13 04 03 Referat - Skødstrup Skole

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

13 04 03 Referat - Skødstrup Skole

Skødstrup Skole

Afbud: Charlotte og Trine.

Hvem skriver til Rosen: Jesper

REFERAT AF

SKOLEBESTYRELSESMØDE

ONSDAG DEN 3. APRIL KL. 19.00 - 22.00

Kl. 19.00 1. Regnskab for 2012 + justering af budget for 2013

Resultatet er flot for hele skoleområdet i Århus ifølge B&U. Skoleområdet ender på en positiv

afvigelse på 1 promille.

Vi har haft et forbrug på Skødstrup Skole på ca. 40.000.000,- vi har et overskud på 1.043.735,-

Overskuddet skyldes at, vi har brugt færre midler end forventet til løn til ledelse og rengøring, samt

vikar. Bygnings vedligehold blev ligeledes lidt mindre end forventet.

Vi har et forbrug i SFO på ca. 15.000.000,-. Akkumuleret status er 2.000.000,- i overskud.

Lønforbruget er blevet mindre end forventet pga. feriepenge, barsel og vikar. Kursusbudgettet er

blevet mindre end forventet.

Skolebestyrelsen forslår at der bliver ansat flere ressourcepersoner i kommende skoleår i SFO +

almindelig ekstra ansatte, som er ekstra hænder i hverdagen, som også kan være med til, at der ikke

skal være vikar ved sygdom.

Skolebestyrelsen ønsker forsat at prioritere udveksling til 200.000,-. Anne konkluderer, at

skolebestyrelsens ønske bliver gennemført i skoleåret 2013/14.

Kl. 20.00 – Pause – kaffe m.v.

Kl. 20.15: Lærernes arbejdstidsaftale

Kort indføring i arbejdstidsaftalen for lærer i Århus kommune, som er aftalt for kommende skoleår

2013/14. Anne orienterede skolebestyrelsen om aftalen. Skolebestyrelsen opfordrede til, at skolen

allerede begynder at se på arbejdspladser/fysiske rammer for personalet i forhold til fælles møder og

forberedelse. Skolen har søgt overskudspuljen til forbedring af personalerum/arbejdsforhold for

personalet.

Kl. 21.00: Har du noget på hjerte? Elevrådet, pædagogisk råd, forældrevalgte?

Byd ind hvis du har noget på hjerte.

Lockout. Der har været gode informationer til forældre fra ledelsen. Ledelsen kunne godt

opfordre forældrene til, at børnene bruger SFO´en. Der er få børn som benytter sig af

tilbuddet. SFO´en er bemandet som sædvanligt.

Andet

Kl. 21.20: Fokus på forældresamarbejde

Baggrund:

Vi har forældresamarbejde som et fælles indsatsområde i Skødstrup lokaldistrikt.

Anne fortæller om resultaterne af fokusgruppeinterview med forældre og lærere/pædagoger.

Skødstrup Skole Administration: 86 99 16 66 E-mail: sko@aaks.aarhus.dk

Rosenbakken 4 Lærerværelse: 86 99 30 97 Web: www.skoedstrup-skole.dk

8541 Skødstrup Fax: 86 99 06 88 Portal: www.skoleportalaarhus.dk/skoedstrup


Skødstrup Skole

Generelt er der god kommunikation og tillid mellem personale og forældre, men der er selvfølgelig

områder som kan udvikles. Skolebestyrelsen forholder sig til, hvordan de ønsker at der skal arbejdes

fremadrettet med Skole/hjem på Skødstrup Skole.

Mindre netværksgrupper i forhold børn med særlige vilkår.

Mere ensartethed/forventningsafstemning omkring Intra og forældrekommunikation

generelt. Rød tråd gennem hele skoleforløbet for kommunikation.

E-mail er ikke altid den rette kommunikationsvej, vigtigt at vurdere om anden

kommunikationsform (direkte møde) er et reelt bedre.

Afprøve nye former for skole/hjemsamtaler.

Skolebestyrelsen ønsker det op på et kommende bestyrelsesmøde, hvor der kan debatteres, hvilke af

overordnede områder der skal være fokus på i kommende skoleår.

Kl. 21.50 Eventuelt

Lisbeth fra skolebestyrelsen har været forgangskvinde for et flot indslag i Lokalavisen.

Der er dialogmøde har på Skødstrup Skole d. 30.4.2013. Tine kan deltage.

Formanden har skrevet et godt brev ud til forældrene under Lockout.

Referent

Anette Røge.

Skødstrup Skole Administration: 86 99 16 66 E-mail: sko@aaks.aarhus.dk

Rosenbakken 4 Lærerværelse: 86 99 30 97 Web: www.skoedstrup-skole.dk

8541 Skødstrup Fax: 86 99 06 88 Portal: www.skoleportalaarhus.dk/skoedstrup

More magazines by this user
Similar magazines