HEILPRAKTIKER UTDANNELSEN

larssth

HEILPRAKTIKER

UTDANNELSEN

2017


Velkommen

Velkommen til Norsk heilpraktikerskole

Skolen tilbyr kurs og utdannelse innen naturmedisin. Heilpraktikken har opprinnelse i

fra folkemedisin og er regulasjonsterapi med naturlige metoder. Den omfatter flere

elementer som f,eks homeopati, urtemedisin, auriculoterapi og irisanalyse.

Ordet ’heil-praktik’ betyr oversatt til norsk "helbredelses -praksis" Mange av de

disipliner, heilpraktikken benytter i dag, brukes i det meste av Europa av både leger

og naturmedisinske behandlere.

”Heilen” er tysk for å helbrede. En heilpraktiker jobber med helbredelse.

Heilpraktikk og naturmedisin er regulasjonsterapi, regulasjonsterapi går ut på å støtte

kroppens selvregulerende systemer ved bl.a. å eliminere belastninger, stimulere til

utrensning (detox), og aktivere / regulere immunforsvaret. På denne måtene får

kroppen de beste mulighetene til å gjenvinne sunnheten.

I arbeidet med mennesker fokuserer heilpraktikeren mer på årsakene til sykdommer,

fremfor symptomene. Heilpraktikk er en helhetsterapi, som drar inn hele mennesket.

både fysisk, psykisk og mentalt. Regulasjonsterapien omfatter en rekke forskelige

diagnose- og behandlings -former. Allsidighet er en av heilpraktikkens styrker.

Leder av Norsk Heilpraktikerskole:

Lars- Steinar Haugen

Takk for din interesse for heilpraktikerutdannelsen

og kursmodul ernæring. Ønsker du ytterligere

informasjon utover den du finner i katalogen er

du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Med Hjertelig Hilsen

Påmelding / kontakt

post@heilpraktikerskolen.no

951 74 291

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

2


Innhold

Innhold

Side 2:

Side 3:

Side 4:

Side 5:

Side 9:

Side10:

Side11 :

Velkommen

Innhold

Om heilpraktikerskolen

Om heilpraktikerutdannelsen

Anatomi og fysiologi med spesialpatologi

Enkeltmoduler og kurs

Medlemskap i utøverorganisasjon

Bli heilpraktiker ved Norsk Heilpraktikerskole

Heilpraktikerskolen tilbyr udannelse og kurs i naturmedisin.

• 3 års utdannelse til heilpraktiker på deltid

• ½ års kursmoduler

• Enkeltfag / kurs

• Nettkurs / webinar

• Kurs på DVD

Les mer på hjemmesiden www.heilpraktikerskolen.no

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

3


Heilpraktikerskolen

Om heilpraktikerskolen

Norsk heilpraktikerskole ble startet i 2011 av Lars Steinar Haugen, Skolen tilbyr kurs

og utdannelse i naturmedisin, Vi driver skolen i nært samarbeide med

heilpraktikerskolen i Danmark, Som har utdannet terapeuter i mer enn 30 år.

Gjennom vårt samarbeide med den danske heilpraktikerskolen, kan vi tilby

undervisning av høy kvalitet med de beste forelesere innenfor sine felt. vi

samarbeider blant annet om kvalitetssikring, utveksling av forelesere,

fellesundervisning og eksamen.

Den norske heilpraktikerutdannelsen baserer seg som den danske s på den tyske

heilpraktikertradisjonen.

Skolens administrasjon er i Oslo, vi har ikke egne lokaler da store deler av

undervisningen (all teoretisk undervisning) foregår som nettkurs / nettundervisning

Undervisningen i de praktiske fagene foregår som vanlig klasseromsundervisning.

For større grupper leier vi undervisningslokaler ved Unity senteret, Møllergata 23,

Oslo. For mindre grupper holdes undervisningen på klinikken til skolens leder, på

Nordstrand i Oslo.

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

4


Heilpraktikerutdannelsen

Om heilpraktikerutdannelsen

Heilpraktikerutdannelsen gir en bred og grunnleggende utdannelse i naturmedisin.

