«OES i Norge» nr. 2 – 2010

noesk

OES i Norge

Norsk Old English Sheepdog Klubb • nr. 2 2010 • 39. årg.


oes i Norge nr. 1/2010 39. årg.

innhold

nye medlemmer …

Heidi Gravanes

Geir Stray

Snefrid Holbek

Ewelyn Hysing-Olsen

Milla Krogstad

Marika Lahtinen

3 lederens røst

4 redaktørens side

5 nytt fra styret

helseresultater

6 protokoll fra årsmøtet

8 noesk-toppene

10 euro-oes

14 våre veteraner

16 årets spesialdommer

17 til låns

18 arthur

19 et klart signal

21 innførsel av hund til Sverige

22 ferieplaner

24 etiske retningslinjer for hundehold

29 utstillingsresultater

32 klubben

verv

33 kontaktpersoner

bladet

34 noesks etiske retningslinjer for avl

35 spesialen

layout og sats: Ingunn E. Aase

foto til venstre

Lewis Twinklestar’s Lewis Boogi

forsidefoto

Midas Twinklestar’s Wild One


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

lederens røst

Ingunn E. Aase

Kjære medlemmer | Takk for tilliten som

nyvalgt leder for klubben.

Da jeg ble forespurt om oppgaven var

ikke svaret ubetinget ja. Som dere vet

har klubben vært gjennom en svært

turbulent periode. Å lede en hunde klubb

etter noe slikt krever et godt sammensatt

styre. Etter å ha vært gjennom en del

styremøter allerede vil jeg si at klubben

i aller høyeste grad har fått det. Tonen på

møtene er uforbeholdent positiv. Takk til

valgkomiteen for en utmerket jobb med

å finne kandidater.

Arbeidet for rasen fortsetter, og

noe av det viktigste for meg i denne

sammenheng er at vi alle ser fremover.

Det er synd hvis gammelt nag og

uoverenstemmelser skal komme i

veien for rasens utvikling i Norge. Alle

kan vi gjøre feil og våre egenskaper

som mennesker gjør at vi kan ta valg

i forhold til hvordan vi håndterer dette.

Alle har krav på en ny sjanse, i hvertfall

én gang, og man må gå ut fra at de fleste

av oss lærer av våre feiltrinn. Saklige og

personlige uovernstemmelser bør ikke

sammenblandes.

Personlig er jeg travlere enn

noensinne. Til høsten begynner jeg på

siste året ved Høgskolen i Gjøvik for å

oppnå tittelen Bachelor i Mediedesign.

Det er mange essay som skal skrives,

prosjekter som skal gjennomføres og

eksamener som skal leses til. Med fire

unger og to oes-er pluss mann som

jobber borte to uker hver måned, har

dette bydd på mange utfordringer på

hjemmefronten. Målene blir likevel

oppnådd hvert semester, så jeg må si

meg fornøyd med utviklingen.

På utstillingsfronten har jeg også

vært litt aktiv med vår egen oppdrettede

tispe Blightybears Back in Business.

Arwen, som vi kaller henne til daglig,

har allerede gjort seg sterk bemerket

i utstillingsringen i Norge, Sverige,

Danmark og Tyskland med nitten

certifikater som resultat. Nå i vår har det

blitt lite utstillinger da jeg har hatt det

ekstremt travelt på skolen. Jeg håper på

at vi skal få med oss noen utstillinger på

sensommeren og til høsten. Sammen

med kullbroren Torro stortrives Arwen

i snøen om vinteren og som oes-er

flest elsker de å være i sentrum av

oppmerksomheten.

God sommer

3


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

redaktørens side

styret

Endelig sommer …

… og absolutt tid for et nytt medlemsblad.

Tusen takk til dere som har

bidratt med stoff til dette nummeret.

Et hjertesukk kommer likevel fra styret

av den manglende aktiviteten blant

medlemmene for å bidra med stoff til

bladet. Medlemsbladets eksistens er

avhengig av at vi har aktuelt stoff å fylle

det med. Historier om oes-er rundt om i

landet er alltid artig å lese om og vi skulle

svært gjerne ha hørt mer til flere av dere.

Medlemsbladet er et ypperlig medium til

å dele dine gleder med din oes med oss

andre entusiaster. Hverdagshistorier,

ferieminner, utstillingsreportasjer og

andre aktiviteter der oes-en er det

selvfølgelige midtpunkt er noe vi ønsker

å lese om. Din oes trenger ikke å være

en av dem som stadig reiser på utstilling

for å komme i bladet. De ekvipasjene

hører vi stort sett om likevel. Vær

kreativ og gi redaksjonen mengder

med stoff å publisere.

Er du ikke den store skriveren

så husk at bilder forteller mer

enn tusen ord. Et godt bildearkiv

ønsker vi oss både til bladet og

hjemmesiden. Det er alltid moro

å ha gode bilder å velge blant når

vi skal illustrer nye artikler.

Husk fotoapparat og skrivesaker

i sommer og send masse

oes stoff til; old.english.sheepdog@

klubb.nkk.no.

Blant noe av det du finner i dette

nummeret av «oes i Norge» er ferieplanene

til mange oes-er.

En gammel utgått tråd som vi ønsker

å ta opp igjen er «våre veteraner». Denne

gangen får du lese om Hilda, som er en

gammel oes-dame som nyter livet som

pensjonist. Vi ønsker selvfølgelig å høre

fra flere gamle oes-er rundt om i landet.

nkk har vedtatt retningslinjer for

hundehold som blir gjengitt i bladet i

sin helhet

Årets spesialutstilling er blitt utsatt

til 4. september og fullstendig annonse

finnes bak i bladet. Selvfølgelig finner

du også reiseskildring og bilder fra årets

begivenhet i Europa, nemlig Euro oes

i Danmark.

God leselyst

4


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

nytt fra styret …

Tirsdag 27. april ble det første styremøtet

avholdt etter valget 2010. Første møte

skulle vært avholdt 21.04., men feil på

datalinjene forhindret dette.

Styremedlemmene presenterte

seg og det er en god mix av tidligere

klubbaktive og nye deltakere i

styresammenheng.

Det er avholdt fire styremøter og vi

har vært gjennom tjuefire saker. Ved

NKKs representantskapsmøte 24.04.

hadde vi to deltakere som representerte

klubben.

En stor del av styrearbeidet nå i

vår har vært konsentrert om spesialutstillingen,

det er mange ting som

skal på plass og alt er viktig for å få et

vellykket arrangement. I siste styremøte

valgte vi å utsette spesialutstillingen til

4. september 2010.

helseresultater …

Styret er enige om å ønske alle oesentusiaster

velkommen til å sende inn

stoff, resultater og bilder fra utstillinger

til hjemmesiden og bladet.

Vi ønsker også alle hjertelig

velkommen til klubbens arrangement

og som medlem i klubben.

Da gjenstår det å krysse fingrene for

en hyggelig spesialutstilling i september

med mange deltakere.

God sommer hilsen styret

Tillegg til årsberetningen for 2009:

Klubben deltok med fire hunder til fotooppdrag

for Det Nye som ble presentert i

desembernummeret av bladet.

Antall medlemmer i klubben i 2009

var 103. fordelt på 76 hovedmedlemmer,

19 husstandsmedlemmer, 4 medlemmer

vervet av oppdretter og 4 æresmedlemmer.

hd-resultater

16507/08 Old Dream’s Cobby Eddie a (fri)

16506/08 Old Dream’s Eduardo Blue a (fri)

FI30202/09 Blockhead’s Also a Superstar a (fri)

IS12852/09 Old Cobbler’s Kindred Spirit b (fri)

aa-resultater

FI30202/09 Blockhead’s Also a Superstar a (fri)

Øye-resultater (ecvo)

NZKC07485-2003 Abbotthall Aoraki Abi at Bobbyclown uten anmerkning

FI30202/09 Blockhead’s Also a Superstar uten anmerkning

DK02590/2006 Sound Solution Gully Miss Molly Katarakt (ikke medfødt)

Mistenkt Cortical

5


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

PROTOKOLL Årsmøtet i NOESK 27. mars 2010, kl. 12.00 i Letohallen, Eidsvoll

Stemmeberettigede tilstede: Trine Lande-Hamre, Karethe Jakobsen, Kristina H.

Fredriksen, Grete Røed, Bente Karlsen, Ingunn E. Aase

Ikke stemmeberettigede tilstede: Olav Hedne (ordstyrer)

SAK 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent med anmerkning om at HED/OPPs regnskap for 2009 ikke er vedlagt.

SAK 2 Konstituering

a) Valg av møteleder

Olav Hedne valgt

b) Valg av referent

Ingunn E. Aase valgt

c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Karethe Jakobsen og Grete Røed valgt

d) Godkjenning av dagsorden

Godkjent med bemerkninger

Det må spesifiseres under «innkomne saker» i dagsordenen til Årsmøtet, hvilke

saker som er foreslått fra styret og hvilke fra medlemmene.

