Carsten Hornstrups oplæg om GRUS - SCKK

gammel.sckk.dk

Carsten Hornstrups oplæg om GRUS - SCKK

Hvad er en gruppeudviklingssamtale?

En individuel samtale med reflekterende team

En gruppe udviklingssamtale

MacMann Berg

H U M A N R E S O U R C E


Formålet med udviklingssamtaler

Organisationens:

(minimum 51% af formålet)

at skabe merværdi for

organisationens interessenter

Lederens:

at sikre forbindelse mellem

Medarbejderens: at skabe merværdi for

(maksimum 49% af formålet) medarbejderne

gennem job - og karriereudvikling

MacMann Berg

H U M A N R E S O U R C E


Hvordan kommer vi i gang?

• Gør det så enkelt som muligt.

• Brug NUZO (nærmeste udviklingszone)

princippet.

• Tilrettelæg det så det passer til lokale

forhold.

• Øvelse gør mester – ledertræning.

• Indhent hjælp første gang.

MacMann Berg

H U M A N R E S O U R C E


Ansvarsfordelingen:

Accountability = lederens overordnede generelle ansvar

• ansvar for at tilrettelægge og gennemføre

samtalerne

• ansvar for at der er sammenhæng mellem

organisationens og medarbejdernes udvikling

• ansvaret for at der bliver formuleret realistiske mål

og handleplaner

• ansvaret for at rammerne for implementering af

samtalernes mål er tilstede

• ansvaret for at støtte/guide medarbejderne i

implementeringsprocessen

Responsibility = medarbejderens ret og pligt til at ’handle’

• ansvar for at være aktiv i forberedelse,

gennemførelse og opfølgning

• ansvar for at være grundig forberedt til samtalen

• ansvar for egen handleplan/mål

• ansvar for at implementere de opstillede mål

• medansvar for kollegernes implementering

MacMann Berg

H U M A N R E S O U R C E


Eksempel – gruppesamtale

8. (E)valuering af

forløbet. Vigtige

læringspointer.

1. Ledertræning og

afklaring af form, mål

og indhold/temaer.

7. Implementering/

justeringsmøder

min. hver 3. mdr.

LU 3-7

2. Informering og

involvering af

medarbejdere. Evt. valg af

medarbejdertema.

6. Implementering

af prioriterede

temaer i det dlg.

arbejde.

3. Individuel

forberedelse

5. Vedtagelser af

handleplan

4. Udviklingssamtale

MacMann Berg

H U M A N R E S O U R C E

More magazines by this user
Similar magazines