Trollstigplatået - Bygg uten grenser

byggutengrenser.no

Trollstigplatået - Bygg uten grenser

Trollstigplatået

Fra ide til virkelighet

Noen betraktninger om betongens

muligheter når tanken på å strekke

grenser slår rot.

Litt om samarbeid mellom aktører for å

gjøre en drøm til virkelighet.


• «Noason, er du interessert i å assistere

ved Trollstigplatået turistanlegg. Du

skal i tilfelle assistere meg

betongteknisk, fordi jeg har bestemt

meg for å få betongtavlen for dette

prosjektet»

• Går det an å være mer målbevisst?

• Og dette kunne undertegnede ikke si nei

til.


• For å klare å oppnå bestemte mål i livet

er man avhengig av samspill mennesker i

mellom. I tilfellet Trollstigplatået

hadde vi arkitekten i dirigentrollen i

samspill med:

Byggherren

– Entreprenøren

– Diverse assistenter (konsulenter)


• Og arkitekten hadde ideer:

– Ru overflate

– Slipte overflater

– Porefrie overflater

– Knuste overflater

– Sklisikre overflater

– Feilfrie overflater

– Bruk av ordinær komprimerbar betong

– Bruk av SKB


Og vi startet med kursing av aktørene


Kurs

• Hovedvekt på:

– Armeringsføring og overdekning

– Materialforståelse (betong)

– Ferskbetongbehandling

• Unngå steinreir

• Unngå synlige overganger (lagdelinger)

• Etterbehandling

– Øvrige ønskelige estetikkeffekter skulle

man oppnå med materialvalg av forskalingen

og forskalingsteknikk.


Viktighet av remiksing

Etter remiksing

Før remiksing


Man ønsket gjerne perfekt resultat,

porefrie og estetisk pene overflater


• Du Noason. Hvis ikke jeg setter krav til

betongproduktet, noe som i

utgangspunktet kan virke uoppnåelig, vil

utviklingen innen faget stagnere og det

er ingen tjent med. Vi må ha noe å

strekke oss etter.

• Bevisst eller ubevist lanserte han

overfor meg uttrykket:

”Betong uten grenser”.

More magazines by this user
Similar magazines