«Innkomne saker» må komme før «valg» på dagsorden til Årsmøtet.

e) Antall stemmeberettigede

6 tilstede

f) Valg av tellekorps

Trine Lande-Hamre og Bente Karlsen valgt

SAK 3 Godkjenning av årsberetning

3.1 Styrets årsberetning

Godkjent med krav om følgende tilføyelser som offentliggjøres i klubbens fora:

Antall medlemmer, spesifisert, pr. 31.12.2009 og informasjon om at NOESK stilte

med fire OESer til fotooppdrag for Det Nye.

3.2 HED/OPPs årsberetning

Tas til etterretning

SAK 4 Godkjenning av regnskap med revisors beretning

4.1 NOESK regnskap

Godkjent med følgende krav:

Det reelle driftsresultatet basert på de reelle ordinære inntekter må komme

tydelig frem i regnskapet.

Anbefaling om at utstillingsregnskapet må føres samlet som egen post i

hovedregnskapet.

En vesentlig del av klubbens kapital settes på høyrentekonto.

Budsjett

Klubben henstilles til å budsjettere utgifter i samsvar med forventede faste

inntekter. Styret må bestrebe etter å få driftsresultatet til å gå i balanse.

Budsjettet bør gå i balanse neste år.

Budsjett må stå som egen post i dagsorden.

Revisjonsberetning: Godkjent

PROTOKOLL Årsmøtet i NOESK 27. mars 2010, kl. 12.00 i Letohallen, Eidsvol side 1/2

6


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

4.2 Gruppe HED/OPPs regnskap

Revisjonsberetningen tas til etterretning med krav om at det må innhentes kopi av

regnskapet for 2009.

SAK 5 Valg

Antall innkomne stemmesedler: 31

Antall forkastede stemmesedler: 1 (manglet avsender)

Antall tellende stemmesedler: 30

JA NEI BLANK

5.1 Valg av leder

Ingunn E. Aase (innstilles for 2 år) 20 9 1 VALGT

5.2 Valg av nestleder

Karethe Jakobsen (innstilles for 1 år) 22 7 1 VALGT

5.3 Valg av tre styremedlemmer

Kristina H. Fredriksen (innstilles for 2 år) 28 2 0 VALGT

Steinar Holbek (innstilles for 2 år) 30 0 0 VALGT

Michael Pedersen (innstilles for 1 år) 29 0 1 VALGT

5.3.1 Valg av to varamedlemmer til styret

Anita Stokkeland (innstilles for 1 år) 29 0 1 VALGT

Ann Elisabeth Kvalvær (innstilles for 1 år) 26 2 2 VALGT

5.4 Valg av revisor

Edgar Waag (innstilles for 1 år) 30 0 0 VALGT

5.4.1 Valg av revisorsuppleant

Terje Wold (innstilles for 1 år) 30 0 0 VALGT

5.5 Valg av tre medlemmer til valgkomité

Bente Karlsen (innstilles for 1 år) 14 11 5 IKKE VALGT

Trine Lande-Hamre (innstilles for 1 år) 26 2 2 VALGT

Snefrid Holbek (innstilles for 1 år) 28 1 1 VALGT

5.5.1 Valg av ett varamedlem til valgkomité

Birger Kvalvær (instilles for 1 år) 28 2 0 VALGT

SAK 6 Forslag om organisasjonskurs

Forslaget tas til etterretning og kan eventuelt fremmes som lovforslag til

Årsmøtet i 2011.

Ingunn E. Aase, referent


Grete Røed

Karethe Jakobsen

PROTOKOLL Årsmøtet i NOESK 27. mars 2010, kl. 12.00 i Letohallen, Eidsvoll side 2/2

7


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

foreløpige resultater til noesk-toppen 2010

1.

nuch L’ausanne Renaissance at Briargait (h) 110 poeng (4/4)

2.

Eier: Tove Aasheim Olsen

Blightybears Back in Business (t) 76 poeng (3/3)

Eiere: Ingunn Aase & Harald Urnes

3. Aryakas Klytos (h) 66 poeng (3/3)

Eier: Tove Aasheim Olsen

4.

nuch Bobbyclown’s Fantastic Princess (t) 50 poeng (2/2)

Eier: Wenche Nabben Logna

5. Shaggy’s Matilda (t) 26 poeng (1/2)

Eiere: Steinar & Snefrid Holbek

6.

nuch Brinkley Shezadorable (t) 25 poeng (1/1)

7.

Eiere: Anne Kari & Terje Wold

Old Dream’s Easy to Love (t) 20 poeng (1/1)

Eier: Mona Sæbø

tallene i parentes er: (antall tellende utstillinger / deltatt på antall utstillinger totalt)

tellende utstillinger til noesk-toppene

resultater offentliggjort av nkk pr 04.07.2010

16.01 Norsk Dobermann Klub

17.01 Norsk Berner Sennenklubb

30.01 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

31.01 Norsk Grand Danois Klubb

13.02 Norsk Boxerklubb

20.02 nkk Bø i Telemark

06.03 Nordhordland Hundeklubb

24.04 Surnadal og Rindal Hundeklubb

25.04 Sunndal Hundeklubb

01.05 Sør-Rogaland Brukshund Klubb

08.05 nkk Kristiansand

8


1.

Aryakas

2.

Shaggy

oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

foreløpige resultater til noesk-valpetopp 2010

Klytos (h) 44 poeng (2/2)

Eier: Tove Aasheim Olsen

Blue Bob’s Moonlight Shadow (t) 9 poeng (1/1)

Eiere: Geir Stray & Heidi Gravanes

1.

2.

Husk at resultater og kopier

av kritikker fra valpeshow må

sendes til klubben, da dette

ikke mottas automatisk fra

arrangørene.

9


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

euro oes show i Danmark …

I år ble det 23. Euro OES Show holdt i Danmark. Nyborg Strand

Hotel var arena i pinsen 21.24. mars. Det ble holdt for tredje gang

i Danmark. Hotellet ligger flott til med en stor park med sjøen på

den ene siden og skogen på den andre side.

Vi ble spurt av Anne om vi ville melde

på til Euro oes Show i Danmark. Vi er i

denne sammenheng Snefrid, Steinar og

Millie, etter en del tenking ble svaret ja.

Fredag morgen kl. 0800 reiste vi

fra Kristiansand og turen nedover i

Danmark gikk fort, vi var framme ved 15

tiden på ettermiddagen.

I resepsjonen på Nyborg Strand

Hotel stod Lisa Nielsen og tok imot oss

med åpne armer og mye kos til Millie.

Så var det registrering og vi fikk utdelt

en velkomstpakke til både Millie og oss.

Etter å ha installert oss på rommet så

var det ut og finne Anne og Anne Kari.

Så hører vi noen rope og der på altanen

i første etasje stod Anne. Det var et

hyggelig gjensyn, vi fikk sendt over to

stoler og to glass. Etter litt vin var det

tid for å sette opp teltene og bære ned

stellebordene, slik at det var klart til

neste dag.

Etterpå var det tid for å gå hver til

sitt for å gjøre seg klar til buffeen og å

treffe andre utstillere. Det ble ikke særlig

sent denne kvelden for alle ville jo være

opplagt til dagen derpå.

Lørdagen kom med kjempefint vær,

sol fra skyfri himmel og det lovet jo bra

10


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

for alle oes-er. Tenk dere det synet av

150 oes-er det er noe en aldri kommer

til å glemme. Det var deltakere fra sytten

forskjellige nasjoner, blant annet fra

Russland, Australia og usa, og alle var

veldig hyggelige og imøtekomne.

Det var en god blanding av hunder

i alle aldre, noen litt stive og støle

veteraner som var med for turens skyld,

men det så ut til at de koste seg.

Det var bedømming i to ringer

samtidig og som mange sikkert vet

så gikk det kjempebra for Anne Kari.

Dansk champion og nr. 2 av tispene. Vi

GRATULERER kjempebra!

frisør til Millie det hadde vi ikke drømt

om. Beklager at vi ikke husker navnet

hennes, men hun var oppdretter av

moren til Subbe og Millie fra England

og storkoste seg med å stå og stelle på

barnebarna sine.

I klassen til Subbe var det atten påmeldte og

i Millie sin klasse var det tjue. Anne stilte

begge i ringen men at vi skulle få egen

11


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

Vi satt ved ringen fra kl. 10 på

formiddagen til kl. 18 om kvelden

og koste oss med Lunch og vin og

hundebørsting.

Kl. 20 var det gallamiddag

og du verden som det var stelt i

stand, inngangen var pyntet med

bjørkestammer, det var satt opp runde

bord som var så flott pyntet at vi ble helt

satt ut.

Underholdningen var helt fantastisk.

