SkoleKom National videndeling - SkoleIntra

om.skoleintra.dk

SkoleKom National videndeling - SkoleIntra

SkoleKom

National videndeling

Kristian Johnsen, UNI•C

12-03-2013

Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1


Program

• Videndeling og faglig inspiration

Program

• Kortere afstand mellem bruger og indhold

• Hemmeligheder?

• Fremtiden?


Brugerfeedback 2012

• Brugerne fremhæver den tværgående dialog og materiale-

/videndeling i de faglige fora som SkoleKoms styrke

• Anvendelsen af SkoleKom er frivillig for 2/3 af brugene

• Undersøgelsen peger på to hovedudfordringer for SkoleKom:

1. Færre ”yngre” end ”ældre” brugere kender til SkoleKoms

muligheder for faglig videndeling

2. Brugerne har for svært ved at finde indhold på SkoleKom

Læs brugerundersøgelsen på http://uni-c.dk/It-ogadministration/Kommunikation-ogintranet/~/media/UNIC/Filer/Publikationer/SkoleKombrugerfeedback_2012.ashx


Både en platform og en idé


Lærernes forberedelseskultur

At forespørge i netværk:

Denne strategi har vist sig særdeles stærk i hverdagslivet. (..) I skolen

er den kultur endnu ikke særlig velfunderet, men enkelte lærere gør

det i eksempelvis SkoleKom. Styrken ved dette er, at hjælperne, her

kollegaer fra hele landet, er meget kvalificerede til at svare, hvorfor

svarene formentlig vil have stor brugsværdi for spørgeren.

Karsten Gynther, Didaktik 2.0, 2010


SkoleKom er først og fremmest

• En unik mulighed for nationalt virtuelt

samarbejde med kollegaer fra hele landet,

Grønland og Færøerne via de nationale

konferencer

• Skolernes foretrukne arbejds-e-mail, som kan

læses via FirstClass, via: web, smartphone, tablet,

mobiltelefonen og dit foretrukne mailprogram -

fx Outlook, Mail, Thunderbird eller Gmail


derudover

• Samarbejdes der i tusindvis af lukkede

konferencer – både lokalt, regionalt nationalt og

internationalt med fx venskabsklasser i udlandet.


Faglig sparring

• I SkoleKoms konferencer kan du når som helst finde inspiration, hjælp,

råd eller vejledning hos kollegaer i hele landet

• Tryk Nationale konferencer > Fag-emner FSK


Hva’ snakker I om for tiden?

Digital vidensdeling

- findes det?


Hva’ snakker I om for tiden?

Matematikfagkonsulentens

svar på om

mobilen kan bruges med

skriftlig prøve.


Hva’ snakker I om for tiden?

Tablets og smartphones


Videointro til de nationale

konferencer

http://www.youtube.com/watch?v=yszr-5bUjRg


Ny søgefunktion

12-03-2013

Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 13


Kortere afstand til indhold

• Én af øvelserne er at skabe kortere afstand mellem bruger og indhold

• Finde balancen mellem åbenhed og lukkethed

• Fx via SkoleKom Puls og forbedrede søgemuligheder

• Helst via web


Hemmeligheder?

12-03-2013

Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 16


Tag SkoleKom med

Gratis app til Android

Via mobilIntra

RSS-feeds

Gratis app til iPhone, iPad

SkoleKom via SkoleIntra


Søg ‘FirstClass Mobile’ i App Store

/ Google Play

Server: skolekom.dk

Server: android.skolekom.dk


RSS-feeds

Hent RSS- /puls-feeds til SkoleKoms nationale konferencer på

www.skolekom.dk menupunktet RSS-feeds


WebDAV på SkoleKom

• Via WebDAV kan smartphones

og tablets gemme direkte på

SkoleKom

• Få hjælp og del erfaringer i

WebDAV-konferencen

• Se mere på http://uni-c.dk/Itog-laering/Produktion-ogformidling/It-iklassevaerelset/Tablets-kangemme-paa-skolekom

http://webdav.skolekom.dk/Login/”konferencenavn”


iOS 6 - Gem på SkoleKom


Få op til 100GB plads på SkoleKom

• Skoler med et SkoleKom ressourceabonnement vil kunne give den enkelte

brugere ekstra diskplads fra 500MB til 100 GB

• Læs mere om ressourceabonnementet på http://uni-c.dk/It-ogadministration/Kommunikation-ogintranet/SkoleKom/Ressourceabonnement


Pensionister på SkoleKom

Ny aftale mellem DLF og UNI•C sikrer, at du kan

bevare din SkoleKom-adresse, selvom du er ledig

eller pensionist

Tilmeld dig ”DLF Skolen” via www.skolekom.dk


Fremtiden?

12-03-2013

Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 24


Kommende html5-grænseflade

• Endnu uvist, hvad det

praktisk kommer til at

betyde for SkoleKoms

mange brugere.

• Se mere på

http://www.firstclass.com/

Products/FC12SneakPeak

• Se video på

http://www.youtube.com/

watch?v=GiwouL9E2mo


Tak for nu

12-03-2013

Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 26

More magazines by this user
Similar magazines