DEN NYE GENERASJONEN AUTOMATISkE ... - Landbruksteknikk

landbruksteknikk.no

DEN NYE GENERASJONEN AUTOMATISkE ... - Landbruksteknikk

Inspirert av landbruk

Den nye generasjonen

automatiske vedmaskiner

energi


autochopper

Vegmaskinenes nye generasjon

Etter nesten fire års produktutvikling ble den

tradisjonelle vedmaskinen en moderne automatisk

prosessor. Med SAMI Autochopper blir produksjon

av ved lett, trygt og effektivt.

Automatisk og funksjonssikkert

Mateteknikk som brukes i skogsmaskiner, samt mikroprossesorstyring

er hjertet også i SAMI Autochopper. Maskinen

måler stokkens lengde og tykkelse og justerer kappingen og

klyvningen kontinuerlig. Resultatet er like vedkubber som

produseres hurtig uten små endebiter. Brukeren må se til er

at maskinen har nok virke. Autochopper utfører resten. Den

samtidige kappingen og klyvingen nesten fordobler arbeidshastigheten

i forhold til tradisjonelle maskiner. Det sparer tid

for produksjon til eget bruk så vel som i profesjonell produksjon.

På grunn av moderne teknologi er behovet for vedlikehold

minimalt og sikkerheten maksimal. Velkommen inn i

en ny tid i vedproduksjonen!

SAMI Autochopper kjede og sagbladsagen kommer i flere

effektklasser både for lett bruk og for den som handterer store

mengder virke. Kombimodellen kan brukes både som elektrisk

og traktordreven.

energi


– Automatisk vedmaskin

AUTOMATISK

• Mikroprossesorstyrt

• Automatisk arbeidsrotasjon

• Det automatisk matesystemet mater stokken for hver sagning

- Klyvekniven sentreres automatisk til hver klyvning, kubber

som er mindre enn Ø 100 m.m klyves bare i to deler

- Måler stokkens lengde, fordeler restbiten på en eller flere kubber

Lett å bruke

• Settes lett og hurtig i drift og transportstilling

• Velg mellom ferdige arbeidsinnstillinger direkte fra maskinens minne

• Ingen mekaniske innstillinger, maskinen betjenes

med manøverpanelet

• Maskinen fungerer selvstendig; det er vesentlig at det er virke

på matebordet til enhver tid

Funksjonssikker

• Standardisert ramme, stabil sirkelformet rammestruktur

• Ingen manøvreringskomponenter som kan slites

• Fastklemt kjede/blad tar seg løs automatisk

• Maskinens automatikk hindrer overbelastning

Sikker og ergonomisk

• Oppfyller de nye sikkerhetskravene i maskindirektivet CE

• Enkel tilkomst til driftskomponenter

• Kontrollert og avansert håndtering av virket

- Tostegsystem for overføring av saget virke til klyverennen

- Ferdig klyvd virke går direkte til uttransportøren

Hurtig

• Sager og klyver samtidig

• Effektiv produksjon på grunn av arbeidsrotasjonen

• En stødig og sikker produksjon av ved

EFFEKTIV

• Ferdig klyvd virke faller direkte på uttransportøren

• Kontrollert arbeidsgang; ingen tomgang eller driftsstopp

• Brukeren kan gjøre andre arbeidsoppgaver

• Åtte modeller for ulike behov


Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr som kan gjøre det enda lettere

Det finnes tilleggsutstyr for SAMI Autochopper. I programvaren

bl a. usymmetrisk styring av klyvekniven 2/12.

Matebordet fører og løfter virket til inmatningsbandet automatisk.

Det hydrauliske stokkløftet reduserer tungt handarbeid og

er trygt å bruke på grunn av løftebevegelsen er rett opp. Løftet er

montert på innmatningsbordet og behøver ikke støtte i bakken.

Dette gjør at det alltid er klar til bruk når bordet er i arbeidsstilling.

Med ulike klyvekniver får man vedkubber til ulike behov. 2/12

kniven klyver store kubber.

Et flisavsug suger flisen til en sekk. En mindre modell for DC

strøm og en større for 220V.

Tilleggsutstyr for vedmaskinene

Tilleggsutstyr

Hydraulisk stokkløft

Automatisk matebord

Hastighetsregulering på uttransportøren

Hydraulisk regulering av uttransportøren sidevegs

Styring av en ekstern hydraulikkmotor / funksjon

Styring av to eksterne hydraulikkmotorer / funksjon

Klyvekniv 2/4

klyvekniv 2/6

Klyvekniv 2/8

Klyvekniv 2/12

Sagkjede 380

Sagkjede 440

Hardmetallkjede 380

Hardmetallkjede 440

Sverd Harvester Oregon 16H 48 til 380 maskine

Sverd Harvester Oregon 16H 54 til 440 maskine

Sponavsug

Sponavsug

Arbeidslys

Innformasjon

Til matebord som har en hydr. motor

Til matebord som har to hydr. motor

220V / 1500 W / 120 l / 1 tilkobling

DC 500 E / 380 V / 2,2 kW / 2 x 150 l / 2 tilkoblinger


– Automatisk vedmaskin

Inspirert av landbruk

Kjedesager 380 Kjedesager 440

sagbladsager 250

Tegnforklaring

E/S = rammemodell

65/85/160 = 6,5/8,5/16,0 tonn klyvekraft

T = traktordrift

E = eldrift

C = kjedesag

B = sagbladsag

250/380/440 = maks diameter på virke

Egenskaper pr modell E65-TC380 E65-TEC380 S85 -TC440 S85-TEC440 S160-TC440 S160-TEC440 E65-TB250 E65-TEB250

