Beskytt anlegget med intelligente brytere fra 15 til 6300A - Moeller

moeller.no

Beskytt anlegget med intelligente brytere fra 15 til 6300A - Moeller

Byggautomatisering Industriautomatisering System

Produktinformasjon

Beskytt anlegget med

intelligente brytere fra 15 til 6300A

Effektbrytere NZM og IZM

Think future. Switch to green.


Et komplett system

Effektbrytere opp til 6300A

Et komplett system

Effektbrytere PKZM:

2 størrelser, merkestrøm

0,16A til 63A

Effektbrytere NZM:

4 størrelser, merkestrøm

20A til 1600A

Med de nye produktfamiliene PKZM, NZM og IZM slår Moeller sammen utprøvd

og ny teknologi for effektbrytere. Nyheten ligger i innebygget “intelligens” og

muligheten til å kommunisere. Effektbryterne PKZM, NZM og IZM har nemlig

moderne kommunikasjonsfunksjoner som gir perfekt beskyttelse for hele området

mellom 0,16A og 6300A. Med PKZM, NZM og IZM har vi skapt en generasjon

effektbrytere som takket være sin modularitet kan anvendes i alle tenkbare

systemer for energifordeling. Bryterne reduserer kostnader, er fleksible i sin

oppbygging og godt tilpasset for å bygges inn i system. PKZM, NZM og IZM

benyttes over hele verden og er allerede markedsledende. Denne posisjonen

forsterkes nå ytterligere. Takket være kombinasjonen av intelligens og den

innebygde muligheten til å kommunisere i disse plassbesparende apparatene,

opprettholdes en komplett løsning uansett behov.


3

Effektbrytere IZM:

3 størrelser, merkestrøm

630A til 6300A

Komplett mellom

0,16A og 6300A

Kompakt oppbygget

Færre modeller

Enkel komplettering av

tilleggsutstyr

PKZM, NZM og IZM dekker

hele merkestrømsområdet

mellom 0,16A til 6300A. Med

fire ulike ytelsesklasser opp

til 150kA utgjør de et sikrere

og mer lønnsomt alternativ,

både for standardapplikasjoner

og for applikasjoner

hvor det stilles svært høye

krav.

Med effektbryternes kompakte

utførelse utnyttes

montasjeplassen på best

mulig måte. Det sparer plass

i fordelingsskapet. IZM for

merkestrømmer opp til 1600A

opptar f.eks kun en bredde

på 400 mm. Ved strømstyrker

opp til 6300A er det

tilstrekkelig med 800 mm

bredde.

Gjennom å benytte

samme tilleggsutstyr for flere

ulike apparatstørrelser har vi

kunnet redusere antall modeller.

Dette gir enklere bestilling

og lagerhold. Eksempelvis

brukes kontaktelementene

fra trykknappserien

RMQ-Titan i alle effektbrytere

i NZM-familien. Det meste av

tilleggsutstyret for IZM er

identisk uavhengig av merkestrøm.

Ettersom tilleggsutstyret

monteres rett forfra kan dette

lett påmonteres i ettertid.

Takket være dette kan man

alltid tilpasse seg nye krav til

anlegget.


Kommunikasjon

Bruksområde

Kommunikasjon åpner for

nye muligheter

Med sine innebygde funksjoner for kommunikasjon åpner effektbryterne NZM og IZM

nye muligheter for energifordeling og automatisering. All viktig informasjon kan vises

lokalt og også videresendes til overordnede systemer. Det øker anleggets transparens

og forkorter reaksjonstidene i kritiske situasjoner - f.eks ved overstrøm, faseusymmetri

og fasebortfall. Med spesielle tiltak kan man forhindre kostbare driftsstopp og planlegge

forebyggende service. Anleggets eller maskinens tilgjengelighet økes og dyre

produksjonsstopp forhindres.

Kommunikasjonsgrensesnitt

Intern systembuss

Ekspansjonsmoduler for

den interne systembussen

Enhet for parametersetting

Effektbryterne IZM og NZM

tilkobles en feltbuss, f.eks

PROFIBUS, via en kommunikasjonsmodul.