De engelske deltakerne stilte opp med

gruppen BOBTAILS en imitasjon av

The Beatles som mimet til et bra utvalg

Beatles låter. Så var det dans og moro til

langt ut på natta.

Menyen bestod av lettrøkt lun laks med

asparges og spinat creme til forrett.

Hovedretten var helstekt oksemørbrad,

med saltbakte kartofler og dijon

saus. Dessert var jordbærterte med

kransekake og creme fraiche og kaffe

vin, øl eller mineralvann etter ønske.

Søndag var det å få pakket sammen,

spise frokost og stue bilen med alt «pikk

pakk», så var det avskjed med Lisa og

gjengen med ønske om god tur hjem og

på snarlig gjensyn.

Vi startet en stund etter Anne Kari og

Anne så vi gjorde regning med å ta dem

igjen, men vi var så opprømte over en

kjempe helg at vi glemte å følge med på

skiltingen så da vi ser etter så er vi på

god vei til Tyskland.

Tusen takk til danskene for en

kjempehelg, vi kommer gjerne tilbake.

Hilsen Snefrid, Steinar og Millie

12


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

Over: Phoebe, NUCH Brinkley Shezadorable, vinner Åpen klasse tisper, og ender til slutt som 2.

beste tispe og med dansk chmapiontittel.

Under: BIS t.h. WW-08 S N DKUCH NORDUCH FIUCH Dizzny’z Taxi Driver

BIM INT IT CH LU FR SM AT DEVDH DOESUCH Manrose Marquesa Di Brera

13


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

våre veteraner …

Merkelig så fort som tiden går.

Den vesle, elskelige valpen som

kom til oss sist i mars 1999, er

blitt 11 ½ år. Like elskelig, snill som

dagen er lang, tålmodig, rolig,

kosete, klønete, litt rampete,

leken, alltid logrende og sær.

Hilda har vært mammajente helt siden

hun kom til oss. Der jeg er, der er Hilda,

da er ingen andre så viktige … Er jeg

borte, da er far bra nok (!)

Som den eldste av våre tre hunder,

er hun den suverene, og det respekterer

de andre to. Vi har aldri hatt noen form

for slåssing i flokken, de har funnet

sin plass, og mye av det er takket være

Hildas rolige adferd. Hun har vært

utrolig tålmodig opp gjennom årene og

akseptert alle hundene som har vært

innom her, både «strays» og besøkende.

Selv om hun har nådd en høy alder,

er det ikke mye som synes utenpå. Litt

svakere i bakparten etter et uhell i høst,

men det hemmer henne ikke. Hun

hopper og spretter, elsker å gå på tur

(helst løs i skogen), inviterer meg til

«vår» lek. Den er ganske voldsom, og

det er bare vi som kan leke den, men

noe skal man jo ha alldeles for seg selv.

Vi har også vår helt egne «dans».

Opp igjennom årene får både to

og firbente sine særegenheter, slik er

det også med Hilda. Når Hilda blir

glad for å møte folk hun liker, har hun

en spesiell måte å vise det på; hun går

mellom beina på dem, og det har gitt

noen komiske situasjoner, noen er jo

korte i beina … En gang veltet hun en

dame med fem westier av pur glede over

å treffe henne … det gikk bra .

«Gardingenet» har vel de fleste med

oes hørt om. Hilda har nok det genet

hun og, men vi har ingen lange gardiner.

Derimot har vi god plass under alle

bord, og der må Hilda ligge, da har hun

«tak« over … På campingen har vi ikke

slik bord i spikerteltet, men et trekantet

bord med avishylle og sokkel. Hilda har

funnet ut at det går an å ligge mellom

sofaen og bordet, der det er trangest,

for da kan hun legge hodet på sokkelen

med avishyllen til «tak» …

Det beste Hilda vet er å bli børstet,

så når jeg skal børste henne er hun ikke

vond å be. Går det over to uker mellom

pelsstellet ser jeg på henne at hun

14


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

ikke føler seg vel, da vasker og pynter

hun seg hele tiden. Litt forfengelig og

jålete er hun blitt med årene. Noe av

forfengeligheten er nok medfødt, hun

har aldri likt regnvær, det er ekkelt. Vått

gress, hater hun, da vil hun nesten ikke

gå ut på do, og er utrolig kjapt ferdig

når hun først må. Hun har aldri trampet

opp i en vanndam eller frivillig gått ut i

en bekk eller en sjø. Men hun elsker å

bade inne, hun bare nyter, og føningen

etterpå er jo bare helt topp!

Om natta ligger hundene i hulen

sin på kjøkkenet. Og når de får beskjed

om at vi skal legge oss, går de andre

to på plassen sin. Men ikke Hilda, nei,

hun går ikke før hun er sikker på at det

virkelig er sengetid og alle lys og tv’n er

slukket … da går hun.

I det siste har hun begynt med at hun

ikke går til bilen om jeg ikke følger henne

(hun var alltid først da hun var yngre),

og grinda skal stenges og leiebåndene

skal ligge foran buret hennes, da kan

hun hoppe inn i buret sitt.

Jeg kunne sikkert skrevet mye mer

om Hilda, også kalt Sjupputten, men

hun må egentelig bare oppleves. Det

høres kanskje ut som skryt, og jeg er

utrolig stolt og fornøyd med henne, men

hun er da også den triveligste hunden

(ikke bare oes) jeg har hatt, og det har

blitt noen opp gjennom årene. Jeg er så

smertelig klar over at for hver dag som

går nærmer avslutningen seg, og slik er

livets realiteter. Men mitt høyeste ønske

er at det blir lenge, lenge til, og at hun

kan få være med å prege en ny, liten

oes i heimen vår

før hennes oppgave

som mammajente

og Sjupputt er

fullendt.

Mamma’n til

verdens beste

Sjupputt

Bente K.

Hilda i Veteranklasse

på Spesialen i 2009.

15


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

dommerpresentasjon av årets spesialdommer

Kristina Purens

Jag heter Kristina Purens och

har varit lärare under hela min

yrkesverksamma tid.

Hundintresset har alltid funnits och

1968 skaffade min man och jag vår första

oes. Han hette Bonus och köptes

faktiskt för bonuspengar.

Jag har fött upp oes under kennelnamnet

Honeysucle. 1993 var jag färdig

domare på oes, pon , bearded collie

och tibetansk terrier. Detta var mina

grundraser.

Jag har dömt oes specialer i

Sverige, Norge, Danmark, Tyskland,

Holland och Ryssland.

Jag ser verkligen fram emot att få

komma till Norge än en gång

och träffa er och era hundar.

Glada hälsningar Kristina

16


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

til låns …

Når vi anskaffer oss hund

glemmer vi at vi har disse til

låns. Det blir derfor et sjokk og

stor sorg når de ikke orker å være

med oss lenger.

tekst: Magne Langvæg

På min bursdag fikk jeg Amanda som

presang av min familie. Hadde da vært

uten sheepdog i noen måneder. Hun var

da ett år og var godt dressert av Ingunn Aase

og Harald Urnes. Takk for det.

Amanda ble dessverre bare 6½ år

gammel og det ble et sjokk for meg

når hun døde. Alle som har mistet en

kjær venn vet hvordan verdenen raser

sammen når den siste dagen kommer.

Jeg må innrømme at jeg ble deprimert

uten hund.

Men det varte bare noen uker

så ringte Ingunn og spurte om en

omplasseringshund kunne være av

interesse. Det var søsteren til Amanda,

fra samme kull. Navnet var ANNA.

Det ble avtalt møte med Inger Storås

som var eier. Vi avtalte da at jeg skulle

låne Anna for å se hvordan det gikk

for begge parter eller for alle tre … Må

nok innrømme at det ble den store

kjærligheten fra hun satte seg i bilen.

10. august tok kreftene dessverre slutt.

Lånetiden var over. Hun hadde blitt 14

år 27. august.

Anna var også veldressert av Ingunn

Aase og Harald Urnes (Blightybears

Kennel) som oppdrettere og av Inger

Storås som eier i noen år så det var ikke

noen problemer for meg å overta henne.

Anna var en meget klok hund og

gjorde alt for å gjøre meg glad.

Vi fikk sju gode år sammen hvor vi

tilbrakte mye av tiden på hytta i Søndre

Land hvor Anna kunne gå ut og inn

som hun selv ønsket. Hun hadde tre

katter som svært gode venner, men

var bestemt på at hun var sjefen. Når

vi var i Oslo bodde vi på Bygdøy som

er et paradis for hunder, hvor vi gikk

turer i Kongskogen. Her var det et godt

miljø for både hunder og eiere. Vi hadde

også flere treff her av medlemmer i oes

klubben … Anna likte å være i sammen

med andre sheepdoger. Tror hun følte

17


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

familietilhørighet. Vi deltok også på

spesialen i 2004 ved Tyrifjorden.