Sagens kappesystem Kjedesag Kjedesag Kjedesag Kjedesag Kjedesag Kjedesag Sagbladsag Sagbladsag

Diameter på sagblad m.m Harvester 380 Harvester 380 Harvester 440 Harvester 440 Harvester 440 Harvester 440 SSH 700 SSH 700

Maksimum rekkevidde kjede/sagblad 380 m.m 380 m.m 440 m.m 440 m.m 440 m.m 440 m.m 250 m.m 250 m.m

Drift Traktor Traktor og el Traktor Traktor og el Traktor Traktor og el Traktor Traktor og el

Kraftbehov 10 hk 7,5 kW / 10 hk 15 hk 11 kW / 15 hk 20 hk 15 kW / 20 hk 10 hk 7,5 kW / 10 hk

Driftsspenning 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Kraftoverføring i sagen Hydraulisk Hydraulisk/Reim Hydraulisk Hydraulisk/Reim Hydraulisk Hydraulisk/Reim Hydraulisk Hydraulisk/Reim

Minimal/maksimal vedlengde 200–500 m.m 200–500 m.m 200–500 m.m 200–500 m.m 200–500 m.m 200–500 m.m 200–500 m.m 200–500 m.m

Klyvekraft 6,5 t 6,5 t 8,5 t 8,5 t 16,0 t 16,0 t 6,5 t 6,5 t

Hastighet av arbeidsrotasjonen 6–9 s 6–9 s 6–8 s 6–8 s 7–10 s 7–10 s 6–9 s 6–9 s

Maksimal produksjonskapasitet m 3 /t løs * 14–22 m 3 14–22 m 3 19–30 m 3 19–30 m 3 19–30 m 3 19–30 m 3 14–22 m 3 14–22 m 3

Styresystem Mikroprossesor Mikroprossesor Mikroprossesor Mikroprossesor Mikroprossesor Mikroprossesor Mikroprossesor Mikroprossesor

Mekaniske innstillinger Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Automatisk kjøring Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Semiautomatisk kjøring med joystick Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Manuell kjøring med joystick Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Nonstoppkjøring Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Mating av stokker på innmatningsbordet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Automatisk stokkholder og måling av diameter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Automatisk løsning av fastkjørt kjede/sagblad Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Automatisk sentrering av klyvekniv for hver saging Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Automatisk klyvning i to deler av vedkubber under Ø 100 m.m Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Automatisk optimaering av restbit, 3 alternativ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Helhydraulisk uttransportør, teleskopisk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Avfallsavkiller i øvre enden av uttransportøren Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Justering av uttransportør sidevegs Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Standard klyvekniv 2/4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Klyvekniv 2/6 Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg

Klyvekniv 2/8 Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg

Klyvekniv 2/12 Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg

Hydraulisk stokkløft, arbeids/transportstilling Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg

Arbeidslys Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg

Hardmetallkjede Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Nei Nei

Hydraulisk justering av uttransportøren sidevegs Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg

Oljetank med tilleggstilkoblinger 70 l 70 l 115 l 115 l 115 l 115 l 70 l 70 l

Hydraulisk ventil for betjening av ytre hydraulikk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tilkoblingsrør for tilkobling av sponavsug Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Konturformet pressenning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Innformasjonskjerm og logg: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

- valgt kappingsopptimering

- oljetemperatur

- justering av kjedesmøring

- driftstidsteller

- mengden av saget virke i m 3

- vedlikeholdsmelding (bytte av filter, olje)

- feilkode

- brukergrensesnitt for tilleggene

- mulighet for tilleggsprogramvare

Mål i transportstilling BxDxH 255x134x267 cm 255x134x267 cm 263x149x270 cm 263x149x270 cm 263x149x270 cm 263x149x270 cm 255x134x267 cm 255x134x267 cm

Mål i arbeidstilling BxDxH 712x134x237 cm 712x134x237 cm 720x149x240 cm 720x149x240 cm 720x149x240 cm 720x149x240 cm 712x134x237 cm 712x134x237 cm

Vekt 1330 kg 1470 kg 1350 kg 1490 kg 1400 kg 1540 kg 1360 kg 1500 kg

*) Vedkubbens lengde 33 cm. Vedkubbens gjennomsnittlige diameter for E65-TC380 og E65-TEC380: 20...30 cm, S85-TC440 og S85-TEC440:

25...35 cm. S160-TC440 og S160-TEC440 30...40 cm. Vedkubbens gjennomsnittlige diameter, kvaliteten på virket og den til en hver tid

brukte klyvekniven, har betydelig påvirkning på produksjonen.

www.samituotteet.fi

www.reikalevy.fi

TILVIRKNING OG SALG

Yrittäjäntie 22, FI-62375 Ylihärmä, Finland

tfn +358 10 425 8000

energi

More magazines by this user
Similar magazines