formidlings- og

undervisningsform?

RASMUS ROHDE

- arbeider som musiker, vokalist, gitarist,

låtskriver, tekstforfatter, komponist og

dramatiker. Han har studert musikk og historie,

og er utdannet manusforfatter fra Den Norske

Filmskolen på Lillehammer. Rasmus spiller i

Rasmus og Verdens Beste Band.

BENTE ASTER

Jobber i Rikskonsertene og er prosjektleder for Barnas

verdensdager

Barnas verdensdager er en internasjonal

familiefestival – en møteplass med musikkog

kulturuttrykk fra ulike steder i verden - med

verksteder, forestillinger, konserter, mat og utstillinger

for barn i alle aldre. Og alt er gratis.

Barnas verdensdager har vært arrangert av

Rikskonsertene i samarbeid med Oslo World Music

festival i 14 år.

I 2008 tok Barns verdensdager steget ut av

hovedstaden for å slå rot også andre steder rundt i

landet. Nå har vi nådd målet om at Barnas

verdensdager skal arrangeres i alle landets fylker.


RAYMOND SEREBA

-Raymond er fra Elfenbenskysten. Han har bl.a.

danset i Nasjonalballetten i Elfensbenskysten,

undervist i dans ved Center for Afrikansk

Kulturformidling i Oslo og turnert mye

gjennom Rikskonsertene.

Raymond er profesjonell danser, pedagog,

skuespiller og musiker.

ANN-HEGE LORVIK WATERHOUSE

Lorvik Waterhouse er høgskolelektor i forming ved

Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun sitter i juryen

for Den nasjonale barnehageprisen for kunst og

kultur – et av hovedtiltakene for Nasjonalt senter

for kunst og kultur i opplæringen - og leder

nettverket Kunst i barnehagen.

EINAR ØVERENGET

-har dr.grad i filosof. Han har lang

forelesningserfaring fra norske og amerikanske

universiteter, og arbeider med spørsmål knyttet

til etikk, verdier og kulturutvikling .

Øverenget har skrevet bøkene om Sokrates og

Pappa.

Barn tenker mye, annerledes og klokt.

Til tider kan det være utfordrende for de voksne å

møte barnas filosofiske betraktninger.

Noen ganger kan man se at det er et potensial hos

barn som man kan løfte videre. Filosofi er å

reflektere litt over det man driver med, og hvordan

verden er. – Må den være sånn, kan vi gjøre noe

annet og hva tror du. Inviter hverandre inn i en

felles refleksjon, sier Einar Øverenget.

Om du syns noe av dette er

interessant – og gjerne vil dele et

eller to døgn med andre som også

syns det, så meld deg på snarest

– og senest 20. februar 2013

Påmelding:

-via www. kulturskoleradet.no

eller post@kulturskoleradet.no

Pris:

A) Deltakelse på konferansen KOM! FREM:

Full pakke i enkeltrom onsdag-torsdag PRIS: 2400.-

(inkluderer konferanse, helpensjon, lunsj dag 2)

Full pakke i dobbeltrom onsdag-torsdag PRIS: 2100.-

(inkluderer konferanse, helpensjon, lunsj dag 2)

Dagpakke onsdag PRIS: 650,-

(inkluderer konferanse, kaffepauser og lunsj)

Dagpakke torsdag PRIS: 650,-

(inkluderer konferanse,kaffe og lunsj)

Dagpakke begge dager PRIS: 1300.-

B) Ønsker å delta både på samling og konferanse

- fra tirsdag til torsdag

Full pakke i enkeltrom tirsdag-torsdag PRIS: 3600.-

(inkluderer konferanse, helpensjon, lunsj siste dag)

Full pakke i dobbeltrom tirsdag-torsdag PRIS: 3300.-

(inkluderer konferanse, helpensjon, lunsj siste dag)

C) For tidligere deltakere i KOM Barnehage

- subsidierte priser pga prosjektavgift:

Full pakke i enkeltrom tirsdag-torsdag PRIS: 2400.-

(inkluderer konferanse, helpensjon, lunsj siste dag)

Full pakke i dobbeltrom tirsdag-torsdag PRIS: 2000.-

(inkluderer konferanse, helpensjon, lunsj siste dag)

Dagpakke onsdag PRIS: 650,-

(inkluderer konferanse,kaffe og lunsj)

Dagpakke torsdag PRIS: 650,-

(inkluderer konferanse,kaffe og lunsj)

Dagpakke begge dager PRIS: 1300.-

For spørsmål – kontakt Norsk kulturskoleråd 73562000

eller prosjektleder Ragnhild Skille 95218618

VELKOMMEN!

More magazines by this user
Similar magazines