Siden jeg overtok Anna som sjuåring

ble det bare én utstilling hvor vi var

sammen.

Vi besøkte et sykehjem i Søndre Land

flere ganger i uken og her ble hun alles

store maskot. Kunne se på pasientene

at de hadde store glede av å få besøk av

Anna. Hvis vi av en aller annen grunn

ikke hadde tid til å gå den vanlige runden

fikk søstrene spørsmålet: Kommer ikke

Anna i dag? Hvor er Anna idag? osv. osv.

Legene bekreftet at pasientene hadde

store nytte og glede av Annas besøk.

Hun var velkommen til sykehjemmet av

både leger og beboere. Hun er nok et

stort savn der. Hun gjorde virkelig nytte

for seg her i livet, ikke bare en hund …

Anna var alltid der når jeg trengte henne.

Hun var min venn, partner og forsvarer.

Jeg savner deg

Arthur Twinklestar’s Doby Dooby

hilser til oppdretter og alle kjente, med ønsker om en god sommer!

over sammen med Morten

18

til venstre sammen

med border collie Rex


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

Et klart signal

skrevet av: veterinær Nina Solvang, Sørlandets Dyreklinikk

sakset fra: www.dinedyr.no/fedrelandsvennen/

«Hunden vår knurret mot minstedattera!» Utsagnet er ikke

uvanlig, og ofte kommer det fra en bekymret og redd mor eller

far som et akutt uttrykk for bekymring.

Mor eller far ringer resolutt til klinikken

for å forhøre seg om hva dette kan

indikere. De aller fleste er redd det

betyr slutten for deres firbente venn. Er

knurring ensbetydende med at hunden

er aggressiv? Kan de nå forvente at

neste gang biter hunden? Må de vurdere

å avlive pelsdotten?

Kari er ei ung mor på noen og tyve.

Hund har hun hatt hele sitt liv, og kan

ikke huske annet enn at hun selv kravlet

rundt på familiens gamle kjæledegge,

koste på magen hans og gikk «tur» med

ham til postkassestativet som femåring.

Da hun selv ble mor for et par år

siden var det derfor en selvfølge at

hunden hennes Trixie, en blandingstispe

på fire år, skulle fortsette å være en del av

familien. Trixie er deilig og myk i pelsen

og stort sett rolig og grei. Riktignok liker

hun ikke for mye bråk, som f.eks nyttårsaften,

men i det store og hele tåler hun

det meste. Kari hadde ikke tenkt mye

på hvordan hun skulle forholde seg til

Trixie da hun fikk barn, og lille Emilie fikk

kose fritt med Trixie etterhvert som hun

vokste til og ble i stand til å ta seg frem

på egenhånd. Trixie tillot ganske mye, lå

ganske stille når Emilie kom smygende,

men når hun selv syntes det var nok eller

hvis Emilie dro for mye i pelsen, reiste

hun seg og gikk.

Da jeg møtte Kari på klinikken her

forleden ble jeg ganske imponert over

Trixies oppførsel. De aller fleste hunder

ville ikke akseptert en ett- eller toåring

som kravler over seg, og jeg tenkte i

mitt stille sinn at Kari hadde hatt mer

flaks enn normalt var når hun hadde latt

Emilie få holde på som hun hadde. Kari

19


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

hadde riktignok fått time til konsultasjon

fordi hun nå var bekymret for Trixies

adferd. Hvordan skulle hun forholde

seg til knurringen hun hadde overhørt

i går? Emilie hadde stilt seg opp for å

kose med Trixie, og brått og uventet

kom det et høyt knurr fra Trixie. Emilie

ble så sjokkert at hun begynte å gråte og

Kari hadde brølt til Trixie samtidig som

hun hadde løpt til for å trøste Emilie.

Hva kunne dette bety?

Jeg har skrevet før også om hunders

språk, om at de har begrenset med måter

å uttrykke seg på, og at vi mennesker

derfor er forpliktet til å forsøke og forstå

hundens språk når vi tar dem inn i vårt

hjem. Kari var av den oppfatning at

Emilie måtte kunne rangeres over Trixie

i rang til enhver tid, og at Trixie ikke på

noe tidspunkt hadde lov til å motsette

seg Emilie. Jeg forsøkte å forklare

henne at Trixie antakelig opplever det

svært anderledes. Emilie er liten og

uatletisk, løper sakte, er ufoutsigbar

og ikke i stand til så mye som å jakte

etter en flue en gang. Selv om Trixie er

en hund og Emilie et menneske er ikke

det ensbetydende med at Trixie rangerer

lavest. Det er søtt å se på en hund gjøre

triks for en godbit mens en toåring

instruerer, og akkurat i det øyeblikket er

det nok toåringen som er «sjef», men

i mange andre situasjoner vil forholdet

være omvendt. Og uansett, Trixie

hadde ikke engang utfordret Emilie,

hun hadde simpelthen knurret og med

det sagt fra at «dette likte jeg ikke, gå

Fakta

• Familier med små barn og hund har et stort

ansvar i å lære barna hundens signaler

• Det er lettere i det lange løp å sette grenser

for barnets oppførsel overfor hunden enn

omvendt (innenfor rimelighetens grenser

hva hunden angår selvsagt)

• Barn kan lære hvordan de skal oppføre seg

overfor hund blant annet via et dataspill som

finnes på markedet

• La aldri barn være alene med en hund før

de er store nok til å begrense seg! Forholdet

mellom hund og barn er alltid de voksnens

ansvar.

bort.» Kari var uenig, hun var av den

oppfatning at hunder aldri skal knurre,

og i alle fall ikke mot barn. Jeg utfordret

henne; hvordan skal en hund få si fra at

han er utrygg hvis han ikke får knurre?

Kari foreslo halen mellom bena, lavt

hode, gå bort. Jeg var enig med henne,

alt dette ville også være fornuftige og

korrekte signaler, men ville en toåring

forstå så svake signaler? Nja, Kari var

enig; Emilie var nok neppe i stand til

å oppfatte at Trixies hale mellom bena

eller hennes forsøk å å komme seg bort

betydde at hun var utrygg. Antakelig

har Trixie forsøkt nettopp det utallige

ganger, og Emilie har aldri oppfattet

hintene. Hva er hakket tydeligere signal

da? Jo, å knurre, og enda tydeligere;

flekke tenner, skremme med å sette

tenner mot armen og i siste instans;

bite! Jeg kunne formelig se hvordan

20


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

det gikk et lys opp for Kari; kanskje hun

skulle begynne å lære Emilie Trixie sitt

språk? Jeg kunne ikke si meg mer enig.

Det å tidlig begynne å lære barn hvilke

signaler familiens hund forsøker å gi er

en smart investering. Det å lære barn

at hunden har sin private sfære som er

forbudt; for eksempel at de aldri skal

røre hunden når han spiser, aldri skal gå

bort til ham når han sover og aldri følge

etter hvis han går bort er barnas ABC hva

oppførsel i forhold til hund angår. Det er

klokere, lettere og i det lange løp også

mindre krevende å lære barna å oppføre

seg overfor hunden enn omvendt.

Omvendt vil som regel heller sjelden

fungere. Før eller siden «sprekker det»

for gjennomsnittshunden dersom han

blir presset inn i et småbarnshjem der

barna ikke har hunde-grenser.

nye regler for innførsel av hund til Sverige

14. juni 2010 trer nye regler for innførsel av hund til Sverige i kraft. Disse regler gjelder også for

Norge. Det er viktig, at du kjenner reglene, slik at du ikke uforvarende kommer til å få betegnelsen

«handelsdyr», dvs. de ikke skal selges eller skifte eier, men reiser med eieren. Det er visse andre

regler, som også gjelder her: Det behøves ikke pass eller fremstilling for veterinær innen hjemreisen,

dersom hunden(e) reiser med eier eller en annen person fra Norge. Reisens formål kan være ferie,

utstilling, trening eller paring. Det kreves ikke pass eller helseattest for dine kjæledyr.

Skal du reise mellom fastlandet i Norge og Svalbard, skal du ha tillatelse fra Mattilsynet. Katter

og ildere får ikke komme til Svalbard. «Handelsdyr», de som skal selges (hund, katt og ilder),

stilles det andre krav til: Dyr, som reiser som frakt (ikke med eieren og eierens bagasje). Dyr som

skal selges, formidles eller gis bort.

Her stilles disse krav: ID-merking Rabiesvaksinasjon Godkjent mengde rabiesantistoffer

i blodet Helseundersøkelse av veterinær innenfor de siste 24 timer før innførsel til Sverige

EU‐pass utfylt av veterinær Anmeldelse til tollen ved grensen.

Dersom en valp blir solgt til Sverige og kjøpet er gjennomført før grensepassering og den

er ifølge med eier eller ombud (for eksempel selgeren), kan den fritt tas med. Ved reiser med fly

skal du være oppmerksom på transportmåten til flyselskapet. Du reiser med samme fly: hunden

blir sjekket inn som overvektsbagasje, da kreves det ikke rabiesvaksinasjon. Reiser hunden, som

cargo eller «handelsdyr» kreves rabiesvaksinasjon.

