Her - Mineralklynge Nord

ru.no

Her - Mineralklynge Nord

Metalliske malmer og

industrimineraler

i Nord-Norge

Metalliske malmer

Jern

Jern er det metallet det finnes mest av på jorden. I naturen finnes jern

svært sjelden i ren form. Metallet utvinnes vanligvis fra jernmalm,

og da vesentlig sulfidmalm som pyritt og magnetkis. Rundt 95% av

metallet som produseres i verden er jern. Det sier noe om hvilken betydning

jern har for vårt industrielle samfunn. Jern er rimelig og har

samtidig høy styrke, og finnes både som støpejern, stål og smijern.

Stål er den klart mest brukte legeringen av jern. I Nord-Norge er det

Rana Gruber AS og Sydvaranger Gruve AS som driver kommersiell

utvinning av jernmalmer.

Gull

Gull var et av de første metallene som ble bearbeidet av mennesker.

Gull er mykt, formbart og svært korrosjonsbestandig, og regnes som

edelmetall og tungmetall. Metallet har god elektrisk- og termisk

ledningsevne, og lar seg lett legere med andre metaller. Gull har en

rekke kvaliteter som gjør det til uunnværlig i moderne teknologi

og industri. Gull kan brukes om og om igjen, og hverken korroderer,

blekner, knuses eller brekker. Nussir har veldokumenterte forekomster

av gull i Kvalsund, i tillegg er det avdekket gullforekomster både

i Bindal, Gjeddevann, Karasjok, Kautokeino og Målselev. I Kautokeino

ønsker det svenske gruveselskapet Arctic Gold å starte gruvedrift.

Repparfjord, kobber

Kobber

Kobber er et av de få metallene som forekommer i ren form

naturlig. Kommersiell utvinning foregår imidlertid ved

foredling av kobberholdige mineraler, som kobbersulfid.

Kobber kan brukes til mye. Alt fra kunst- og bruksgjenstander

til overføring av elektrisitet i kabler, til deler

i IT- og kommunikasjonsutstyr, som rør, og mye

mer. Nussir-feltet i Kvalsund som ble oppdaget

på 1970-tallet er Norges største uutviklede

kobberforekomst. Nussir ASA planlegger

gruvedrift på denne forekomsten.

Høgtuva, beryllium

Kolsvik, gull/ arsen

Seivåg,

titan/ jern

Mauken, gull

Ørtfjell, jern

Mofjellet, sink/ kobber/ bly/ gull

Faunvatnet, sink/ kobber/ bly/ gull

Nussir, kobber

Bruvann, nikkel/ kobber

Sulitjelma, kobber/ gull

Andørja,

jern/ fosfor

Bidjovagge, gull/ kobber

Malmforekomster

I drift

Porsvann,

PGE/ kobber

Gallujav'ri,

nikkel

Rai'tevarri,

kobber/ gull

Mulig framtidig drift

Bjørnevatn, jern

Gjeddevann,

gull/ arsen

Alle foto: Shutterstock Kildehenting kart: NGU, Mineralressurser i Norge 2011

More magazines by this user
Similar magazines