Lokalt

kan man til og med bruke en

PC/laptop for å få umiddelbar

tilgang til all aktuell informasjon.

Systembussen inngår som

standard i effektbryterne IZM

med universalutløsere og

digitale utløsere. Via denne

buss er alle intelligente komponenter

i IZM forbundet med

hverandre. Med kommunikasjonsgrensesnittet

kan informasjon

overføres fra de intelligente

komponentene, f.eks

via PROFIBUS

Eksterne moduler kan enkelt,

og med et minimum av koblingsarbeide,

tilkobles effektbryterne

IZM via den interne

systembussen. Det kan leveres

digitale inngangsmoduler, digitale

og analoge utgangsmoduler,

samt en modul for

korttidsforsinket selektivitetsstyring

mellom IZM effektbrytere.

En ytterligere interessant egenskap

hos effektbryterne i IZMfamilien

er en enhet for parametersetting

med innebygget

webserver. Den kobles til effektbryternes

utløserelektronikk

med en kabel, og en PC med

internetbrowser brukes som

operatørgrensesnitt. På denne

måten kan man sette parametre

og betjene effektbryterne

og annet utstyr, og måleverdiene

som registreres av

effektbryterne kan vises på

skjermen - alt uten supplering

av programvare.


5

Ethernet/

Intranet/

Internet

Overordnet styresystem

Feltbussnivå

Kommunikasjonsmoduler

Eksterne ekspansjonsmoduler

Data-Management-

Interface (DMI)

Lokal tilgang via PC

Intern systembuss

Enhet for

parametersetting

Enhet for parametersetting

Effektbrytere NZM

4 størrelser, merkestrøm 25 20A

- 1600 A

Effektbrytere IZM

3 størrelser, merkestrøm 630 A - 6300 A


NZM kompakte effektbrytere

Kompakte effektbrytere

for høyere merkestrømmer

Isolerkapslede kompaktbrytere

for høyere merkestrømmer

Effektbryterne NZM tilhører familien av kompakte effektbrytere med merkestrøm

opp til 1600A. I det lavere effektområdet foreligger spesielle utførelser med faseutfallsfølsomhet

for tilpassing med motordrifter. Foruten brytere med normal bryteevne

finnes også brytere som er tilpasset høyere krav innen industriautomatisering.

Utvalget omfatter forskjellige utførelser av grep- eller vrigrep samt fjernstyringsenheter

for betjening av bryterne. Arbeids- og underspenningsutløsere, jordfeilbrytere

og/eller feilstrømbeskyttelsesrele kompletterer programmet.


Tilleggsutstyr

Bryterene kan lett kompletteres med tilleggsutstyr som monteres

forfra. Innbyggingsplassen for tilleggsutstyret er den

samme uansett bryterstørrelse. Hjelpekontakter og signalkontakter

for utløsing er de samme som kontaktelementene

i RMQ-Titan-seriens trykknapper. Det forkorter montasjetiden

og senker kostnadene. Arbeids- og underspenningsutløsere

gir elegante løsninger for mange applikasjoner,

selv i kombinasjon med tidlig koblete hjelpekontakter

for nødstoppfunksjon og lastskilling.

Tilkoblingsklemmer

De nye NZM-bryternes tilkoblingsklemmer gir stor fleksibilitet

og kan enkelt tilpasses ethvert behov i anlegget. Cueller

Al-kabel, kopperbånd eller kopperskinne - NZM har

en passende løsning for alle typer tilkobling. På NZM2 og 3

kan rammeklemmen åpnes, slik at lederen lett kan legges

inn. Med en enkel tilsats opprettholdes kapslingsklasse IP 20

(berøringssikker)


AL/Cu tilkoblingsklemmer

• Alle aluminiumsklemmer leveres

med styrespenningsuttak

• For å unngå vridning av kabelen

i tilkoblingsklemmen er det

frittgående skive på

gjennomslagsbolt

NZM1

Klemme for 16 - 95 mm 2 AL/Cu

NZM2

Klemme for 16 - 240 mm 2 AL/Cu

NZM3

Klemme for 16 - 240 mm 2 AL/Cu

Klemmer for 2 stk. 50 - 240 mm 2 AL

NZM4 Klemme for 4 stk. 50 - 240 mm 2 AL ( < 1250A )

Spreder for opp til 6 stk. 240 mm 2 AL kabelsko


Backup-beskyttelse

Backup-beskyttelse

Hva er backup?