Sjekk alltid med flyselskapet før du begynner reisen.

Andre nyheter, som vi skal komme tilbake til er:

1. Fra 1. juli 2011 gjelder kun microchip som ID-merking

2. Fra 1. januar 2012 kommer endrede regler for antirabiesstoffer og ormekur

Linker:

http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=9811

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel/

hundarochkatterinforsel.4.37cbf7b711fa9dda7a18000728.html

21


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

ferieplaner …

redaksjonen har spurt noen oes-er om hvilke planer de har for sommerferien

Tassen i Sarpsborg: «Jeg skal væra på

hytta å kose meg i sommer. Jeg håper på

fint vær, så jeg kan være ute hele tiden.

Vel, bare hvis mamma er ute også da.»

«Vi, Kaisa og Mira, bor jo her i ‹Syden›,

Så i stedet for å reise bort, vil vi være

her og springe om kapp på jordene

som har akkurat den rette spretten

om sommeren. Og om vi skulle ramle

uti havet, så er det akkurat rette tida

på året og gjøre det på. (Vi har prøvd

andre sesonger. Det er ikke å anbefale).

Dessuten drar menneskene våre masse familie og venner til hus, og de har barn

som liker å leke med små hunder som oss, leeeeenge! Sommer er herlig! God

sommer fra Øya.»

22

Hilda (11½ år) fra Kolbu: «I sommer

skal vi nok være mest i campingvogna

på Løten. Der går vi turer og koser oss.

Slakker’n mest, da. Men mo har ‹skreket

seg til› en tur til Røros … om været blir bra

noen dager … God sommer, alle oes-er!!!»


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

ferieplaner …

Subbe i Kristiansand: «Jeg har allerede

vært på ferie sammen med Phoebe.

Vi var på Euro-oes show i Danmark.

Resten av sommeren skal jeg coolèn.

Mor har kjøpt ny hengekøye, så den skal

jeg prøve. Ellers må jeg hjelpe far med

å sette opp nye gjerder til hestene. Så

skal vi en og annen tur på hytta. Ellers

er det jo ‹Lillesands daene› med sirkus

i gadane, kunst og kultur og masse

hyggelige som skjer i Lillesand. Så er jeg

god på å hjelpe mor i hagen. Spesielt å

tygge i stykker alt hun har lagd av pil. Så

sommeren ryker nok avsted i år også.»

Pepsi (5½ år) på Smøla: «Jeg har fått

sommer sveis, og jeg skal få flytevest og

bli båthund.»

Trondheim: «Hei. Mitt navn er Midas og

i sommer skal jeg lære å oppføre meg

pent. Jeg må slutte å tisse inne, spise

sko, å rive pelsen til mammaen min.

Ellers skal jeg ligge i sola å sove.»

23


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

NORSK KENNEL KLUBS ETISKE RETNINGSLINJER FOR

HOLD AV HUND

1. BAKGRUNN

Hund har vært holdt som husdyr til nytte og glede gjennom tusener av år. Det er få andre

dyr som er så fundamentalt tilpasset et liv blant mennesker som hunden. I dag holdes hund i

Norge av mange ulike grunner. Hund til nytte- og tjenesteformål omfatter alt fra jakt- og

vakthunder til redningshunder, førerhunder og servicehunder, og er av stor samfunnsmessig

nytte. Mange hunder er selskaps-, familie- og turhunder som holdes primært for hygge og

trivsel, og betyr mye i dagliglivet for både barn og voksne. NKK har tillit til at de fleste norske

hundeeiere står for et godt hundehold. Alle hunder trenger jevnlig mental stimulering via

ulike former for trening og aktivisering, samt frihet til å løpe og utfolde seg. Det er helt

nødvendig å ta hensyn og utvise smidighet slik at hund og eier kan hygge seg med sine

aktiviteter uten å være til unødig belastning for omgivelsene.

I Dyrevelferdsloven er det hjemmelsgrunnlag for forskrifter innenfor en lang rekke emner:

§ 6. Kompetanse og ansvar, § 7. Krav om registrering eller tillatelse, § 8. Driftsformer,

metoder, utstyr og tekniske løsninger, § 9. Medisinsk og kirurgisk behandling, § 10. Merking

av dyr, § 11. Transport, § 12. Avliving, § 15. Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger,

§ 19. Opplysningsplikt, dokumentasjon og kontrolltiltak, § 20. Jakt, fangst og fiske, § 22.

Generelle vilkår for hold av dyr, § 23. Dyrs levemiljø, § 24. Tilsyn og stell, § 25. Avl, § 26.

Trening, fremvisning, underholdning og konkurranser og § 27. Omsetning av dyr,

ivaretakelse av andres dyr mv.

NKK vil kunne legge disse retningslinjene til grunn som et tolkningsgrunnlag ved mistanke

om brudd på Dyrevelferdsloven eller NKKs lover. Myndighetene har laget forskrifter for hold

av en lang rekke dyr, som storfe, småfe og gris. Disse forskriftene går mye lenger enn våre

foreslåtte retningslinjer, og går i mye mer detalj enn loven. Foreløpig har vi ikke forskrifter

for hold av hund i Norge. NKK ønsker med disse retningslinjene å definere hva vi mener er et

sunt, godt og etisk forsvarlig hundehold.

2. FORMÅL

Formålet med disse retningslinjene er å legge til rette for god velferd for hunder, slik at de

kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

3. GENERELT

Hund skal behandles pent, og holdes på en slik måte at den får tilfredsstilt sitt behov for

bevegelse, mosjon, aktivisering og sosial kontakt med mennesker og andre hunder. Godt

hundehold forutsetter at hunden ikke er til vesentlig ulempe for omgivelsene. Avføring skal

plukkes opp på steder hvor den vil være til ulempe.

4. DEFINISJONER

Bur: Oppholdssted som kan lukkes slik at hunden stenges inne, ofte beregnet på transport.

Et bur gir vanligvis mindre plass for hunden enn en boks.

Boks: Innendørs, avgrenset oppholdssted for hund, ofte skilt fra resten av rommet med

stengsel, grind e.l.

24

1


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

Hundegård: Inngjerdet utendørs område der hund kan få frisk luft, gjøre fra seg og evt.

leke/sosialiseres med andre hunder.

Oppholdsrom for hund: Rom der hund oppholder seg over tid, med eller uten bur eller

boks(er).

Elektrisk gjerde: Innretning beregnet på å holde dyr innenfor visse områder, tilknyttet en

strømkilde slik at det avgis elektrisk støt ved kontakt. Gjerdet kan være synlig, med tråd eller

netting over bakken, eller såkalt usynlig med en skjult innretning som påfører hunden støt

ved passering.

Pigghalsbånd: Halsbånd med pigger som vender inn mot hundens hals og klyper/stikker i

halshuden når båndet strammes.

5. KUNNSKAP OM HUND OG HUNDEHOLD

5.1 Person som har ansvar for hund skal ha grunnleggende kjennskap til hunders naturlige

behov, atferd og reaksjoner generelt, samt rasespesifikke fysiske og mentale trekk. Videre

skal man kjenne til de viktigste prinsippene for opplæring og aktivisering av hund. Dersom

kunnskap om de nevnte punktene er mangelfull skal man søke informasjon via litteratur,

kurs e.l. Person som har ansvar for hund bør ha kunnskap om Dyrevelferdsloven og

Hundeloven med aktuelle tilhørende forskrifter, som definerer den juridiske rammen for

hundehold i Norge.

5.2 Foresatte skal i henhold til Dyrevelferdsloven ikke la barn under 16 år ha et selvstendig

ansvar for hund.

Les mer om dyrevelferd og krav til å hindre at hunden er til ulempe for andre her:

Lov om dyrevelferd (Dyrevelferdsloven), www.lovdata.no

Lov om hundehold (Hundeloven), www.lovdata.no

Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd, www.stortinget.no

Odelstingsproposisjon nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd, www.stortinget.no

6. HELSE

6.1 Hund skal ha tilsyn og tilstrekkelig stell av pels, klør, øyne, ører og tenner/munn. Pelsen

skal stelles og holdes rein, hunden skal ikke gå med floker eller skitt i pelsen. Klør skal klippes

jevnlig, øyne og ører tilses og om nødvendig reingjøres. Spesielle fysiske trekk som krever

ekstra stell, som hudfolder eller leppefolder, skal etterses jevnlig og stelles om nødvendig.

Tenner/munn skal stelles ut fra hver hunds behov, tannstein skal fjernes jevnlig og minimum

så ofte at det ikke oppstår betennelse/irritasjon i tannkjøttet. Dette innebærer

rensing/pussing svært ofte for en del rasers/individers vedkommende.

