SFO forældrerådsmøde onsdag d. 23. januar 2013

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

SFO forældrerådsmøde onsdag d. 23. januar 2013

SFO forældrerådsmøde onsdag d. 23. januar 2013

Referent:

- Kort info fra alle afdelinger

Hvad ser, oplever og hører forældrerådet?

Generelt gode oplevelser i alle afdelinger.

Morgen-SFO´en bliver igen nævnt som meget positivt for børnene.

- Kan vi blive endnu bedre til at kommunikation eller hvordan sikrer vi, at beskeder,

ugeplaner o.a. info bliver læst?

Oplevelse af, at specielt de større elever og deres forældre ikke læser info.

En mulighed kunne være at skrive på mail, hvis der er arrangementer, der har særlig vigtighed for alle at vide

noget om.

- Uge 4 .. "Barnets personlige, kulturelle og sociale udvikling"

Fælles tema; Forskellige måder/aktiviteter at udtrykke det; Feedback fra forældrerådet

Midtvejs i uge 4, er der flere positive oplevelser fra alle afdelinger.

- Budget,- kort info

Det store SFO budget (personale/børnesikring); Har forældrerådet ønsker?; Indretning

- Evt ny skolestruktur (kort om proces)

Fokusgr.; Skolebestyrelsen; Samarbejdsgr. med klub (Sokkehuset)

- Ny skolereform,- hvordan forholder vi/I jer til reformen

SFO kan være i farezonen; SFO leder brev til Bupl; Vi overvejer at invitere FNÅ til et arrangement ?

- Motion hver dag hele skoleåret?


Tema fra sidste møde; Måske tænkt ind i næste skoleår som indsats;

- Kommende møde

Ny dato; 19/3 kl. 17-19

More magazines by this user
Similar magazines