Back-up beskyttelse betyr at oppstrømsbryter beskytter

nedstrømsbryter ved en eventuell kortslutning

Backup-beskyttelse for effektbrytere

Oppstrømsbryter

Nedstrømsbryter

NZM1

NZM2

NZM3

Icu

B 25

N 50

B 25

N 50

H 100

B 25

N 50

H 100

NZM1 NZM2 NZM3

B N B N H L B N H L

25 50 25 50 100 150 25 50 100 150

- X - X - - - X - -

- - - - - - - - - -

- - - X X - - X X -

- - - - X X - - X X

- - - - - X - - - X

- - - - - - - X X -

- - - - - - - - X X

- - - - - - - - - X

- Ingen backupbeskyttelse

X Backupbeskyttelse opp til bryteevne største vern

Backup-beskyttelse for effektbrytere og element-/jordfeilautomater

NZM1

32-125A

PLSM-16A

max 30kA IT/TT-nett

PLSM-In 1(2,3,4)B,C+NZM1(N) < 125A

In(A)

0,5 -16

20 - 40

50 - 63

TN-nett 230/400V

30kA

20kA

15kA

IT/TT-nett 230V

30kA

20kA

15kA

NZM2

32-250A

PKPM-16A

max 60kA IT/TT-nett

PKPM-In/2/B,C+NZM2 < 250A

PLSM-In 1(2,3,4)B,C+NZM2 < < 250A

In(A)

6 - 10

13-32

40-63

TN-nett 230/400V IT/TT-nett 230V

50kA

80kA

30kA

60kA

20kA

40kA

PLSM-In 1(2,3,4)OV+NZM2 < 250A

In(A)

25-63

TN-nett 230/400V IT/TT-nett 230V

15kA

40kA

Eksempel: Ved IT/TT-nett, med NZM2..32-250A og PLSM 16A kan vi dokumentere back-up

beskyttelse opp til 60 kA.

Dvs.: Har vi en kortslutning høyere enn 60kA kan PLSM elementautomaten bli ødelagt.


79

4

5

3

5

6

26

7

8

2

25

1

22

24

23

9

21

11

10

20

19

18

16

17 13

14

12

15

Effektbrytere NZM - systemoversikt

1. NZM.., Effektbryter

2. NZM..XIPK, IP2X avdekning for

rammeklemme

3. NZM..XKSA, avdekning

4. NZM..XIPA, IP2X avdekning for

avdekning

5. NZM..XKA, Al/Cu tilkoblingsklemme,

leveres med avdekning

5. NZM..XKC, Cu rammeklemme

6. NZM..XST, styreledningskobling

7. NZM..XSV/XAV, pluggadapter/

uttrekkbar enhet

8. NZM..XC, feste for DIN-skinne

9. NZM.., tilkoblingslask i bakkant

av bryteren

9. NZM.., tilkoblingslask i bakkant

av bryteren

10. NZM..XAB, avstandsfeste 17,5 mm

11. M22, hjelpekontakt norm. eller rele

12. NZM..XS, vrigrep for sidemontering

13. NZM.., overgang til vrigrep for

dørkobling

14. NZM..XV, akselforlenger

400/600 mm

15. NZM..XTVD, vrigrep for dørkobling

sort/rød

16. NZM..XDV, vrigrep

17. NZM..XZB, merkeplate

18. NZM..XBR, frontramme

19. NZM..XR..,motordrift

20. NZM..XKAV.., låsebøyle

21. NZM.., betjeningshåndtak

(Ikke klart)

