Hvem vi er - Aker Solutions

akersolutions.com

Hvem vi er - Aker Solutions

Drevet av verdier

Vår suksess avhenger av evnen

til å levere det vi lover, uten

risiko for mennesker eller miljø.

Våre verdier og lederprinsipper

er kjernen i den kulturen som

forener menneskene i Aker

Kværner, og som er med på å

bygge tillit til oss. Våre verdier

er byggesteinene i vår organisasjon

og stimulerer menneskene

i selskapet til å leve og arbeide i

tråd med dem. ■■

Gjennomføringskraft

Medarbeiderutvikling

Helse, miljø

og sikkerhet

Vi bygger

tillit

gjennom:

Åpenhet og

ærlighet

Kundefokus

Kremmerånd

10

More magazines by this user
Similar magazines