Som student på heilpraktiker- utdannelsen blir du utdannet i de grunnleggende og

avgjørende elementer i en naturmedisinsk forståelse av sykdom og sunnhet.

Studiet er et deltidsstudie med undervisning på helg og kveldstid og kan derfor lett

kombineres med en hel- eller del- tidsjobb. Undervisningens teoretiske del foregår

som webinar / nettkurs. For den praktiske delen foregår undervisningen i Oslo.

Den avsluttende heilpraktikereksamen avlegges i Danmark hos den danske

heilpraktikerskolen i Silkeborg.

Utdannelsen består av følgende elementer:

6 kursmoduler som hver varer ca 1/2 år.

Tilvalgskurs - (14 timer tilvalgskurs i løpet av utdannelsen er obligatorisk)

De 6 kursmoduler + obligatorisk tilvalg utgjør tilsamen 700 undervisningstimer.

Anatomi og fysiologi med spesialpatologi for naturterapeuter 75 timer.

VEKS-fag - 50 timer.

- NB: Undervises ikke på heilpraktikerskolen - faget må tas hos ekstern tilbyder.

Førstehjelpskurs - på minimum 3 timer

- NB: Undervises ikke på heilpraktikerskolen - faget må tas hos ekstern tilbyder.

Skriftlig hovedoppgave (inngår i den avsluttede kursmodulen)

3 timers skriftlig hjemmeeksamen etter hver kursmodul.

Avsluttende muntlig heilpraktikereksamen.

Studieformer:

Utdannelsen til heilpraktiker er basert på følgende studieformer:

Selvstudium

Nettbasert undervisning (nettkurs / webinar)

Forelesninger innspilt på DVD eller opptak av forelesninger som streames på nettet

Klasseromsundervisning i Oslo

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

5


Heilpraktikerutdannelsen

Om heilpraktikerutdannelsen

Fag /emner - På heilpraktikerutdannelsen lærer du blant annet fag som:

- Homeopati

- Biologisk regulasjonsmedisin / homotoxikologi,

- Antroposofisk medisin

- Cellesaltterapi

- Ernæringslære

- Funksjonell medisin

- Matvareintoleranser (testing og behandling)

- Urteterapi (phytoterapi)

- Auriculoterapi (øreakupunktur etter Nogier

- Koppingterapi

- Dornmetoden

- Irisanalyse og visuell analyse

- Pasientpsykologi

- Anatomi og fysiologi

- Patologi

- Biokjemi

- Farmakologi

De 6 kursmodulene.

Hoveddelen av våre fag inngår i de 6 kursmodulene, hver kursmodul (unntatt den siste)

opptrer som en selvstendig modul som kan tas i uavhengig rekkefølge av de andre

modulene. Det er og mulig å delta på kun en eller noen moduler uten å måtte ta hele

utdannelsen. Du melder deg på og binder deg kun for en modul om gangen.

I tilegg til de 6 modulene kommer noen tilvalgkurs som du kan velge blant.

I løpet av utdannelsen er det obligatorisk å ta tilvalgskurs på minst 14 timer.

De 6 kursmodulene + obligatorisk tilvalg utgjør tilsamen 700 undervisningstimer.

Du får eksamensbevis fra skolen etter hver fullførte modul.

* I modul bio-regulasjonsmedisin inngår

patologi som en integrert del av undervisningen

** I modul eksamensforberedelse inngår

en skriftlig hovedoppgave.

Fullstendig beskrivelse av modulene / kurs / studieplan finnes på hjemmesiden

http://www.heilpraktikerskolen.no/2/plan.htm

Kataloger for hver modul, med beskrivelse av alle kurs som inngår i den enkelte modul

blir lagt ut på hjemmesiden så snart de er klare.

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

6


Heilpraktikerutdannelsen

Om heilpraktikerutdannelsen

Når arrangeres de 6 kursmodulene.

Hva koster utdannelsen

Prisliste med priser og betalingsbetingelser kan lastes ned fra hjemmesiden

http://www.heilpraktikerskolen.no

Direktelink:

http://www.heilpraktikerskolen.no/2/Dokumenter/BETALINGSBETINGELSER%20H16.pdf

Pensumlitteratur

Er de kompendiene og det materiale du får utlevert til hvert kurs.

