Hvem vi er - Aker Solutions

akersolutions.com

Hvem vi er - Aker Solutions

Opptrapping innen HMS:

Just care

Hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en av Aker

Kværners kjerneverdier. Hver og en av oss tar et personlig

ansvar for HMS ganske enkelt fordi vi bryr oss om

mennesker, miljøet og vår bedrift. ■■

I Aker Kværner anser vi at den viktigste

faktoren for å bringe HMS-resultatene

fremover, er at hver enkelt av oss tar et

personlig ansvar for HMS og fokuserer

egen adferd.

Andre elementer i forbedringsarbeidet

er innføringen av en felles HMS-styringsmodell

og -standarder. Obligatorisk HMSopplæring,

fokus på ledende indikatorer

for måling og incentiver, samt forbedrede

mekanismer for erfaringsutveksling og

læring på tvers av organisasjonen, inngår

også.

På side 20 presenterer vi noen av de

beste eksemplene på hvordan vi etterlever

kjerneverdien HMS i Aker Kværner.

8

More magazines by this user
Similar magazines