22. NZM..XDMI, Data Management

Interface

23. EASY-LINK-DS, data plug

24. NZM..XDMI, PROFIBUS

25. NZM..XU/XA, underspenning/

arbeidsstrømutløser

26. NZM..XU, forsinket

underspenningsutløser


NZM kompakte effektbrytere

Fire størrelser og naturlig selektivitet

Med kun fire apparatstørrelser dekker NZM-familien alle merkestrømmer mellom 20A og

1600A. Med NZM, som har bryteevne opp til 150kA ved 415V, kan Moeller tilby riktig løsning

for alle behov. For alle bruksområder finnes varianter med forskjellige typer vern av høy

kvalitet. Det finnes termomagnetiske utløsere eller kommuniserende utløsere med

digitalelektronikk for å kunne betjene de ulike behov av vern, f.eks kabel-/ledningsvern,

motor-/generatorvern eller transformatorvern. Som hoved-, nødstopp- og koblingsbrytere

kan man benytte lastskillebrytere opp til 1600A.


11 9

Naturlig selektiv

Effektbryterne NZM er konstruert slik at de seg

imellom kan oppnå en høy grad av naturlig

selektivitet som muliggjør bygging av selektive

nett.

*Kortslutningsnivå

IZMN2

42 kA*

NZMN4

NZMN3

35 kA*

32 kA*

NZMN2

PKZM4

NZMN1

PKZM0

M M M M M M M

NZM.. 1 NZM.. 2 NZM.. 3 NZM.. 4

Kortslutningsbryteevne

I cu = I cs vid 415 V

25 kA

50 kA

100 kA

150 kA

Driftsområder i A 25 15 –125 - 160 32 15 –- 250

125 – 630 315 –1600

Antall poler 3/4 3/4 3/4 3/4

Merkespenning i V 690 690 690 690

Overlastutlösare

Overlastutløser

Termomagnetiske • •

Elektroniske • • •

Dimmen- Dimen- Bredde 3-/4-polet 90/120 105/140 140/185 210/280

sjoner i mm Høyde 145 184 275 401

Dybde 68 103 120.5 138

Bryteevne for effektbrytere NZM


IZM effektbrytere

Ytelse på toppnivå

Med Moellers åpne effektbrytere IZM utvides perspektivet for brytere i merkestrømsområdet

mellom 630A og 6300A. Utvalget representerer et konsept som ligger over aktuell verdensstandard

når det gjelder den mest moderne beskyttelsesteknikk for større anlegg.

Dette gjelder ikke bare IZM’s bryteevne, men også de innebygde funksjonene - framfor alt kommunikasjon,

enkel betjening og montering. Med IZM havner man på et nivå som gir avgjørende

fordeler.


IZM.. 1- IZM.. 2- IZM.. 3-

I cu = I cs vid 440 V

50 kA

55 kA

65 kA

80 kA

100 kA

Kortslutningsbryteevne

150 kA

Driftsområde i A 250 –1600 250– 3200 1250– 6300

Antall poler 3/4 3/4 3/4

Merkespenning i V 690 690 690

Max. levetid 20000 15000 10000

Kapslingsform med / uten ramme huv IP 55/IP 20 IP 55/IP 20 IP 55/IP 20

Dimmen- Dimen- 3-/4-polet bredde 320/410 460/590 705/915

sjoner i mm høyde 434 434 434

dybde 291 291 291

Bryteevne effektbrytere IZM

Merkestrøm 630A - 6300A

De nye åpne effektbryterne IZM dekker

allerede størrelsene 2 og 3 i det tidligere

utvalget mellom 800A og 6300A. Den nye,

mindre størrelse 1 kompletterer nedad til

630A. Ved behov kan dette området

kompletteres til 250A med en spesiell

rating-plug, dette for et innstillingsområde

fra 0,4 til 1 x In

Enhetlige dimensjoner

IZM har samme montasjehøyde og -dybde

over hele merkestrømområdet. Kun apparatenes

bredde er forskjellige, avhengig

av antall poler og størrelsen.

Tilkobling

Effektbryterne IZM opp til 5000A har

horisontale tilkoblinger som standard, og

IZM 6300A har vertikale tilkoblinger.

