COWIbyutviklingKrSand

cowinorge

COWIbyutviklingKrSand

Fra Nordic Built Challenge "Urbain mountain"

COWI Kristiansand ønsker å sette fokus på bærekraftig utvikling i byen vår, og inviterer med

dette til en interessant ettermiddag med gode foredragsholdere og spennende diskusjoner.

For å lykk,es med fokus på bærekraft, er det nødvendig med godt samarbeid mellom både

offentlige myndigheter, utbyggere, arkitekter og andre konsulenter. Vi har derfor forsøkt å

sette sammen et program der vi får høre litt om fokus fra kommunens side, utfordringer og

muligheter i pågående prosjekter både i Kristiansand og andre steder, og ikke minst hvorfor

det er god økonomi i bærekraftig planlegging og utbygging.,,

Similar magazines