Hvem vi er - Aker Solutions

akersolutions.com

Hvem vi er - Aker Solutions

Åpenhet og ærlighet:

Bygger

tillit med

sannheten

Vår oppgave er å bygge tillit

– hos alle vi kommer i kontakt med

både internt og eksternt – overfor

kunder, ansatte, mennesker i nærmiljøet

samt aksjonærer. Tillit er

umulig uten tidlig, presis og pålitelig

informasjon, og uten åpen kommunikasjon.

Vi lytter oppmerksomt

og sier det vi mener. Vi oppmuntrer

til tilbakemeldinger på alle nivåer,

både innen organisasjonen og fra

våre kunder. Når alle vet hvor vi

står, kan vi møte virkeligheten og

handle på grunnlag av den.

Kompromissløs integritet:

Ærlighet teller

Ryggraden i vår forretningsetikk er å opptre med integritet og lovlydighet,

samt ha respekt for andre kulturer og individets verdighet

og rettigheter i de landene vi opererer i. ■■

Tillit er avgjørende for vår fremtid og kan

bare oppnås ved å arbeide kontinuerlig i

henhold til de høyeste standarder for etisk

adferd og ærlighet.

Vi har forpliktet oss i forhold til god

selskapsledelse og eierstyring, og arbeider

for å sikre den nødvendige uavhengighet

mellom selskapets styrende organer, styre

og daglige ledelse. Aker Kværner støtter

FNs menneskerettighetserklæring og standardene

som anbefales av den internasjonale

arbeidstakerorganisasjonen ILO.

Vi praktiserer en ansettelsespolitikk

som er åpen og rettferdig og uten diskriminering

av noe slag. Vi respekterer mangfold

og hilser velkommen den energi, entusiasme

og kreativitet som kan genereres

gjennom et slikt mangfold. Alle medarbeidere

forventes å handle i selskapets beste

interesse og unngå forhold som kan skape

interessekonflikter. Deltagelse i transaksjoner

eller arrangementer der en selv har en

særlig økonomisk eller personlig interesse,

er strengt forbudt.

Vi utøver vår virksomhet kun ved lovlige

og etisk forsvarlige metoder. Vi søker

å arbeide med kunder og leverandører som

deler våre kjerneverdier og driver sin egen

virksomhet i samsvar med samsvarende

forretningsetiske prinsipper. Vi er alltid

kompromissløse når det gjelder integritet.

18

More magazines by this user
Similar magazines