Syk eller skadd hund skal ha nødvendig tilsyn og stell, veterinær skal kontaktes ved behov og

hunden skal ha nødvendig behandling. Eier av hund med alvorlige atferdsproblemer bør søke

hjelp for dette hos kompetent person. Nødvendige tiltak bør iverksettes slik at hunden ikke

lider og ikke er til fare for omgivelsene.

6.2 Hund som er uhelbredelig fysisk eller psykisk syk og lider, uten rimelig håp om å

gjenvinne akseptabel livskvalitet, bør avlives på forskriftsmessig måte av veterinær eller

annen kompetent person.

Les mer om bruk avliving av hund her:

Forskrift om avliving av hund og katt, www.lovdata.no

25

2


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

7. FÔR OG VANN

Hund skal ha et fôr med passende næringsinnhold ut fra individets behov, i forhold til rase,

alder, aktivitetsnivå og helse. Mengden fôr bør tilpasses individet, og skal sikre at hunden

opprettholder normalt hold. Dette betyr at hunden ikke skal være mager eller overvektig.

Hunder skal fores minimum én gang daglig, og ha tilgang på vann. I perioder da vannet fryser

(utendørs) skal hundene vannes med lunkent vann, eller på annen måte slik at vannet ikke

umiddelbart fryser, minst to ganger daglig. Eier skal videre påse at hunden får dekket sitt

behov for vann i varmt vær, under trening o.l.

8. HUNDERS BOMILJØ

8.1 Oppholdsrom for hund skal ha tilstrekkelig belysning og ventilasjon, normal luftfuktighet,

samt temperatur tilpasset rasens/individets behov. Man bør også ta hensyn til

akustikk/lydforhold i rom der flere hunder oppholder seg sammen.

8.2 Hund skal ikke ha bur som sitt primære oppholdssted. Hund som oppholder seg i lukket

bur, f.eks. under transport eller under utstilling/konkurranse/trening, skal minimum ha plass

til å sitte, reise seg og snu seg, samt strekke seg og legge seg i en naturlig stilling.

8.3 Tilvenning til bur bør skje gradvis slik at hunden i størst mulig grad trives i buret. Hvor

lenge det er forsvarlig å la en hund oppholde seg i bur vil i stor grad avhenge av hundens

trivsel i buret.

8.4 Hund som oppstalles i boks skal ha innendørs plass med minimumsmål som beskrevet i

Tabell 1, og bør i tillegg ha tilgang til hundegård. Golvarealet skal økes med 50 % for hvert

dyr ut over ett dersom flere dyr oppstalles sammen.

8.5 Grupper av hunder som holdes sammen skal settes sammen på en slik måte at

individene ikke mistrives. Skillevegger mellom bokser bør utformes slik at de muliggjør sosial

kontakt mellom hundene. Hunder som ikke kjenner hverandre bør ikke føres sammen uten

tilsyn.

8.6 Hunder som reagerer aggressivt overfor hverandre eller er redd hverandre skal ikke

oppstalles sammen, og bør være ute av syne for hverandre ved hjelp av tett vegg e.l. mellom

boksene.

8.7 Tispe med valper skal ha egen boks eller oppholdsrom, som gir nødvendig skjerming fra

andre hunder avhengig valpenes alder.

Tabell 1. Minimumskrav til innendørs plass ved hold av hund i boks. Om mulig bør hunden i

tillegg ha tilgang til hundegård.

Skulderhøyde hund Golvflate minimum Ingen sider kortere enn Høyde minimum

65 cm 5 m 2 1,2 m 1,5 m

8.8 Hunder kan bare holdes utendørs dersom de har fysiske og mentale forutsetninger for

det. Alle hunder skal ha mulighet til å søke ly for vær og vind i hundehus, skur e.l. Slikt

26

3


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

hundehus eller skur skal gi hunden akseptabel hviletemperatur ved hjelp av isolasjon

og/eller halm eller tepper, ut fra den enkelte hundens behov.

8.9 Også hund som holdes utendørs bør daglig ha oppfylt sitt behov for bevegelse/mosjon,

helsestell, aktivisering og sosial kontakt med andre hunder og/eller mennesker.

8.10 Hund bør ikke holdes bundet i bånd/kjetting/løpestreng som primær oppstalling. Hund

som står bundet skal ha regelmessig tilsyn slik at den ikke skader seg. Alternativer som

hundegård e.l. bør om mulig erstatte bånd/kjetting. Dersom hund likevel holdes bundet, skal

Mattilsynets Retningslinjer for hold av hund utendørs og Norges Hundekjørerforbunds

Retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder overholdes på dette punktet. Det bør ikke

holdes mer enn fire voksne hunder sammen i en hundegård uten tilsyn.

Les mer her om hold av hund utendørs her:

Mattilsynets Retningslinjer for hold av hund utendørs, www.mattilsynet.no

Norges Hundekjørerforbunds Retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder,

www.sleddogsport.no

8.11 Oppholdsrom for hund, hundegård o.l. skal ha tilstrekkelig reinhold, og avføring skal

fjernes regelmessig. Underlaget i hundegårder bør være tilstrekkelig drenerende, og snø bør

måkes etter behov.

8.12 Elektrisk gjerde, synlig eller usynlig, skal ikke brukes til hund. Det samme gjelder

piggtrådgjerde.

9. TRANSPORT

Hunden skal ha en sikker og stødig plass under transport, uten fare for å bli truffet av

bagasje eller inventar. Sikring kan skje f.eks. med bur eller sele. For best mulig

trafikksikkerhet anbefales et bur som er beregnet på bruk i bil, og som ikke er for stort, slik

at det gir hunden god støtte. Hund som transporteres i bur bør normalt minimum ha plass til

å sitte, reise seg og snu seg, samt strekke seg og legge seg i en naturlig stilling (jfr pkt 8.2).

For transport av hund i transportmidler av profesjonell karakter, for eksempel spesialbygde

hundehengere eller overbygg på lasteplan, skal hundene ha bur av forskriftsmessig

utforming.

Hunden skal under transport tilbys vann jevnlig, med intervaller tilpasset årstid og

temperatur. Hund som forlates i bil skal ha nøye tilsyn slik at oppheting eller nedkjøling ikke

forekommer.

Les mer om transport av hund her:

Forskrift om transport av levende dyr, www.lovdata.no

10. AKTIVITET, TRENING OG DRESSUR

10.1 Hund skal mosjoneres og trenes slik at den får dekket sitt behov for fysisk og mental

aktivitet og sosialt samvær, og slik at den ikke er til ulempe for omgivelsene. Sosial kontakt

bør skje gjennom selskap med mennesker og/eller hunder. Hund bør ha kontakt med

27

4


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

mennesker minimum noen timer hver dag gjennom sosial omgang, aktivisering, lufting,

trening eller annen sysselsetting. Hunder skal ikke drives for hardt, og skal ha tilstrekkelig

hvile etter aktivitet.

Hund bør luftes/mosjoneres/aktiviseres minst tre ganger om dagen dersom den holdes

innendørs uten tilgang til hundegård e.l. Valper, eldre eller syke hunder bør luftes oftere ut

fra sine behov.

Hunder som holdes utendørs, eller med adgang til hundegård e.l., bør

sosialiseres/mosjoneres/aktiviseres minst en gang daglig.

Valper og unghunder bør jevnlig aktiviseres/trenes aleine for å stimulere selvstendighet og

trygghet.

Les mer om hold, trening og opplæring av hund i NKKs

informasjonshefter:

Vil du bli hundeeier og Velkommen valp

10.2 Trening/dressur skal utføres på en slik måte at hunden ikke lider eller blir unødig

skremt. Dressurmetoder bør hovedsakelig bygge på belønning av ønsket atferd. I de

tilfellene der hunden må stoppes fra å gjøre feil, bør dette gjøres på en måte som er tilpasset

situasjonen og ivaretar hundens velferd.

Elektrisk strøm er i Norge forbudt ved trening av hund. Elektrisk halsbånd er likevel tillatt

brukt under aversjonsdressur mot visse klauvdyr, når slik trening utføres av en kyndig,

autorisert person. Pigghalsbånd bør ikke brukes.

Les mer om bruk av strøm under trening av hund her:

Forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund,

www.lovdata.no

10.3 Hund skal være under tilstrekkelig kontroll slik at den ikke er til skade eller ulempe for

omgivelsene. Kontroll bør tilstrebes både når hunden er løs og når den er i bånd. Dette

innebærer at hunden skal kunne kalles tilbake når den er løs. Hund som er i bånd bør føres i

et bånd av lengde tilpasset forholdene, slik at eier/fører har kontroll over hunden også når

den er i bånd. Det er god hundeskikk at hunden ikke slippes bort til mennesker som ikke

ønsker dette.