I tilegg er det noen få bøker som inngår som pensum i enkelte av modulene.

I tilegg til pensumlitteratur, har vi anbefalinger til tileggslitteratur / fordypningslitteratur

i hver modul til den som ønsker utfyllende stoff på enkelte tema.

Pensumbøker og tileggslitteratur må selv kjøpes av den enkelte student

og kommer i tilegg til modulavgiften

Oversikt over pensumbøker og tileggslitteratur kan lastes ned fra hjemmesiden

http://www.heilpraktikerskolen.no

Adgangskrav

Det er ingen opptakskrav ved skolen, man melder seg på innen påmeldingsfristen.

Du melder deg på en kursmodul om gangen.

Alle kursmoduler (unntatt den siste modulen modul eksamensforberedelse) kan tas uavhengig av

hverandre. Dersom du ikke ønsker å ta hele utdannelsen, kan du delta på enkeltmoduler.

For å få begynne på den siste kursmodulen, Eksamensforberedelse, med hovedoppgave og

eksamen. skal du ha fullført alle de 5 andre kursmodulene ved skolen, samt ha fullført medisinske

fag og VEKS fag

For å gå opp til eksamen kreves at:

Du har fullført kursmodul Eksamensforberedelse og fått godkjent den skriftlige hovedoppgaven.

Studieerfaring er et pluss, da studiet krever mye hjemmearbeid.

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

7


Heilpraktikerutdannelsen

Om heilpraktikerutdannelsen

Hovedlærere på heilpraktikerutdannelsen

Lars -Steinar Haugen Leder av Norsk Heilpraktikerskole

Heilpraktiker og homeopat, bc i biokjemi og utdannet legemiddelkonsulent.

Har klinikk på Nordstrand i Oslo, hvor også en del av klasseromsundervisningen foregår

Kenn Øhlenschlæger

Heilpraktiker,. Har tileggsutdannelser bla innen homotoxikologi, massasje, soneterapi,

kinesiologi og akupunktur.

Leder og underviser ved den tidligere Heilpraktikerskolen iChristiansfeld (DK) fra 2000-

2007. Underviser nå i flere fag ved Heilpraktikerskolene både i Danmark og Norge.

Underviser på Heilpraktikerskolen i:

Anamnese, irisanalyse, bio- regulasjonsmedisin (homotoxikologi) casetrening, klinikk.

Noen av de andre underviserne du treffer på heilpraktikerutdannelsen

Anne Marie Vester

Akupunktør, øreakupunktør og posturolog. Utdannet ved bl.a. ChangChun Universitet

i Kina, hos lege og øreakupunktør Raphael Nogier, samt lege og posturolog Michel

Marignan. Driver egen klinikk.

Underviser på Heilpraktikerskolen i: Auriculoterapi (fransk øreakupunktur)

Anna Iben Nørgaard Hollensberg

Lege, spesialist i allmennmedisin, heilpraktiker. Utdannet i sveitisk biologisk medisin ved

Paracelsusklinikken i Sveits og utdannelse fra Intstitute for Functional Medicine, USA.

Underviser på Heilpraktikerskolen i: Tannfokus, Funksjonell medisin, journalføring og

eksamensforberedelser

Rolv Hjelmstad

Urteterapeut, geobiologisk rådgiver, healer, naturfotograf og forfatter.

Cand real fra universitetet i Trondheim 1979, med botanikk som hovedfag.

Underviser på Heilpraktikerskolen i: Phytoterapi (urtemedisin)

Frede Damgaard

Ernæringsterapeut, medisinsk urteerapeut, biopat, phytoterapeut

og forfatter. Har arbeidet med behandling på fulltid siden 1980.

Underviser på Heilpraktikerskolen i: Ernæringslære, kostholdsveiledning og phytoterapi

Jogi (Jørgen) Karpinski

Dornterapeut, akupunktør og soneterapeut.

Opprinnelig fra Tyskland, bor og jobber i Malmø i Sverige

Underviser på Heilpraktikerskolen i: Ledd og ryggsøylebehandling etter dornmetoden

Henrik Prien

Heilpraktiker og ID-Psykoterapeut. Arbejder til daglig med bl.a. psykoterapi og coaching.

