Statistik Uddannelsesforum 2011 Opgjort på konference og udstilling

uddannelsesforum2011.emu.dk

Statistik Uddannelsesforum 2011 Opgjort på konference og udstilling

Samlet statistik Uddannelsesforum 2011

Statistik Uddannelsesforum 2011

Opgjortkonference og udstilling:

Organisationstyper, titler, postnumre

1


Samlet statistik Uddannelsesforum 2011

Konferencedeltagere på Uddannelsesforum 2011fordelt på

organisationstyper (1439 personer - UNI•C ikke

medregnet)

Andet

19%

Private organisationer

5%

Grundskoler- og

specialskoler

41%

Centre for

undervisningsmidler

m.m.

6%

Offentlig forvaltning

2%

CVU,

Professionshøjskoler

m.m.

5%

Erhvervsuddannelser

13%

Gymnasier og VUC

9%

Konferencedeltagere på Uddannelsesforum 2010 fordelt på organisationstyper

Kategorier

Antal

Grundskoler- og specialskoler 591

Gymnasier og VUC 127

Erhvervsuddannelser 190

CVU, Professionshøjskoler m.m. 78

Offentlig forvaltning 24

Centre for undervisningsmidler m.m. 89

Private organisationer 66

Andet 274

Total 1439

2


Samlet statistik Uddannelsesforum 2011

Konferencedeltagere på Uddannelsesforum 2011 fordelt på

jobfunktion (1296 personer - UNI•C ikke medregnet - en del

konferencedeltagere havde ikke oplyst titel)

Ledelse

23%

Andet

5%

Underviser/lærer

21%

Bibliotekar/skolebi

bliotekar

10%

Konsulent/rådgiver

16%

Teknisk/administra

tiv medarbejder

2%

Vejleder (pæd./it.)

23%

Konferencedeltagere på Uddannelsesforum 2011 fordelt på jobfunktion

(1296 personer - UNI•C ikke medregnet - en del konferencedeltagere havde ikke oplyst

titel)

Underviser/lærer 305

Bibliotekar/skolebibliotekar 84

Vejleder (pæd./it.) 103

Teknisk/administrativ medarbejder 60

Konsulent/rådgiver 194

Ledelse 470

Andet 80

1296

3


Samlet statistik Uddannelsesforum 2011

Konferencedeltagere på Uddannelsesforum 2011

fordelt på postnummer

8000-8999

14%

9000-9999

4%

Udenlandske

deltagere

2%

1000-1999

8%

7000-7999

7%

2000-2999

37%

6000-6999

6%

5000-5999

5%

4000-4999

10%

3000-3999

7%

Konferencedeltagere på Uddannelsesforum 2011 fordelt på postnummer

(1439 personer - UNI•C ikke medregnet)

1000-1999 111

2000-2999 531

3000-3999 96

4000-4999 148

5000-5999 72

6000-6999 94

7000-7999 95

8000-8999 208

9000-9999 55

Udenlandske deltagere 29

Total 1439

Udstillingsgæster 2011 fordelt på jobfunktion

4


Samlet statistik Uddannelsesforum 2011

Udstillingsgæster 2011 fordelt på jobfunktion

Andet

19%

Vejleder (fx

pædagogisk- eller itvejleder)

9%

Bibliotekar

1%

Underviser

14%

Konsulent/rådgiver

12%

Leder

9%

Udstiller

26%

skolebibliotekar

4%

Teknisk/administrativ

medarbejder

6%

Vejleder (fx pædagogisk- eller it-vejleder) 80

Underviser 125

Udstiller 228

Teknisk/administrativ medarbejder 50

skolebibliotekar 33

Leder 84

Konsulent/rådgiver 104

Bibliotekar 12

Andet 168

Total 884

I 2011 blev brugt samme jobkategorier som i Siebel – i 2010 blev udstillingsgæsterne ikke adspurgt om jobfunktion.

Udstillere der ikke havde navneskilt er registreret, da alle blev bedt om at have et navneskilt. I antal for udstillere

indgår ligeledes flere skoleklasser til Københavns Kommunes udstilling og Djeeos udstilling.

Helsingør kommunes lærere og skoleledere er ikke medregnet – der var her 579 registrerede gæster til udstillingen.

5


Samlet statistik Uddannelsesforum 2011

Udstillingsgæster 2011 fordelt på postnummer

7000-7999

3%

6000-6999

2%

5000-5999

5%

8000-8999

8%

9000-9999

2%

Uden for DK

1%

1000-1999

13%

4000-4999

11%

2000-2999

41%

3000-3999

14%

Udstillingsgæster 2011 fordelt på postnummer

Postnummer

Antal

1000-1999 111

2000-2999 364

3000-3999 126

4000-4999 94

5000-5999 44

6000-6999 22

7000-7999 24

8000-8999 72

9000-9999 15

Uden for DK 12

Total 884

Udover de 884 registrerede gæster var der 579 fra Helsingør kommune.

6

More magazines by this user
Similar magazines