NorDISK KrEDITToblIgASjoN - Danske Invest

danskeinvest.com

NorDISK KrEDITToblIgASjoN - Danske Invest

4 DANSKE INVEST

Kredittobligasjoner

– mellom aksjer og statsobligasjoner

Utstedelse av kredittobligasjoner eller

selskapsobligasjoner er selskapenes

måte å låne penger direkte fra finansmarkedene

istedenfor fra bankene.

Renten er høyere enn på solide statsobligasjoner

utstedt av stater som for

eksempel Tyskland og Norge. Samtidig

vil det være en større risiko forbundet

med selskapsobligasjoner, da selskapene

kan få problemer med å innfri sine

låneforpliktelser i større grad enn solide

stater, som jo kan øke sine inntekter

ved å øke sine skattesatser. Når det

gjelder risiko legger selskapsobligasjoner

seg historisk sett et sted mellom

aksjer og statsobligasjoner. Kursene

svinger normalt mindre enn aksjer, men

mer enn statsobligasjoner.

Den merrenten et selskap må betale,

ofte referert til som en kredittspread, er

prisen selskapet må betale utover det et

land med en AAA-ratet statsobligasjon

betaler for en obligasjon med lik løpetid.

Merrenten er dermed en kompensasjon

investoren får for å påta seg en større

risiko. Jo høyere kredittspread, jo høyere

risiko synes markedet det er for at

selskapet ikke vil kunne oppfylle sine

forpliktelser og dermed påføre långiveren

et tap. En investering i en selskapsobligasjon

gir vanligvis en høyere rente

enn en norsk statsobligasjon, da risikoen

er høyere.

Nordiske kredittobligasjoner er interessant for deg som

• Vil investere i et nordisk marked i vekst.

• Ønsker mulighet for høyere avkastning, til en høyere risiko enn statsobligasjoner.

• Ønsker investeringsmuligheter som inntil nå har vært lite tilgjengelig for private

investorer.

• Vil ha en god spredning på investeringene på tvers av land, sektorer og selskapstyper.

More magazines by this user
Similar magazines