10.4 Hunder skal ikke hisses/settes opp mot hverandre eller mot andre dyr eller mennesker,

unntatt som ledd i lovlig jakt eller tjenestehundarbeid. Med jakt og tjenestehundarbeid

menes også trening og organisert prøving for slike formål. Hundekamper eller liknende, samt

slik trening, er forbudt og skal ikke forekomme.

11. AVL OG OPPDRETT

NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs Avlsstrategi skal følges, all avl bør foregå

i henhold til raseklubbens formål og retningslinjer.

Les mer om avl og oppdrett her:

NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, www.nkk.no

NKKs Avlsstrategi, www.nkk.no

5

28


utstillingsresultater …

Norsk Dobermann Klubb

Letohallen,Eidsvoll 16.01.10

Dommer: Frank Christiansen

Unghundklassee tispe

Blightybears Back in Business

1uk 1ukk ck 1btk cert bir

Eiere: Ingunn E. Aase & Harald Urnes, Skreia

Norsk Boxerklubb avd.Trøndelag

Flå 24.01.10

Dommer: Arne Foss, Norge

Valp 6-9 mnd hannhund

Aryakas Klytos

1 1 bir-valp 3big-valp

Eier: Tove Aasheim Olsen, Spongdal

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Hellerudsletta 30.01.10

Dommer: Birgitta Svarstad, Sverige

Championklasse hannhund

NUCH

Bobbyclown’s Find Me at Firstplace

1chk 1chkk ck 1bhk bir

Eiere: Angelique Vargmo & Hugo Rørvik, Dal

oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

Norsk Grand Danois Klubb

Hellerud 31.01.10

Dommer: Inger Brodal Ronander, Norge

Championklasse hannhund

NUCH

Bobbyclown’s Find Me at Firstplace

1chk 1chkk ck 1bhk bir

Eiere: Angelique Vargmo & Hugo Rørvik, Dal

Championklasse tispe

NUCH

Bobbyclown’s Fantastic Princess

1chk 1chkk ck 1btk bim

Eier: Wenche Nabben Logna, Sander

Norsk Boxerklubb

Eidsvoll, Letohallen 13.02.10

Dommer: Leif Ragnar Hjorth, Norge

Valp 6-9 mnd hannhund

Aryakas Klytos

1 1 bir-valp big-valp 2bis-valp

Eier: Tove Aasheim Olsen, Spongdal

Åpen klasse hannhund

L’ausanne Renaissance at Briargait

1ak 1akk ck 1bhk cert championat

bir 2big

Eier: Tove Aasheim Olsen, Spongdal

Unghundklassee tispe

Blightybears Back in Business

1uk 1ukk ck 1btk cert bim

Eiere: Ingunn E. Aase & Harald Urnes, Skreia

29


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

Norsk Kennel Klub

Bø i Telemark 20.02.10

Dommer: Kitty Sjong

Championklasse hannhund

S DK NUCH

Azedagi’s the Winner Takes it All

1chk 1chkk ck 1bhk cacib bir

Eier: Lene Johansen, Sverige

Unghundklasse tispe

Blightybears Back in Business

1uk 1ukk ck 1btk cert cacib bim

Eiere: Ingunn E. Aase & Harald Urnes, Skreia

Old Dream’s Lovely Miss Ema

1uk 2ukk hp

Eiere: Ingebjørg & Nils H. Agerup, Barkåker

Nordhordland Hundeklubb

Manger 06.03.10

Dommer: Ritva Raita

Championklasse tispe

N UCH Brinkley Shezadorable

1chk 1chkk ck 1btk bir

Eiere: Anne Kari & Terje Wold, Hjellestad

Surnadal og Rindal Hundeklubb

Sunndalsøra 24.04.10

Dommer: Eva Eriksson, Sverige

Juniorklasse hannhund

Aryakas Klytos

1jk 1jkk ck 1bhk cert bir

Eier: Tove Aasheim Olsen, Spongdal

Championklasse hannhund

NUCH

L’ausanne Renaissance at Briargait

1chk 1chkk ck 2bhk

Eier: Tove Aasheim Olsen, Spongdal

Sunndal Hundeklubb

Sunndalsøra 25.04.10

Dommer: Frank Christiansen

Juniorklasse hannhund

Aryakas Klytos

1jk 1jkk ck 2bhk cert

Eier: Tove Aasheim Olsen, Spongdal

Championklasse hannhund

NUCH

L’ausanne Renaissance at Briargait

1chk 1chkk ck 1bhk bir 2big

Eier: Tove Aasheim Olsen, Spongdal

Sør-Rogaland Brukshund Klubb

Orre 01.05.10

Dommer: Roberto Schill

Valpedommer: Jostein Halvorsen

Valp 4-6 mnd tispe

Shaggy Blue Bob’s Moonlight

Shadow

1 1 btvk

Eiere: Geir Stray & Heidi Gravanes

Åpen klasse hannhund

Shaggy’s Mr Mail Man

2ak

Eier: Anne Iris Jenssveen, Birkeland

30


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

Åpen klasse tispe

Shaggy’s Matilda

2ak

Eiere: Snefrid & Steinar Holbek, Søgne

Norsk Kennel Klubb

Kristiansand 08.05.10

Dommer: Diogo Ramalho

Åpen klasse hannhund

Shaggy’s Mr Mail Man

1ak 1akk

Eier: Anne Iris Jenssveen, Birkeland

Championklasse hannhund

SUCH Bugaboos Bachelor

1chk 1chkk ck 1bhk cert championat

cacib bir

Eier: Isabel Brodin. Sverige

Unghundklasse tispe

Old Dream’s Easy to Love

1uk 1ukk ck 2btk

Eier: Mona Sæbø, Bø i Telemark

Norsk Kennel Klub

Drammen 05.06.10

Dommer: Leif-Herman Wilberg

Juniorklasse hannhund

Aryakas Klytos

1jk 1jkk ck 2bhk cert

Eier: Tove Aasheim Olsen, Spongdal

Championklasse hannhund

NUCH L’ausanne Renaissance at

Briargait

1chk 1chkk ck 1bhk cacib bim

Eier: Tove Aasheim Olsen, Spongdal

Championklasse tispe

NORD UCH NORDJRV-08

Azedagi’s Thats Me

1chk 1chkk ck 1btk cacib

int.championat bir

Eier: Lene Johansen, Sverige

Resultater og kopier av kritikker fra valpeshow

må sendes til klubben av hundens eier, da dette

ikke mottas automatisk fra arrangørene.

Åpen klasse tispe

Shaggy’s Matilda

1ak 1akk ck 1btk cert bim

Eiere: Snefrid & Steinar Holbek, Søgne

En herlig Twinklestar’s valp

klar til å være fotballkeeper

31


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

klubbens adresse

Norsk Old English Sheepdog Klubb (noesk)

v/Karethe Jakobsen, Høgliveien 2A, Sørumsand

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no | www.noesk.no

tlf. 996 46 012 | kontonr. 0530 29 55540

styret i noesk

Leder Ingunn E. Aase; tlf. 995 85 846

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Nestleder Karethe Jakobsen; tlf. 996 46 012

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Sekretær Steinar Holbek

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Kasserer/medlemsansvarlig Ann E. Kvalvær

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Styremedlemmer

Kristina Fredriksen

Michael Pedersen

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Varamedlemmer

Anita Stokkeland

Ann E. Kvalvær

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Revisor Edgar Waag

Revisor suppleant Terje Wold

Valgkomité

Trine Lande-Hamre

Snefrid Holbek

Birger Kvalvær

Valpeformidler

Jonna Tang Kuløy; tlf.: 71 54 32 29

Skarpnes 6570 Smøla

E-post: jonnatan@online.no

Redaktør «OES i Norge»

Styret i noesk

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Redaksjonsmedlemmer

Ingunn E. Aase; tlf. 995 85 846

blightybears@c2i.net

Jonna Tang Kuløy; tlf. 71 54 32 29

jonnatan@online.no

Utstillingskomité

noesks styre

Webmaster Ann E. Kvalvær; tlf. 924 01 464

a-eolsen@online.no

Ansvarlig toppene & noesks årbok

Karethe Jakobsen; tlf. 996 46 012

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Resultater og kopier av kritikker fra valpeshow

må sendes til klubben av hundens eier, da dette

ikke mottas automatisk fra arrangørene.

