Overflatebehandling - Bygg uten grenser

byggutengrenser.no

Overflatebehandling - Bygg uten grenser

Begreper og beskrivelser – standarder 1504

Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s

INNHOLD

NS-EN 1504

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner. Definisjoner, krav,

kvalitetskontroll og evaluering av samsvar»

NS-EN 1504 består av ti deler som dekker store deler av arbeider innenfor betongrehabilitering.

3 ........................... Begreper og beskrivelser -standarder 1504

Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s

Presentasjonen finner du her

Hensikten med overflatebehandling er primært å forebygge og hindre nedbrytning av

betongen.

Estetikk er underordnet

8 ........................... Betonggulv -Behandling

Trond Helgedagsrud, Mapei AS

Presentasjonen finner du her

11 .......................... Etterbehandling av betong med maling

Per Frode Rismark, Sika Norge AS

Presentasjonen finner du her

15 .......................... Ny generasjon impregnering basert på nanoteknologi

Svein Inge Petterteig, SurfaProducts Scandinavia AS

Presentasjonen finner du her

NS-EN 1504-1:

NS-EN 1504-2:

NS-EN 1504-3:

NS-EN 1504-4:

NS-EN 1504-5:

NS-EN 1504-6:

NS-EN 1504-7:

NS-EN 1504-8:

NS-EN 1504-9+NA:

NS-EN 1504-10+NA:

Definisjoner

Systemer for overflatebehandling

Reparasjon av bærende og ikke-bærende formål

Lim for konstruktive formål

Injeksjon i betong

Forankring av armeringsjern

Korrosjonsbeskyttelse av armering

Kvalitetskontroll og vurdering av samsvar

Allmenne regler for bruk av produkter og systemer

Bruk av produkter og systemer på byggeplass og kvalitetskontroll

av utførelsen

18 .......................... Estetisk lasering av betongoverflater

Jesper Borg, Impregneringsgruppen AS

Presentasjonen finner du her

NS-EN 1504 omtaler/omhandler følgende om overflatebehandling:

• Definisjoner/begrep

• Bruksområder

• Krav til egenskaper

• Prøvemetoder

• Noen få krav til utførelse

• Krav til kontroll og dokumentasjon

• Krav til kompetanse

Artiklene i dette kompendiet er skrevet av forfatterne alene og samlet av byggutengrenser.no for bruk som underlag

for workshop 15.februar 2012. Dokumentet gir kun korte sammendrag av de enkelte temaene og ytterligere detaljer

må hentes i eksisterende standarder og produktveiledninger.

Hydrofoberende impregnering (HI)

Defineres i NS-EN 1504 del 1, 2 og 10

Behandling som skal gi betongen en vannavstøtende overflate. Porer og kapillarer får en

innvendig overflatefilm (hinne), men blir ikke fylt. Det blir ingen film på betongens overflate og

liten eller ingen endring av dens utseende.

2 3

More magazines by this user
Similar magazines