GeoNor-konferansen 2011 - Rana Utviklingsselskap AS

ru.no

GeoNor-konferansen 2011 - Rana Utviklingsselskap AS

GeoNor-konferansen 2011

Industriell verdiskaping

basert på geologiske ressurser

i Nordområdene

4. - 5. oktober 2011

Mo i Rana

www.sintef.no/geonor-konferansen2011


GeoNor-konferansen

4. - 5. oktober 2011, Mo i Rana

Formål:

GeoNor-rapporten ” Industriell verdiskaping

basert på geologiske ressurser i Nordom

rådene” (www.sintef.no/geonor), publisert

Januar 2011, ble utarbeidet for å belyse

mulighetene for utvikling av industriutviklingsprosjekter

basert på geologiske ressurser i

Nordområdene.

Gjennom GeoNor-konferansen ønsker vi en

regelmessig oppfølging av anbefalingene gitt i

GeoNor -rapporten, og retter søkelyset på

potensialet og forutsetninger for industriell

verdiskaping basert på geologiske ressurser i

nord.

Ambisjonen er at konferansen skal bli en årlig

begivenhet og et samlingssted hvor industri,

offentlig forvaltning, virkemiddelapparat og

forskningsinstitusjoner løpende kan følge og

belyse forhold som er av betydning for å få til

industriell vekst og verdiskaping.

konferansen vil representanter for mineralselskap,

foredlings- og prosess-industri, gassproduksjons-

og distributør selskap, myndigheter

og forskningsmiljøer bidra til informasjon og

dialog rundt aktuelle tema i verdiskapingskjeden.

Konferansen retter seg mot beslutningstakere i

industrien, teknologi- og forskningsmiljøer, mot

politiske myndigheter, virkemiddelapparatet,

premissgivere, og offentlig forvaltning sentralt ,

regionalt og lokalt.

Program :

4. oktober

1130 - 1300 Registrering og lunsj

1300 - 1500 Sesjon 1 : Hva har skjedd

i kjølvannet av GeoNorrapporten

(nye prosjekter og

samarbeidsprosesser)

1530 - 1800 Sesjon 2 : Forutsetninger for

industriell vekst og verdiskaping i

nord

1900 Middag

5. oktober

0830 - 1000 Sesjon 3 : Kompetanse, utdanning

og forskningsaktivitet

1000 – 1200 Sesjon 4 : Rammevilkår, forvaltning

og myndighetenes rolle

1200 – 1330 Avslutning og oppsummering

Foreløpig deltakende bedrifter

med foredragsholdere :

Sentrale industribedrifter i nord, Myndighetene

ved Nærings- og Handels-departementet og/

eller Utenriksdepartementet, Statens Vegvesen,

NGU, Fylkeskommunene i Nordland Troms og

Finnmark, Direktoratet for mineralforvaltning,

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Sintef, Norut,

NTNU, NIVA.

Foto: NGU


Programkomite

Jack Ødegård, Sintef (leder)

Tronn Hansen, Forskningsrådet

Morten Smelror, NGU

Bård Dagestad, Direktoratet for Mineralforvaltning

Terje Malvik, NTNU

Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri

Kåre Kullerud, Universitetet i Tromsø

Øyvind Visnes , Landsdelsutvalget

Ola Torstensen, Nordland Fylkeskommune

Helge Stanghelle, Rana Utviklingsselskap

Rune Rafaelsen, Barentssekretariatet

Roar Sandøy, Sibelco Nordic

Frank Priesemann, Rana Gruber

Øystein Rushfeldt, Nussir

Kontaktperson:

Per Helge Høgaas

Sintef Materialer og kjemi

Epost : per.helge.hogaas@sintef.no

Telefon : 951 38 540

Påmelding:

Grethe Parker – Parker Solutions

Epost : grethe.parker@parker-solutions.no

Telefon : 990 05 842

More magazines by this user
Similar magazines