Bild 1

ru.no

Bild 1

Tema: Lavkonjunkturens muligheter

3‐5 November

Mo I Rana

Prosjektledere:

Gun‐Karin Karlsson:

Hilde Sandstedt

Gun‐Karin.Karlsson@ac.cci.se

Hilde.Sandstedt@ru.no


Business Meetpoint 2006 – Sammendrag:

Noen av spørsmålene som ble diskutert på Business Meetpoint den 8‐10 november 2006 i Mo i Rana i Norge:

•Blir E12/ Blå vegen øst‐vest‐øst en europeisk transportkorridor? Er Umskarstunnelen en første etappe?

•Kronen på verket – En bro over Kvarken?

•Næringslivets syn på framtiden “tverrtransporter”

•Hvor stor er betydningen av å tillate større kjøretøy (Max 60 tonn og maks 24m) selv på norsk side?

•Hva gjør vi lokalt for utbygging av flytrafikk?

•Hva generer grenseoverskridende næringslivssamarbeid mer konkret?

•Hvordan ser framtidens energiforsyning ut?


Kommentarer fra deltakere (2006) I forkant av BMP 2009

• Lengre tid til ”Business 2 Business”+ tid til

mingling

• Flere organiserte diskusjoner om spesielle

emner i mindre grupper

• Forsøk på å få med Finland evt. Russland

• Ta med flere yngre

• Detaljert program allerede ved innbydelse

• Flere foredrag om kommunikasjon

…Vi får komme tilbake til dette når vi har arbeidet mer

med programmet, men til dags dato tror vi at:

• Vi kommer til å legge mer tid til ”Business 2 Business”

• Vi jobber med gode foredragsholdere

• Mer fokus på miljø, også fokus på ”grensehinder”

• En del av BMP 2009 kommer til å konsentrere seg på

kommunikasjoner

• Kvarken og transportkorridoren over mot Russland

kommer trolig til å være med

• Bedre foredragsholdere


Business 2 Business

Bedrifter og organisasjoner har mulighet til å vise fram sin bedrift og sine produkter.

Foredrag

Interessante foredrag der vi håper på deres deltakelse. Slik så det ut i 2006 på

Meyergården i Mo i Rana


Regionens forutsetninger

• På Helgeland pågår en fantastisk næringsutvikling. Helgeland er blant Norges største industrimiljø, med et par

framtredende industrikonglomerat, industriparken i Mo I Rana og aluminiumkonglomeratet i Mosjøen

• Oljeindustrien finner og åpner nye olje‐ og gassfelt utenfor Helgelandskysten. Forsyningsbaser utvikles for personell i

Brønnøysund og materiale i Sandnessjøen.

• Oppdrettsindustrien er stor og har Norges største naturgitte potensial for utbygging.

• Transportkorridoren E12 muliggjør et fungerende logistikksystem østover via kvarkenfergen til Finland‐Russland‐

Baltikum, samt tilknytning til norrlandskustens Botniabane og E4.

• I logistikksystemet inngår også det betydningsfulle faktumet at godsbåter går i linjetrafikk fra Helgelandshavner ut på

kontinentet og til Island (‐USA)


Regionens forutsetninger fortsetter...

• Norsk investeringskapital kommer også i betydelig utstrekking in i Västerbotten.

• I Västerbotten finnes store næringslivsressurser som kan kombineres med ressursene i

Nordland (Metall‐ og prossesindustri, gruver, skog og vannkraftproduksjon)

• En dynamisk utvikling pågår innenfor flere bransjer. Nye gruver åpnes, vindkraften bygges ut og et

kraftkombinat basert på biomasse åpnes i Storuman der også en omlastningsterminal til jernbane utvikles.

• Norsk kapital har satset innenfor den omfattende utbyggingen av grensenære boliganlegg for turismen.

• Umeå har spesielle ressurser innen universitetet, høgskoler, regionssykehus, opera mm.

More magazines by this user
Similar magazines