Underviser på Heilpraktikerskolen i: Pasientpsykologi, Konstitusjonslære /

menneskekunnskap etter Carl Huter`s lære og endrings / motivasjonssamtalen.

Flere undervisere finner du på hjemmesiden http://www.heilpraktikerskolen.no/2/forelesere.htm

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

8


Heilpraktikerutdannelsen

Anatomi og fysiologi med spesialpatologi

Anatomi og fysiologi med spesialpatologi for naturterapeuter:

Utdannelsen består av 13 delkurs med forelesninger på DVD eller som streaming

over nettet.

75 undervisningstimer.

Forhandsinnspilte forelesninger som streames over nettet.

Forelesningskompendier på pdf.

Fleksibelt - Studer når det passer deg.

Eksamen i Oslo.

Patologidelen av studiet er ikke en fullstendig patologiutdannelse.

Men er et spesialtilpasset tema for naturterapeuter.

- Når skal pasienten / klienten sendes videre til lege.

Ordinær patologi blir undervist under modulen bio-regulasjonsmedisin.

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden.

- Oversikt over alle delkurs utdannelsen består av

- Forelesere.

- Priser.

http://www.heilpraktikerskolen.no/2/AFP.htm

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

9


Enkeltmoduler / kurs

Enkeltmoduler / kurs

Vi har åpent for deltagelse på enkeltmoduler og de fleste av våre kurs er tilgjengelige

som enkeltstående kurs, dette er et tilbud til deg som ikke er interessert i å ta hele

heilpraktikerutdannelsen, men kun er interessert i enkelte fag / emner. I tilegg arrangerer

vi og noen kurser som ikke inngår i heilpraktikerutdannelsen.

Ved å delta på en hel kursmodul får du 20 -40% lavere pris på kursene, sammenlignet

med å ta kursene som enkeltkurser.

Hold deg oppdatert på tilgjengilige kurs via kurskalenderen på var hjemmeside.

http://www.heilpraktikerskolen.no/2/Kalender2.htm

Eller meld deg på vårt nyhetsbrev via skjema på hjemmesiden og få tilsendt

informasjon om våre kurs og utdannelsen.

Kurs på DVD

Vi har produsert en rekke kurs på DVD , og vi har tilgjengelig opptak av mange av våre

tidligere webinar, disse streames direkte på nettet.

For oversikt over tilgjengelige kurs på DVD / eller som opptak se hjemmesiden:

http://www.heilpraktikerskolen.no/2/DVD.htm

Er du allerede terapeut? Oppdater dine kunnskaper.

Få ny kompetanse av Nordens beste forelesere på sine områder.

Utøverorganisasjon

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

10


Heilpraktikerskolen

Medlemskap i utøverorganisasjon

Naturmedisinsk del

3 fullførte moduler på heilpraktikerutdannelsen kvalifiserer for den naturmedisinske

delen for medlemskap i NLH (Norges Landsforbund av Homøopraktikere)

Medisinsk del

Heilpraktikerskolens utdannelse i anatomi og fysiologi med spesialpatologi for

naturterapeuter på 75 undervisningstimer, kvalifiserer for den medisinske delen for

medlemskap i NLH

VEKS fag

For å få medlemskap i NLH må du ha bestått VEKS fag på 50 timer.

NB: Faget undervises ikke på heilpraktikerskolen må tas hos ekstern

NB: Det er ikke alle tilbydere av VEKS fag som tilfredsstiller kravene til NLH.

Ta derfor kontakt med NLH for å forsikre deg om at kurset du skal ta er godkjent.

NLH tilbyr blant annet egen forsikringsordning for terapeuter og arrangerer årlige

faglige oppdateringsseminar.

Gjennom medlemskap i NLH er du kvalifisert for oppføring i Brønnøysund

registeret over alternative utøvere. En slik registrering er nødvendig for å slippe å

betale moms på behandling.

Les mer på NLH`s hjemmeside:

http://www.org-nlh.no

9

Postboks 27 kringsjå, 0807 OSLO

Tlf: 951 74 291 – email: post@heilaktikerskolen.no – www.heilpraktikerskolen.no

11

More magazines by this user
Similar magazines