32


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

kontaktpersoner

Østfold

Trine Lande-Hamre; tlf. 69 15 14 46

trine@miavitas.com

Akershus/Oslo

Grete Røed; tlf. 21 30 48 14

labbetussa@tele2.no

Buskerud/Vestfold/Telemark

noesks styre

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Sørlandet

Anne Iris Jenssveen; tlf. 37 27 69 63

anneiris@mac.com

Bergen og omegn

Anne Kari Wold; tlf. 55 99 16 91

ankawo@gmail.com

Rogaland

Marianne Bitnes; tlf. 53 76 89 41

bitnes@gmail.com

Sør-Trøndelag/Møre & Romsdal

Trond Fredriksen; tlf. 934 41 645

solvei-f@online.no

Nord-Trøndelag/Nordland

Gjertrud Gaard; tlf. 75 02 55 59

Troms/Finnmark

Joan Mary Strøm; tlf. 77 63 91 48

hedmark/oppland

Leder/kontaktperson/kasserer

Gry Franzen Kvisla; gry@romark.no

Sekretær

Anne Britt Aamodt; john.olav@ksts.no

Styremedlem

Ingunn E. Aase; blightybears@c2i.net

bladet

Manusfrister og utgivelser

1/2010-frist 30. jan. utgivelse 28. feb.

2/2010-frist 15. april utgivelse mai/juni

3/2010-frist 30. aug. utgivelse 30. sept.

4/2010-frist 15. nov. utgivelse 10. des.

annonser

Medlemsannonser

1/1 side kr. 200,

1/2 side kr. 150,

1/4 side kr. 100,

Juleannonser

1/1 side kr. 150,

Farge annonser

innside omslag bak/bakside

1/1 side kr. 300, / kr. 400,

1/2 side kr. 200, / kr. 250,

1/4 side kr. 125, / kr. 150,

Forretningsannonser

1/1 side pr. nr. 400, for 4 nr. kr. 1200,

1/2 side pr. nr. 300, for 4 nr. kr. 900,

1/4 side pr. nr. 200, for 4 nr. kr. 600,

Bladet «OES i Norge» er medlems bladet

for hunderasen Old English Sheepdog. Det

er Norges eneste blad om denne rasen og

utgis av Norsk Old English Sheepdog Klubb

(noesk), fire ganger i året.

Send inn | bidrag til bladet sendes inn som

ren tekst i Word og bilder i høyest mulig

oppløsning.

Bli medlem | som medlem av noesk får

du i tillegg til fire oes-blader også ti nummer

av Norsk Kennel Klubs blad «Hundesport».

Medlemskontigent | for 2010 er kr. 230,

for hovedmedlem (+ grunnkontingent

til nkk på kr. 140,) og kr. 80, for

husstandsmedlemmer.

33


oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

noesks retningslinjer for avl og oppdrett

1. Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for avl og og oppdrett og Norsk Kennel

Klubs registreringsrestriksjoner gjelder i tillegg til disse retningslinjene. Alle

parringer meldes skriftlig til klubben.

2. Hunder med aggressivt eller veikt gemytt skal ikke brukes i avl. Hannhunden

skal ha begge testikler tilstede i pungen. Tisper skal ikke brukes i avl før fylte

24 måneder. Avlsdyrene skal være friske og sunne, både fysisk og mentalt.

Avlsdyrene skal være ID-merket senest sammen med røntgenfotografering.

3. Det skal ikke være påvist arvelige sykdommer hos avlsdyrene.

3.1. Hofteleddsdysplasi: Avlsdyrene skal være fri for HD etter røntgenbilder

som er tatt etter 12 måneders alder eller tilsvarende resultater fra hundens

hjemmland. Etter at en tispe/hannhund har hatt to valpekull, bør det

vurderes med hensyn på avkommets resultat, om videre avl.

3.2. Det frarådes å bruke samme kombinasjon to ganger med mindre spesielle

forhold skulle tilsi det. Om samme kombinasjon gjentas, skal 50% av det

første kullet være HD-røntget og 60% av disse funnet fri for HD.

3.3. Øyelidelser: Entropion, PRA, arvelig katarakt. Ved parring skal

øyenspeilingsresultatet u.a. foreligge, attesten skal ikke være eldre enn 12

måneder.

3.4. Avlsdyr som har gitt døve avkom skal ikke brukes videre i avl, likeledes skal

ikke en døv hund brukes i avl.

4. Avlsdyrene skal ha oppnådd minst to førstepremier i kvalitet på offisielle

utstillinger, for minst to forskjellige dommere, etter fylte 15 måneder, før de

brukes i avl. Eller tillsvarende resultater i hundens hjemland. Ved bruk av

utenlandske hunder uten tittel skal to kritikker fra rasedommere ved ofesielle

utstillinger vedlegges

5. Disse reglene gjelder også ved bruk av frossen sæd, som er tappet etter at

reglene trådte i kraft 28. mars 98.

Vedtatt på noesks generalforsamling 28.03.98. Endret 27.03.99, 12.03.05, 18.03.06 og 29.03.08

34


Norsk Old English Sheepdog Klubb

oes i Norge nr. 2/2010 39. årg.

… inviterer til familiehelg med sosialt samvær og aktiviteter for

store og små, samt store cert utstilling, på Fryaleir i Ringebu

3. 5. september 2010. Utstillingen blir avholdt lørdagen.

Fryaleir ligger ved E6 i Ringebu kommune en liten times

kjøring nord for Lillehammer. Det er ca. 3 timers kjøring fra Oslo.

DOMMER: KRISTINA PURENS, SVERIGE

Du kan melde på hunden din for å konkurrere i:

Uoffisiell konkurranse (kan ikke meldes på via web):

Uoffisiell klasse (nedklipte, testikkelfeil, kastrerte osv) Kr. 100,

Ukondisjonerte veteraner Kr. 100,

Valp 46 måneder Kr. 100, (kan meldes på via web)

Valp 69 måneder Kr. 100, (kan meldes på via web)

Offisiell konkurranse (kan meldes på via web):

Juniorklasse (918 mnd) Kr. 320,

Unghundklasse (1524 mnd) Kr. 320,

Åpen klasse (over 15 mnd) Kr. 320,

Champion klasse Kr. 320,

(obligatorisk for NUCH så sant hunden ikke stilles i veteranklasse.

Utenlandske CH kan også stilles i denne klassen)

Veteranklasse (over 8 år) Kr. 320,

Manuell påmeldingsfrist og

ordinær via web er: 14. august

Utsatt frist med forhøyet

påmeldingsavgift: 24. august

VIKTIG!

UTENLANDSKE UTSTILLERE SOM IKKE MELDER PÅ VIA WEB

BETALER PÅMELDINGSAVGIFTEN PÅ UTSTILLINGSDAGEN

Fra og med 3. påmeldte hund med samme eier, (gjelder ikke veteraner og uoffisielle klasser), gis 50% rabatt.

Påmeldingsavgiften betales til klubbens konto nr. 0530 29 55540. Påmeldingsfrist er betalingsfrist. Husk å

merke giroen med hundens navn og hvilken klasse den deltar i.

Web: Gå inn på www.nkk.no gå til «aktiviteter med hund/utstilling/terminlisten», finn «04.09.2010, Norsk

Old English Sheepdog Klubb, Fryaleir», klikk på «påmelding web» og fyll inn opplysningene.

E-post: old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Brevpost: NOESK, v/ Karethe Jakobsen, Høglivegen 2A, 1920 Sørumsand

Spørsmål rettes til: Karethe +47 996 46 012 eller Ingunn +47 995 85 846

Fryaleir tar i mot bestillinger av rom direkte. To forskjellige romstandarder å velge mellom.

Telefon: +47 61 28 11 30 / +47 906 17 525, e-post; info@fryaleir.no, hp; www.fryaleir.no

Alternativ overnatting er på Dale Gudbrandsgard ca. 9 km fra Fryaleir.

Hjemmeside; www.hundorp.no, telefon: +47 61 29 71 11

Som tidligere år er klubben takknemlig for gavepremier og annonser i katalogen.

Disse kan meldes skriftlig til old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Da ses vi på Fryaleir, ikke sant? VELKOMMEN!


Har du en

STOR eller LITEN?

Alle kan se forskjellen

Royal Canin har tatt høyde for det

Selvfølgelig kan man se forskjellen men visste du at en Chihuahua er voksen når den er åtte

måneder mens en Grand Danois ikke er ferdig utvokst før den er to år? Den lille hunden lever

nesten dobbelt så lenge som den svært store hunden og har da lettere for å få aldersrelaterte

problemer. Den svært store hunden har en mye tyngre kropp med alt hva det innebærer for blant

annet hundens ledd.

Royal Canins veterinærer og ernæringsspesialister har kunnskap om forskjellen mellom ulike

hunder. Det er derfor vi har utviklet SIZE Health Nutrition-serien. Skreddersydd fôr som tar høyde

for hundens størrelse, alder, aktivitetsnivå og fysiske prestasjon gjennom hele livet.

SIZE

HEALTH

NUTRITION

næringstilpasset fôr

S I Z E H E A L T H N U T R I T I O N TM

Tilpasset fôr gjennom hele livet.

Royal Canin selges i faghandel over hele Norge. Besök vår hjemmeside www.royalcanin.no

for å finne en forhandler nær deg og for å lese om hva akkurat din hund trenger!

More magazines by this user
Similar magazines