Beskytt anlegget med intelligente brytere fra 15 til 6300A - Moeller

moeller.no

Beskytt anlegget med intelligente brytere fra 15 til 6300A - Moeller

Kommunikasjon

Bruksområde

Kommunikasjon åpner for

nye muligheter

Med sine innebygde funksjoner for kommunikasjon åpner effektbryterne NZM og IZM

nye muligheter for energifordeling og automatisering. All viktig informasjon kan vises

lokalt og også videresendes til overordnede systemer. Det øker anleggets transparens

og forkorter reaksjonstidene i kritiske situasjoner - f.eks ved overstrøm, faseusymmetri

og fasebortfall. Med spesielle tiltak kan man forhindre kostbare driftsstopp og planlegge

forebyggende service. Anleggets eller maskinens tilgjengelighet økes og dyre

produksjonsstopp forhindres.

Kommunikasjonsgrensesnitt

Intern systembuss

Ekspansjonsmoduler for

den interne systembussen

Enhet for parametersetting

Effektbryterne IZM og NZM

tilkobles en feltbuss, f.eks

PROFIBUS, via en kommunikasjonsmodul.

Lokalt

kan man til og med bruke en

PC/laptop for å få umiddelbar

tilgang til all aktuell informasjon.

Systembussen inngår som

standard i effektbryterne IZM

med universalutløsere og

digitale utløsere. Via denne

buss er alle intelligente komponenter

i IZM forbundet med

hverandre. Med kommunikasjonsgrensesnittet

kan informasjon

overføres fra de intelligente

komponentene, f.eks

via PROFIBUS

Eksterne moduler kan enkelt,

og med et minimum av koblingsarbeide,

tilkobles effektbryterne

IZM via den interne

systembussen. Det kan leveres

digitale inngangsmoduler, digitale

og analoge utgangsmoduler,

samt en modul for

korttidsforsinket selektivitetsstyring

mellom IZM effektbrytere.

En ytterligere interessant egenskap

hos effektbryterne i IZMfamilien

er en enhet for parametersetting

med innebygget

webserver. Den kobles til effektbryternes

utløserelektronikk

med en kabel, og en PC med

internetbrowser brukes som

operatørgrensesnitt. På denne

måten kan man sette parametre

og betjene effektbryterne

og annet utstyr, og måleverdiene

som registreres av

effektbryterne kan vises på

skjermen - alt uten supplering

av programvare.

More magazines by this user
Similar magazines