Som mulig tilvalg kan følgende tilkoblinger

leveres: Vertikale tilkoblinger, tilkoblinger

tilgjengelig fra fronten, samt flenstilkoblinger


14 12

Utløserelektronikk

Tilvalg for elektronikkmodulene:

- ingen – går mulighet ikke, standard, o tilvalg

IZM..-A.. IZM..-V.. IZM..-U.. IZM..-D..

Standard beskyttelsesfunksjoner

Overbelastningsvern I r

– – Forsinkelsestid t r

– Forsinket kortslutningsutløser I sd

Momentan kortslutningsutløser I i

Valgfrie beskyttelsesfunksjoner

– Nøytrallederbeskyttelse

– Jordfeilbeskyttelse

Ekstrafunksjoner

– – Termiskt minne

– – Lastovervåkning

– – Kortslutningsbekyttelse, omkoblingsbart til I 2 t

– N-lederbeskyttelse på-/avslagbar

– – Målefunksjoner

Parametersetting og visualisering

– – – Fjernstyrt parametersetting av standardfunksjoner

– – Fjernstyrt parametersetting av ekstra bekyttelsfunksjoner

– – – LCD, alfanummerisk

– – – LCD, grafisk

Kommunikasjon

– – Systembuss, intern

– – Kommunikasjon via PROFIBUS eller Ethernet

IZM er utstyrt med mikroprosessorstyrt utløserelektronikk som standard. Ved behov kan

merkestrømområdet mellom 630A og 6300A utvides nedad til 250A med innstikkbare

merkestrømsmoduler (“rating plugs”). Dette gir fleksibel og eksakt tilpassing til anleggets

effektbehov. For et optimalt vern av anlegget finnes det fire utløsermoduler å velge mellom

- fra enkle vern med overbelastning- og kortslutningsutløsere til digitale utløsere med grafisk

display og mulighet for bygging av tidsselektive nett. Dette gir et system man kan stole på.


15 13

5

5

5

5

5

5

5

7

7

6

2

2

3

4

2

2

1

8

8

18 18

17 17

16 16

15 15

11

1

10

9

11

14

13

12

Effektbrytere IZM - systemoversikt

1 IZM effektbryter fra 630-6300A

1. Effektbrytere IZM,

2 Ekstern utvidelsesmodell

fra 630 til 6300 A

3 Kommunikasjonsmodul for

2. Eksterne ekspansjonsmoduler

PROFIBUS

3. Kommunikasjonsmodul for

4 Kontakt for posisjonsindikator;

PROFIBUS

modul for pluggbar enhet

4. Posisjonsbryter;

5 Tilkoblingsadapter med

modul for uttrekkbare enheter

mulighet for horisontal, front

5. Hovedtilkoblinger:

eller vertikal tilkobling

Front-,

6

flens-,

Pluggbar

horisontal

enhet

og vertikal

tilkobling

7 Bryterkontakt

6. Kassett

16. 16 Merkestrømmodul,

Modul for strømområde

8 Hjelpekontakt

7. Innstikksmodul for hjelpekontakt 17 (”rating-plug”) AV-bryter

9 Motordrift

8. Hjelpekontakt

1718 Trykk-knapp Lukkekontakt,

10 Telleverk for antall koblinger

9. Motorbetjeningsenhet

NØDSTOPP spenningsutløser

11 Elektroniske vern

12

10. Regneverk

LCD display

18. Tilslagsmagnet,

13

11. Elektronisk

Innstillingsenhet

utløser

spenningsutløser

14

12. Enhet

Modul

for

for

parametersetting

jordfeilbeskyttelse

15

13. Jordfeilsmodul

Frontramme

14. Display, LCD

15. Dørtettingsramme


Moeller Industrieautomation in Ihrer Nähe

Industriautomatisering i din nærhet: www.moeller.no

Moeller Electric AS

Prost Stabelsvei 22

Postboks 244

N-2021 Skedsmokorset

Tlf.: 63 87 02 00

Fax: 63 87 02 01

E-post: info.nor@moeller.net

Internet: www.moeller.no

Mer enn produkter

- alltid et skritt foran

More magazines by this user
Similar magazines